Browse Source

change encoding to UTF-8 of all relevant files which are no outdated translations

pull/918/head
Max Mehl 1 year ago
parent
commit
730e74cd98
Signed by: max.mehl GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
100 changed files with 5077 additions and 5077 deletions
 1. +28
  -28
    about/basics/whatwedo.cs.xhtml
 2. +19
  -19
    about/basics/whatwedo.da.xhtml
 3. +26
  -26
    about/basics/whatwedo.sv.xhtml
 4. +57
  -57
    about/basics/whyweexist.cs.xhtml
 5. +34
  -34
    about/basics/whyweexist.da.xhtml
 6. +28
  -28
    about/basics/whyweexist.de.xhtml
 7. +3
  -3
    about/basics/whyweexist.nl.xhtml
 8. +41
  -41
    about/basics/whyweexist.pt.xhtml
 9. +39
  -39
    about/basics/whyweexist.sv.xhtml
 10. +2
  -2
    about/funds/2001.it.xhtml
 11. +2
  -2
    about/funds/2002.it.xhtml
 12. +23
  -23
    about/funds/2003.de.xhtml
 13. +2
  -2
    about/funds/2003.it.xhtml
 14. +20
  -20
    about/funds/2004.de.xhtml
 15. +2
  -2
    about/funds/2004.it.xhtml
 16. +19
  -19
    about/funds/2005.de.xhtml
 17. +8
  -8
    about/graphics/graphics.da.xhtml
 18. +8
  -8
    about/graphics/graphics.de.xhtml
 19. +2
  -2
    about/greve/cv.en.xhtml
 20. +15
  -15
    about/greve/greve.it.xhtml
 21. +57
  -57
    about/history/doi.cs.xhtml
 22. +44
  -44
    about/history/doi.de.xhtml
 23. +46
  -46
    about/history/doi.fr.xhtml
 24. +17
  -17
    about/history/doi.it.xhtml
 25. +44
  -44
    about/history/doi.pt.xhtml
 26. +5
  -5
    about/legal/de/de.de.xhtml
 27. +3
  -3
    about/legal/de/de.fr.xhtml
 28. +2
  -2
    about/legal/de/de.it.xhtml
 29. +9
  -9
    about/people/countries.de.xml
 30. +10
  -10
    about/people/countries.es.xml
 31. +29
  -29
    about/people/countries.pt.xml
 32. +4
  -4
    about/reports/document-es-2003.fr.xml
 33. +4
  -4
    about/reports/document-es-2003.sq.xml
 34. +2
  -2
    about/reports/document-es-2005.it.xml
 35. +4
  -4
    about/reports/es-2003.en.xhtml
 36. +16
  -16
    activities/drm/drm.it.xhtml
 37. +3
  -3
    activities/drm/project.it.xml
 38. +28
  -28
    activities/education/argumentation.de.xhtml
 39. +4
  -4
    activities/education/argumentation.en.xhtml
 40. +6
  -6
    activities/education/eduteam.it.xhtml
 41. +7
  -7
    activities/education/project.de.xml
 42. +9
  -9
    activities/education/project.fr.xml
 43. +5
  -5
    activities/education/project.it.xml
 44. +3
  -3
    activities/education/tgs/project.de.xml
 45. +4
  -4
    activities/education/tgs/project.fr.xml
 46. +108
  -108
    activities/education/tgs/tagatschool1.de.xhtml
 47. +207
  -207
    activities/education/tgs/tagatschool1.fr.xhtml
 48. +106
  -106
    activities/education/tgs/tagatschool2.de.xhtml
 49. +2
  -2
    activities/education/tgs/tagatschool2.en.xhtml
 50. +175
  -175
    activities/education/tgs/tagatschool2.fr.xhtml
 51. +102
  -102
    activities/education/tgs/tagatschool3.de.xhtml
 52. +6
  -6
    activities/education/tgs/tagatschool3.en.xhtml
 53. +164
  -164
    activities/education/tgs/tagatschool3.fr.xhtml
 54. +122
  -122
    activities/education/tgs/tagatschool4.de.xhtml
 55. +2
  -2
    activities/education/tgs/tagatschool4.en.xhtml
 56. +193
  -193
    activities/education/tgs/tagatschool4.fr.xhtml
 57. +142
  -142
    activities/education/tgs/tagatschool5.de.xhtml
 58. +3
  -3
    activities/education/tgs/tagatschool5.en.xhtml
 59. +199
  -199
    activities/education/tgs/tagatschool5.fr.xhtml
 60. +137
  -137
    activities/education/tgs/tagatschool6.de.xhtml
 61. +3
  -3
    activities/education/tgs/tagatschool6.en.xhtml
 62. +280
  -280
    activities/education/tgs/tagatschool6.fr.xhtml
 63. +246
  -246
    activities/education/tgs/tagatschool6.sv.xhtml
 64. +203
  -203
    activities/education/tgs/tagatschool7.de.xhtml
 65. +7
  -7
    activities/education/tgs/tagatschool7.en.xhtml
 66. +355
  -355
    activities/education/tgs/tagatschool7.fr.xhtml
 67. +339
  -339
    activities/education/tgs/tagatschool7.sv.xhtml
 68. +118
  -118
    activities/education/tgs/tagatschool8.de.xhtml
 69. +2
  -2
    activities/education/tgs/tagatschool8.en.xhtml
 70. +232
  -232
    activities/education/tgs/tagatschool8.fr.xhtml
 71. +236
  -236
    activities/education/tgs/tagatschool8.sv.xhtml
 72. +14
  -14
    activities/education/tgs/tgs.de.xhtml
 73. +31
  -31
    activities/education/tgs/tgs.fr.xhtml
 74. +20
  -20
    activities/education/tgs/tgs.sv.xhtml
 75. +4
  -4
    activities/ftf/project.es.xml
 76. +89
  -89
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.ca.xhtml
 77. +3
  -3
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.en.xhtml
 78. +94
  -94
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.es.xhtml
 79. +43
  -43
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.it.xhtml
 80. +3
  -3
    activities/ms-vs-eu/project.fr.xml
 81. +3
  -3
    activities/ms-vs-eu/project.it.xml
 82. +3
  -3
    activities/os/document-msooxml-questions-for-ms.fr.xml
 83. +2
  -2
    activities/os/document-msooxml-questions.fr.xml
 84. +3
  -3
    activities/os/document.fr.xml
 85. +3
  -3
    activities/policy/fp6/document.de.xml
 86. +4
  -4
    activities/policy/fp6/document.fr.xml
 87. +5
  -5
    activities/policy/fp6/document.sq.xml
 88. +8
  -8
    activities/policy/fp6/project.fr.xml
 89. +4
  -4
    activities/policy/fp6/project.it.xml
 90. +132
  -132
    activities/policy/fp6/reasoning.pt.xhtml
 91. +94
  -94
    activities/policy/fp6/recommendation.pt.xhtml
 92. +21
  -21
    activities/policy/fp6/supporting-parties.en.xhtml
 93. +45
  -45
    activities/policy/fp6/supporting-parties.pt.xhtml
 94. +2
  -2
    activities/wipo/document-statement-20050415.it.xml
 95. +2
  -2
    activities/wipo/document-statement-20050721.it.xml
 96. +2
  -2
    activities/wipo/document-statement-20090501-01.nl.xml
 97. +2
  -2
    activities/wipo/document-wiwo.de.xml
 98. +3
  -3
    activities/wipo/document-wiwo.es.xml
 99. +3
  -3
    activities/wipo/document-wiwo.fr.xml
 100. +3
  -3
    activities/wipo/document-wiwo.pt.xml

+ 28
- 28
about/basics/whatwedo.cs.xhtml View File

@@ -1,53 +1,53 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Evropská Nadace pro svobodný software - Co děláme?</title>
<title>EvropskĂĄ Nadace pro svobodnĂ˝ software - Co dĂŹlĂĄme?</title>
</head>

<body>
<h1>Co děláme?</h1>
<h1>Co dĂŹlĂĄme?</h1>

<ul>

<li><p>Evropská Nadace pro svobodný software je k dispozici pro všechny
zájemce jako kontaktní bod v otázkách týkajících se svobodného software.
<li><p>Evropskå Nadace pro svobodný software je k dispozici pro všechny
zåjemce jako kontaktní bod v otåzkåch týkajících se svobodnÊho software.
</p></li>


<li><p>Evropská nadace pro svobodný software,
takový software podporuje tím, že nabízí místo
<li><p>EvropskĂĄ nadace pro svobodnĂ˝ software,
takový software podporuje tím, že nabízí místo
pro dialog s politiky a tiskem.</p>

<p>To poskytujeme na lokální i evropské úrovni.</p></li>
<p>To poskytujeme na lokĂĄlnĂ­ i evropskĂŠ Ăşrovni.</p></li>

<li><p>Evropská nadace pro svobodný software úzce spolupracuje
s právníky aktivně působícími v oblasti svobodného software
na universitách a snaží se tak ovlivnit právní debatu.</p>
<li><p>EvropskĂĄ nadace pro svobodnĂ˝ software Ăşzce spolupracuje
s prĂĄvnĂ­ky aktivnĂŹ pĂšsobĂ­cĂ­mi v oblasti svobodnĂŠho software
na universitåch a snaží se tak ovlivnit pråvní debatu.</p>

<p>Také spolupracuje s právníky po celé Evropě za účelem dosažení
maximální právní bezpečnosti svobodného software.</p></li>
<p>TakÊ spolupracuje s pråvníky po celÊ EvropÏ za úèelem dosažení
maximålní pråvní bezpeènosti svobodnÊho software.</p></li>

<li><p>Evropská nadace pro svobodný software podporuje,
koordinuje a vyvíjí projekty z oblasti svobodného software,
zvláště pak v rámci projektu GNU.</p>
<li><p>EvropskĂĄ nadace pro svobodnĂ˝ software podporuje,
koordinuje a vyvĂ­jĂ­ projekty z oblasti svobodnĂŠho software,
zvlåštÏ pak v råmci projektu GNU.</p>

<p>Také poskytuje vývojářům svobodného software potřebné prostředky
z oblasti výpočetní techniky, aby tak umožnila jejich práci na
dalším vývoji software.</p></li>
<p>TakÊ poskytuje vývojåøÚm svobodnÊho software potøebnÊ prostøedky
z oblasti výpoèetní techniky, aby tak umožnila jejich pråci na
dalším vývoji software.</p></li>

<li><p>Evropská nadace pro svobodný software pomáhá společnostem navrhnout
obchodní modely založené na svobodném software nebo přizpůsobit stávající
obchodní modely; podporuje společnosti v jejich přechodu
ke svobodnému software.</p>
<li><p>Evropskå nadace pro svobodný software pomåhå spoleènostem navrhnout
obchodní modely založenÊ na svobodnÊm software nebo pøizpÚsobit ståvající
obchodní modely; podporuje spoleènosti v jejich pøechodu
ke svobodnĂŠmu software.</p>
<p>Aby zajistila společnostem založeným na svobodném software
dobré podmínky, snaží se také rozšířit s ním související trh.
<p>Aby zajistila spoleènostem založeným na svobodnÊm software
dobrÊ podmínky, snaží se takÊ rozšíøit s ním související trh.
</p></li>

