Browse Source

change encoding to UTF-8 of all relevant files which are no outdated translations

pull/918/head
Max Mehl 3 years ago
parent
commit
730e74cd98
Signed by: max.mehl
GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
 1. 56
    about/basics/whatwedo.cs.xhtml
 2. 38
    about/basics/whatwedo.da.xhtml
 3. 52
    about/basics/whatwedo.sv.xhtml
 4. 114
    about/basics/whyweexist.cs.xhtml
 5. 68
    about/basics/whyweexist.da.xhtml
 6. 56
    about/basics/whyweexist.de.xhtml
 7. 6
    about/basics/whyweexist.nl.xhtml
 8. 82
    about/basics/whyweexist.pt.xhtml
 9. 78
    about/basics/whyweexist.sv.xhtml
 10. 4
    about/funds/2001.it.xhtml
 11. 4
    about/funds/2002.it.xhtml
 12. 46
    about/funds/2003.de.xhtml
 13. 4
    about/funds/2003.it.xhtml
 14. 40
    about/funds/2004.de.xhtml
 15. 4
    about/funds/2004.it.xhtml
 16. 38
    about/funds/2005.de.xhtml
 17. 16
    about/graphics/graphics.da.xhtml
 18. 16
    about/graphics/graphics.de.xhtml
 19. 4
    about/greve/cv.en.xhtml
 20. 30
    about/greve/greve.it.xhtml
 21. 114
    about/history/doi.cs.xhtml
 22. 88
    about/history/doi.de.xhtml
 23. 92
    about/history/doi.fr.xhtml
 24. 34
    about/history/doi.it.xhtml
 25. 88
    about/history/doi.pt.xhtml
 26. 10
    about/legal/de/de.de.xhtml
 27. 6
    about/legal/de/de.fr.xhtml
 28. 4
    about/legal/de/de.it.xhtml
 29. 18
    about/people/countries.de.xml
 30. 20
    about/people/countries.es.xml
 31. 58
    about/people/countries.pt.xml
 32. 8
    about/reports/document-es-2003.fr.xml
 33. 8
    about/reports/document-es-2003.sq.xml
 34. 4
    about/reports/document-es-2005.it.xml
 35. 8
    about/reports/es-2003.en.xhtml
 36. 32
    activities/drm/drm.it.xhtml
 37. 6
    activities/drm/project.it.xml
 38. 56
    activities/education/argumentation.de.xhtml
 39. 8
    activities/education/argumentation.en.xhtml
 40. 12
    activities/education/eduteam.it.xhtml
 41. 14
    activities/education/project.de.xml
 42. 18
    activities/education/project.fr.xml
 43. 10
    activities/education/project.it.xml
 44. 6
    activities/education/tgs/project.de.xml
 45. 8
    activities/education/tgs/project.fr.xml
 46. 216
    activities/education/tgs/tagatschool1.de.xhtml
 47. 414
    activities/education/tgs/tagatschool1.fr.xhtml
 48. 212
    activities/education/tgs/tagatschool2.de.xhtml
 49. 4
    activities/education/tgs/tagatschool2.en.xhtml
 50. 350
    activities/education/tgs/tagatschool2.fr.xhtml
 51. 204
    activities/education/tgs/tagatschool3.de.xhtml
 52. 12
    activities/education/tgs/tagatschool3.en.xhtml
 53. 328
    activities/education/tgs/tagatschool3.fr.xhtml
 54. 244
    activities/education/tgs/tagatschool4.de.xhtml
 55. 4
    activities/education/tgs/tagatschool4.en.xhtml
 56. 386
    activities/education/tgs/tagatschool4.fr.xhtml
 57. 284
    activities/education/tgs/tagatschool5.de.xhtml
 58. 6
    activities/education/tgs/tagatschool5.en.xhtml
 59. 398
    activities/education/tgs/tagatschool5.fr.xhtml
 60. 274
    activities/education/tgs/tagatschool6.de.xhtml
 61. 6
    activities/education/tgs/tagatschool6.en.xhtml
 62. 560
    activities/education/tgs/tagatschool6.fr.xhtml
 63. 492
    activities/education/tgs/tagatschool6.sv.xhtml
 64. 406
    activities/education/tgs/tagatschool7.de.xhtml
 65. 14
    activities/education/tgs/tagatschool7.en.xhtml
 66. 710
    activities/education/tgs/tagatschool7.fr.xhtml
 67. 678
    activities/education/tgs/tagatschool7.sv.xhtml
 68. 236
    activities/education/tgs/tagatschool8.de.xhtml
 69. 4
    activities/education/tgs/tagatschool8.en.xhtml
 70. 464
    activities/education/tgs/tagatschool8.fr.xhtml
 71. 472
    activities/education/tgs/tagatschool8.sv.xhtml
 72. 28
    activities/education/tgs/tgs.de.xhtml
 73. 62
    activities/education/tgs/tgs.fr.xhtml
 74. 40
    activities/education/tgs/tgs.sv.xhtml
 75. 8
    activities/ftf/project.es.xml
 76. 178
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.ca.xhtml
 77. 6
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.en.xhtml
 78. 188
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.es.xhtml
 79. 86
    activities/ms-vs-eu/article-20060421.it.xhtml
 80. 6
    activities/ms-vs-eu/project.fr.xml
 81. 6
    activities/ms-vs-eu/project.it.xml
 82. 6
    activities/os/document-msooxml-questions-for-ms.fr.xml
 83. 4
    activities/os/document-msooxml-questions.fr.xml
 84. 6
    activities/os/document.fr.xml
 85. 6
    activities/policy/fp6/document.de.xml
 86. 8
    activities/policy/fp6/document.fr.xml
 87. 10
    activities/policy/fp6/document.sq.xml
 88. 16
    activities/policy/fp6/project.fr.xml
 89. 8
    activities/policy/fp6/project.it.xml
 90. 264
    activities/policy/fp6/reasoning.pt.xhtml
 91. 188
    activities/policy/fp6/recommendation.pt.xhtml
 92. 42
    activities/policy/fp6/supporting-parties.en.xhtml
 93. 90
    activities/policy/fp6/supporting-parties.pt.xhtml
 94. 4
    activities/wipo/document-statement-20050415.it.xml
 95. 4
    activities/wipo/document-statement-20050721.it.xml
 96. 4
    activities/wipo/document-statement-20090501-01.nl.xml
 97. 4
    activities/wipo/document-wiwo.de.xml
 98. 6
    activities/wipo/document-wiwo.es.xml
 99. 6
    activities/wipo/document-wiwo.fr.xml
 100. 6
    activities/wipo/document-wiwo.pt.xml
 101. Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More

