Browse Source

Lower-casing the names of days and months; typo fixing; cosmetic changes; consistency changes

tags/stw2018
Besnik Bleta 1 year ago
parent
commit
e60e0c3f55
100 changed files with 144 additions and 144 deletions
 1. 2
  2
    about/basics/eur5greve.sq.xhtml
 2. 3
  3
    about/basics/freesoftware.sq.xhtml
 3. 1
  1
    campaigns/15years/15years.sq.xhtml
 4. 1
  1
    campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml
 5. 1
  1
    campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml
 6. 2
  2
    campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml
 7. 1
  1
    campaigns/ilovefs/2015/ilovefs.sq.xhtml
 8. 3
  3
    campaigns/ilovefs/2016/index.sq.xhtml
 9. 1
  1
    community/events/2016/summit/attendance.sq.xhtml
 10. 6
  6
    community/events/2016/summit/backsight.sq.xhtml
 11. 8
  8
    community/events/2016/summit/frontpage.sq.xhtml
 12. 1
  1
    contribute/translators/web.sq.xhtml
 13. 1
  1
    donate/hardware.sq.xhtml
 14. 2
  2
    events/2013/event-20130201-01.sq.xml
 15. 1
  1
    events/2013/event-20130203-01.sq.xml
 16. 1
  1
    events/2013/event-20130214-01.sq.xml
 17. 1
  1
    events/2013/event-20130222-01.sq.xml
 18. 1
  1
    events/2013/event-20130223-01.sq.xml
 19. 1
  1
    events/2013/event-20130305-01.sq.xml
 20. 1
  1
    events/2013/event-20130314-01.sq.xml
 21. 1
  1
    events/2013/event-20130323.sq.xml
 22. 1
  1
    events/2013/event-20130411-01.sq.xml
 23. 1
  1
    events/2013/event-20130413-01.sq.xml
 24. 2
  2
    events/2013/event-20130515-01.sq.xml
 25. 1
  1
    events/2013/event-20130517-02.sq.xml
 26. 1
  1
    events/2013/event-20130517-03.sq.xml
 27. 1
  1
    events/2013/event-20130522-02.sq.xml
 28. 1
  1
    events/2013/event-20130615-01.sq.xml
 29. 1
  1
    events/2013/event-20130624-01.sq.xml
 30. 1
  1
    events/2013/event-20130706.sq.xml
 31. 1
  1
    events/2013/event-20130709.sq.xml
 32. 1
  1
    events/2013/event-20130803-01.sq.xml
 33. 1
  1
    events/2013/event-20130803-02.sq.xml
 34. 1
  1
    events/2013/event-20130807-01.sq.xml
 35. 1
  1
    events/2013/event-20130817-01.sq.xml
 36. 1
  1
    events/2013/event-20130903-01.sq.xml
 37. 1
  1
    events/2013/event-20130912-01.sq.xml
 38. 1
  1
    events/2013/event-20130921-01.sq.xml
 39. 1
  1
    events/2013/event-20130927-01.sq.xml
 40. 1
  1
    events/2013/event-20130928-01.sq.xml
 41. 1
  1
    events/2013/event-20131004-01.sq.xml
 42. 1
  1
    events/2013/event-20131012-01.sq.xml
 43. 1
  1
    events/2013/event-20131026-01.sq.xml
 44. 1
  1
    events/2013/event-20131114-01.sq.xml
 45. 11
  11
    events/2013/rmll-2-2013.sq.xhtml
 46. 2
  2
    events/2013/rmll-2013.sq.xhtml
 47. 1
  1
    events/2015/event-20150107-01.sq.xml
 48. 1
  1
    events/2015/event-20150121-01.sq.xml
 49. 1
  1
    events/2015/event-20150121-02.sq.xml
 50. 1
  1
    events/2015/event-20150131-01.sq.xml
 51. 1
  1
    events/2015/event-20150204-01.sq.xml
 52. 1
  1
    events/2015/event-20150223-01.sq.xml
 53. 1
  1
    events/2015/event-20150227-01.sq.xml
 54. 2
  2
    events/2015/event-20150304-01.sq.xml
 55. 2
  2
    events/2015/event-20150316-01.sq.xml
 56. 1
  1
    events/2015/event-20150320-02.sq.xml
 57. 1
  1
    events/2015/event-20150321-01.sq.xml
 58. 2
  2
    events/2015/event-20150401-01.sq.xml
 59. 1
  1
    events/2015/event-20150409-01.sq.xml
 60. 1
  1
    events/2015/event-20150507-01.sq.xml
 61. 1
  1
    events/2015/event-20150507-02.sq.xml
 62. 1
  1
    events/2015/event-20150509-01.sq.xml
 63. 2
  2
    events/2015/event-20150513-01.sq.xml
 64. 1
  1
    events/2015/event-20150514-01.sq.xml
 65. 1
  1
    events/2015/event-20150514-02.sq.xml
 66. 1
  1
    events/2015/event-20150518-01.sq.xml
 67. 1
  1
    events/2015/event-20150601-01.sq.xml
 68. 2
  2
    events/2015/event-20150603-01.sq.xml
 69. 1
  1
    events/2015/event-20150611-01.sq.xml
 70. 1
  1
    events/2015/event-20150611-02.sq.xml
 71. 1
  1
    events/2015/event-20150611-03.sq.xml
 72. 1
  1
    events/2015/event-20150627.sq.xml
 73. 1
  1
    events/2015/event-20150708-01.sq.xml
 74. 1
  1
    events/2015/event-20150709-01.sq.xml
 75. 1
  1
    events/2015/event-20150725-01.sq.xml
 76. 2
  2
    events/2015/event-20150725-02.sq.xml
 77. 1
  1
    events/2015/event-20150803-01.sq.xml
 78. 2
  2
    events/2015/event-20150807-01.sq.xml
 79. 1
  1
    events/2015/event-20150815-01.sq.xml
 80. 1
  1
    events/2015/event-20150828-01.sq.xml
 81. 1
  1
    events/2015/event-20150829-01.sq.xml
 82. 1
  1
    events/2015/event-20150902-01.sq.xml
 83. 1
  1
    events/2015/event-20150918-01.sq.xml
 84. 1
  1
    events/2015/event-20150919-01.sq.xml
 85. 1
  1
    events/2015/event-20150919-02.sq.xml
 86. 1
  1
    events/2015/event-20150930-01.sq.xml
 87. 4
  4
    events/2015/event-20151003-01.sq.xml
 88. 1
  1
    events/2015/event-20151007-01.sq.xml
 89. 1
  1
    events/2015/event-20151016-02.sq.xml
 90. 4
  4
    events/2015/event-20151021-01.sq.xml
 91. 1
  1
    events/2015/event-20151103-01.sq.xml
 92. 1
  1
    events/2015/event-20151104-01.sq.xml
 93. 1
  1
    events/2015/event-20151118-01.sq.xml
 94. 1
  1
    events/2015/event-20151121-02.sq.xml
 95. 2
  2
    events/2015/event-20151128-sq.xml
 96. 1
  1
    events/2015/event-20151212-01.sq.xml
 97. 1
  1
    events/2015/event-20151227-01.sq.xml
 98. 1
  1
    events/2016/event-20160108.sq.xml
 99. 1
  1
    events/2016/event-20160130-01.sq.xml
 100. 0
  0
    events/2016/event-20160203-01.sq.xml