<li><p>Evropská nadace pro svobodný software pomáhá koordinovat
a propojovat i činnost jiných iniciativ
v oblasti svobodného software.</p></li>
<li><p>EvropskĂĄ nadace pro svobodnĂ˝ software pomĂĄhĂĄ koordinovat
a propojovat i èinnost jiných iniciativ
v oblasti svobodnĂŠho software.</p></li>

</ul>
</body>


+ 19
- 19
about/basics/whatwedo.da.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -10,40 +10,40 @@

<ul>

<li><p>FSFE er tilgængelig for alle som et kontaktpunkt og
orienteringshjælp vedrørende alle problemstillinger i forbindelse med
<li><p>FSFE er tilgængelig for alle som et kontaktpunkt og
orienteringshjælp vedrørende alle problemstillinger i forbindelse med
fri software.</p></li>

<li><p>FSFE driver lobbyvirksomhed for fri software ved aktivt at
tilbyde sig selv som et kompetencecenter og ved at søge at komme i dialog
tilbyde sig selv som et kompetencecenter og ved at søge at komme i dialog
med politikere og pressen.</p>

<p>Dette gør vi på lokalt og europæisk niveau.</p></li>
<p>Dette gør vi på lokalt og europæisk niveau.</p></li>

<li><p>FSFE arbejder tæt sammen med advokater, der er aktive inden for
fri software-området på universiteter og advokatpraksisser, for at leve op
til og påvirke den juridiske diskurs.</p>
<li><p>FSFE arbejder tæt sammen med advokater, der er aktive inden for
fri software-området på universiteter og advokatpraksisser, for at leve op
til og påvirke den juridiske diskurs.</p>

<p>Vi samarbejder også med advokater over hele Europa, for at maksimere fri
<p>Vi samarbejder også med advokater over hele Europa, for at maksimere fri
softwares juridiske sikkerhed.</p></li>

<li><p>FSFE støtter, koordinerer og udvikler projekter inden for fri
software-området, særligt GNU-projektet.</p>
<li><p>FSFE støtter, koordinerer og udvikler projekter inden for fri
software-området, særligt GNU-projektet.</p>

<p>Vi stiller også computerressourcer til rådighed for fri
software-udviklere, for at gøre det muligt for dem, at fortsætte deres
<p>Vi stiller også computerressourcer til rådighed for fri
software-udviklere, for at gøre det muligt for dem, at fortsætte deres
udvikling.</p></li>

<li><p>FSFE hjælper virksomheder med at udvikle forretningsmodeller
baseret på fri software eller tilpasse eksisterende modeller til det; det
<li><p>FSFE hjælper virksomheder med at udvikle forretningsmodeller
baseret på fri software eller tilpasse eksisterende modeller til det; det
tilskynder virksomheder til deres udvikling mod fri software.</p>
<p>For at gøre det lettere for virksomheder baseret på fri software, at
blive kommercielt succesrige, FSFE forsøger også at udvide markedet
<p>For at gøre det lettere for virksomheder baseret på fri software, at
blive kommercielt succesrige, FSFE forsøger også at udvide markedet
for fri software.</p></li>

<li><p>FSFE hjælper med at koordinere og netværksforbinde andre
initiativer inden for fri software-området.</p></li>
<li><p>FSFE hjælper med at koordinere og netværksforbinde andre
initiativer inden for fri software-området.</p></li>

</ul>
</body>


+ 26
- 26
about/basics/whatwedo.sv.xhtml View File

@@ -1,49 +1,49 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Vad gör vi?</title>
<title>FSFE - Vad gör vi?</title>
</head>

<body>
<h1>Vad gör vi?</h1>
<h1>Vad gör vi?</h1>

<ul>

<li><p>FSFE finns tillgängligt för vem som helst som en
kontakt och vägledare gällande alla aspekter på Fri Programvara.
<li><p>FSFE finns tillgängligt för vem som helst som en
kontakt och vägledare gällande alla aspekter på Fri Programvara.
</p></li>

<li><p>FSFE utövar lobbying för Fri Programvara genom att
aktivt finnas till förfogande som ett kompetenscentrum och genom att
söka dialog med politiker och press.</p>
<li><p>FSFE utövar lobbying för Fri Programvara genom att
aktivt finnas till förfogande som ett kompetenscentrum och genom att
söka dialog med politiker och press.</p>

<p>Detta sker på lokal- och Europa-nivå.</p></li>
<p>Detta sker på lokal- och Europa-nivå.</p></li>

<li><p>FSFE jobbar tätt ihop med advokater som är aktiva inom
området fri programvara på Universitet eller firmor för att följa och
påverka de juridiska diskussionerna.</p>
<li><p>FSFE jobbar tätt ihop med advokater som är aktiva inom
området fri programvara på Universitet eller firmor för att följa och
påverka de juridiska diskussionerna.</p>

<p>Vi samarbetar också med advokater över hela Europa för att
maximera den Fria Programvarans juridiska säkerhet.</p></li>
<p>Vi samarbetar också med advokater över hela Europa för att
maximera den Fria Programvarans juridiska säkerhet.</p></li>

<li><p>FSFE stöder, koordinerar och utvecklar projekt inom
området Fri Programvara, speciellt GNU projektet.</p>
<li><p>FSFE stöder, koordinerar och utvecklar projekt inom
området Fri Programvara, speciellt GNU projektet.</p>

<p>Vi tillhandahåller också datorresurser till utvecklare av Fri
Programvara så att de kan fortsätta utveckla.</p></li>
<p>Vi tillhandahåller också datorresurser till utvecklare av Fri
Programvara så att de kan fortsätta utveckla.</p></li>

<li><p>FSFE hjälper företag att utveckla affärsmodeller
baserade på Fri Programvara eller anpassa befintliga affärsmodeller
till den. Vi uppmuntrar företag i deras evolution mot Fri
<li><p>FSFE hjälper företag att utveckla affärsmodeller
baserade på Fri Programvara eller anpassa befintliga affärsmodeller
till den. Vi uppmuntrar företag i deras evolution mot Fri
Programvara.</p>
<p>För att göra det lättare för företag som jobbar med Fri
Programvara att bli kommersiellt framgångsrika, försöker FSFE
att bredda marknaden för Fri Programvara.</p></li>
<p>För att göra det lättare för företag som jobbar med Fri
Programvara att bli kommersiellt framgångsrika, försöker FSFE
att bredda marknaden för Fri Programvara.</p></li>

<li><p>FSFE hjälper till att koordinera och koppla ihop andra
initiativ inom området Fri Programvara.</p></li>
<li><p>FSFE hjälper till att koordinera och koppla ihop andra
initiativ inom området Fri Programvara.</p></li>

</ul>
</body>


+ 57
- 57
about/basics/whyweexist.cs.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -6,93 +6,93 @@
<meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html" />
<meta name="publication-date" content="2001-06-23" />

<title>FSFE - Proč existujeme?</title>
<title>FSFE - Proè existujeme?</title>
</head>

<body>
<h1>Proč existujeme?</h1>
<p>Evropská Nadace pro svobodný software byla zaloľena v roce 2001
jako sesterská organizace americké Nadace pro svobodný software. Úkolem Nadace pro svobodný software
je starat se o vąechny aspekty <a href="freesoftware.html">svobodného software</a> v Evropě.</p>
<h1>Proè existujeme?</h1>
<p>Evropská Nadace pro svobodný software byla zalo¾ena v roce 2001
jako sesterská organizace americké Nadace pro svobodný software. Úkolem Nadace pro svobodný software
je starat se o v¹echny aspekty <a href="freesoftware.html">svobodného software</a> v Evropì.</p>

<p>Důvody, proč se stalo zaloľení nadace v Evropě nezbytností.</p>
<p>Dùvody, proè se stalo zalo¾ení nadace v Evropì nezbytností.</p>

<ul>
<li><p>Za prvé, svobodný software přestal být americkým fenoménem.
V Evropě je jedno z nejsilnějąích hnutí vývojářů svobodného
software a mnoho důleľitých projektů vzniklo právě zde.</p></li>
<li><p>Za prvé, svobodný software pøestal být americkým fenoménem.
V Evropì je jedno z nejsilnìj¹ích hnutí vývojáøù svobodného
software a mnoho dùle¾itých projektù vzniklo právì zde.</p></li>

<li><p>
Software je povaľován za čistě ekonomický majetek, a takto na software
nahlíľí nejčastěji i tisk a politici.</p>
<p>Jenomľe software uľ není pouze věcí kaľdodenní spotřeby
a stále více se z něj stává rozhodující faktor. Stejně jako
jiné věci v lidské historii se i software vyvíjí, ze sféry
ekonomického vlastnictví se přesouvá do sféry kulturního majetku,
se kterým se střetáváme kaľdý den.
Software je pova¾ován za èistì ekonomický majetek, a takto na software
nahlí¾í nejèastìji i tisk a politici.</p>
<p>Jenom¾e software u¾ není pouze vìcí ka¾dodenní spotøeby
a stále více se z nìj stává rozhodující faktor. Stejnì jako
jiné vìci v lidské historii se i software vyvíjí, ze sféry
ekonomického vlastnictví se pøesouvá do sféry kulturního majetku,
se kterým se støetáváme ka¾dý den.
</p>

<p>I kdyľ se vývoj software můľe podobat vývoji věcí,jako
je tiskařská technika, automobilismus, mobilní telefonie,
je software čistě virtuální. Nejen, ľe můľe být reprodukován
beze ztráty, ale kaľdá taková reprodukce se zároveň podepíąe
i na jeho vývoji a zdokonalení.</p>
<p>I kdy¾ se vývoj software mù¾e podobat vývoji vìcí,jako
je tiskaøská technika, automobilismus, mobilní telefonie,
je software èistì virtuální. Nejen, ¾e mù¾e být reprodukován
beze ztráty, ale ka¾dá taková reprodukce se zároveò podepí¹e
i na jeho vývoji a zdokonalení.</p>

<p>To je důvodem, proč má software velmi odliąné vlastnosti
neľ ostatní fenomény v historii. Vznik a vývoj software se
podobá spíąe objevu a vývoji jazyka, písma a věd.</p>
<p>To je dùvodem, proè má software velmi odli¹né vlastnosti
ne¾ ostatní fenomény v historii. Vznik a vývoj software se
podobá spí¹e objevu a vývoji jazyka, písma a vìd.</p>

<p>Pro budoucnout lidstva je zásadní, aby software jakoľto
kulturní majetek zůstal svobodný. Software musí zůstat
uchován v knihovnách stejně jako jiné znalosti.</p>
<p>Pro budoucnout lidstva je zásadní, aby software jako¾to
kulturnĂ­ majetek zĂąstal svobodnĂ˝. Software musĂ­ zĂąstat
uchován v knihovnách stejnì jako jiné znalosti.</p>

<p>Aby se software vskutku stal kulturním majetkem a zůstal
svobodně přístupný, je třeba změnit způsob myąlení vąech,
kteří se podílejí na zásadních rozhodnutích lidstva, coľ
jsou předevąím politici.</p>
<p>Aby se software vskutku stal kulturnĂ­m majetkem a zĂąstal
svobodnì pøístupný, je tøeba zmìnit zpùsob my¹lení v¹ech,
kteøí se podílejí na zásadních rozhodnutích lidstva, co¾
jsou pøedev¹ím politici.</p>