56
about/basics/whatwedo.cs.xhtml

@ -1,53 +1,53 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Evropská Nadace pro svobodný software - Co děláme?</title>
<title>Evropská Nadace pro svobodný software - Co dìláme?</title>
</head>
<body>
<h1>Co děláme?</h1>
<h1>Co dìláme?</h1>
<ul>
<li><p>Evropská Nadace pro svobodný software je k dispozici pro všechny
zájemce jako kontaktní bod v otázkách týkajících se svobodného software.
<li><p>Evropská Nadace pro svobodný software je k dispozici pro v¹echny
zájemce jako kontaktní bod v otázkách týkajících se svobodného software.
</p></li>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software,
takový software podporuje tím, že nabízí místo
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software,
takový software podporuje tím, ¾e nabízí místo
pro dialog s politiky a tiskem.</p>
<p>To poskytujeme na lokální i evropské úrovni.</p></li>
<p>To poskytujeme na lokální i evropské úrovni.</p></li>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software úzce spolupracuje
s právníky aktivně působícími v oblasti svobodného software
na universitách a snaží se tak ovlivnit právní debatu.</p>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software úzce spolupracuje
s právníky aktivnì pùsobícími v oblasti svobodného software
na universitách a sna¾í se tak ovlivnit právní debatu.</p>
<p>Také spolupracuje s právníky po celé Evropě za účelem dosažení
maximální právní bezpečnosti svobodného software.</p></li>
<p>Také spolupracuje s právníky po celé Evropì za úèelem dosa¾ení
maximální právní bezpeènosti svobodného software.</p></li>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software podporuje,
koordinuje a vyvíjí projekty z oblasti svobodného software,
zvláště pak v rámci projektu GNU.</p>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software podporuje,
koordinuje a vyvíjí projekty z oblasti svobodného software,
zvlá¹tì pak v rámci projektu GNU.</p>
<p>Také poskytuje vývojářům svobodného software potřebné prostředky
z oblasti výpočetní techniky, aby tak umožnila jejich práci na
dalším vývoji software.</p></li>
<p>Také poskytuje vývojáøùm svobodného software potøebné prostøedky
z oblasti výpoèetní techniky, aby tak umo¾nila jejich práci na
dal¹ím vývoji software.</p></li>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software pomáhá společnostem navrhnout
obchodní modely založené na svobodném software nebo přizpůsobit stávající
obchodní modely; podporuje společnosti v jejich přechodu
ke svobodnému software.</p>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software pomáhá spoleènostem navrhnout
obchodní modely zalo¾ené na svobodném software nebo pøizpùsobit stávající
obchodní modely; podporuje spoleènosti v jejich pøechodu
ke svobodnému software.</p>
<p>Aby zajistila společnostem založeným na svobodném software
dobré podmínky, snaží se také rozšířit s ním související trh.
<p>Aby zajistila spoleènostem zalo¾eným na svobodném software
dobré podmínky, sna¾í se také roz¹íøit s ním související trh.
</p></li>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software pomáhá koordinovat
a propojovat i činnost jiných iniciativ
v oblasti svobodného software.</p></li>
<li><p>Evropská nadace pro svobodný software pomáhá koordinovat
a propojovat i èinnost jiných iniciativ
v oblasti svobodného software.</p></li>
</ul>
</body>

38
about/basics/whatwedo.da.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -10,40 +10,40 @@
<ul>
<li><p>FSFE er tilgængelig for alle som et kontaktpunkt og
orienteringshjælp vedrørende alle problemstillinger i forbindelse med
<li><p>FSFE er tilgængelig for alle som et kontaktpunkt og
orienteringshjælp vedrørende alle problemstillinger i forbindelse med
fri software.</p></li>
<li><p>FSFE driver lobbyvirksomhed for fri software ved aktivt at
tilbyde sig selv som et kompetencecenter og ved at søge at komme i dialog
tilbyde sig selv som et kompetencecenter og ved at søge at komme i dialog
med politikere og pressen.</p>
<p>Dette gør vi på lokalt og europæisk niveau.</p></li>
<p>Dette gør vi på lokalt og europæisk niveau.</p></li>
<li><p>FSFE arbejder tæt sammen med advokater, der er aktive inden for
fri software-området på universiteter og advokatpraksisser, for at leve op
til og påvirke den juridiske diskurs.</p>
<li><p>FSFE arbejder tæt sammen med advokater, der er aktive inden for
fri software-området på universiteter og advokatpraksisser, for at leve op
til og påvirke den juridiske diskurs.</p>
<p>Vi samarbejder også med advokater over hele Europa, for at maksimere fri
<p>Vi samarbejder også med advokater over hele Europa, for at maksimere fri
softwares juridiske sikkerhed.</p></li>
<li><p>FSFE støtter, koordinerer og udvikler projekter inden for fri
software-området, særligt GNU-projektet.</p>
<li><p>FSFE støtter, koordinerer og udvikler projekter inden for fri
software-området, særligt GNU-projektet.</p>
<p>Vi stiller også computerressourcer til rådighed for fri
software-udviklere, for at gøre det muligt for dem, at fortsætte deres
<p>Vi stiller også computerressourcer til rådighed for fri
software-udviklere, for at gøre det muligt for dem, at fortsætte deres
udvikling.</p></li>
<li><p>FSFE hjælper virksomheder med at udvikle forretningsmodeller
baseret på fri software eller tilpasse eksisterende modeller til det; det
<li><p>FSFE hjælper virksomheder med at udvikle forretningsmodeller
baseret på fri software eller tilpasse eksisterende modeller til det; det
tilskynder virksomheder til deres udvikling mod fri software.</p>
<p>For at gøre det lettere for virksomheder baseret på fri software, at
blive kommercielt succesrige, FSFE forsøger også at udvide markedet
<p>For at gøre det lettere for virksomheder baseret på fri software, at
blive kommercielt succesrige, FSFE forsøger også at udvide markedet
for fri software.</p></li>
<li><p>FSFE hjælper med at koordinere og netværksforbinde andre
initiativer inden for fri software-området.</p></li>
<li><p>FSFE hjælper med at koordinere og netværksforbinde andre
initiativer inden for fri software-området.</p></li>
</ul>
</body>

