Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
787 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-12-20">
 4. <title>
 5. EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie over
 6. interoperabiliteit
 7. </title>
 8. <body>
 9. Eén rechtszaak is beëindigd en de interoperabiliteit heeft
 10. gewonnen. Het Gerecht van de Europese Gemeenschappen heeft
 11. duidelijk gemaakt dat informatie met betrekking tot
 12. interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. De
 13. overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk
 14. geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te
 15. bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich
 16. vanaf nu zal moeten houden.
 17. </body>
 18. <link>/news/2007/news-20071220-01.html</link>
 19. </news>
 20. </newsset>