[tr] Update global texts and add about page #3908

Merged
bonnie merged 3 commits from :master into master 2023-11-29 13:02:11 +00:00
3 changed files with 400 additions and 156 deletions

186
about/about.tr.xhtml Normal file
View File

@ -0,0 +1,186 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>6</version>
<head>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında</title>
<meta
name="keywords"
content="çalışma insanlar iletişim ortaklıklar bağışlar yapı"/>
</head>
<body class="overview">
<h1>Hakkında</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı insanların teknolojiyi denetlemesi için güçlendiren bir vakıftır.</p>
<p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış
durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi
önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü,
basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri
desteklemekte yardımcı olur.</p>
<p>FSFE Özgür Yazılım'ın özgürlük, şeffaflık, ve özerklik konusunda
nasıl katkı sağlayabileceğini anlamaları için bireylere ve
örgütlere yardımcı olur. Özgür Yazılım'ın benimsenmesinin önündeki
engelleri kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir,
insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme açısından teşvik
eder, ve Avrupa'da <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür
Yazılım</a>'ı herkesin daha fazla tanıtması için kaynaklar sağlar.</p>
</div>
<h2>Daha fazlasını öğrenin</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Çalışmamızın üç dayanağını okuyun"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Çalışmalarımız</a></h3>
<p>Bireylere ve örgütlere, Özgür Yazılım'ın özgürlük,
şeffaflık, ve özerkliğe nasıl katkı sağladığını anlatma
konusunda nasıl yardımcı olduğumuzu ve günlük çalışmamızı
neden üç dayanağa, kamuyu bilinçlendirme, politikaları savunma
ve yasal desteğe yoğunlaştırdığımızı okuyun. <br/></p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Topluluğumuzdan sesler"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Topluluğumuz</a></h3>
<p>Çok çeşitli topluluğumuzdakilerin neden FSFE'yi ve görevini
desteklediklerine ilişkin seslerini duyun ve övgülerini
okuyun. Üstelik kimileri bir mülakatı yanıtladılar veya hatta
bir video çektiler. Topluluğumuzu tanımanın keyfini
çıkarın!</p><p>
Yazılım Özgürlüğü: Topluluğumuz <a
href="/about/softwarefreedom/testimonials.html">bu konu
hakkında</a> ne diyor</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/people/index.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="FSFE için zamanını ayıran kişiler"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/people/index.html">Takım</a></h3>
<p>Kim olduğumuzu görün ve FSFE'nin arkasındaki insanları
tanıyın. Burada FSFE'de ve birlikte çalışan, ve belirli
alanlar için sorumluluk veya yetki verilen kişileri, personel
ve gönüllüleri bulacaksınız.</p></div>
</li>
<li>
<a href="/about/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="Amaçlarımız ortak olan örgütlerin listesi"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/associates/associates.html">Ortaklıklar</a></h3>
<p>İnsanları teknolojiyi denetlemeleri için güçlendirmek, tek
bir örgütün tek başına ulaşamayacağı bir hedeftir. Ortak
örgütlerimizle fikirlerimizi paylaşıyoruz, çabalarımızı
koordine ediyoruz, birbirimizi motive ediyoruz, ve belirli
projelerde birlikte çalışmak için fırsatlar buluyoruz.</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Vakfımız</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Tüzük ve resmi yıllık toplantıların notları"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Yasal Yapı</a></h3>
<p>FSFE 2001 yılında Alman yasası altında bir vakıf, kayıtlı
bir dernek ("e.V.") olarak kuruldu. Tüzüğümüze ve resmi yıllık
toplantı notlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.<br/></p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/transparency-commitment.html"><img src="/graphics/icons/transparency.png" alt="Şeffaflık Taahüdümüz"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Şeffaflık Taahüdü</a></h3>
<p>"Şeffaf sivil toplum" girişiminin bir parçası olarak,
Almanya Uluslararası Şeffaflık Örgütü şeffaflık taahüdüne
ilişkin bir rehber sağlıyor. Bu girişimi destekliyoruz ve tüm
bilgileri burada bulabilirsiniz.</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="/graphics/icons/donations.png" alt="Bağışlarla destekleyin"/>
</a>
<div>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Bağışlar</a></h3>
<p>Özgür Yazılım için bağımsız bir ses olabilmemiz, bağışlara
güveniyoruz. Finansal destekle, bilgi toplumunda özgürlük için
yaptığımız vakıf çalışmamızı kurduğumuz sağlam zemine katkı
vermiş olacaksınız. <a
href="/about/funds/funds.html">Fonlarımızı nasıl
kullanıyoruz</a> ve <a href="/donate/thankgnus.html">bize
kimler bağış yapıyor</a>.</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Bağlantıya geçin</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/contact.html"><img src="/graphics/icons/contact.png" alt="Herkese açık ve genel iletişim bilgisi"/>
</a>
<div>
<h3><a href="/about/contact.html">İletişim</a></h3>
<p>Genel ve yasal sorular için iletişim bilgisini, büromuzun
konumunu, herkese açık tartışma kanallarımıza bağlantıyı, ve
sosyal medya hesaplarımızı iletişim sayfamızda bulabilirsiniz.