52
about/basics/whatwedo.sv.xhtml

@ -1,49 +1,49 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Vad gör vi?</title>
<title>FSFE - Vad gör vi?</title>
</head>
<body>
<h1>Vad gör vi?</h1>
<h1>Vad gör vi?</h1>
<ul>
<li><p>FSFE finns tillgängligt för vem som helst som en
kontakt och vägledare gällande alla aspekter på Fri Programvara.
<li><p>FSFE finns tillgängligt för vem som helst som en
kontakt och vägledare gällande alla aspekter på Fri Programvara.
</p></li>
<li><p>FSFE utövar lobbying för Fri Programvara genom att
aktivt finnas till förfogande som ett kompetenscentrum och genom att
söka dialog med politiker och press.</p>
<li><p>FSFE utövar lobbying för Fri Programvara genom att
aktivt finnas till förfogande som ett kompetenscentrum och genom att
söka dialog med politiker och press.</p>
<p>Detta sker på lokal- och Europa-nivå.</p></li>
<p>Detta sker på lokal- och Europa-nivå.</p></li>
<li><p>FSFE jobbar tätt ihop med advokater som är aktiva inom
området fri programvara på Universitet eller firmor för att följa och
påverka de juridiska diskussionerna.</p>
<li><p>FSFE jobbar tätt ihop med advokater som är aktiva inom
området fri programvara på Universitet eller firmor för att följa och
påverka de juridiska diskussionerna.</p>
<p>Vi samarbetar också med advokater över hela Europa för att
maximera den Fria Programvarans juridiska säkerhet.</p></li>
<p>Vi samarbetar också med advokater över hela Europa för att
maximera den Fria Programvarans juridiska säkerhet.</p></li>
<li><p>FSFE stöder, koordinerar och utvecklar projekt inom
området Fri Programvara, speciellt GNU projektet.</p>
<li><p>FSFE stöder, koordinerar och utvecklar projekt inom
området Fri Programvara, speciellt GNU projektet.</p>
<p>Vi tillhandahåller också datorresurser till utvecklare av Fri
Programvara så att de kan fortsätta utveckla.</p></li>
<p>Vi tillhandahåller också datorresurser till utvecklare av Fri
Programvara så att de kan fortsätta utveckla.</p></li>
<li><p>FSFE hjälper företag att utveckla affärsmodeller
baserade på Fri Programvara eller anpassa befintliga affärsmodeller
till den. Vi uppmuntrar företag i deras evolution mot Fri
<li><p>FSFE hjälper företag att utveckla affärsmodeller
baserade på Fri Programvara eller anpassa befintliga affärsmodeller
till den. Vi uppmuntrar företag i deras evolution mot Fri
Programvara.</p>
<p>För att göra det lättare för företag som jobbar med Fri
Programvara att bli kommersiellt framgångsrika, försöker FSFE
att bredda marknaden för Fri Programvara.</p></li>
<p>För att göra det lättare för företag som jobbar med Fri
Programvara att bli kommersiellt framgångsrika, försöker FSFE
att bredda marknaden för Fri Programvara.</p></li>
<li><p>FSFE hjälper till att koordinera och koppla ihop andra
initiativ inom området Fri Programvara.</p></li>
<li><p>FSFE hjälper till att koordinera och koppla ihop andra
initiativ inom området Fri Programvara.</p></li>
</ul>
</body>

