Browse Source

Bacula PR (Catalan)

svn path=/trunk/; revision=7380
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
f589a55ccd
1 changed files with 17 additions and 0 deletions
  1. +17
    -0
      news/2006/news-20061121-01.ca.xml

+ 17
- 0
news/2006/news-20061121-01.ca.xml View File

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-11-21">
<title>L'FSFE esdevé el guardià legal del projecte Bacula</title>
<body>
Kern Sibbald, el fundador i programador en cap de la solució de còpies de
seguretat en xarxa Bacula, ha adjudicat els seus drets d'autor a l'FSFE.
«Volia subratllar el compromís del Projecte Bacula al Programari Lliure», ha
dit Kern. «Bacula sempre ha estat un projecte de comunitat i simplement ho
estem solidificant a llarg termini. Estic molt agraït a l'FSFE per oferir
aquest servei perquè elimina una càrrega administrativa important del
projecte, el que ens permet de centrar-nos en la tasca de programar».
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-November/000197.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save