FSFE herkese açık ve topluluk tartışmaları Davranış
Kurallarımızın kapsamındadır.</p></div>
</li>
<li>
<a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/press.png" alt="Basın bilgisi"/></a>
<div>
<h3><a href="/press/press.html">Basın</a></h3>
<p>Eğer basındansanız, basın portalimizi yararlı bulacaksınız.
Orada tüm basın duyurularımızı, logolarımızı, haberleri, genel
fotoğrafları ve basın soruları için iletişim bilgisini
bulabilirsiniz.</p></div>
</li>
<li>
<a href="/about/jobs/index.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="İş olanakları"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/jobs/index.html">İş olanakları</a></h3>
<p>FSFE'nin gönüllüleri, sürekli personeli, stajyer ve
kursiyerleri örgütün belkemiğidir. Sosyal, politik, yasal ve
teknik alanlarda bir çok düzeyde yazılım özgürlüğüne katkı
sağlayarak bize yardımcı olabilecek motive insanlar
arıyoruz.</p></div>
</li>
</ul>
</body>
<description>FSFE hakkında herşey - Çalışmalarımız, insanlar, iletişim ve basın bilgilerimiz, ortaklıklar, yasal yapı, ve bağışlar.</description>
<translator>T. E. Kalayci</translator>
</html>

View File

@ -1,192 +1,232 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<version>1</version>
<version>2</version>
<!-- ALL STATIC TEXTS -->
<!-- Spreadtheword page -->
<text id="stw-type">Tür</text>
<text id="stw-size">Boyut</text>
<text id="stw-context">İçerik Bilgisi</text>
<text id="stw-printed"><a href="#how-to-order">Stoğumuzdan talep edin</a></text>
<text id="stw-printed-tooltip">Talep formunu bize göndererek bu basılı sürümleri isteyebilirsiniz.</text>
<text id="stw-languages">İndirmek için </text>
<text id="stw-languages-tooltip">If you want to spread our information and promotion material online, feel free to download it in the available languages.</text>
<text id="stw-license">Lisans</text>
<text id="stw-author">Yazar</text>
<text id="stw-year">Yıl</text>
<text id="stw-source">Kaynak dosyalar</text>
<text id="stw-source-tooltip">
Bu promosyon öğesininin kaynak dosyalarını değiştirmek veya çevirmek için indirebilirsiniz. Lütfen lisansına uyunuz.
</text>
<text id="stw-printready">Basıma hazır dosyalar</text>
<text id="stw-printready-tooltip">
Bu dosyalar yazıcıya gönderdiğimiz, taşma ve diğer yazıcıya özgü ayarları da içeren dosyalardır. Dosyalar çok büyük olabilir (~5-25MB).
