Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21 lines
787 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<newsset>
<news date="2007-12-20">
<title>
EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie over
interoperabiliteit
</title>
<body>
Eén rechtszaak is beëindigd en de interoperabiliteit heeft
gewonnen. Het Gerecht van de Europese Gemeenschappen heeft
duidelijk gemaakt dat informatie met betrekking tot
interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. De
overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk
geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te
bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich
vanaf nu zal moeten houden.
</body>
<link>/news/2007/news-20071220-01.html</link>
</news>
</newsset>