114
about/basics/whyweexist.cs.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -6,93 +6,93 @@
<meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html" />
<meta name="publication-date" content="2001-06-23" />
<title>FSFE - Proč existujeme?</title>
<title>FSFE - Proè existujeme?</title>
</head>
<body>
<h1>Proč existujeme?</h1>
<p>Evropská Nadace pro svobodný software byla založena v roce 2001
jako sesterská organizace americké Nadace pro svobodný software. Úkolem Nadace pro svobodný software
je starat se o všechny aspekty <a href="freesoftware.html">svobodného software</a> v Evropě.</p>
<h1>Proè existujeme?</h1>
<p>Evropská Nadace pro svobodný software byla zalo¾ena v roce 2001
jako sesterská organizace americké Nadace pro svobodný software. Úkolem Nadace pro svobodný software
je starat se o v¹echny aspekty <a href="freesoftware.html">svobodného software</a> v Evropì.</p>
<p>Důvody, proč se stalo založení nadace v Evropě nezbytností.</p>
<p>Dùvody, proè se stalo zalo¾ení nadace v Evropì nezbytností.</p>
<ul>
<li><p>Za prvé, svobodný software přestal být americkým fenoménem.
V Evropě je jedno z nejsilnějších hnutí vývojářů svobodného
software a mnoho důležitých projektů vzniklo právě zde.</p></li>
<li><p>Za prvé, svobodný software pøestal být americkým fenoménem.
V Evropì je jedno z nejsilnìj¹ích hnutí vývojáøù svobodného
software a mnoho dùle¾itých projektù vzniklo právì zde.</p></li>
<li><p>
Software je považován za čistě ekonomický majetek, a takto na software
nahlíží nejčastěji i tisk a politici.</p>
<p>Jenomže software už není pouze věcí každodenní spotřeby
a stále více se z něj stává rozhodující faktor. Stejně jako
jiné věci v lidské historii se i software vyvíjí, ze sféry
ekonomického vlastnictví se přesouvá do sféry kulturního majetku,
se kterým se střetáváme každý den.
Software je pova¾ován za èistì ekonomický majetek, a takto na software
nahlí¾í nejèastìji i tisk a politici.</p>
<p>Jenom¾e software u¾ není pouze vìcí ka¾dodenní spotøeby
a stále více se z nìj stává rozhodující faktor. Stejnì jako
jiné vìci v lidské historii se i software vyvíjí, ze sféry
ekonomického vlastnictví se pøesouvá do sféry kulturního majetku,
se kterým se støetáváme ka¾dý den.
</p>
<p>I když se vývoj software může podobat vývoji věcí,jako
je tiskařská technika, automobilismus, mobilní telefonie,
je software čistě virtuální. Nejen, že může být reprodukován
beze ztráty, ale každá taková reprodukce se zároveň podepíše
i na jeho vývoji a zdokonalení.</p>
<p>I kdy¾ se vývoj software mù¾e podobat vývoji vìcí,jako
je tiskaøská technika, automobilismus, mobilní telefonie,
je software èistì virtuální. Nejen, ¾e mù¾e být reprodukován
beze ztráty, ale ka¾dá taková reprodukce se zároveò podepí¹e
i na jeho vývoji a zdokonalení.</p>
<p>To je důvodem, proč má software velmi odlišné vlastnosti
než ostatní fenomény v historii. Vznik a vývoj software se
podobá spíše objevu a vývoji jazyka, písma a věd.</p>
<p>To je dùvodem, proè má software velmi odli¹né vlastnosti
ne¾ ostatní fenomény v historii. Vznik a vývoj software se
podobá spí¹e objevu a vývoji jazyka, písma a vìd.</p>
<p>Pro budoucnout lidstva je zásadní, aby software jakožto
kulturní majetek zůstal svobodný. Software musí zůstat
uchován v knihovnách stejně jako jiné znalosti.</p>
<p>Pro budoucnout lidstva je zásadní, aby software jako¾to
kulturní majetek zùstal svobodný. Software musí zùstat
uchován v knihovnách stejnì jako jiné znalosti.</p>
<p>Aby se software vskutku stal kulturním majetkem a zůstal
svobodně přístupný, je třeba změnit způsob myšlení všech,
kteří se podílejí na zásadních rozhodnutích lidstva, což
jsou především politici.</p>
<p>Aby se software vskutku stal kulturním majetkem a zùstal
svobodnì pøístupný, je tøeba zmìnit zpùsob my¹lení v¹ech,
kteøí se podílejí na zásadních rozhodnutích lidstva, co¾
jsou pøedev¹ím politici.</p>
<p>Inspirovat je k takovému způsobu myšlení je zásadním
úkolem Evropské nadace pro svobodný software.</p>
<p>Inspirovat je k takovému zpùsobu my¹lení je zásadním
úkolem Evropské nadace pro svobodný software.</p>
</li>
<li><p>Třetím důvodem je zabezpečení svobodného software</p>
<li><p>Tøetím dùvodem je zabezpeèení svobodného software</p>
<p>GNU General Public License a GNU Lesser General Public
License od Nadace svobodného software jsou nejpoužívanější
licence pro svobodný software na na světě.</p>
License od Nadace svobodného software jsou nejpou¾ívanìj¹í
licence pro svobodný software na na svìtì.</p>
<p>Na bedrech Nadace pro svobodný software leží starost
o zajištění právní ochrany a práv pro co nejvíce
takových programů.</p>
<p>Na bedrech Nadace pro svobodný software le¾í starost
o zaji¹tìní právní ochrany a práv pro co nejvíce
takových programù.</p>
</li>
<li><p>Za čtvrté, dlouhodobý úspěch závisí na
praktickém využití svobodného software.</p>
<li><p>Za ètvrté, dlouhodobý úspìch závisí na
praktickém vyu¾ití svobodného software.</p>
<p>Nadace pro svobodný software a Evropská Nadace pro svobodný
software spolupracují při organizaci a řízení
<a href="gnuproject.html">projektu GNU</a>, podílejí se na
vývoji svobodného software a podporují společnosti a lidi ochotné
přejít na svobodný software.</p>
<p>Nadace pro svobodný software a Evropská Nadace pro svobodný
software spolupracují pøi organizaci a øízení
<a href="gnuproject.html">projektu GNU</a>, podílejí se na
vývoji svobodného software a podporují spoleènosti a lidi ochotné
pøejít na svobodný software.</p>
</li>
<li><p>A konečně, svobodný software má skvělý komerční potenciál.
V souvislosti s tím je třeba zlepšit ekonomiku kolem svobodného
software, aby se zvýšilo jeho využití a povědomí něm.</p>
<li><p>A koneènì, svobodný software má skvìlý komerèní potenciál.
V souvislosti s tím je tøeba zlep¹it ekonomiku kolem svobodného
software, aby se zvý¹ilo jeho vyu¾ití a povìdomí nìm.</p>
<p>Svobodný software také musí umožnit firmám, aby s jeho pomocí,
nebo na jeho základě, postavili svoji činnost. </p>
<p>Svobodný software také musí umo¾nit firmám, aby s jeho pomocí,
nebo na jeho základì, postavili svoji èinnost. </p>
<p>Zajištění těchto perspektiv a starost o používání
svobodného software má za úkol Nadace pro svobodný software.
<p>Zaji¹tìní tìchto perspektiv a starost o pou¾ívání
svobodného software má za úkol Nadace pro svobodný software.
</p>
</li>
</ul>
<p>Další úvahy k tématu o svobodném software najdete v češtině
na stránkách
<p>Dal¹í úvahy k tématu o svobodném software najdete v èe¹tinì
na stránkách
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.cs.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.cs.html</a>
</p>