+ 2
- 2
about/basics/eur5greve.sq.xhtml View File

@@ -12,7 +12,7 @@
[<a href="eur5greve.pdf">PDF (Anglisht, a4); 81k</a>]
</center>
<div align="right">
Hamburg, 11 Shkurt, 2003<br />
Hamburg, 11 shkurt, 2003<br />
<a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a> &lt;greve@fsfeurope.org&gt;<br /><br />
"Public Service Review - European Union," 5th edition<br />
<a href="http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp">http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp</a>
@@ -315,7 +315,7 @@ tranzicionin drejt Software-it të Lirë, për tre arsye.</p>

<p>Disa rajone europiane kanë tashmë nisma për ta bërë të detyrueshëm
përdorimin e Software-it të Lirë në administratën publike. Për shembull,
më 11 Shkurt të 2003-shit komisioni i ngarkuar me këtë çështje për palën
më 11 shkurt të 2003-shit komisioni i ngarkuar me këtë çështje për palën
frëngjishtfolëse të rajonit të Brukselit doli në mbrojtje të një politike të tillë.</p>

<p>Administratat publike në Europë do të duhej të paktën të garantonin

+ 3
- 3
about/basics/freesoftware.sq.xhtml View File

@@ -10,14 +10,14 @@
<p>I lirë, te Software-i i Lirë, ka të bëjë me lirinë, jo çmimin. I përdorur
sipas këtij kuptimi që prej viteve ’80, përkufizimi i parë i plotë i regjistruar
duket të jetë te <a href="http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt">Buletini
i GNU-së, vol. 1 no. 1</a>, botuar më Shkurt të 1986-s. Në mënyrë të veçantë,
i GNU-së, vol. 1 no. 1</a>, botuar më shkurt të 1986-s. Në mënyrë të veçantë,
Software-i i Lirë <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">përkufizohet</a>
bazuar në katër liritë:</p>

<ul>
<li><h3>Liria për ta xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi.</h3>
<p> <em>Vendosja e kufizimeve ndaj përdorimit të Software-it të Lirë, fjala
vjen kohore ("periudhë provë 30 ditore", "licenca skadon më 1 Janar, 2004")
vjen kohore ("periudhë provë 30 ditore", "licenca skadon më 1 janar, 2004")
ndaj qëllimit ("akordim lejeje për përdorim kërkimor dhe jo-komercial",
"s’mund të përdoret për prova atestimi cilësish") ose
ndaj zonash gjeografike ("s’duhet përdorur në vendin X") e bëjnë një program
@@ -72,7 +72,7 @@
"software libero" në italisht, dhe "Fri Software" në danisht.</p>

