Browse Source

[TR] Turkish wordlist page is updated according to the mission

svn path=/trunk/; revision=30350
tags/stw2018
tekrei 4 years ago
parent
commit
213c0d58b8
1 changed files with 12 additions and 8 deletions
  1. 12
    8
      contribute/translators/wordlist.tr.xhtml

+ 12
- 8
contribute/translators/wordlist.tr.xhtml View File

@@ -257,13 +257,17 @@
<pre>
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında

Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıların teknoloji üzerindeki denetimlerini
güçlendiren bir vakıftır. Yazılım denetimli teknoloji, yaşamlarımızın bütün
yönlerine derinlemesine bulaşmış durumdadır. Bu yüzden, teknolojinin bizi
kısıtlamasındansa, bizi güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese
yazılımları kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkı tanır. Bu haklar
ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet hakkı gibi diğer temel özgürlükleri
desteklemeye yardımcı olur.
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında
tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını
derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade
güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve
mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur. Avrupa Özgür Yazılım
Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik
açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur, Özgür Yazılımı
benimsemenin önündeki engelleri yıkarak kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları
Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür
Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.

http://fsfe.org/
</pre>
@@ -305,7 +309,7 @@
</pre>

</body>
<timestamp>$Date: 2014-12-01 17:23:10 +0100 (Mon, 01 Dec 2014) $ $Author: tekrei $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2015-01-24 11:51:10 +0200 (Mon, 01 Dec 2014) $ $Author: tekrei $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save