68
about/basics/whyweexist.da.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -12,82 +12,82 @@
<body>
<h1>Hvorfor er vi til?</h1>
<p>Free Software Foundation Europe (FSFE) blev grundlagt i 2001, som
en søsterorganisation til Free Software Foundation (FSF) i USA, og tager sig
en søsterorganisation til Free Software Foundation (FSF) i USA, og tager sig
af alle aspekter ved <a href="freesoftware.html">fri software</a> i
Europa.</p>
<p>Flere faktorer har gjort dette nødvendigt.</p>
<p>Flere faktorer har gjort dette nødvendigt.</p>
<ul>
<li><p>Først og fremmest er fri software ikke længere et amerikansk
fænomen, Europa har et af de stærkeste fællesskaber af fri
<li><p>Først og fremmest er fri software ikke længere et amerikansk
fænomen, Europa har et af de stærkeste fællesskaber af fri
software-udviklere og mange betydelige projekter i den senere tid, har
deres rødder her.</p></li>
deres rødder her.</p></li>
<li><p>For det andet, den dominerede opfattelse af software er som en
økonomisk egenskab, hvilket er hvorfor det behandles på denne måde af
økonomisk egenskab, hvilket er hvorfor det behandles på denne måde af
politik og presse.</p>
<p>Men software er alle grænseoverskridende i dagliglivet i stadig
større og større grad, og bliver en afgørende faktor. Præcis som andre
udviklinger i menneskehedens fortid, udvikler software sig fra at være
en økonomisk til kulturel egenskab, med en stigende tilstedeværelse i
<p>Men software er alle grænseoverskridende i dagliglivet i stadig
større og større grad, og bliver en afgørende faktor. Præcis som andre
udviklinger i menneskehedens fortid, udvikler software sig fra at være
en økonomisk til kulturel egenskab, med en stigende tilstedeværelse i
dagligdagen.</p>
<p>Ud over udviklinger, der lader til at være sammenlignelig ved første
øjekast, så som trykpressen, bilen eller telefonen, er software helt
<p>Ud over udviklinger, der lader til at være sammenlignelig ved første
øjekast, så som trykpressen, bilen eller telefonen, er software helt
virtuel. Den kan ikke blot reproduceres uden tab, men denne reproduktion
tjener også dens evolution.</p>
tjener også dens evolution.</p>
<p>Dette gør at software har egenskaber, som er meget forskellige fra
andre af historiens fænomener; opfindelsen af software har formentlig de
største ligheder med opdagelsen af sprog, skift eller videnskab.</p>
<p>Dette gør at software har egenskaber, som er meget forskellige fra
andre af historiens fænomener; opfindelsen af software har formentlig de
største ligheder med opdagelsen af sprog, skift eller videnskab.</p>
<p>Det er afgørende for menneskehedens fremtid, at software som en
kulturel egenskab, vil forblive tilgængelig for alle, og bevares i
<p>Det er afgørende for menneskehedens fremtid, at software som en
kulturel egenskab, vil forblive tilgængelig for alle, og bevares i
biblioteker som anden viden.</p>
<p>For at opnå dette, skal der etableres en nå måde at tænke på hos
<p>For at opnå dette, skal der etableres en nå måde at tænke på hos
befolkningens beslutningstagere, politikerne.</p>
<p>At inspirere denne nye måde at tænke på, er en afgørende opgave for
<p>At inspirere denne nye måde at tænke på, er en afgørende opgave for
FSFE.</p>
</li>
<li><p>Det tredje mål er at sikre fri software.</p>
<li><p>Det tredje mål er at sikre fri software.</p>
<p>GNU General Public License og GNU Lesser General Public License fra
Free Software Foundation er det mest udbredte licenser anvendt til fri
software over hele verden.</p>
<p>Derfor er det en pligt for FSF og FSFE at sikre størstedelen af
<p>Derfor er det en pligt for FSF og FSFE at sikre størstedelen af
fri softwares juridiske sikkerhed.</p>
</li>
<li><p>For det fjerde er langvarig succes baseret på praktisk
virkeliggørelse af fri software.</p>
<li><p>For det fjerde er langvarig succes baseret på praktisk
virkeliggørelse af fri software.</p>
<p>Af den grund, samarbejder FSFE og FSF på de organisatoriske
<p>Af den grund, samarbejder FSFE og FSF på de organisatoriske
aspekter ved <a href="gnuproject.html">GNU-projektet</a>, assistere og
fortsætte udviklingen af fri software og støtte virksoheder og personer,
fortsætte udviklingen af fri software og støtte virksoheder og personer,
der er villige til at skifte til fri software.</p>
</li>
<li><p>Slutteligt indeholder software et enormt kommercielt potentiale.
For at opbygge en permanent opmærksomhed for fri software, er det
nødvendigt også at involvere økonomien.</p>
For at opbygge en permanent opmærksomhed for fri software, er det
nødvendigt også at involvere økonomien.</p>
<p>Dette betyder at der skal åbnes for perspektiver, så virksomheder kan
opbygge deres forretning på eller omkring fri software.</p>
<p>Dette betyder at der skal åbnes for perspektiver, så virksomheder kan
opbygge deres forretning på eller omkring fri software.</p>
<p>Det er også en opgave for FSFE at tilbyde disse perspektiver og
rådgive dem i deres anvendelse.</p>
<p>Det er også en opgave for FSFE at tilbyde disse perspektiver og
rådgive dem i deres anvendelse.</p>
</li>
</ul>
<p>Yderligere betragtninger om emnet fri software findes på:
<p>Yderligere betragtninger om emnet fri software findes på:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html</a>
</p>
</body>

56
about/basics/whyweexist.de.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -14,15 +14,15 @@
<p>Die Free Software Foundation Europe (FSFE) wurde 2001 als
Schwesterorganisation der Free Software Foundation (FSF) in den USA
gegründet, um sich um die Belange <a href="freesoftware.html">Freier Software</a> in Europa zu
kümmern.</p>
gegründet, um sich um die Belange <a href="freesoftware.html">Freier Software</a> in Europa zu
kümmern.</p>
<p>Dieser Schritt wurde durch mehrere Faktoren bedingt.</p>
<ul>
<li><p>Zum Einen ist Freie Software schon lange kein vorwiegend
amerikanisches Phänomen mehr, Europa verfügt über eine der stärksten
Entwicklergemeinden Freier Software und viele maßgebliche Projekte der
amerikanisches Phänomen mehr, Europa verfügt über eine der stärksten
Entwicklergemeinden Freier Software und viele maßgebliche Projekte der
letzten Zeit nahmen hier ihren Ursprung.</p></li>
@ -30,29 +30,29 @@
Wirtschaftsgut, weshalb sie von Politik und Presse als solches
behandelt wird. </p>
<p>Dabei transzendiert Software zunehmend das tägliche Leben und wird zum
<p>Dabei transzendiert Software zunehmend das tägliche Leben und wird zum
bestimmenden Faktor. Wie auch andere Entwicklungen in der Geschichte
der Menschheit wird mit zunehmender Durchdringung des Alltags das
Wirtschafts- zum Kulturgut.</p>
<p>Anders als zunächst vergleichbar erscheinende Entwicklungen wie
<p>Anders als zunächst vergleichbar erscheinende Entwicklungen wie
Druckerpresse, Auto oder Telefon, ist Software jedoch rein virtuell.
Sie kann nicht nur verlustfrei vervielfältigt werden, diese
Vervielfältigung dient ihrer Weiterentwicklung.</p>
Sie kann nicht nur verlustfrei vervielfältigt werden, diese
Vervielfältigung dient ihrer Weiterentwicklung.</p>
<p>Damit unterscheidet sich Software maßgeblich von anderen
Phänomenen in der Geschichte der Menschheit; die
größten Ähnlichkeiten mit ihrer Entwicklung
<p>Damit unterscheidet sich Software maßgeblich von anderen
Phänomenen in der Geschichte der Menschheit; die
größten Ähnlichkeiten mit ihrer Entwicklung
weisen die Entdeckung von Sprache, Schrift oder Wissenschaft
auf.</p>
<p>Es ist essentiell für die Zukunft der Menschheit, dass Software
als Kulturgut auch in Zukunft jedem zur Verfügung steht
und ähnlich wie anderes Wissen in Bibliotheken bewahrt
<p>Es ist essentiell für die Zukunft der Menschheit, dass Software
als Kulturgut auch in Zukunft jedem zur Verfügung steht
und ähnlich wie anderes Wissen in Bibliotheken bewahrt
wird.</p>
<p>Um dies zu gewährleisten, muß ein Umdenken vor allem bei
den Entscheidungsträgern der Bevölkerung, den
<p>Um dies zu gewährleisten, muß ein Umdenken vor allem bei
den Entscheidungsträgern der Bevölkerung, den
Politikern, stattfinden.</p>
<p>Dieses Umdenken zu bewirken ist eine wesentliche Aufgabe der
@ -60,34 +60,34 @@
<li><p>Als dritter Punkt sei die Absicherung Freier Software
erwähnt.</p>
erwähnt.</p>
<p>Die GNU General Public License und GNU Lesser General Public
License der Free Software Foundation sind die weltweit
am häufigsten verwendeten Lizenzen für Freie Software. </p>
am häufigsten verwendeten Lizenzen für Freie Software. </p>
<p>Damit obliegt es der FSF und FSFE, die juristische
Sicherheit des größten Teils Freier Software zu
gewährleisten. </p></li>
Sicherheit des größten Teils Freier Software zu
gewährleisten. </p></li>
<li><p>Viertens basiert der langfristige Erfolg auch auf der
praktischen Umsetzung Freier Software. </p>
<p>Daher kümmert sich die FSFE parallel mit der FSF um
die organisatorischen Belange des <a href="gnuproject.html">GNU-Projekts</a>, fördert
<p>Daher kümmert sich die FSFE parallel mit der FSF um
die organisatorischen Belange des <a href="gnuproject.html">GNU-Projekts</a>, fördert
und betreibt die Entwicklung Freier Software und
unterstützt sowohl Firmen wie auch Privatpersonen bei
unterstützt sowohl Firmen wie auch Privatpersonen bei
ihrem Umstieg auf Freie Software.</p></li>
<li><p>Und schließlich besitzt Software natürlich ein
<li><p>Und schließlich besitzt Software natürlich ein
immenses wirtschaftliches Potential. Um also Freie Software
dauerhaft im Bewusstsein zu verankern, ist es notwendig,
auch die Wirtschaft mit einzubeziehen. </p>
<p>Dies bedeutet, der Wirtschaft müssen Perspektiven
eröffnet werden, ihr Geschäft um und mit Freier
<p>Dies bedeutet, der Wirtschaft müssen Perspektiven
eröffnet werden, ihr Geschäft um und mit Freier
Software aufzubauen. </p>
<p>Das Anbieten dieser Perspektiven sowie die Beratung in diesen Belangen
@ -95,7 +95,7 @@
</ul>
<p>Weitere Überlegungen zum Thema Freie Software finden sich unter:
<p>Weitere Überlegungen zum Thema Freie Software finden sich unter:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html</a>
</p>