<p>Inspirovat je k takovému způsobu myąlení je zásadním
úkolem Evropské nadace pro svobodný software.</p>
<p>Inspirovat je k takovému zpùsobu my¹lení je zásadním
úkolem Evropské nadace pro svobodný software.</p>
</li>

<li><p>Třetím důvodem je zabezpečení svobodného software</p>
<li><p>Tøetím dùvodem je zabezpeèení svobodného software</p>

<p>GNU General Public License a GNU Lesser General Public
License od Nadace svobodného software jsou nejpouľívanějąí
licence pro svobodný software na na světě.</p>
License od Nadace svobodného software jsou nejpou¾ívanìj¹í
licence pro svobodný software na na svìtì.</p>

<p>Na bedrech Nadace pro svobodný software leľí starost
o zajiątění právní ochrany a práv pro co nejvíce
takových programů.</p>
<p>Na bedrech Nadace pro svobodný software le¾í starost
o zaji¹tìní právní ochrany a práv pro co nejvíce
takových programù.</p>
</li>

<li><p>Za čtvrté, dlouhodobý úspěch závisí na
praktickém vyuľití svobodného software.</p>
<li><p>Za ètvrté, dlouhodobý úspìch závisí na
praktickém vyu¾ití svobodného software.</p>

<p>Nadace pro svobodný software a Evropská Nadace pro svobodný
software spolupracují při organizaci a řízení
<a href="gnuproject.html">projektu GNU</a>, podílejí se na
vývoji svobodného software a podporují společnosti a lidi ochotné
přejít na svobodný software.</p>
<p>Nadace pro svobodný software a Evropská Nadace pro svobodný
software spolupracují pøi organizaci a øízení
<a href="gnuproject.html">projektu GNU</a>, podĂ­lejĂ­ se na
vývoji svobodného software a podporují spoleènosti a lidi ochotné
pøejít na svobodný software.</p>
</li>

<li><p>A konečně, svobodný software má skvělý komerční potenciál.
V souvislosti s tím je třeba zlepąit ekonomiku kolem svobodného
software, aby se zvýąilo jeho vyuľití a povědomí něm.</p>
<li><p>A koneènì, svobodný software má skvìlý komerèní potenciál.
V souvislosti s tím je tøeba zlep¹it ekonomiku kolem svobodného
software, aby se zvý¹ilo jeho vyu¾ití a povìdomí nìm.</p>

<p>Svobodný software také musí umoľnit firmám, aby s jeho pomocí,
nebo na jeho základě, postavili svoji činnost. </p>
<p>Svobodný software také musí umo¾nit firmám, aby s jeho pomocí,
nebo na jeho základì, postavili svoji èinnost. </p>

<p>Zajiątění těchto perspektiv a starost o pouľívání
svobodného software má za úkol Nadace pro svobodný software.
<p>Zaji¹tìní tìchto perspektiv a starost o pou¾ívání
svobodného software má za úkol Nadace pro svobodný software.
</p>
</li>

</ul>

<p>Daląí úvahy k tématu o svobodném software najdete v čeątině
na stránkách
<p>Dal¹í úvahy k tématu o svobodném software najdete v èe¹tinì
na stránkách
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.cs.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.cs.html</a>
</p>+ 34
- 34
about/basics/whyweexist.da.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -12,82 +12,82 @@
<body>
<h1>Hvorfor er vi til?</h1>
<p>Free Software Foundation Europe (FSFE) blev grundlagt i 2001, som
en søsterorganisation til Free Software Foundation (FSF) i USA, og tager sig
en søsterorganisation til Free Software Foundation (FSF) i USA, og tager sig
af alle aspekter ved <a href="freesoftware.html">fri software</a> i
Europa.</p>

<p>Flere faktorer har gjort dette nødvendigt.</p>
<p>Flere faktorer har gjort dette nødvendigt.</p>

<ul>

<li><p>Først og fremmest er fri software ikke længere et amerikansk
fænomen, Europa har et af de stærkeste fællesskaber af fri
<li><p>Først og fremmest er fri software ikke længere et amerikansk
fænomen, Europa har et af de stærkeste fællesskaber af fri
software-udviklere og mange betydelige projekter i den senere tid, har
deres rødder her.</p></li>
deres rødder her.</p></li>

<li><p>For det andet, den dominerede opfattelse af software er som en
økonomisk egenskab, hvilket er hvorfor det behandles på denne måde af
økonomisk egenskab, hvilket er hvorfor det behandles på denne måde af
politik og presse.</p>

<p>Men software er alle grænseoverskridende i dagliglivet i stadig
større og større grad, og bliver en afgørende faktor. Præcis som andre
udviklinger i menneskehedens fortid, udvikler software sig fra at være
en økonomisk til kulturel egenskab, med en stigende tilstedeværelse i
<p>Men software er alle grænseoverskridende i dagliglivet i stadig
større og større grad, og bliver en afgørende faktor. Præcis som andre
udviklinger i menneskehedens fortid, udvikler software sig fra at være
en økonomisk til kulturel egenskab, med en stigende tilstedeværelse i
dagligdagen.</p>

<p>Ud over udviklinger, der lader til at være sammenlignelig ved første
øjekast, så som trykpressen, bilen eller telefonen, er software helt
<p>Ud over udviklinger, der lader til at være sammenlignelig ved første
øjekast, så som trykpressen, bilen eller telefonen, er software helt
virtuel. Den kan ikke blot reproduceres uden tab, men denne reproduktion
tjener også dens evolution.</p>
tjener også dens evolution.</p>

<p>Dette gør at software har egenskaber, som er meget forskellige fra
andre af historiens fænomener; opfindelsen af software har formentlig de
største ligheder med opdagelsen af sprog, skift eller videnskab.</p>
<p>Dette gør at software har egenskaber, som er meget forskellige fra
andre af historiens fænomener; opfindelsen af software har formentlig de
største ligheder med opdagelsen af sprog, skift eller videnskab.</p>

<p>Det er afgørende for menneskehedens fremtid, at software som en
kulturel egenskab, vil forblive tilgængelig for alle, og bevares i
<p>Det er afgørende for menneskehedens fremtid, at software som en
kulturel egenskab, vil forblive tilgængelig for alle, og bevares i
biblioteker som anden viden.</p>

<p>For at opnå dette, skal der etableres en nå måde at tænke på hos
<p>For at opnå dette, skal der etableres en nå måde at tænke på hos
befolkningens beslutningstagere, politikerne.</p>

<p>At inspirere denne nye måde at tænke på, er en afgørende opgave for
<p>At inspirere denne nye måde at tænke på, er en afgørende opgave for
FSFE.</p>
</li>

<li><p>Det tredje mål er at sikre fri software.</p>
<li><p>Det tredje mål er at sikre fri software.</p>

<p>GNU General Public License og GNU Lesser General Public License fra
Free Software Foundation er det mest udbredte licenser anvendt til fri
software over hele verden.</p>

<p>Derfor er det en pligt for FSF og FSFE at sikre størstedelen af
<p>Derfor er det en pligt for FSF og FSFE at sikre størstedelen af
fri softwares juridiske sikkerhed.</p>
</li>

<li><p>For det fjerde er langvarig succes baseret på praktisk
virkeliggørelse af fri software.</p>
<li><p>For det fjerde er langvarig succes baseret på praktisk
virkeliggørelse af fri software.</p>

<p>Af den grund, samarbejder FSFE og FSF på de organisatoriske
<p>Af den grund, samarbejder FSFE og FSF på de organisatoriske
aspekter ved <a href="gnuproject.html">GNU-projektet</a>, assistere og
fortsætte udviklingen af fri software og støtte virksoheder og personer,
fortsætte udviklingen af fri software og støtte virksoheder og personer,
der er villige til at skifte til fri software.</p>
</li>

<li><p>Slutteligt indeholder software et enormt kommercielt potentiale.
For at opbygge en permanent opmærksomhed for fri software, er det
nødvendigt også at involvere økonomien.</p>
For at opbygge en permanent opmærksomhed for fri software, er det
nødvendigt også at involvere økonomien.</p>

<p>Dette betyder at der skal åbnes for perspektiver, så virksomheder kan
opbygge deres forretning på eller omkring fri software.</p>
<p>Dette betyder at der skal åbnes for perspektiver, så virksomheder kan
opbygge deres forretning på eller omkring fri software.</p>

<p>Det er også en opgave for FSFE at tilbyde disse perspektiver og
rådgive dem i deres anvendelse.</p>
<p>Det er også en opgave for FSFE at tilbyde disse perspektiver og
rådgive dem i deres anvendelse.</p>
</li>

</ul>

<p>Yderligere betragtninger om emnet fri software findes på:
<p>Yderligere betragtninger om emnet fri software findes på:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html</a>
</p>
</body>


+ 28
- 28
about/basics/whyweexist.de.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -14,15 +14,15 @@

<p>Die Free Software Foundation Europe (FSFE) wurde 2001 als
Schwesterorganisation der Free Software Foundation (FSF) in den USA
gegründet, um sich um die Belange <a href="freesoftware.html">Freier Software</a> in Europa zu
kümmern.</p>
gegründet, um sich um die Belange <a href="freesoftware.html">Freier Software</a> in Europa zu
kümmern.</p>

<p>Dieser Schritt wurde durch mehrere Faktoren bedingt.</p>

<ul>
<li><p>Zum Einen ist Freie Software schon lange kein vorwiegend
amerikanisches Phänomen mehr, Europa verfügt über eine der stärksten
Entwicklergemeinden Freier Software und viele maßgebliche Projekte der
amerikanisches Phänomen mehr, Europa verfügt über eine der stärksten
Entwicklergemeinden Freier Software und viele maßgebliche Projekte der
letzten Zeit nahmen hier ihren Ursprung.</p></li>


@@ -30,29 +30,29 @@
Wirtschaftsgut, weshalb sie von Politik und Presse als solches
behandelt wird. </p>

<p>Dabei transzendiert Software zunehmend das tägliche Leben und wird zum
<p>Dabei transzendiert Software zunehmend das tägliche Leben und wird zum
bestimmenden Faktor. Wie auch andere Entwicklungen in der Geschichte
der Menschheit wird mit zunehmender Durchdringung des Alltags das
Wirtschafts- zum Kulturgut.</p>

<p>Anders als zunächst vergleichbar erscheinende Entwicklungen wie
<p>Anders als zunächst vergleichbar erscheinende Entwicklungen wie
Druckerpresse, Auto oder Telefon, ist Software jedoch rein virtuell.
Sie kann nicht nur verlustfrei vervielfältigt werden, diese
Vervielfältigung dient ihrer Weiterentwicklung.</p>
Sie kann nicht nur verlustfrei vervielfältigt werden, diese
Vervielfältigung dient ihrer Weiterentwicklung.</p>

