Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

174 lines
5.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-04-14">
 3. <head>
 4. <title>De FSFE zoekt een Executive Director</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE zoekt een Executive Director</h1>
 8. <h2>Jobomschrijving</h2>
 9. <p>
 10. De FSFE werd in 2001 opgericht als een multiculturele
 11. organisatie met vrijwilligers en vast personeel uit
 12. verschillende Europese landen. We hebben ons ingesteld als een
 13. NGO die resultaatgericht wil werken. We proberen dit bereiken
 14. door middel van een constructieve dialoog om duurzame politieke
 15. en juridische veranderingen te bekomen. De FSFE is de grenzen
 16. van de Vrije Softwaregemeenschap ontgroeit en biedt nu een
 17. unieke kans aan personen die projecten en losse initiatieven mee
 18. vooruit willen helpen.
 19. </p>
 20. <p newsteaser="yes">
 21. De executive director krijgt de verantwoordelijkheid over de
 22. dagelijkse werking van de FSFE in samenwerking met een gemengd
 23. team van vrijwilligers en werknemers. Ook het verdelen van de
 24. organisatorische middelen in functie van de prioriteiten
 25. vooropgesteld door de Algemene Vergadering, behoort tot de
 26. taken.
 27. </p>
 28. <h2>Verantwoordelijkheden</h2>
 29. <ul>
 30. <li>
 31. efficiënt beheren van de dagelijkse taken van de organisatie
 32. waaronder</li>
 33. <ol>
 34. <li>
 35. Coördinatie van de uitvoerende raad (executive director,
 36. voorzitter en vice-voorzitter)</li>
 37. <li>
 38. Coördineren en motiveren van de gemengde teams, zowel de
 39. vrijwilligers als de werknemers</li>
 40. <li>
 41. Plannen, budgetteren en uitvoeren van projecten die kunnen
 42. helpen om de strategische doelstelling van de organisatie te
 43. bereiken</li>
 44. <li>
 45. Het beheren van de kas en de budgetten van de organisatie</li>
 46. <li>
 47. Rapportering aan de Algemene Vergadering over de stand van
 48. zaken van de strategische doelstellingen en eventuele
 49. verbeteringen voorstellen</li>
 50. <li>
 51. Publieke Vertegenwoordiging van de organisatie </li>
 52. <li>
 53. Vertegenwoordiging van de organisatie bij sponsors en
 54. aantrekken van sponsorgeld.</li></ol>
 55. <li>
 56. Samen met de Algemene Vergadering prioriteiten vastleggen en
 57. zoeken naar methoden om die objectieven te bereiken</li>
 58. </ul>
 59. <h2>Kwalificaties</h2>
 60. <ul>
 61. <li>Universitair diploma, of gelijkwaardig</li>
 62. <li>Kennis van de Vrije Softwaregemeenschap</li>
 63. <li>
 64. Bedrijfservaring en kennis van het beheren van een non-profit
 65. organisatie</li>
 66. <li>Kennis van financieel beheer en boekhouding</li>
 67. <li>Kennis van personeelsbeheer</li>
 68. <li>
 69. Bekwaam in het gebruiken van Vrije Softwaretoepassingen
 70. zoals GNU/Linux, OpenOffice.org en andere programma's</li>
 71. <li>Zeer goede kennis van het Engels</li>
 72. <li>Kennis van andere talen, vooral Duits.</li>
 73. </ul>
 74. <h2>Persoonlijkheid</h2>
 75. <ul>
 76. <li>Goede communicatieve en sociale vaardigheden</li>
 77. <li>Resultaatgerichte teamspeler</li>
 78. <li>Goede organisatorische vaardigheden</li>
 79. <li>probleemoplossend denken</li>
 80. <li>flexibel</li>
 81. </ul>
 82. <h2>Werkomgeving</h2>
 83. <ul>
 84. <li>
 85. De executive director zal meestal werken vanuit een kantoor,
 86. al kunnen de doelstellingen van de organisatie u soms naar
 87. ongewone werkplaatsen leiden. Ook thuiswerk is mogelijk</li>
 88. <li>
 89. De executive director heeft gewone werkuren, maar zal geregeld
 90. 's avonds en tijdens weekends overuren moeten maken om deel te
 91. nemen aan Algemene Vergadering en om de organisatie te
 92. vertegenwoordigen op evenementen</li>
 93. </ul>
 94. <h2>vergoeding</h2>
 95. <ul>
 96. <li>
 97. In de positie van executive director zal u vaak werken in een
 98. motiverende omgeving, met mensen uit verschillende culturen
 99. aan relevante zaken die onze samenleving nog decennia
 100. lang kunnen beïnvloeden.</li>
 101. <li>
 102. De FSFE heeft een unieke structuur als een
 103. gedecentraliseerde internationale organisatie actief in
 104. uiteenlopende activiteiten die werken met een mix van
 105. vrijwilligers en werknemers uit verschillende landen.</li>
 106. <li>
 107. U zal mensen ontmoeten met totaal verschillende specialiteiten
 108. en de kans krijgen om meer te leren over verschillende
 109. vakgebieden zoals technologie, politiek en wetgeving.</li>
 110. <li>
 111. De FSFE geeft grote verantwoordelijkheid en biedt veel
 112. mogelijkheden aan mensen die zelfstandig willen werken en die
 113. graag een persoonlijk werkomgeving met hoogstaande projecten
 114. willen uitbouwen.</li>
 115. </ul>
 116. <h2>Bijkomende informatie</h2>
 117. <ul>
 118. <li>
 119. U kan de statuten van de FSFE, waarin ook de functie van
 120. executive director gedeeltelijk beschreven staat, online
 121. raadplegen
 122. op <a href="/about/legal/constitution.html">
 123. http://fsfe.org/about/legal/constitution.en.html</a></li>
 124. <li>
 125. De financiële evolutie van de afgelopen jaren vindt u
 126. op <a href="/about/funds/funds.html">
 127. http://fsfe.org/about/funds/funds.en.html</a></li>
 128. </ul>
 129. <h2>Hoe solliciteren?</h2>
 130. <p>
 131. Als deze functie u aanspreekt, kan u solliciteren bij de
 132. uitvoerende raad via council -- AT -- fsfeurope.org, voeg zeker
 133. een CV en brief met uw motivering toe aan de mail. Hou rekening
 134. met de informatie uit <a href="/activities/os/">Open
 135. Standaarden</a>
 136. en <a href="http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html">zend
 137. geen Microsoft Word documenten</a>.
 138. </p>
 139. <p>
 140. Wij bekijken alle sollicitaties en nemen persoonlijk contact op
 141. met de meest beloftevolle sollicitanten. Als u gekozen wordt
 142. voor de functie moet u van 19 tot 21 juni kunnen deelnemen aan
 143. de Algemene Vergadering in Miraflores de la Sierra, Spanje.
 144. </p>
 145. </body>
 146. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 147. </html>
 148. <!--
 149. Local Variables: ***
 150. mode: xml ***
 151. End: ***
 152. -->