Bläddra i källkod

Translation of English files

svn path=/trunk/; revision=9573
pull/8/head
rolf_camps 13 år sedan
förälder
incheckning
5b6ecfe522
2 ändrade filer med 161 tillägg och 0 borttagningar
  1. +140
    -0
      news/2007/news-20071220-01.nl.xhtml
  2. +21
    -0
      news/2007/news-20071220-01.nl.xml

+ 140
- 0
news/2007/news-20071220-01.nl.xhtml Visa fil

@ -0,0 +1,140 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>
FSFE - EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie
over interoperabiliteit
</title>
</head>
<body>
<h1>
EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie
over interoperabiliteit
</h1>
<p>
De Europese commissie beschuldigde Microsoft in 2004 van het
misbruiken van hun monopolie in de IT-markt en eiste dat ze alle
informatie nodig voor een volledige interoperabiliteit ter
beschikking zouden stellen van hun concurrenten. Microsoft
tekende verzet aan tegen deze beslissing maar werd in september
2007 in het ongelijk gesteld door het Gerecht van eerste aanleg
van de Europese Gemeenschappen (GEA). Het GEA achtte Microsoft
schuldig aan opzettelijke belemmering van de interoperabiliteit en
bevestigde de verplichting voor Microsoft om de informatie
aangaande hun protocollen bekend te maken.
</p>
<p>
Het Samba Team heeft besloten gebruik te maken van Microsofts
verplichting ten gevolge van de Europese uitspraak. Door middel
van de Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) hebben ze
informatie gevraagd over netwerkinteroperabiliteit en de eenmalige
toegangsprijs van 10.000 EUR betaald. Het Sambateam heeft nu
volledige toegang tot de belangrijke specificaties.
</p>
<p>
Georg Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe
(FSFE), formuleerde het als volgt: "Eén rechtszaak is beëindigd en
de interoperabiliteit heeft gewonnen. Het Gerecht van de Europese
Gemeenschappen heeft duidelijk gemaakt dat informatie met
betrekking tot interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden.
De overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk
geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te
bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich
vanaf nu zal moeten houden."
</p>
<p>
Jonas Öberg, FSFE's vice-voorzitter, vervolgt: "Andere winnaars
zijn de gebruikers van productieve Workgrouptoepassingen: Samba
zal nu volledige toegang hebben tot alle informatie die nodig is
om volledig interoperabel te zijn met de hedendaagse en
toekomstige Microsoft Workgroup Serverproducten. Alle gebruikers
zullen hier voordeel uit halen, ook diegene die producten van
Microsoft gebruiken, aangezien de grotere concurrentie
waarschijnlijk druk zal zetten op de prijzen en Microsofts marges
zal doen slinken."
</p>
<p>
"In de huidige omstandigheden, dankzij de verbeteringen die we
hebben kunnen bewerkstelligen, is deze overeenkomst de best
mogelijke oplossing. Het is geen oplossing voor al de bestaande
problemen die wij hebben met Microsoft, het is alleen een
gedeeltelijke oplossing voor een oneerlijke, illegale situatie.
Het is geen vergelijk, we schikken ons naar de oplossing die werd
opgelegd door de commissie en die werd bevestigd door het Gerecht
van de Europese gemeenschappen. Nu is het tenminste volledig
compatibel met Vrije Softwarelicentiëring", zegt Carlo Piana,
juridisch raadsman van de FSFE.
</p>
<p>
Piana vervolgt: "We zijn er uiteindelijk in geslaagd een lijst te
krijgen van alle patenten die volgens Microsoft van toepassing
zijn op de specificaties. Het is eigenlijk ongelooflijk dat men
ons nooit eerder verteld heeft over welke patenten het juist ging.
Deze lijst moet ons helpen om de FUD tegen Samba te stoppen. We
hopen dat het met andere Vrije Softwareprojecten dezelfde weg
opgaat. Het is niet meer dan normaal: als je problemen hebt met
iemand moet je maar vertellen wat die problemen juist zijn ofwel
zwijg je."
</p>
<p>
"De Europese Commissie werd fel bekritiseerd voor haar
overeenkomst met Microsoft, in het bijzonder omdat ze eventueel
relevante patenten van Microsoft niet ongeldig verklaarden", en
Jonas Öberg vervolgt: "Het systeem werkt niet en moet aangepast
worden, maar het is niet aan de civiele administratie om bepaalde
patenten geldig of ongeldig te verklaren. Over deze zaak moet een
goed gedocumenteerde, doorzichtige en democratische discussie
gevoerd worden."
</p>
<p>
Georg Greve voegt hier nog het volgende aan toe: "De Europese
Commissie is verder gegaan dan om het even welke andere
antitrustautoriteit ter wereld en ze was ook het meest succesvol.
Ze verdienen onze dankbaarheid en ondersteuning omdat ze 80% van
de weg hebben willen afleggen. We hadden natuurlijk gehoopt dat
men tegelijkertijd de moed zou gehad hebben om ook de problemen
voor interoperabiliteit aan te kaarten die veroorzaakt worden door
softwarepatenten en die dus ook hun weerslag hebben op vrije
concurrentie. Men had duidelijke vragen kunnen stellen aan de
gepaste politieke instellingen om ook deze zaak aan te pakken."
</p>
<p>
"We mogen ook niet vergeten dat deze uitspraak maar over een
stukje gaat van een heel domein waarin Microsoft eenzelfde
gedrag vertoont. Er zijn nog lopende antitrustklachten zowel van
het Europees Comité voor interoperabele systemen (ECIS) als van
Opera voor verschillende schadelijke gedragingen in de office-,
internet- en browsermarkt", en Greve vervolgt: "Als
praktijken schadelijk zijn in een bepaalde markt, zijn ze dat
waarschijnlijk ook in een andere markt. Dus als de Europese
Commissie de positieve weg wil volgen die ze in 1998 zijn
ingeslagen zullen ze ook deze klachten moeten onderzoeken."
</p>
<p>
"Het algemeen beeld is positief. Toen de FSFE in 2001 besliste om
de Europese Commissie te ondersteunen in haar antitrustonderzoek
tegen Microsoft, was het juist ons doel om deze informatie
beschikbaar te maken voor Vrije Software. Dankzij de samenwerking
met het Sambateam sinds 2003 zijn we daar ook in geslaagd."
</p>
<p>
Jonas Öberg besluit: "Softwarepatenten waren toen een probleem en
zijn dat ook vandaag nog. We zullen daar een politieke oplossing
voor moeten zoeken en de FSFE is vast van plan daar
werk van te maken. Ik wil nu wel alle vrijwilligers en werknemers
van de FSFE en Samba bedanken die meewerkten aan dit ongelooflijke
succes voor Vrije Software terwijl anderen zich uit de zaak lieten
wegkopen. Wij bedanken ook iedereen die ons al die jaren
ondersteund hebben en dit succes dus mee mogelijk maakten."
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 21
- 0
news/2007/news-20071220-01.nl.xml Visa fil

@ -0,0 +1,21 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<newsset>
<news date="2007-12-20">
<title>
EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie over
interoperabiliteit
</title>
<body>
Eén rechtszaak is beëindigd en de interoperabiliteit heeft
gewonnen. Het Gerecht van de Europese Gemeenschappen heeft
duidelijk gemaakt dat informatie met betrekking tot
interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. De
overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk
geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te
bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich
vanaf nu zal moeten houden.
</body>
<link>/news/2007/news-20071220-01.html</link>
</news>
</newsset>

Laddar…
Avbryt
Spara