<p>Damit unterscheidet sich Software maßgeblich von anderen
Phänomenen in der Geschichte der Menschheit; die
größten Ähnlichkeiten mit ihrer Entwicklung
<p>Damit unterscheidet sich Software maßgeblich von anderen
Phänomenen in der Geschichte der Menschheit; die
größten Ähnlichkeiten mit ihrer Entwicklung
weisen die Entdeckung von Sprache, Schrift oder Wissenschaft
auf.</p>

<p>Es ist essentiell für die Zukunft der Menschheit, dass Software
als Kulturgut auch in Zukunft jedem zur Verfügung steht
und ähnlich wie anderes Wissen in Bibliotheken bewahrt
<p>Es ist essentiell für die Zukunft der Menschheit, dass Software
als Kulturgut auch in Zukunft jedem zur Verfügung steht
und ähnlich wie anderes Wissen in Bibliotheken bewahrt
wird.</p>

<p>Um dies zu gewährleisten, muß ein Umdenken vor allem bei
den Entscheidungsträgern der Bevölkerung, den
<p>Um dies zu gewährleisten, muß ein Umdenken vor allem bei
den Entscheidungsträgern der Bevölkerung, den
Politikern, stattfinden.</p>

<p>Dieses Umdenken zu bewirken ist eine wesentliche Aufgabe der
@@ -60,34 +60,34 @@


<li><p>Als dritter Punkt sei die Absicherung Freier Software
erwähnt.</p>
erwähnt.</p>

<p>Die GNU General Public License und GNU Lesser General Public
License der Free Software Foundation sind die weltweit
am häufigsten verwendeten Lizenzen für Freie Software. </p>
am häufigsten verwendeten Lizenzen für Freie Software. </p>

<p>Damit obliegt es der FSF und FSFE, die juristische
Sicherheit des größten Teils Freier Software zu
gewährleisten. </p></li>
Sicherheit des größten Teils Freier Software zu
gewährleisten. </p></li>


<li><p>Viertens basiert der langfristige Erfolg auch auf der
praktischen Umsetzung Freier Software. </p>

<p>Daher kümmert sich die FSFE parallel mit der FSF um
die organisatorischen Belange des <a href="gnuproject.html">GNU-Projekts</a>, fördert
<p>Daher kümmert sich die FSFE parallel mit der FSF um
die organisatorischen Belange des <a href="gnuproject.html">GNU-Projekts</a>, fördert
und betreibt die Entwicklung Freier Software und
unterstützt sowohl Firmen wie auch Privatpersonen bei
unterstützt sowohl Firmen wie auch Privatpersonen bei
ihrem Umstieg auf Freie Software.</p></li>


<li><p>Und schließlich besitzt Software natürlich ein
<li><p>Und schließlich besitzt Software natürlich ein
immenses wirtschaftliches Potential. Um also Freie Software
dauerhaft im Bewusstsein zu verankern, ist es notwendig,
auch die Wirtschaft mit einzubeziehen. </p>

<p>Dies bedeutet, der Wirtschaft müssen Perspektiven
eröffnet werden, ihr Geschäft um und mit Freier
<p>Dies bedeutet, der Wirtschaft müssen Perspektiven
eröffnet werden, ihr Geschäft um und mit Freier
Software aufzubauen. </p>

<p>Das Anbieten dieser Perspektiven sowie die Beratung in diesen Belangen
@@ -95,7 +95,7 @@

</ul>

<p>Weitere Überlegungen zum Thema Freie Software finden sich unter:
<p>Weitere Ãœberlegungen zum Thema Freie Software finden sich unter:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html</a>
</p>+ 3
- 3
about/basics/whyweexist.nl.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -71,7 +71,7 @@
</p>
<p>
Het is één van de cruciale taken van de FSFE om deze nieuwe
Het is één van de cruciale taken van de FSFE om deze nieuwe
manier van denken ingang te doen vinden.
</p>
</li>
@@ -109,7 +109,7 @@

<li>
<p>
Tenslotte is er het enorme commerciële potentieel van Vrije
Tenslotte is er het enorme commerciële potentieel van Vrije
Software. Als we een blijvend bewustzijn voor Vrije Software
willen opbouwen is het noodzakelijk om ook de economische
wereld er bij te betrekken.


+ 41
- 41
about/basics/whyweexist.pt.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -6,91 +6,91 @@
<meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html" />
<meta name="publication-date" content="2001-06-23" />

<title>FSFE - Porque é que nós existimos?</title>
<title>FSFE - Porque é que nós existimos?</title>
</head>

<body>
<h1>Porque é que nós existimos?</h1>
<h1>Porque é que nós existimos?</h1>
<p> A Free Software Foundation Europe (FSFE) foi fundada em 2001
como organização irmã da Free Software Foundation (FSF) dos EUA para tratar
como organização irmã da Free Software Foundation (FSF) dos EUA para tratar
de todos os assuntos relacionados com o <a href="freesoftware.html">Software Livre</a> na
Europa.</p>

<p>Vários factores tornaram este passo necessário.</p>
<p>Vários factores tornaram este passo necessário.</p>

<ul>

<li><p>Primeiro, o Software Livre deixou de ser um fenómeno americano,
<li><p>Primeiro, o Software Livre deixou de ser um fenómeno americano,
a Europa tem uma das mais fortes comunidades de programadores de Software
Livre e vários projectos importantes tiveram aí a sua origem num
Livre e vários projectos importantes tiveram aí a sua origem num
passado recente.</p></li>

<li><p>Em segundo, existe a percepção dominante de que o software é uma
propriedade puramente económica, que é a razão porque está a ser tratado
assim pelos políticos e pela imprensa.</p>
<li><p>Em segundo, existe a percepção dominante de que o software é uma
propriedade puramente económica, que é a razão porque está a ser tratado
assim pelos políticos e pela imprensa.</p>

<p>Mas o software já vai para além da vida diária e torna-se,
<p>Mas o software já vai para além da vida diária e torna-se,
cada vez mais um factor decisivo. Tal como noutros
desenvolvimentos no passado da humanidade, o software tem-se desenvolvido
passando de uma realidade económica para uma propriedade cultural que está
passando de uma realidade económica para uma propriedade cultural que está
cada vez mais presente no dia a dia de cada um.</p>

<p>Ao contrário de outros desenvolvimentos com que parece ser comparável
à primeira vista, como a imprensa escrita, o carro ou o telefone, o software
é puramente virtual. Não pode apenas ser reproduzido sem perdas, como a sua
reprodução também permite a sua evolução.</p>
<p>Ao contrário de outros desenvolvimentos com que parece ser comparável
à primeira vista, como a imprensa escrita, o carro ou o telefone, o software
é puramente virtual. Não pode apenas ser reproduzido sem perdas, como a sua
reprodução também permite a sua evolução.</p>

<p>É isto que torna o software realmente diferente
dos outros fenómenos históricos referidos; a invenção
do software tem provavelmente maiores semelhanças com a
descoberta da linguagem, da escrita ou da ciência.</p>
<p>É isto que torna o software realmente diferente
dos outros fenómenos históricos referidos; a invenção
do software tem provavelmente maiores semelhanças com a
descoberta da linguagem, da escrita ou da ciência.</p>

<p>É essencial para o futuro da humanidade que o software tenha uma
propriedade cultural que continue acessível a todos e
<p>É essencial para o futuro da humanidade que o software tenha uma
propriedade cultural que continue acessível a todos e
seja preservado em bibliotecas como o resto do conhecimento.</p>

<p>De modo a atingir isto, é necessário estabelecer uma nova linha de
pensamento junto dos responsáveis pelas decisões ao nível de toda população,
os políticos.</p>
<p>De modo a atingir isto, é necessário estabelecer uma nova linha de
pensamento junto dos responsáveis pelas decisões ao nível de toda população,
os políticos.</p>

<p>Difundir esta nova forma de pensar é uma das tarefas cruciais para a FSF
<p>Difundir esta nova forma de pensar é uma das tarefas cruciais para a FSF
Europe.</p>
</li>

<li><p>O terceiro objectivo é proteger o Software Livre.</p>
<li><p>O terceiro objectivo é proteger o Software Livre.</p>

<p>A GNU General Public License e a GNU Lesser General Public License
da Free Software Foundation são as licenças mais usadas para
o Software Livre a nível mundial.</p>
da Free Software Foundation são as licenças mais usadas para
o Software Livre a nível mundial.</p>

<p>Portanto é missão da FSF e da FSFE garantir
a segurança legal da maior parte do Software Livre.</p>
<p>Portanto é missão da FSF e da FSFE garantir
a segurança legal da maior parte do Software Livre.</p>
</li>

<li><p>Em quarto lugar, o sucesso a longo prazo do Software Livre é garantido
pela efectiva criação de Software Livre.</p>
<li><p>Em quarto lugar, o sucesso a longo prazo do Software Livre é garantido
pela efectiva criação de Software Livre.</p>

<p>Por isto, a FSFE e a FSF trabalham em conjunto nos
aspectos organizacionais do <a href="gnuproject.html">Projecto GNU</a>, apoiam e
mantêm o desenvolvimento do Software Livre e suportam as
mantêm o desenvolvimento do Software Livre e suportam as
empresas e pessoas dispostas a mudar para o Software Livre.</p>
</li>

<li><p>E por último, o software tem um imenso potencial
<li><p>E por último, o software tem um imenso potencial
comercial. De modo a divulgar permanentemente o
Software Livre, é necessário ter em conta os
aspectos económicos.</p>
Software Livre, é necessário ter em conta os
aspectos económicos.</p>

<p>Deve-se criar um ambiente apropriado para que as empresas possam
desenvolver a sua actividade com e à volta do Software Livre.</p>
desenvolver a sua actividade com e à volta do Software Livre.</p>

<p>Oferecendo estas perspectivas e aconselhamento na sua aplicação
é também uma tarefa para a FSFE.</p>
<p>Oferecendo estas perspectivas e aconselhamento na sua aplicação
é também uma tarefa para a FSFE.</p>
</li>

</ul>

<p>Outras considerações sobre o tópico do Software Livre podem ser
<p>Outras considerações sobre o tópico do Software Livre podem ser
encontradas em:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.pt.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.pt.html</a>
</p>


+ 39
- 39
about/basics/whyweexist.sv.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -6,89 +6,89 @@
<meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html" />
<meta name="publication-date" content="2001-06-23" />

<title>FSFE - Varför finns vi?</title>
<title>FSFE - Varför finns vi?</title>
</head>

<body>
<h1>Varför finns vi?</h1>
<h1>Varför finns vi?</h1>
<p>Free Software Foundation Europe (FSFE) grundades
2001 som systerorganisation till Free Software Foundation
(FSF) i USA för att arbeta med frågor rörande <a href="freesoftware.html">fri programvara</a> i
(FSF) i USA för att arbeta med frågor rörande <a href="freesoftware.html">fri programvara</a> i
Europa.</p>

<p>Flera faktorer gjorde detta steg nödvändigt.</p>
<p>Flera faktorer gjorde detta steg nödvändigt.</p>

<ul>

<li><p>För det första är fri programvara inte längre ett amerikanskt fenomen, Europa har numera en av
de starkaste rörelserna av utvecklare av fri programvara, och på senare tid har många viktiga projekt
haft sina rötter här.
<li><p>För det första är fri programvara inte längre ett amerikanskt fenomen, Europa har numera en av
de starkaste rörelserna av utvecklare av fri programvara, och på senare tid har många viktiga projekt
haft sina rötter här.
</p></li>