</text>
<!-- Spreadtheword page -->
<text id="stw-type">Tür</text>
<text id="stw-size">Boyut</text>
<text id="stw-context">İçerik Bilgisi</text>
<text id="stw-printed"><a href="#how-to-order">Stoğumuzdan talep edin</a></text>
<text id="stw-printed-tooltip">Bu basılı sürümleri talep formunu kullanarak isteyebilirsiniz.</text>
<text id="stw-languages">İndirmek için </text>
<text id="stw-languages-tooltip">Eğer tanıtım materyalimizi çevrimiçi yaymak istiyorsanız, mevcut dillerde indirmekten çekinmeyin.</text>
<text id="stw-license">Lisans</text>
<text id="stw-author">Yazar</text>
<text id="stw-year">Yıl</text>
<text id="stw-source">Kaynak dosyaları</text>
<text id="stw-source-tooltip">Bu tanıtım öğesinin kaynak dosyalarını değiştirmek veya çevirmek için indirebilirsiniz. Lütfen lisansına uyun.</text>
<text id="stw-printready">Basıma hazır dosyalar</text>
<text id="stw-printready-tooltip">Bu dosyalar yazıcımıza gönderdiğimiz, taşma ve yazıcıya özgü ayarları içeren dosyalardır. Dosyalar oldukça büyük olabilir (~5-25MB).</text>
<!-- Basic texts -->
<text id="fsfeurope">Free Software Foundation Europe</text>
<text id="fsfnetwork">FSFE <a href="//www.fsf.org/">Kuzey Amerika</a>,
<a href="http://fsf.org.in/">Hindistan</a> ve <a href="http://www.fsfla.org/">
Latin Amerika</a>'da <a href="/about/fsfnetwork.html">kardeş örgütlere
</a> sahiptir.
</text>
<!-- Footer -->
<text id="translator1a">Bu sayfanın resmi olmayan çevirisi </text>
<text id="translator1b"> tarafından yapılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. </text>
<text id="translator2">Bu resmi olmayan bir çeviridir. </text>
<text id="translator3a">Sayfanın resmi sürümüne </text>
<text id="translator3b">buradan</text>
<text id="translator3c"> ulaşabilirsiniz.</text>
<text id="permission">
Bu makalenin tamamının herhangi bir ortamda bire bir kopyalanmasına ve
dağıtılmasına bu notun korunması şartıyla izin verilmiştir.
<!-- Basic texts -->
<text id="fsfe">FSFE</text> <!-- only change this for non-latin character sets -->
<text id="fsfeurope">Avrupa Özgür Yazılım Vakfı</text>
<text id="fsfnetwork">
FSFE <a href="//www.fsf.org/">Kuzey Amerika</a>, <a href="http://fsf.org.in/">Hindistan</a> ve <a href="http://www.fsfla.org/">Latin Amerika</a>'da <a href="/about/fsfnetwork.html">kardeş örgütlere</a> sahiptir.
</text>
<!-- Warning info boxes -->
<text id="outdated">
Bu çeviri güncelliğini yitirmiş olabilir. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları <a href="/contribute/translators/translators.html">çevirmemize lütfen yardımcı olun</a>,
böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.
</text>
<text id="outdated-1">
Bu çeviri şu sürüme göre güncelliğini yitirmiş olabilir:
</text>
<text id="outdated-2">
Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları
<a href="/contribute/translators/translators.html">çevirmemize lütfen yardımcı olun</a>,
böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.
</text>
<text id="notranslation">
Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları <a href="/contribute/translators/translators.html">çevirmemize lütfen yardımcı olun</a>,
<!-- Footer -->
<text id="translator1a">Bu çeviri için </text>
<text id="translator1b"> teşekkür ediyoruz. </text>
<text id="translator2">Bu resmi olmayan bir çeviridir. </text>
<text id="translator3a">Bu sayfanın </text>
<text id="translator3b">özgün metnine</text>
<text id="translator3c">ulaşabilirsiniz.</text>
<text id="permission">
Bu makalenin tamamının herhangi bir ortamda bire bir kopyalanmasına ve
dağıtılmasına bu notun korunması şartıyla izin verilmiştir.
</text>
<text id="js-licences">JavaScript Lisansları</text>
<!-- Warning info boxes -->
<text id="outdated-1">
Bu çeviri şuna göre güncelliğini yitirmiş olabilir
</text><!-- followed by "translator3b" -->
<text id="outdated-2">
Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları
<a href="/contribute/translators/translators.html">çevirmemize lütfen yardımcı olun</a>,
böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.