6
about/basics/whyweexist.nl.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -71,7 +71,7 @@
</p>
<p>
Het is één van de cruciale taken van de FSFE om deze nieuwe
Het is één van de cruciale taken van de FSFE om deze nieuwe
manier van denken ingang te doen vinden.
</p>
</li>
@ -109,7 +109,7 @@
<li>
<p>
Tenslotte is er het enorme commerciële potentieel van Vrije
Tenslotte is er het enorme commerciële potentieel van Vrije
Software. Als we een blijvend bewustzijn voor Vrije Software
willen opbouwen is het noodzakelijk om ook de economische
wereld er bij te betrekken.

82
about/basics/whyweexist.pt.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -6,91 +6,91 @@
<meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html" />
<meta name="publication-date" content="2001-06-23" />
<title>FSFE - Porque é que nós existimos?</title>
<title>FSFE - Porque é que nós existimos?</title>
</head>
<body>
<h1>Porque é que nós existimos?</h1>
<h1>Porque é que nós existimos?</h1>
<p> A Free Software Foundation Europe (FSFE) foi fundada em 2001
como organização irmã da Free Software Foundation (FSF) dos EUA para tratar
como organização irmã da Free Software Foundation (FSF) dos EUA para tratar
de todos os assuntos relacionados com o <a href="freesoftware.html">Software Livre</a> na
Europa.</p>
<p>Vários factores tornaram este passo necessário.</p>
<p>Vários factores tornaram este passo necessário.</p>
<ul>
<li><p>Primeiro, o Software Livre deixou de ser um fenómeno americano,
<li><p>Primeiro, o Software Livre deixou de ser um fenómeno americano,
a Europa tem uma das mais fortes comunidades de programadores de Software
Livre e vários projectos importantes tiveram aí a sua origem num
Livre e vários projectos importantes tiveram aí a sua origem num
passado recente.</p></li>
<li><p>Em segundo, existe a percepção dominante de que o software é uma
propriedade puramente económica, que é a razão porque está a ser tratado
assim pelos políticos e pela imprensa.</p>
<li><p>Em segundo, existe a percepção dominante de que o software é uma
propriedade puramente económica, que é a razão porque está a ser tratado
assim pelos políticos e pela imprensa.</p>
<p>Mas o software já vai para além da vida diária e torna-se,
<p>Mas o software já vai para além da vida diária e torna-se,
cada vez mais um factor decisivo. Tal como noutros
desenvolvimentos no passado da humanidade, o software tem-se desenvolvido
passando de uma realidade económica para uma propriedade cultural que está
passando de uma realidade económica para uma propriedade cultural que está
cada vez mais presente no dia a dia de cada um.</p>
<p>Ao contrário de outros desenvolvimentos com que parece ser comparável
à primeira vista, como a imprensa escrita, o carro ou o telefone, o software
é puramente virtual. Não pode apenas ser reproduzido sem perdas, como a sua
reprodução também permite a sua evolução.</p>
<p>Ao contrário de outros desenvolvimentos com que parece ser comparável
à primeira vista, como a imprensa escrita, o carro ou o telefone, o software
é puramente virtual. Não pode apenas ser reproduzido sem perdas, como a sua
reprodução também permite a sua evolução.</p>
<p>É isto que torna o software realmente diferente
dos outros fenómenos históricos referidos; a invenção
do software tem provavelmente maiores semelhanças com a
descoberta da linguagem, da escrita ou da ciência.</p>
<p>É isto que torna o software realmente diferente
dos outros fenómenos históricos referidos; a invenção
do software tem provavelmente maiores semelhanças com a
descoberta da linguagem, da escrita ou da ciência.</p>
<p>É essencial para o futuro da humanidade que o software tenha uma
propriedade cultural que continue acessível a todos e
<p>É essencial para o futuro da humanidade que o software tenha uma
propriedade cultural que continue acessível a todos e
seja preservado em bibliotecas como o resto do conhecimento.</p>
<p>De modo a atingir isto, é necessário estabelecer uma nova linha de
pensamento junto dos responsáveis pelas decisões ao nível de toda população,
os políticos.</p>
<p>De modo a atingir isto, é necessário estabelecer uma nova linha de
pensamento junto dos responsáveis pelas decisões ao nível de toda população,
os políticos.</p>
<p>Difundir esta nova forma de pensar é uma das tarefas cruciais para a FSF
<p>Difundir esta nova forma de pensar é uma das tarefas cruciais para a FSF
Europe.</p>
</li>
<li><p>O terceiro objectivo é proteger o Software Livre.</p>
<li><p>O terceiro objectivo é proteger o Software Livre.</p>
<p>A GNU General Public License e a GNU Lesser General Public License
da Free Software Foundation são as licenças mais usadas para
o Software Livre a nível mundial.</p>
da Free Software Foundation são as licenças mais usadas para
o Software Livre a nível mundial.</p>
<p>Portanto é missão da FSF e da FSFE garantir
a segurança legal da maior parte do Software Livre.</p>
<p>Portanto é missão da FSF e da FSFE garantir
a segurança legal da maior parte do Software Livre.</p>
</li>
<li><p>Em quarto lugar, o sucesso a longo prazo do Software Livre é garantido
pela efectiva criação de Software Livre.</p>
<li><p>Em quarto lugar, o sucesso a longo prazo do Software Livre é garantido
pela efectiva criação de Software Livre.</p>
<p>Por isto, a FSFE e a FSF trabalham em conjunto nos
aspectos organizacionais do <a href="gnuproject.html">Projecto GNU</a>, apoiam e
mantêm o desenvolvimento do Software Livre e suportam as
mantêm o desenvolvimento do Software Livre e suportam as
empresas e pessoas dispostas a mudar para o Software Livre.</p>
</li>
<li><p>E por último, o software tem um imenso potencial
<li><p>E por último, o software tem um imenso potencial
comercial. De modo a divulgar permanentemente o
Software Livre, é necessário ter em conta os
aspectos económicos.</p>
Software Livre, é necessário ter em conta os
aspectos económicos.</p>
<p>Deve-se criar um ambiente apropriado para que as empresas possam
desenvolver a sua actividade com e à volta do Software Livre.</p>
desenvolver a sua actividade com e à volta do Software Livre.</p>
<p>Oferecendo estas perspectivas e aconselhamento na sua aplicação
é também uma tarefa para a FSFE.</p>
<p>Oferecendo estas perspectivas e aconselhamento na sua aplicação
é também uma tarefa para a FSFE.</p>
</li>
</ul>
<p>Outras considerações sobre o tópico do Software Livre podem ser
<p>Outras considerações sobre o tópico do Software Livre podem ser
encontradas em:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.pt.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.pt.html</a>
</p>