<li><p>För det andra är den dominerande uppfattningen att mjukvara är
en rent ekonomisk företeelse, vilket är förklaringen till att den behandlas så
<li><p>För det andra är den dominerande uppfattningen att mjukvara är
en rent ekonomisk företeelse, vilket är förklaringen till att den behandlas så
inom politiken och i massmedia.</p>

<p>Men mjukvara genomsyrar redan vardagslivet alltmer, och blir en beslutsfaktor.
Precis som tidigare utvecklingar i mänsklighetens historia, utvecklas mjukvara
från att vara en ekonomisk företeelse till att bli en kulturyttring, ständigt
mer närvarande i vardagen.
Precis som tidigare utvecklingar i mänsklighetens historia, utvecklas mjukvara
från att vara en ekonomisk företeelse till att bli en kulturyttring, ständigt
mer närvarande i vardagen.
</p>

<p>Till skillnad från andra utvecklingar som vid en första anblick verkar vara jämförbara, som
tryckpressen, bilen eller telefonen, är mjukvara helt virtuell.
Den kan inte bara mångfaldigas utan förlust; detta mångfaldigande
främjar dess utveckling.
<p>Till skillnad från andra utvecklingar som vid en första anblick verkar vara jämförbara, som
tryckpressen, bilen eller telefonen, är mjukvara helt virtuell.
Den kan inte bara mångfaldigas utan förlust; detta mångfaldigande
främjar dess utveckling.
</p>

<p>Detta innebär att mjukvara har egenskaper som är radikalt annorlunda
<p>Detta innebär att mjukvara har egenskaper som är radikalt annorlunda
de hos andra historiska fenomen; uppfinnandet av mjukvara har troligen
sina största likheter med upptäckten av språket, skriften eller vetenskapen.
sina största likheter med upptäckten av språket, skriften eller vetenskapen.
</p>

<p>Det är oerhört viktigt för mänsklighetens framtid att mjukvara som kulturyttring
hålls åtkomlig för alla och bevaras i bibliotek som annan kunskap.
<p>Det är oerhört viktigt för mänsklighetens framtid att mjukvara som kulturyttring
hålls åtkomlig för alla och bevaras i bibliotek som annan kunskap.
</p>

<p>För att uppnå detta måste ett nytt tankesätt etableras hos den beslutsfattande
<p>För att uppnå detta måste ett nytt tankesätt etableras hos den beslutsfattande
delen av befolkningen, politikerna.</p>

<p>Att inspirera detta nya tankesätt är en väsentlig uppgift för FSFE.</p>
<p>Att inspirera detta nya tankesätt är en väsentlig uppgift för FSFE.</p>
</li>

<li><p>Det tredje målet är att säkra fri programvara.</p>
<li><p>Det tredje målet är att säkra fri programvara.</p>

<p>Free Software Foundations GNU General Public License och
GNU Lesser General Public License är de vanligaste licenserna
för fri programvara runt om i världen.</p>
GNU Lesser General Public License är de vanligaste licenserna
för fri programvara runt om i världen.</p>

<p>Därför åligger det FSF och FSFE att försäkra den juridiska
säkerheten för den största delen av den fria programvara som finns. </p>
<p>Därför åligger det FSF och FSFE att försäkra den juridiska
säkerheten för den största delen av den fria programvara som finns. </p>
</li>

<li><p>För det fjärde grundas den långsiktiga framgången på det
praktiska förverkligandet av fri programvara.</p>
<li><p>För det fjärde grundas den långsiktiga framgången på det
praktiska förverkligandet av fri programvara.</p>

<p>Därför måste FSFE och FSF samarbeta om de
<p>Därför måste FSFE och FSF samarbeta om de
organisatoriska aspekterna av <a href="gnuproject.html">GNU-projektet</a>,
främja och driva på utveckling av fri programvara samt stödja företag och
främja och driva på utveckling av fri programvara samt stödja företag och
personer som vill byta till fri programvara.</p>
</li>

<li><p>Avslutningsvis har fri programvara en enorm kommersiell potential.
För att bygga ett stabilt medvetande om fri programvara är det nödvändigt
att även involvera näringslivet.</p>
För att bygga ett stabilt medvetande om fri programvara är det nödvändigt
att även involvera näringslivet.</p>

<p>Detta innebär att vi måste vidga perspektiven för företag att bygga
sin verksamhet på och kring fri programvara.</p>
<p>Detta innebär att vi måste vidga perspektiven för företag att bygga
sin verksamhet på och kring fri programvara.</p>

<p>Att erbjuda dessa perspektiv och ge råd om dess tillämpning är ytterligare
en uppgift för FSFE.</p>
<p>Att erbjuda dessa perspektiv och ge råd om dess tillämpning är ytterligare
en uppgift för FSFE.</p>
</li>

</ul>

<p>Vidare tankar om fri programvara hittar du på:
<p>Vidare tankar om fri programvara hittar du på:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html</a>
</p>+ 2
- 2
about/funds/2001.it.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -39,7 +39,7 @@

<hr width="80%" />

<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2001.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2001.html">Grazie, GNU</a>.</p>

<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>+ 2
- 2
about/funds/2002.it.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -39,7 +39,7 @@

<hr width="80%" />

<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2002.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2002.html">Grazie, GNU</a>.</p>

<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>+ 23
- 23
about/funds/2003.de.xhtml View File

@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Über uns - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2003</title>
<title>FSFE - Ãœber uns - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2003</title>
</head>

<body>
@@ -12,28 +12,28 @@
<h1>FSFE - Einnahmen und Ausgaben 2003</h1>

<table>
<tr><td><h3>Einnahmen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Einnahmen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Merchandise</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,759.40</td></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">21,965.15</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">14,521.92</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Italien <a href="#4">[4]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">895.00</td></tr>
<tr><td>Kostenerstattung<br/>(Europäische Kommision)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">13,466.10</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">21,965.15</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">14,521.92</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Italien <a href="#4">[4]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">895.00</td></tr>
<tr><td>Kostenerstattung<br/>(Europäische Kommision)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">13,466.10</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>59,853.59</b></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">38,860.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,437.64</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">38,860.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,437.64</td></tr>
<tr><td>Reisekosten</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,502.11</td></tr>
<tr><td>Transport <br/> (Versand/Post)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,106.08</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">245.64</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">245.64</td></tr>
<tr><td>Gerichtskosten</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">175.97</td></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#7">[7]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,012.80</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">95.58</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#7">[7]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,012.80</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">95.58</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>50,635.82</b></td></tr>
</table>

@@ -43,19 +43,19 @@
auf der <a href="/help/thankgnus-2003.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>

<p><a name="#2"/>[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>


<p><a name="#3"/>[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden (siehe <a href="/about/legal/de/de.html">Deutscher Landesverein</a>)</p>

<p><a name="#4"/>[4] Spenden, die vom italienischen Landesverein an die FSFE gemacht wurden</p>

<p><a name="#5"/>[5] Einschließlich 16% MwSt. (EUR 6,217.60); bezahlte Leute: <a href="/about/greve/">Georg Greve</a></p>
<p><a name="#5"/>[5] Einschließlich 16% MwSt. (EUR 6,217.60); bezahlte Leute: <a href="/about/greve/">Georg Greve</a></p>

<p><a name="#6"/>[6] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.</p>

<p><a name="#7"/>[7] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
<p><a name="#7"/>[7] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>

</body>+ 2
- 2
about/funds/2003.it.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -42,7 +42,7 @@

<hr width="80%" />

<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2003.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2003.html">Grazie, GNU</a>.</p>

<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>+ 20
- 20
about/funds/2004.de.xhtml View File

@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Über - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2004</title>
<title>FSFE - Ãœber - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2004</title>
</head>

<body>
@@ -12,26 +12,26 @@
<h1>Einnahmen und Ausgaben 2004</h1>

<table>
<tr><td><h3>Einkommen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Einkommen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Merchandise</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">4,405.77</td></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">56,451.61</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">20,000.00</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">56,451.61</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">20,000.00</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>80,857.38</b></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#4">[4]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">61,542.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">9,773.23</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#4">[4]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">61,542.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">9,773.23</td></tr>
<tr><td>Reisekosten </td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,680.07</td></tr>
<tr><td>Transport <br/> (Versand/Post)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">409.35</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">172.18</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">172.18</td></tr>
<tr><td>Gerichtskosten </td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,612.59</td></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,077.94</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">113.13</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,077.94</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">113.13</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>81,380.99</b></td></tr>
</table>

@@ -41,8 +41,8 @@
auf der <a href="/help/thankgnus-2004.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>

<p><a name="#2"/>[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>

<p><a name="#3"/>[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden (siehe <a href="/about/legal/de/de.html">Deutscher Landesverein</a>)</p>

@@ -50,7 +50,7 @@ auf der <a href="/help/thankgnus-2004.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>

<p><a name="#5"/>[5] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.</p>

<p><a name="#6"/>[6] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
<p><a name="#6"/>[6] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>

</body>+ 2
- 2
about/funds/2004.it.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -39,7 +39,7 @@

<hr width="80%" />

<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2004.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2004.html">Grazie, GNU</a>.</p>

<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>+ 19
- 19
about/funds/2005.de.xhtml View File

@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Über uns - Mittel - Einkommen und Ausgaben 2005</title>
<title>FSFE - Ãœber uns - Mittel - Einkommen und Ausgaben 2005</title>
</head>

<body>
@@ -12,26 +12,26 @@
<h1>Einkommen und Ausgaben 2005</h1>

<table>
<tr><td><h3>Einkommen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Einkommen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Merchandise</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">5,970.00</td></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">95,628.00</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">22,525.14</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">95,628.00</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">22,525.14</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>124,124.11</b></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#4">[4]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">88,618.69</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,654.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">10,439.86</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#4">[4]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">88,618.69</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,654.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">10,439.86</td></tr>
<tr><td>Reisekosten</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">7,297.33</td></tr>
<tr><td>Transport <br/> (Versand/Post)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,135.77</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,167.06</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,167.06</td></tr>
<tr><td>Gerichtskosten</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">9,506.71</td></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">0.00</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">300.00</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">0.00</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">300.00</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>124,120.40</b></td></tr>
</table>

@@ -43,7 +43,7 @@ auf der <a href="/help/thankgnus-2005.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>

<p><a name="#2"/>[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber
nicht ausschließlich) aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
nicht ausschließlich) aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>

<p><a name="#3"/>[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden (siehe <a href="/about/legal/de/de.html">Deutscher Landesverein</a>)</p>

@@ -51,7 +51,7 @@ auf der <a href="/help/thankgnus-2005.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>

<p><a name="#5"/>[5] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.</p>

<p><a name="#6"/>[6] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
<p><a name="#6"/>[6] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>

</body>+ 8
- 8
about/graphics/graphics.da.xhtml View File

@@ -1,19 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Grafik og kunstværker</title>
<title>FSFE - Grafik og kunstværker</title>
</head>