</text>
<text id="notranslation">
Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları
<a href="/contribute/translators/translators.html">çevirmemize lütfen yardımcı olun</a>,
böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.
</text>
<text id="under-construction"><strong>Uyarı: </strong>Bu sayfa yapım aşamasındadır.
İçeriği değişebileceği için lütfen <strong>yaymayın</strong> veya çevirmeye çalışmayın.
</text>
<text id="project-complete">Bu proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu sayfalar arşiv amacıyla tutulmaktadır.</text>
<!-- Menu, Navigation, Buttons -->
<text id="fsfe/about">Hakkımızda</text>
</text>
<text id="under-construction">
<strong>Uyarı: </strong>Bu sayfa yapım aşamasındadır. İçeriği değişebileceği için lütfen <strong>yaymayın</strong> veya çevirmeye çalışmayın.
</text>
<text id="project-complete">Bu proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu sayfalar arşiv amacıyla tutulmaktadır.</text>
<text id="fsfe/help">Katkı Yapın</text>
<text id="fsfe/press">Basın</text>
<text id="support/become">Destekleyin</text>
<text id="fellowship/login">Giriş</text>
<text id="news/news">Son Haberler</text>
<text id="news/events">Yaklaşan Etkinlikler</text>
<text id="news/press">Basın Odası</text>
<text id="news/nl">Bültenler</text>
<text id="news/planet">Blog gezegeni</text>
<text id="fs/basics">Özgür Yazılım Temelleri</text>
<text id="community/discuss">Özgür Yazılım Tartışmaları</text>
<!-- Menu, Navigation, Buttons -->
<text id="fsfe/about">Hakkında</text>
<text id="learn-more">Daha Fazlasını Öğrenin</text>
<text id="fsfe/activities">Faaliyetler</text>
<text id="fsfe/help">Katkıda Bulunun</text>
<text id="fsfe/press">Basın</text>
<text id="newsletter">Bülten</text>
<text id="go-to">Git:</text>
<text id="search">Arama</text>
<text id="support/become">Destekçi olun</text>
<text id="fellowship/login">Oturum Aç</text>
<text id="news/news">Son Haberler</text>
<text id="news/events">Yaklaşan Etkinlikler</text>
<text id="news/press">Basın Odası</text>
<text id="news/nl">Bültenler</text>
<text id="news/planet">Blog Gezegeni</text>
<text id="fs/basics">Özgür Yazılım Temelleri</text>
<text id="community/discuss">Özgür Yazılım Tartışmaları</text>
<text id="subscribe">Abone ol</text>
<text id="email">e-posta adresi</text>
<text id="news">Haberler</text>
<text id="breadcrumb-news">Haberler</text>
<text id="receive-newsletter">FSFE'nin aylık bültenine abone olun</text>
<text id="subscribe-newsletter">Bültene abone olun</text>
<text id="learn-more">Daha Fazlasını Öğrenin</text>
<text id="newsletter">Bülten</text>
<text id="podcast">Podcast</text>
<text id="go-to">Git:</text>
<text id="yourname">Adınız</text>
<text id="subscribe">Abone Ol</text>
<text id="email">E-Posta Adresi</text>
<text id="news">Haberler</text>
<text id="breadcrumb-news">Haberler</text>
<text id="pages">Sayfalar</text>
<text id="receive-newsletter">FSFE'nin aylık bültenine abone olun</text>
<text id="subscribe-newsletter">E-posta güncellemelerimize abone olun</text>
<text id="subscribe-newsletter-text">Uzmanlarımız sizi mevcut haberler, etkinlikler, faaliyetler ve nasıl katkıda bulunabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirir.</text>
<text id="contact">İletişim</text>
<text id="team">Takım</text>
<text id="contact">İletişim</text>
<text id="team">Takım</text>
<text id="change-lang">Dili Değiştir</text>
<text id="menu">Menü</text>
<text id="content">İçerik</text>
<text id="page-info">Sayfa bilgisi</text>
<text id="change-lang">Dili değiştir</text>
<text id="menu">Menü</text>
<text id="content">İçerik</text>
<text id="page-info">Sayfa bilgisi</text>