78
about/basics/whyweexist.sv.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -6,89 +6,89 @@
<meta name="author-link-1" content="/about/greve/greve.html" />
<meta name="publication-date" content="2001-06-23" />
<title>FSFE - Varför finns vi?</title>
<title>FSFE - Varför finns vi?</title>
</head>
<body>
<h1>Varför finns vi?</h1>
<h1>Varför finns vi?</h1>
<p>Free Software Foundation Europe (FSFE) grundades
2001 som systerorganisation till Free Software Foundation
(FSF) i USA för att arbeta med frågor rörande <a href="freesoftware.html">fri programvara</a> i
(FSF) i USA för att arbeta med frågor rörande <a href="freesoftware.html">fri programvara</a> i
Europa.</p>
<p>Flera faktorer gjorde detta steg nödvändigt.</p>
<p>Flera faktorer gjorde detta steg nödvändigt.</p>
<ul>
<li><p>För det första är fri programvara inte längre ett amerikanskt fenomen, Europa har numera en av
de starkaste rörelserna av utvecklare av fri programvara, och på senare tid har många viktiga projekt
haft sina rötter här.
<li><p>För det första är fri programvara inte längre ett amerikanskt fenomen, Europa har numera en av
de starkaste rörelserna av utvecklare av fri programvara, och på senare tid har många viktiga projekt
haft sina rötter här.
</p></li>
<li><p>För det andra är den dominerande uppfattningen att mjukvara är
en rent ekonomisk företeelse, vilket är förklaringen till att den behandlas så
<li><p>För det andra är den dominerande uppfattningen att mjukvara är
en rent ekonomisk företeelse, vilket är förklaringen till att den behandlas så
inom politiken och i massmedia.</p>
<p>Men mjukvara genomsyrar redan vardagslivet alltmer, och blir en beslutsfaktor.
Precis som tidigare utvecklingar i mänsklighetens historia, utvecklas mjukvara
från att vara en ekonomisk företeelse till att bli en kulturyttring, ständigt
mer närvarande i vardagen.
Precis som tidigare utvecklingar i mänsklighetens historia, utvecklas mjukvara
från att vara en ekonomisk företeelse till att bli en kulturyttring, ständigt
mer närvarande i vardagen.
</p>
<p>Till skillnad från andra utvecklingar som vid en första anblick verkar vara jämförbara, som
tryckpressen, bilen eller telefonen, är mjukvara helt virtuell.
Den kan inte bara mångfaldigas utan förlust; detta mångfaldigande
främjar dess utveckling.
<p>Till skillnad från andra utvecklingar som vid en första anblick verkar vara jämförbara, som
tryckpressen, bilen eller telefonen, är mjukvara helt virtuell.
Den kan inte bara mångfaldigas utan förlust; detta mångfaldigande
främjar dess utveckling.
</p>
<p>Detta innebär att mjukvara har egenskaper som är radikalt annorlunda
<p>Detta innebär att mjukvara har egenskaper som är radikalt annorlunda
de hos andra historiska fenomen; uppfinnandet av mjukvara har troligen
sina största likheter med upptäckten av språket, skriften eller vetenskapen.
sina största likheter med upptäckten av språket, skriften eller vetenskapen.
</p>
<p>Det är oerhört viktigt för mänsklighetens framtid att mjukvara som kulturyttring
hålls åtkomlig för alla och bevaras i bibliotek som annan kunskap.
<p>Det är oerhört viktigt för mänsklighetens framtid att mjukvara som kulturyttring
hålls åtkomlig för alla och bevaras i bibliotek som annan kunskap.
</p>
<p>För att uppnå detta måste ett nytt tankesätt etableras hos den beslutsfattande
<p>För att uppnå detta måste ett nytt tankesätt etableras hos den beslutsfattande
delen av befolkningen, politikerna.</p>
<p>Att inspirera detta nya tankesätt är en väsentlig uppgift för FSFE.</p>
<p>Att inspirera detta nya tankesätt är en väsentlig uppgift för FSFE.</p>
</li>
<li><p>Det tredje målet är att säkra fri programvara.</p>
<li><p>Det tredje målet är att säkra fri programvara.</p>
<p>Free Software Foundations GNU General Public License och
GNU Lesser General Public License är de vanligaste licenserna
för fri programvara runt om i världen.</p>
GNU Lesser General Public License är de vanligaste licenserna
för fri programvara runt om i världen.</p>
<p>Därför åligger det FSF och FSFE att försäkra den juridiska
säkerheten för den största delen av den fria programvara som finns. </p>
<p>Därför åligger det FSF och FSFE att försäkra den juridiska
säkerheten för den största delen av den fria programvara som finns. </p>
</li>
<li><p>För det fjärde grundas den långsiktiga framgången på det
praktiska förverkligandet av fri programvara.</p>
<li><p>För det fjärde grundas den långsiktiga framgången på det
praktiska förverkligandet av fri programvara.</p>
<p>Därför måste FSFE och FSF samarbeta om de
<p>Därför måste FSFE och FSF samarbeta om de
organisatoriska aspekterna av <a href="gnuproject.html">GNU-projektet</a>,
främja och driva på utveckling av fri programvara samt stödja företag och
främja och driva på utveckling av fri programvara samt stödja företag och
personer som vill byta till fri programvara.</p>
</li>
<li><p>Avslutningsvis har fri programvara en enorm kommersiell potential.
För att bygga ett stabilt medvetande om fri programvara är det nödvändigt
att även involvera näringslivet.</p>
För att bygga ett stabilt medvetande om fri programvara är det nödvändigt
att även involvera näringslivet.</p>
<p>Detta innebär att vi måste vidga perspektiven för företag att bygga
sin verksamhet på och kring fri programvara.</p>
<p>Detta innebär att vi måste vidga perspektiven för företag att bygga
sin verksamhet på och kring fri programvara.</p>
<p>Att erbjuda dessa perspektiv och ge råd om dess tillämpning är ytterligare
en uppgift för FSFE.</p>
<p>Att erbjuda dessa perspektiv och ge råd om dess tillämpning är ytterligare
en uppgift för FSFE.</p>
</li>
</ul>
<p>Vidare tankar om fri programvara hittar du på:
<p>Vidare tankar om fri programvara hittar du på:
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html">http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html</a>
</p>