<body>
<h1>Grafik og kunstværker</h1>
<h1>Grafik og kunstværker</h1>

<h2>Sponsorknapper</h2>

<p>
For at give FSFE <a href="/help/thankgnus.html">donorer</a> mulighed for,
offentligt at annoncere deres bidrag, stiller FSFE
<a href="sponsoring/sponsoring.html">sponsorknapper</a> til rådighed.
<a href="sponsoring/sponsoring.html">sponsorknapper</a> til rådighed.
</p>

<h2>Logo</h2>
@@ -33,12 +33,12 @@
<h3>Anvendelsesbetingelser</h3>

<p>
FSFEs logo må aldrig anvendes på en måde, der kan misforstås som en
FSFEs logo må aldrig anvendes på en måde, der kan misforstås som en
godkendelse af visse aktiviteter, hjemmesider, produkter eller enheder,
uden forudgående tilladelse fra FSFE. Kontakt
uden forudgående tilladelse fra FSFE. Kontakt
&lt;<a href="mailto:contact@fsfe.org?subject=Logo">contact@fsfe.org</a>&gt;
hvis du ønsker at få oplyst hvorvidt dit ønskede brug er passende, og
hvorvidt du kan anvende det i en bestemt sammenhæng.
hvis du ønsker at få oplyst hvorvidt dit ønskede brug er passende, og
hvorvidt du kan anvende det i en bestemt sammenhæng.
</p>
</body>+ 8
- 8
about/graphics/graphics.de.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -12,10 +12,10 @@

<p>
Um <a href="/help/thankgnus.de.html">Spendern</a> der FSFE die
Möglichkeit zu geben, ihre Unterstützung auch öffentlich bekannt zu
Möglichkeit zu geben, ihre Unterstützung auch öffentlich bekannt zu
machen, stellt die FSFE
<a href="sponsoring/sponsoring.html">Sponsoren-Grafiken</a> zur
Verfügung.
Verfügung.
</p>

<h2>Logo</h2>
@@ -35,11 +35,11 @@
<h3>Nutzungsbedingungen</h3>

<p>
Das Logo der FSFE darf niemals ohne ausdrückliche Zustimmung der FSFE auf
eine Art verwandt werden, die nahelegt, die FSFE unterstütze ein(e)
bestimmte(s) Aktivität, Webseite, Produkt oder Entität. Falls Sie wissen
möchten, ob die von Ihnen angestrebte Nutzung in Ordnung ist oder Sie es
in einem bestimmten Kontext verwenden dürfen, so kontaktieren Sie bitte
Das Logo der FSFE darf niemals ohne ausdrückliche Zustimmung der FSFE auf
eine Art verwandt werden, die nahelegt, die FSFE unterstütze ein(e)
bestimmte(s) Aktivität, Webseite, Produkt oder Entität. Falls Sie wissen
möchten, ob die von Ihnen angestrebte Nutzung in Ordnung ist oder Sie es
in einem bestimmten Kontext verwenden dürfen, so kontaktieren Sie bitte
&lt;<a href="mailto:contact@fsfe.org?subject=[de]Logo">contact@fsfe.org</a>&gt;.
</p>
</body>


+ 2
- 2
about/greve/cv.en.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -124,7 +124,7 @@ held May 2010 in the German embassy in Berne.</p>
Board at <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems AG</a>, home of the Free
Software Kolab Groupware Solution.</p>

<p>Mr Greve is married, with two children and lives in Küsnacht near Zürich in Switzerland.</p>
<p>Mr Greve is married, with two children and lives in Küsnacht near Zürich in Switzerland.</p>

<h3>More information about Georg Greve</h3>
<ul>


+ 15
- 15
about/greve/greve.it.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
@@ -20,7 +20,7 @@

<h2>Informazioni su Georg Greve</h2>

<p>Georg Greve è uno sviluppatore software autodidatta con diversi anni di esperianza sulle spalle
<p>Georg Greve è uno sviluppatore software autodidatta con diversi anni di esperianza sulle spalle
ed un Fisico vecchia scuola.

Esperto scrittore con oltre cento pubblicazioni in inglese e tedesco.
@@ -28,12 +28,12 @@ Esperto scrittore con oltre cento pubblicazioni in inglese e tedesco.
Otto anni di esperienza nel coordinamento di una organizzazione multinazionale.
Oltre sette anni di esperienza in politica internazionale alle Nazioni Unite,
alla Commissione Europea ed in vari Paesi, con particolare attenzione sulla politica legata all'Information Tecnology.
Diversi anni di esperienza nel coordinamento di attività interdisciplinari ed internazionali, coinvolgendo spesso
più organizzzazioni.
Diversi anni di esperienza nel coordinamento di attività interdisciplinari ed internazionali, coinvolgendo spesso
più organizzzazioni.

Oratore esperto con discorsi e presentazioni a conferenze e seminari
con una ampia varietà di pubblico, inclusi UNCTAD, Banca Mondiale e svariati istituti di istruzione.
Solido background ed interesse in questioni di politica interdisciplinare, legge e società.
con una ampia varietà di pubblico, inclusi UNCTAD, Banca Mondiale e svariati istituti di istruzione.
Solido background ed interesse in questioni di politica interdisciplinare, legge e società.
</p>

<p>Per maggiori dettagli, si veda il <a href="cv.html">Curriculum
@@ -55,19 +55,19 @@ Free Software Foundation Europe.</p>
Regulation of the Internet : From Standardization to Behavorial
and Societal Norms</a>"
a Parigi, Francia. L'articolo offre uno sguardo riguardo le differenti
aree della politica dell'innovazione,la loro interazione, come far quadrare un bilancio tra le metodologie conflittuali di differenti strumenti innovativi.L'audioregistrazione dell'intervento corrispondente è stato reso possibile dagli organizzatori nei formati<a href="http://download.fsfeurope.org/audio/20090331-Greve-Paris.ogg">OGG Vorbis</a> ed <a href="http://download.fsfeurope.org/audio/20090331-Greve-Paris.mp3">MP3</a>. </li>
<li><a href="/activities/os/ps.html">Analysis on balance: Standardisation and Patents</a> (2008-12-02)<br /> Seguito de "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm">IPR in ICT Standardisation</a>" Workshop di due settimane fa a Bruxelles, il presidente della FSFE <a href="/people/greve/">Georg Greve</a> ha analizzato i conflitti tra brevetti e standards. La relazione finale tratta degli effetti più deleteri dei brevetti sugli standards, l'efficacia delle attuali misure, e potenziali future misure.</li>
aree della politica dell'innovazione,la loro interazione, come far quadrare un bilancio tra le metodologie conflittuali di differenti strumenti innovativi.L'audioregistrazione dell'intervento corrispondente è stato reso possibile dagli organizzatori nei formati<a href="http://download.fsfeurope.org/audio/20090331-Greve-Paris.ogg">OGG Vorbis</a> ed <a href="http://download.fsfeurope.org/audio/20090331-Greve-Paris.mp3">MP3</a>. </li>
<li><a href="/activities/os/ps.html">Analysis on balance: Standardisation and Patents</a> (2008-12-02)<br /> Seguito de "<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm">IPR in ICT Standardisation</a>" Workshop di due settimane fa a Bruxelles, il presidente della FSFE <a href="/people/greve/">Georg Greve</a> ha analizzato i conflitti tra brevetti e standards. La relazione finale tratta degli effetti più deleteri dei brevetti sugli standards, l'efficacia delle attuali misure, e potenziali future misure.</li>
<li><a href="/activities/wipo/statement-20070928.html">Lo statuto scritto di FSFE all'Assemblea Generale del 2007</a> (2007-09-28)<br />Deposizione all'<a href="http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=12803">Assemblea degli Stati Membri del WIPO</a>, 24 Settembre - 3 Ottobre 2007</li>

<li><a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20070923170905803">Microsoft, antitrust and innovation (on Groklaw)</a> (2007-09-27)<br />"Se qualcuno avesse creduto a Microsoft, secondo cui la legge antitrust è per perdenti troppo pigri per innovare, e le decisioni della Corte Europea di Giustizia contro Microsoft erano a scapito dei consumatori del mondo intero. Qualcuno avrebbe potuto perfino credere che ogni compagnia con un ampio mercato ora avrebbe dovuto temere l'ira della Commissione Europea e dei suoi segugi anti-innovazione."</li>
<li><a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20070923170905803">Microsoft, antitrust and innovation (on Groklaw)</a> (2007-09-27)<br />"Se qualcuno avesse creduto a Microsoft, secondo cui la legge antitrust è per perdenti troppo pigri per innovare, e le decisioni della Corte Europea di Giustizia contro Microsoft erano a scapito dei consumatori del mondo intero. Qualcuno avrebbe potuto perfino credere che ogni compagnia con un ampio mercato ora avrebbe dovuto temere l'ira della Commissione Europea e dei suoi segugi anti-innovazione."</li>

<li><a href="/documents/msooxml-converter-hoax.html">The converter hoax</a> (2007-07-16)<br />Commento di FSFE su Heise.de: "La conversione
tra Office OpenXML di Microsoft (MS-OOXML) ed il formato vendor-independent Open Document (ODF) è stata proposta da Microsoft e dai suoi associati come una soluzione
ai problemi causati dagli sforzi di Microsoft di spingere nel mercato un formato che è in conflitto con lo Standard Aperto esistente.[...] Se questi convertitori fossero realmente in grado di fare ciò per cui sono stati progettati, sarebbero inutili."</li>
tra Office OpenXML di Microsoft (MS-OOXML) ed il formato vendor-independent Open Document (ODF) è stata proposta da Microsoft e dai suoi associati come una soluzione
ai problemi causati dagli sforzi di Microsoft di spingere nel mercato un formato che è in conflitto con lo Standard Aperto esistente.[...] Se questi convertitori fossero realmente in grado di fare ciò per cui sono stati progettati, sarebbero inutili."</li>

<li><a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20061208135621706">Novell's "Danaergeschenk" (on Groklaw)</a> (2006-12-08)<br />"con OpenXML, sembra che ci sia interoperabilità solo sulla carta, ma nella realtà la gente incontra numerose difficoltà se non usa Microsoft Office. Per questo molti utenti giustamente temono e detestano incompatibilità, grazie ad un senso di falsa sicurezza e mancanza di background tecnologico, spesso scelgono il software dominante, punendo di fatto la concorrenza a causa del comportamento del giocatore dominante."</li>
<li><a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20061208135621706">Novell's "Danaergeschenk" (on Groklaw)</a> (2006-12-08)<br />"con OpenXML, sembra che ci sia interoperabilità solo sulla carta, ma nella realtà la gente incontra numerose difficoltà se non usa Microsoft Office. Per questo molti utenti giustamente temono e detestano incompatibilità, grazie ad un senso di falsa sicurezza e mancanza di background tecnologico, spesso scelgono il software dominante, punendo di fatto la concorrenza a causa del comportamento del giocatore dominante."</li>