<text id="go-top">Yukarıya git</text>
<text id="source">Kaynak kod</text>
<text id="contact-us">Bize ulaşın</text>
<text id="translate">Bu sayfayı çevir</text>
<text id="contribute-web">Web takımına katkı sağlayın</text>
<text id="imprint">Yayıncı</text>
<text id="privacy-policy">Gizlilik Politikası</text>
<text id="transparency-commitment">Şeffaflık Taahhüdü</text>
<text id="tags">Etiketler</text>
<text id="go-top">En üste git</text>
<text id="source">Kaynak kod</text>
<text id="contact-us">Bize ulaşın</text>
<text id="jobs">İşler</text>
<text id="translate">Bu sayfayı çevir?</text>
<text id="contribute-web">Web takımına katkıda bulunun</text>
<text id="imprint">Yayıncı</text>
<text id="privacy-policy">Gizlilik Politikası</text>
<text id="transparency-commitment">Şeffaflık Taahhüdü</text>
<text id="tags">Etiketler</text>
<text id="discuss-article">Bunu tartış</text>
<text id="finished">Tamamlandı</text>
<!-- Article metadata -->
<text id="writtenby">Yazan</text>
<text id="published">Tarih:</text>
<text id="revision">Güncellendiği tarih:</text>
<text id="download">İndirme</text>
<text id="and">ve</text>
<!-- Petitions -->
<text id="osig">Örgütler</text>
<text id="isig">Bireyler</text>
<text id="bsig">İşletmeler</text>
<!-- Article metadata -->
<text id="author">Yazar</text>
<text id="writtenby">Yazan</text>
<text id="published">Tarih:</text>
<text id="revision">Güncelleme:</text>
<text id="download">İndirme</text>
<text id="and">ve</text>
<!-- News and event feeds -->
<text id="related-news">İlgili Haberler</text>
<!-- Sidebars -->
<text id="our-work">Çalışmalarımız</text>
<text id="our-work-intro">
<p>Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Özgür Yazılım vakfı,
siyasette, işletmede, hukukta ve bütün toplumda Özgür Yazılım ve Açık Standartlara
yönelik genel bir anlayış oluşturmak ve desteklemek amacıyla çalışmalar yürütür.
</p>
</text>
<text id="about-fsfe">FSFE Hakkında</text>
<text id="about-fsfe-intro">
<p>
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları teknolojiyi denetlemeleri
yönünde güçlendiren bir vakıftır.
</p>
<p>
Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda.
Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir.
Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma
hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet
gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.
</p>
</text>
<!-- Petitions -->
<text id="osig">Örgütler</text>
<text id="isig">Bireyler</text>
<text id="bsig">İşletmeler</text>
<!-- Motivational texts for fellowship, support or donations -->
<!-- News and event feeds -->
<text id="related-news">İlgili Haberler</text>
<text id="related-events">İlgili Etkinlikler</text>
<text id="related-all">Tüm ilgili haber ve etkinlikler</text>
<!-- Sidebars -->
<text id="our-work">Çalışmalarımız</text>
<text id="our-work-intro">
<p>Kullanıcıları teknolojiyi denetlemeleri yönünde güçlendiren bir Vakfı
olarak genel bir Özgür Yazılım anlayışı oluşturuyoruz, kullanıcıların
haklarını iyileştiriyoruz, insanların Özgür Yazılım kullanma ve geliştirmesini
teşvik ediyoruz, ve yazılım özgürlüğünün tanıtımı için kaynaklar sağlıyoruz.</p>
</text>
<text id="about-fsfe">FSFE Hakkında</text>
<text id="about-fsfe-intro">
<p>
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları teknolojiyi denetlemeleri
yönünde güçlendiren bir vakıftır.
</p>
<p>
Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda.
Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir.
Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma
hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet
gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.
