Browse Source

Corrected boilerplate.

svn path=/trunk/; revision=30351
tags/stw2018
nico.rikken 4 years ago
parent
commit
f0a18e4149
1 changed files with 46 additions and 40 deletions
  1. 46
    40
      contribute/translators/wordlist.nl.xhtml

+ 46
- 40
contribute/translators/wordlist.nl.xhtml View File

@@ -1,8 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Informatie voor vertalers - Woordenlijst</title>
<title>FSFE - Informatie voor vertalers - Woordenlijst</title>
</head>
<body>

@@ -14,7 +13,6 @@
We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn
van consistent taalgebruik:
</p>

<table class="wordlist">
<tr>
<th>Engels</th>
@@ -35,7 +33,7 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>dwanglicentie</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
@@ -50,7 +48,7 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>copyright</td>
<td>auteursrecht</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
@@ -61,13 +59,12 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>Directoraat-Generaal (DG)</td>
<td>(een <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">gouvernementeel
<td>(een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">gouvernementeel
departement</a> in de Europese Unie)</td>
</tr>
<tr>
@@ -88,22 +85,22 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europese Commissie</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Europese Raad</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Europese Hof</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Europese Octrooibureau (EOB)</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>executive committee</td>
@@ -118,27 +115,29 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>fee</td>
<td>vergoeding</td>
<td>Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het woord kan anders worden vertaald afhankelijk van de context in sommige talen (bijvoorbeeld <a href="wordlist.fr.html">Frans</a>).</td>
<td>Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het
woord kan anders worden vertaald afhankelijk van de context in sommige
talen (bijvoorbeeld <a href="wordlist.fr.html">Frans</a>).</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>Fellow</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>Fellowship</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Vrije Software</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>Vrije Softwaregemeenschap</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
@@ -158,7 +157,7 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU-Project</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
@@ -173,17 +172,17 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
<td>Juridisch Comité</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>e-maillijst</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>non-profit</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<!-- <tr>-->
<!-- <td>patron</td>-->
@@ -198,12 +197,12 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>Voorzitter van de FSFE</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>zusterorganisatie</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
@@ -213,7 +212,7 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>software patent</td>
<td>softwarepatent / softwareoctrooi</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>supporter</td>
@@ -228,12 +227,12 @@ van consistent taalgebruik:
<tr>
<td>trademark</td>
<td>handelsmerk</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>VN-Wereldtop over de Informatiesamenleving</td>
<td>&#160;</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
@@ -242,8 +241,7 @@ van consistent taalgebruik:
</tr>
</table>


<h2>Vaste Teksbouwstenen</h2>
<h2>Vaste tekstbouwstenen</h2>


<h3>Voor de Free Software Foundation Europe</h3>
@@ -251,23 +249,30 @@ van consistent taalgebruik:

<h4>Voettekst voor persberichten</h4>

<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for translations -->

<pre>
Over de Free Software Foundation Europe
Over FSFE

Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers
in staat wil stellen om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten
van onze levens. Het is belangrijk dat
deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft
iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze
rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van
meningsuiting, pers en privacy.

Free Software Foundation Europe is een goed doel dat gebruikers in
staat stelt om technologie te beheersen. Door software gecontroleerde
technologie is diep betrokken in alle aspecten van onze levens; en het
is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats
van ons te beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software
te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te verspreiden. Deze
rechten helpen bij het ondersteunen van andere fundamentele rechten
zoals de vrijheid van meningsuiting, de pers en privacy.
Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software
bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Het vergroot de rechten van de gebruikers
door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software,
moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en biedt hulpbronnen om
iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.

http://fsfe.org/
</pre>


<h4>Voettekst voor nieuwsbrieven</h4>
<h4>Voettekst voor nieuwsbrieven</h4>

<pre>
U kan de lijst met alle nieuwsbrieven van de FSFE vinden op
@@ -300,7 +305,8 @@ zoals de vrijheid van meningsuiting, de pers en privacy.
</pre>

</body>
<timestamp>$Datum: 2014-06-12 11:53:11 +0200 (Don, 12 Jun 2014) $ $Auteur: guest-ubsy $</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<var><translator><em>André Ockers</em></translator></var>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save