fsfe-website/freesoftware/education/education.sv.xhtml

169 lines
4.3 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Utbildning</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Utbildning</h2>
</div>
<h3>Innehåll</h3>
<ul>
<li>
<a href="#general">Allmänt</a>
</li>
<li>
<a href="#associations">Organisationer</a>
</li>
<li>
<a href="#column">Spalt</a>
</li>
<li>
<a href="#contact">Kontakt</a>
</li>
</ul>
<a name="general"></a>
<h3>Allmänt</h3>
<p> Free Software Foundation Europe stöder aktivt
användandet av Fri Programvara i skolor och
universitet. Fri Programvara är pedagogiskt överlägsen
proprietär dito. Men, framför allt är dess anda som
involverar frihet och samarbete samma anda som
genomsyrar utbildning i en demokratisk miljö.
</p>
<p>
Vi har också mer <a
href="argumentation.html">detaljerad
argumentation</a> som sammanfattar varför vi
tycker att Fri Programvara är den sorts programvara som
skall användas i Undervisning.
</p>
<a name="associations"></a>
<h3>Organisationer</h3>
<p> Titta gärna på
<a href="http://www.gnu.org/education/">sidorna om utbildning</a>
på GNU Projektets hemsida.
</p>
<p>
Det finns redan några organisationer som stöder
och förespråkar användandet av Fri Programvara i
utbildning:
</p>
<ul>
<li>
The <a
href="http://www.ofset.org/">Organisation
for Free Software in Education
and Teaching</a> (OFSET) stöder
utveckligen av Fri Programvara för
utbildninginsväsendet och undervisning.
OFSET är en associerad organisation
till FSFE.
</li>
<li>
The <a
href="http://sourceforge.net/freesoftware/standardsie">Open
Source in Education</a> Project
(OSiE) stöder och förespråkar
användandet av GNU/Linux i
Storbritannien.<br/> Notera att OSiE
använder termen "Open Source" somvi
undviker av <a
href="/activities/whyfs/whyfs.html">flera
skäl</a>.
</li>
<li>
The <a
href="http://fsub.schule.de/">Freie
Software und Bildung e.V.</a>
(FSuB e.V., Association for Free
Software and Education) förespråkar
användandet av GNU/Linux
systems i Tyska skolor.<br/> Notera att
FSuB e.V. accepterar användandet av
proprietär programvara ovanpå fria
plattformar, en ställning som vi
motsäger oss. </li>
<li>
<a
href="http://www.linuxdidattica.org/">Software
libero nella scuola</a>, ett
Italienskt initiativ för Fri
Programvara i skolor.
</li>
<li>
The <a
href="http://www.laka.lv/">Latvian
Open Source Association</a>
(LAKA) hjälper också skolor och
förespråkar användandet av GNU/Linux i
skolor.<br/> Notera
att OSiE använder termen "Open Source"
somvi undviker av <a
href="/activities/whyfs/whyfs.html">flera
skäl</a>.
</li>
<li><a href="http://www.fuss.bz.it/">
Free Upgrade Southtyrol's Schools</a>
(FUSS) är inte en organisation utan ett projekt
som finansieras av Europeiska socialfonden och
har uppgraderat programvara på datorerna i alla
italienska skolor i den självständiga provinsen
Bolzano/Bozen och tagit bort alla proprietära
programlicenser med den fria distributionen
FUSS GNU/Linux Soledad distribution. Projektet
har utvecklat programvaran och släppt den under
en licens for Fri Programvara.
</li>
</ul>
<a name="column"></a>
<h3>Spalt</h3>
<p>
Mario Fux skriver <a
href="./tgs/tgs.en.html">spalt som
heter TUX&amp;GNU@school</a> som FSFE
explicit och aktivt stöder under sina vingar.
</p>
<a name="contact"></a>
<h3>Kontakt</h3>
<p>
Om du är intresserad av allmänna diskussioner
om Fri Programvara och pedagogiska tankar eller
vill deltaga i vårt arbete, var så god att
komma med på vår <a
href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu">e-postlista</a>.
<br/>
Vidare har FSFE skapar en <a
href="eduteam.html">education task
force</a> som verkar för att agera som
ett nav för nationella insatser i Europe.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->