</p>
</text>
<!-- Motivational texts for fellowship, support or donations -->
<text id="support">FSFE'yi destekleyin</text>
<text id="show-support">Desteğinizi gösterin!</text>
<text id="show-support-paragraph">FSFE'nin sesini duyurmak için desteğinize ihtiyacı var! Her bir tıkın değeri var!</text>
<text id="support-fsfe">FSFE'yi destekliyorum!</text>
<text id="donate">Bağış yap</text>
<text id="donate-paragraph">
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
<a href="/about/ourwork.html">Çalışmalarımızı</a> bir <a href="/contribute/contribute.html">gönüllüler</a> ve
<a href="/donate/thankgnus.html">bağışçılar</a>
topluluğu mümkün kılmaktadır. Bağışlarınız gücümüz ve özerkliğimiz için oldukça önemli. Her nerede
gerekiyorsa orada Özgür Yazılım için çalışmalarımızı sürdürmemizi ve bağımsız bir ses olmamızı sağlıyor.
</text>
<!-- pdfreaders.org -->
<text id="pdfreaders-head-readers">Okuyucular</text>
<text id="pdfreaders-head-standards">ık Standartlar</text>
<text id="pdfreaders-head-graphics">Grafikler</text>
<text id="pdfreaders-head-about">Hakkında</text>
<text id="pdfreaders-body-platforms">Platformlar:</text>
<text id="support">FSFE'yi destekleyin</text>
<text id="show-support">Desteğinizi gösterin!</text>
<text id="show-support-paragraph">FSFE'nin sesini duyurmak için desteğinize ihtiyacı var! Her bir tıkın değeri var!</text>
<text id="support-fsfe">FSFE'yi destekliyorum!</text>
<!-- Share and support buttons -->
<text id="share-head">Paylaş ve destekle</text>
<text id="share-page">Bu sayfayı paylaş</text>
<text id="share-microdonation">Küçük bir bağış yapın</text>
<text id="share-warning">Bazı hizmetler Özgür Yazılım dostu olmayabilir ve mahremiyetinize zarar verebilir.</text>
<text id="donate">Bağış yap</text>
<text id="donate-paragraph">
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum
kuruluşudur. <a href="/about/ourwork.html">Çalışmalarımızı</a>
<a href="/contribute/contribute.html">gönüllüler</a> ve
<a href="/donate/thankgnus.html">bağışçılar</a> topluluğu mümkün kılıyor.
Bağışlarınız gücümüz ve özerkliğimiz için
oldukça önemli. Her nerede gerekiyorsa Özgür Yazılım için çalışmamızı sürdürmemizi,
ve bağımsız bir ses olmamızı sağlıyor.
</text>
<!-- pdfreaders.org -->
<text id="pdfreaders-head-readers">Okuyucular</text>
<text id="pdfreaders-head-standards">ık Standartlar</text>
<text id="pdfreaders-head-graphics">Grafikler</text>
<text id="pdfreaders-head-about">Hakkında</text>
<text id="pdfreaders-body-platforms">Platformlar:</text>
<!-- Share and support buttons -->
<text id="share-head">Paylaş ve destekle</text>
<text id="share-page">Bu sayfayı şurada paylaş</text>
<text id="share-microdonation">Şunun aracılığıyla küçük bir bağış yapın</text>
<text id="share-warning">Bazı hizmetler Özgür Yazılım dostu olmayabilir ve gizliliğinize zarar verebilir.</text>
<!-- Sponsoring buttons -->
<text id="donation-buttons">Düğmeler</text>
<text id="size/huge">devasa</text>
<text id="size/large">büyük</text>
<text id="size/medium">orta</text>
<text id="size/small">küçük</text>
<text id="background/white">Beyaz arka plan</text>
<text id="background/transparent">Şeffaf arka plan</text>
<!-- Search function -->
<text id="search">Ara</text>
<text id="search/placeholder">Arama terimleri...</text>
<text id="search/notfound">Arama sonucu bulunamadı. Sorgunuzu başka bir şekilde ifade edin.</text>
<text id="search/empty">Arama sorgunuz boş.</text>
<!-- Progressbar -->
<text id="progressbar-of">/</text>
</data>

View File

@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<version>4</version>
<div class="text-button-box">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
<p>
Sizin paranız, sizin kodunuz, Yazılım Özgürlüğü!
Çalışmamızı destekleyin ve Özgür Yazılım'ı kamu sektöründe standart yapmamıza yardımcı olun!
</p>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
<a class="btn btn-lg btn-success" href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=topbanner">Şimdi Bağış Yapın</a>
</div>
</div>
</div>
</data>