4
about/funds/2001.it.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -39,7 +39,7 @@
<hr width="80%" />
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2001.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2001.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>

4
about/funds/2002.it.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -39,7 +39,7 @@
<hr width="80%" />
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2002.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2002.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>

46
about/funds/2003.de.xhtml

@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Über uns - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2003</title>
<title>FSFE - Über uns - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2003</title>
</head>
<body>
@ -12,28 +12,28 @@
<h1>FSFE - Einnahmen und Ausgaben 2003</h1>
<table>
<tr><td><h3>Einnahmen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Einnahmen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Merchandise</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,759.40</td></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">21,965.15</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">14,521.92</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Italien <a href="#4">[4]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">895.00</td></tr>
<tr><td>Kostenerstattung<br/>(Europäische Kommision)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">13,466.10</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">21,965.15</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">14,521.92</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Italien <a href="#4">[4]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">895.00</td></tr>
<tr><td>Kostenerstattung<br/>(Europäische Kommision)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">13,466.10</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>59,853.59</b></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">38,860.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,437.64</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">38,860.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,437.64</td></tr>
<tr><td>Reisekosten</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,502.11</td></tr>
<tr><td>Transport <br/> (Versand/Post)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,106.08</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">245.64</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">245.64</td></tr>
<tr><td>Gerichtskosten</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">175.97</td></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#7">[7]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,012.80</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">95.58</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#7">[7]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">1,012.80</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">95.58</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>50,635.82</b></td></tr>
</table>
@ -43,19 +43,19 @@
auf der <a href="/help/thankgnus-2003.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>
<p><a name="#2"/>[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
<p><a name="#3"/>[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden (siehe <a href="/about/legal/de/de.html">Deutscher Landesverein</a>)</p>
<p><a name="#4"/>[4] Spenden, die vom italienischen Landesverein an die FSFE gemacht wurden</p>
<p><a name="#5"/>[5] Einschließlich 16% MwSt. (EUR 6,217.60); bezahlte Leute: <a href="/about/greve/">Georg Greve</a></p>
<p><a name="#5"/>[5] Einschließlich 16% MwSt. (EUR 6,217.60); bezahlte Leute: <a href="/about/greve/">Georg Greve</a></p>
<p><a name="#6"/>[6] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.</p>
<p><a name="#7"/>[7] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
<p><a name="#7"/>[7] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
</body>

4
about/funds/2003.it.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -42,7 +42,7 @@
<hr width="80%" />
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2003.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2003.html">Grazie, GNU</a>.</p>
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p>

40
about/funds/2004.de.xhtml

@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Über - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2004</title>
<title>FSFE - Über - Mittel - Einnahmen und Ausgaben 2004</title>
</head>
<body>
@ -12,26 +12,26 @@
<h1>Einnahmen und Ausgaben 2004</h1>
<table>
<tr><td><h3>Einkommen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Einkommen</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Merchandise</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">4,405.77</td></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">56,451.61</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">20,000.00</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Spenden <a href="#1">[1]</a></td><td/><td> </td></tr>
<tr><td/><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">56,451.61</td></tr>
<tr><td/><td align="left">Überweisungen Landesverein Deutschland <a href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">20,000.00</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>80,857.38</b></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#4">[4]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">61,542.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">9,773.23</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><h3>Ausgaben</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Personal <a href="#4">[4]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">61,542.00</td></tr>
<tr><td>Büromiete</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,200.00</td></tr>
<tr><td>Repräsentation <a href="#5">[5]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">9,773.23</td></tr>
<tr><td>Reisekosten </td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,680.07</td></tr>
<tr><td>Transport <br/> (Versand/Post)</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">409.35</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">172.18</td></tr>
<tr><td>Büromaterialien</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">172.18</td></tr>
<tr><td>Gerichtskosten </td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">2,612.59</td></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,077.94</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">113.13</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td>Vertragsarbeit <a href="#6">[6]</a></td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">3,077.94</td></tr>
<tr><td>Bankgebühren</td><td/><td align="right">EUR</td><td align="right">113.13</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"/></tr>
<tr><td><b>Gesamt</b></td><td/><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>81,380.99</b></td></tr>
</table>
@ -41,8 +41,8 @@
auf der <a href="/help/thankgnus-2004.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>
<p><a name="#2"/>[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
(siehe "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich)
aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.</p>
<p><a name="#3"/>[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden (siehe <a href="/about/legal/de/de.html">Deutscher Landesverein</a>)</p>
@ -50,7 +50,7 @@ auf der <a href="/help/thankgnus-2004.html">ThankGNUs</a>-Liste einzusehen.</p>
<p><a name="#5"/>[5] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.</p>
<p><a name="#6"/>[6] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
<p><a name="#6"/>[6] Rechtsanwälte, Steuerberater &amp; Co.</p>
</body>

4
about/funds/2004.it.xhtml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
@ -39,7 +39,7 @@
<hr width="80%" />
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2004.html">Grazie, GNU</a>.</p>