<li><a href="/activities/policy/igf/sovsoft.html">Sovereign Software - Open Standards, Free Software, and the Internet</a> (2006-10-30)<br />Problemi di software sono questioni di fondamentale importanza nella società in cui viviamo. Anche per chi non aveva seguito questioni di politica digitale prima che questo divenisse particolarmente evidente al Vertice delle Nazioni Unite sulla Società dell'Informazione(WSIS). Due domande fondamentali caratterizzano questo campo di battaglia:Chi controlla i tuoi dati? Chi controlla il tuo computer?</li>
<li><a href="/activities/policy/igf/sovsoft.html">Sovereign Software - Open Standards, Free Software, and the Internet</a> (2006-10-30)<br />Problemi di software sono questioni di fondamentale importanza nella società in cui viviamo. Anche per chi non aveva seguito questioni di politica digitale prima che questo divenisse particolarmente evidente al Vertice delle Nazioni Unite sulla Società dell'Informazione(WSIS). Due domande fondamentali caratterizzano questo campo di battaglia:Chi controlla i tuoi dati? Chi controlla il tuo computer?</li>
</ul>

<h2>Video</h2>
@@ -77,13 +77,13 @@ ai problemi causati dagli sforzi di Microsoft di spingere nel mercato un formato
<ul>
<li>(2009) <a href="http://www.ip-watch.org/weblog/2009/03/30/georg-greve-on-software-patents-2/">Mini-intervista sui brevetti software</a> durante il <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=302">tredicesimo Standing Committee on the Law of Patents (SCP/13)</a> dopo una lunga giornata di incontri nella lobby della <a href="/activities/wipo/">World Intellectual Property Organisation (WIPO)</a> a Ginevra, Svizzera.</li>
<li>(2007) <a href="http://www.fsfe.org/en/content/download/34560/213129/file/fscons-2007-georg-greve-freedom-at-stake-large.ogg.torrent">Discorso "Freedom at Stake"</a>alla Free Software Conference Scandinavia (FSCONS) sulle sfide politiche e strutturali del Software Libero e della sua adozione.</li>
<li>(2007) Incontro con il Ministro cileno dell'Economia Alejandro Ferreiro per discutere delle potenzialità del software libero per il Cile <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jz6LO16JNPU">prima parte</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ae2MCdUTKME">seconda parte.</a></li>
<li>(2007) Incontro con il Ministro cileno dell'Economia Alejandro Ferreiro per discutere delle potenzialità del software libero per il Cile <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jz6LO16JNPU">prima parte</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ae2MCdUTKME">seconda parte.</a></li>
<li>(2007) <a href="http://db.hbcse.tifr.res.in/georg-mumbai-free-software-science.ogg">Presentazione</a> al Homi Bhabha Centre For Science Education a Mumbai riguardo il Software Libero e la sua rilevanza scientifica.</li>
<li>(2007) <a href="http://video.fosdem.org/2007/FOSDEM2007-BeyondGPLv3.ogg">Presentazione</a> "Beyond GPLv3" a FOSDEM 2007 a Bruxelles, Belgio.</li>
<li> (2006) <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-3846378850462814257">Google TechTalk</a> riguardo Free Software Foundation Europe ed il suo lavoro.</li>
<li>(2005) <a href="http://www.wsa-conference.org/video/greve.mov">Intervista</a> spiegando Software Libero, Software Libero commerciale ed il punto di vista della FSFE su diverse questioni, quali copyright, brevetti, marchi registrati, WIPO ed altro. L'intervista fu fatta durante la<a href="http://www.wsa-conference.org/">UN WSIS Contributory Conference on ICT &amp; Creativity</a>, Vienna, Austria.</li>

<li>(2004) <a href="http://www.archive.org/details/3_fr_t2_17h_5-Greve">Pubblica discussione</a> a Wizards of OS 3, Future of the Digital Commons. Sulla valutazione del Summit Mondiale della Società dell'Informazione (World Summit on the Information Society - WSIS), trattando del Software Libero e della sua relazione con altri gruppi della Società Civile e di come il Software Libero interagisca con altri problemi di quest'ultima.</li>
<li>(2004) <a href="http://www.archive.org/details/3_fr_t2_17h_5-Greve">Pubblica discussione</a> a Wizards of OS 3, Future of the Digital Commons. Sulla valutazione del Summit Mondiale della Società dell'Informazione (World Summit on the Information Society - WSIS), trattando del Software Libero e della sua relazione con altri gruppi della Società Civile e di come il Software Libero interagisca con altri problemi di quest'ultima.</li>
<li>(2004) <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=3995486578439742984">Presentazione</a>
al Parlamento dell'Uruguay sul Free Software, con sottotitoli in
spagnolo.</li>


+ 57
- 57
about/history/doi.cs.xhtml View File

@@ -1,78 +1,78 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Evropská Nadace pro svobodný software - Deklarace cíle</title>
<title>EvropskĂĄ Nadace pro svobodnĂ˝ software - Deklarace cĂ­le</title>
</head>

<body>
<div align="center">
<h2>Deklarace cíle - Evropská Nadace pro svobodný software</h2>
<h2>Deklarace cĂ­le - EvropskĂĄ Nadace pro svobodnĂ˝ software</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
<br/>22. listopadu 2000<br/>
</div>
<p>
Jistá skupina lidí začala pracovat na koncepci ,,Evropské Nadace
pro svobodný software'', která bude v podstatě sesterskou
organizací Nadace pro svobodný software, založené Richardem M.
Jistå skupina lidí zaèala pracovat na koncepci ,,EvropskÊ Nadace
pro svobodnĂ˝ software'', kterĂĄ bude v podstatĂŹ sesterskou
organizací Nadace pro svobodný software, založenÊ Richardem M.
Stallmanem.
</p>
<p>
Ukázalo se, že Nadace pro svobodný software v USA,
která existuje ve zcela jiné časové a
kulturní zóně, může jen těžko být ve styku se silným hnutím a vývojem
svobodného software v Evropě. Právně nezávisle na FSF v Americe
se tak bude Evropská Nadace snažit poskytnout organizační
páteř pro svobodný software v
Evropě; převážně pro (ale ne výhradně) projekt GNU. Kromě toho bude
poskytovat nezbytnou místní organizaci pro politickou práci
a distribuci finančních prostředků.
Ukåzalo se, že Nadace pro svobodný software v USA,
kterå existuje ve zcela jinÊ èasovÊ a
kulturní zónÏ, mڞe jen tϞko být ve styku se silným hnutím a vývojem
svobodnĂŠho software v EvropĂŹ. PrĂĄvnĂŹ nezĂĄvisle na FSF v Americe
se tak bude Evropskå Nadace snažit poskytnout organizaèní
påteø pro svobodný software v
EvropÏ; pøevåžnÏ pro (ale ne výhradnÏ) projekt GNU. KromÏ toho bude
poskytovat nezbytnou mĂ­stnĂ­ organizaci pro politickou prĂĄci
a distribuci finanèních prostøedkÚ.
</p>
<p>Pro dosažení cílů</p>
<p>Pro dosažení cílÚ</p>
<ul>
<li>
<p>
Veřejný mluvčí za svobodný software a projekt GNU
Veøejný mluvèí za svobodný software a projekt GNU
</p>
</li>
<li>

<p> Poskytnutí organizační páteře</p>
<p> Poskytnutí organizaèní påteøe</p>
</li>
<li>
<p> Získávání a distribuce finančních prostředků</p></li>
<p> Získåvåní a distribuce finanèních prostøedkÚ</p></li>
</ul>
<p>
chápeme jako nadřazené zachovat pravou podstatu a ducha svobodného
chåpeme jako nadøazenÊ zachovat pravou podstatu a ducha svobodnÊho
software.
</p>
<p>

Také by jsme se rádi vyhnuli vytvoření další odštěpené skupiny v rámci
hnutí. Z tohoto důvodu jsme v kontaktu s Richardem M. Stallmanem, protože
cílem je dosáhnout uznání statutu ,,evropské sesterské organizace''
Nadace pro svobodný software -- to by také umožnilo evropanům
dávat původní Nadaci dary odečitatelné z daní.
TakÊ by jsme se rådi vyhnuli vytvoøení další odštÏpenÊ skupiny v råmci
hnutí. Z tohoto dÚvodu jsme v kontaktu s Richardem M. Stallmanem, protože
cĂ­lem je dosĂĄhnout uznĂĄnĂ­ statutu ,,evropskĂŠ sesterskĂŠ organizace''
Nadace pro svobodný software -- to by takÊ umožnilo evropanÚm
dåvat pÚvodní Nadaci dary odeèitatelnÊ z daní.
</p>
<p>
Být oficiální sesterskou organizací však přináší odpovědnost za ochranu
Být oficiålní sesterskou organizací však pøinåší odpovÏdnost za ochranu
jejich
filosofických stanovisek a hodnot. V našich očích je to stálost všech
rozhodnutí a prací FSF, která ji činí tak zvláštní; budeme tudíž aplikovat
stejné dlouhodobé úvahy i na všechny naše kroky.
filosofických stanovisek a hodnot. V našich oèích je to stålost všech
rozhodnutí a prací FSF, kterå ji èiní tak zvlåštní; budeme tudíž aplikovat
stejnÊ dlouhodobÊ úvahy i na všechny naše kroky.
</p>
<p>
Jak ukázala nedávná minulost, je velmi velmi lehké odklonit se z cesty a
ztratit stopu těchto dlouhodobých cílů. Proto je důležité mít pouze
členy dobře chápající hnutí, jeho původ a cíle.
Jak ukĂĄzala nedĂĄvnĂĄ minulost, je velmi velmi lehkĂŠ odklonit se z cesty a
ztratit stopu tÏchto dlouhodobých cílÚ. Proto je dÚležitÊ mít pouze
èleny dobøe chåpající hnutí, jeho pÚvod a cíle.
</p>
<p>
Pocítili jsme, že tato odpovědnost vyžaduje vyvarovat se možných nástrah a
pastí, které na nás čekají, před tím, než naše plány zveřejníme.
Po více než roce diskusí a budování důvěry ve vzájemnou
integritu cítíme, že je čas uvést tyto plány v život.
Pocítili jsme, že tato odpovÏdnost vyžaduje vyvarovat se možných nåstrah a
pastí, kterÊ na nås èekají, pøed tím, než naše plåny zveøejníme.
Po více než roce diskusí a budovåní dÚvÏry ve vzåjemnou
integritu cítíme, že je èas uvÊst tyto plåny v život.
</p>
<p>Doposud se jádro organizace skládá z těchto lidí</p>
<p>Doposud se jĂĄdro organizace sklĂĄdĂĄ z tĂŹchto lidĂ­</p>
<ul>
<li>
<p>
@@ -97,48 +97,48 @@ software.
</li>
</ul>
<p>
a pro začátek založíme organizaci Evropská Nadace pro svobodný software
v Německu. Odtud budeme
krok za krokem postupovat do dalších evropských zemí, abychom nakonec měli
v Evropě silnou a spolehlivou organizaci, která bude pracovat v souladu s
cíli svobodného software.
a pro zaèåtek založíme organizaci Evropskå Nadace pro svobodný software
v NĂŹmecku. Odtud budeme
krok za krokem postupovat do dalších evropských zemí, abychom nakonec mÏli
v EvropĂŹ silnou a spolehlivou organizaci, kterĂĄ bude pracovat v souladu s
cĂ­li svobodnĂŠho software.
</p>
<p>
Jako první krok k našemu opravdovému evropanství budeme hledat
jiné lidi se silným povědomím o GNU a svobodném softwaru, a to převážně
ve Francii, Británii a Španělsku. Jestliže cítíte, že byste měli
být kontaktováni a my jsme tak ještě neučinili, nezoufejte. Můžete
nás zkusit kontaktovat sami. Berte však prosím na vědomí, že být součástí
této organizace vyžaduje relativně vysokou úroveň zavázání se a že
vybudování nezbytné úrovně vzájemné důvěry je pomalý proces.
Jako první krok k našemu opravdovÊmu evropanství budeme hledat
jinÊ lidi se silným povÏdomím o GNU a svobodnÊm softwaru, a to pøevåžnÏ
ve Francii, Britånii a ŠpanÏlsku. Jestliže cítíte, že byste mÏli
být kontaktovåni a my jsme tak ještÏ neuèinili, nezoufejte. Mڞete
nås zkusit kontaktovat sami. Berte však prosím na vÏdomí, že být souèåstí
tÊto organizace vyžaduje relativnÏ vysokou úroveò zavåzåní se a že
vybudovĂĄnĂ­ nezbytnĂŠ ĂşrovnĂŹ vzĂĄjemnĂŠ dĂšvĂŹry je pomalĂ˝ proces.
</p>
<p>
Hodláme dělat věci pořádně, protože špatný přístup by mohl přinést
špatné výsledky. Pokud nám chcete pomoci, beze všeho nás kontaktujte na
Hodlåme dÏlat vÏci poøådnÏ, protože špatný pøístup by mohl pøinÊst
špatnÊ výsledky. Pokud nåm chcete pomoci, beze všeho nås kontaktujte na
</p>
<p>
&lt;<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a>&gt;
</p>
<p>
nebo <a
href="mailto:discussion-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">se zapište
do veřejné diskusního skupiny</a> &lt;discussion@lists.fsfe.org&gt;.
href="mailto:discussion-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">se zapište
do veøejnÊ diskusního skupiny</a> &lt;discussion@lists.fsfe.org&gt;.
</p>
<p>
Pokud chcete být pouze informováni o novinkách, můžete se přihlásit
Pokud chcete být pouze informovåni o novinkåch, mڞete se pøihlåsit
do
<a
href="mailto:announce-request@fsfeurope.org?subject=subscribe">
diskusní skupiny</a> &lt;announce@fsfeurope.org&gt;.
diskusnĂ­ skupiny</a> &lt;announce@fsfeurope.org&gt;.
</p>
<p>
Do všech diskusních skupin se můžete zapsat zasláním e-mailu na
Do všech diskusních skupin se mڞete zapsat zaslåním e-mailu na
</p>
<p>
[name]-request@fsfeurope.org
</p>
<p>
s předmětem "subscribe", nebo pomocí webového rozhraní na
s pøedmÏtem "subscribe", nebo pomocí webovÊho rozhraní na
</p>
<p>
<a href="http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo">http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo</a>.


+ 44
- 44
about/history/doi.de.xhtml View File

@@ -1,13 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Absichtserklärung</title>
<title>FSFE - Absichtserklärung</title>
</head>

<body>
<div align="center">
<h2>Absichtserklärung - Free Software Foundation Europe</h2>
<h2>Absichtserklärung - Free Software Foundation Europe</h2>
Georg C. F. Greve &lt;<a href="mailto:greve@gnu.org">greve@gnu.org</a>&gt;
<br/>22 Nov 2000<br/>
</div>
@@ -15,66 +15,66 @@
Eine Gruppe hat damit begonnen, an dem Konzept der &quot;Free
Software Foundation Europe&quot; zu arbeiten. Diese strebt an,
die Schwesterorganisation der durch Richard M. Stallman
gegründeten Free Software Foundation zu werden.
gegründeten Free Software Foundation zu werden.
</p>
<p>
Es wird zunehmend offensichtlich, daß die FSF in den USA
aufgrund der Tatsache, daß sie in einer anderen Zeit- und
Es wird zunehmend offensichtlich, daß die FSF in den USA
aufgrund der Tatsache, daß sie in einer anderen Zeit- und
Kulturzone liegt, Schwierigkeiten damit hat, den Kontakt zur
europäischen Freien Software Szene und deren starken
Entwicklungen zu halten. Rechtlich von dieser unabhängig, wird
die FSFE daher das organisatorische Rückgrat Freier
europäischen Freien Software Szene und deren starken
Entwicklungen zu halten. Rechtlich von dieser unabhängig, wird
die FSFE daher das organisatorische Rückgrat Freier
Software bilden. Schwerpunkt ist dabei das GNU-Projekt, wobei
sich die Aktivitäten nicht auf dieses beschränken. Weiterhin
wird die FSFE die dringend benötigte politische Arbeit vor
Ort und die Verwaltung der Finanzen übernehmen.
sich die Aktivitäten nicht auf dieses beschränken. Weiterhin
wird die FSFE die dringend benötigte politische Arbeit vor
Ort und die Verwaltung der Finanzen übernehmen.
</p>
<p>Es werden u.A. folgende Ziele verfolgt:</p>
<ul>
<li>
<p>
Schaffung eines politischen Sprachrohrs für Freie Software und das GNU-Projekt
Schaffung eines politischen Sprachrohrs für Freie Software und das GNU-Projekt
</p>
</li>
<li>
<p>Bereitstellung eines organisatorischen Rückgrats für Freie Software</p>
<p>Bereitstellung eines organisatorischen Rückgrats für Freie Software</p>
</li>
<li><p>Beschaffung und Verteilung von Finanzmitteln zur
Förderung Freier Software</p></li>
Förderung Freier Software</p></li>
</ul>
<p>
Dabei ist es für uns wesentlich, den wahren Geist und das Wesen
Dabei ist es für uns wesentlich, den wahren Geist und das Wesen
Freier Software zu bewahren.
</p>
<p>
Wir möchten vermeiden, eine weitere Splittergruppe innerhalb der
Wir möchten vermeiden, eine weitere Splittergruppe innerhalb der
Bewegung zu erzeugen. Daher sind wir in engem Kontakt mit
Richard M. Stallman und unser Ziel ist, als &quot;europäische
Richard M. Stallman und unser Ziel ist, als &quot;europäische
Schwesterorganisation&quot; der FSF anerkannt zu werden. Dies
wird auch Europäern die Möglichkeit geben, Spenden an
wird auch Europäern die Möglichkeit geben, Spenden an
&quot;die&quot; FSF von der Steuer abzusetzen.
</p>
<p>
Als offizielle Schwesterorganisation der FSF übernehmen wir die
Als offizielle Schwesterorganisation der FSF übernehmen wir die
Verantwortung, die philosophischen Standpunkte und Werte zu
bewahren. Speziell die Nachhaltigkeit ihrer Entscheidungen und
ihres Wirkens ist es, die das Besondere der FSF ausmacht. Daher
werden wir unsere Unternehmungen ähnlich langfristig anlegen.
werden wir unsere Unternehmungen ähnlich langfristig anlegen.
</p>
<p>
Wie sich in jüngerer Vergangenheit gezeigt hat, ist es leicht,
Wie sich in jüngerer Vergangenheit gezeigt hat, ist es leicht,
vom Pfad abzuweichen und dabei die langfristigen Ziele aus den
Augen zu verlieren. Aus diesem Grund ist es ausschlaggebend, daß
Mitglieder ein fundiertes Verständnis für die Bewegung, ihre
Ursprünge und Ziele aufweisen.
Augen zu verlieren. Aus diesem Grund ist es ausschlaggebend, daß
Mitglieder ein fundiertes Verständnis für die Bewegung, ihre
Ursprünge und Ziele aufweisen.
</p>
<p>
Wir waren der Ansicht, daß diese immense Verantwortung es
notwendig machte, sich vor dem Schritt an die Öffentlichkeit der
möglichen Fallen und Stolpersteine bewußt zu werden. Nach
nunmehr einem Jahr der Diskussionen und Überlegungen, in dem wir
Wir waren der Ansicht, daß diese immense Verantwortung es
notwendig machte, sich vor dem Schritt an die Öffentlichkeit der
möglichen Fallen und Stolpersteine bewußt zu werden. Nach
nunmehr einem Jahr der Diskussionen und Ãœberlegungen, in dem wir
eine gemeinsame Vertrauensbasis geschaffen habe, ist es nunmehr
Zeit geworden, diese Pläne zum Leben zu erwecken.
Zeit geworden, diese Pläne zum Leben zu erwecken.
</p>
<p>Augenblicklich besteht die Keimzelle aus</p>
<ul>
@@ -103,27 +103,27 @@
<p>
und wir haben vor, ausgehend von Deutschland die Organisation
der &quot;FSF Europe&quot; aufzubauen. Wir streben dabei eine
gesunde und starke Struktur für Freie Software in Europa an und
gesunde und starke Struktur für Freie Software in Europa an und
werden dieses Ziel mit schrittweiser Erweiterung auf andere
Länder verfolgen.
Länder verfolgen.
</p>
<p>
Dabei ist es uns wichtig, im Team unmittelbar europäisch zu
Dabei ist es uns wichtig, im Team unmittelbar europäisch zu
werden und wir suchen nach weiteren Leuten mit einem
ausgeprägten Verständnis für das GNU-Projekt und Freie Software
insbesondere in Frankreich, Großbritannien und Spanien. Wer
meint, darüber zu verfügen und bisher nicht angesprochen wurde,
ausgeprägten Verständnis für das GNU-Projekt und Freie Software
insbesondere in Frankreich, Großbritannien und Spanien. Wer
meint, darüber zu verfügen und bisher nicht angesprochen wurde,
den bitten wir, nicht zu verzweifeln und sich stattdessen an uns
zu wenden. Wir möchten vorab jedoch darauf hinweisen, daß die
Mitarbeit einen hohes Maß an Engagement erfordert. Außerdem ist
nach unserem Verständnis eine solide Vertrauensbasis zwischen
zu wenden. Wir möchten vorab jedoch darauf hinweisen, daß die
Mitarbeit einen hohes Maß an Engagement erfordert. Außerdem ist
nach unserem Verständnis eine solide Vertrauensbasis zwischen
den Mitgliedern unabdingbar und ein Aufbau derselben nimmt Zeit
in Anspruch.
</p>
<p>
Da Fehler im Aufbau einer FSF Europe fatale Folgen haben
könnten, beabsichtigen wir, vorsichtig und mit Bedacht
vorzugehen. Wer mit uns in Kontakt treten möchte, kann dies
könnten, beabsichtigen wir, vorsichtig und mit Bedacht
vorzugehen. Wer mit uns in Kontakt treten möchte, kann dies
unter
</p>
<p>
@@ -135,13 +135,13 @@
eintragen</a>.
</p>
<p>
Wer nur über den aktuellen Stand informiert werden möchte, kann
sich in die Ankündigungsliste &lt;announce@fsfeurope.org&gt;
Wer nur über den aktuellen Stand informiert werden möchte, kann
sich in die Ankündigungsliste &lt;announce@fsfeurope.org&gt;