<h3>Burim i Hapët</h3>
<p>Më 3 Shkurt 1998, pas njoftimit nga Netscape-i për hedhjen në qarkullim
<p>Më 3 shkurt 1998, pas njoftimit nga Netscape-i për hedhjen në qarkullim
të shfletuesit të tyre si Software të Lirë, një grup personazh u takuan në Palo
Alto në Silicon Valley dhe propozuan nisjen e një fushate marketingu për
Software-in e Lirë nën termin ``Burim i Hapët.'' Synimi qe komercializimi i shpejtë

+ 1
- 1
campaigns/15years/15years.sq.xhtml View File

@@ -85,7 +85,7 @@
<p>
Tema e përvjetorit të 15 do të jetë gjerësisht e pranishme në
<a href="/community/events/2016/summit/frontpage">kuvendin tonë të 2016-s</a>.
Kuvendin tonë për këtë vit po e mbajmë nga 2 - 4 Shtator në Berlin,
Kuvendin tonë për këtë vit po e mbajmë nga 2 - 4 shtator në Berlin,
dhe do të donim që të vinit. Kemi një
<a href="/community/events/2016/summit/frontpage#business">varg
folësish të klasit të parë</a> dhe do të mbulojmë krejt temat aktuale që

+ 1
- 1
campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml View File

@@ -22,7 +22,7 @@

<p>Kur ndizen, pajisjet TI përmbushin një proces fillimi të quajtur nisje. Në rastin e kompjuterave ky proces fillimi përfaqësohet nga ekzekutimi i një <em>firmware</em>-i. Ky <em>firmware</em>, nga ana e tij, nis një tjetër program të quajtur ngarkues nisjesh, i cili mandej nis sistemin operativ faktik, mbi të cilën mund të ekzekutohen pastaj aplikacionet. Më 2012, kalimi në shkallë industrie i <em>firmware</em>-it të PC-ve, <em>notebook</em>-ve, shërbyesve, dhe kompjuterave të tjerë nga BIOS-i konvencional në <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">UEFI</a> do të jetë thuajse i plotë. Krahasuar me BIOS-in konvencional, UEFI ka disa të mira, fjala vjen, kohë nisjeje më të shpejta, përudhësa të pavarur nga sistemi operativ, dhe një premtim për siguri të zgjeruar.</p>

<p>Pjesa e sigurisë trajtohet nga një funksion i quajtur "Nisje e Sigurt". Që prej UEFI 2.3.1 (hedhur në qarkullim më 8 Prill, 2011) "Nisja e Sigurt" siguron që gjatë procesit të nisjes të ekzekutohet vetëm <em>software</em> që është në pajtim me nënshkrimet kriptografike të sendërtuara paraprakisht në pajisje. Kjo bëhet për të parandaluar ekzekutimin e <em>software</em>-eve të padëshiruar gjatë nisjes së kompjuterit, përmes verifikimit kriptografik të një nënshkrimi për çdo përbërës <em>software</em> (hapat e ndryshëm të <em>firmware</em>-it UEFI, ngarkuesi i nisjes, kerneli i sistemit operativ, etj.), përpara ekzekutimit të secilit. Prandaj nënshkrimet kriptografike që do të duhej të përdoreshin, duhet vendosur te baza e të dhënave të nënshkrimeve UEFI të secilës pajisje TI të pajisur me "Nisje të Sigurt" UEFI, <strong>përpara</strong> se një përbërës <em>software</em> i nënshkruar kriptografikisht të mund të fillojë të xhirohet në një makinë të dhënë.</p>
<p>Pjesa e sigurisë trajtohet nga një funksion i quajtur "Nisje e Sigurt". Që prej UEFI 2.3.1 (hedhur në qarkullim më 8 prill, 2011) "Nisja e Sigurt" siguron që gjatë procesit të nisjes të ekzekutohet vetëm <em>software</em> që është në pajtim me nënshkrimet kriptografike të sendërtuara paraprakisht në pajisje. Kjo bëhet për të parandaluar ekzekutimin e <em>software</em>-eve të padëshiruar gjatë nisjes së kompjuterit, përmes verifikimit kriptografik të një nënshkrimi për çdo përbërës <em>software</em> (hapat e ndryshëm të <em>firmware</em>-it UEFI, ngarkuesi i nisjes, kerneli i sistemit operativ, etj.), përpara ekzekutimit të secilit. Prandaj nënshkrimet kriptografike që do të duhej të përdoreshin, duhet vendosur te baza e të dhënave të nënshkrimeve UEFI të secilës pajisje TI të pajisur me "Nisje të Sigurt" UEFI, <strong>përpara</strong> se një përbërës <em>software</em> i nënshkruar kriptografikisht të mund të fillojë të xhirohet në një makinë të dhënë.</p>

<p>FSFE-ja parashikon që shumica e prodhuesve të kompjuterave do ta sendërtojnë "Nisjen e Sigurt", ngaqë Microsoft-i <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh748200.aspx">ka njoftuar</a> se prodhuesit e kompjuterave duhet të sendërtojnë "Nisjen e Sigurt" UEFI, po qe se duan të përfitojnë certifikim të Windows 8-s për pajisjet që krijojnë, p.sh. që të vendosin në to logon "Compatible with Windows 8" </p>


+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -24,7 +24,7 @@
<h2>Dita #ilovefs 2012</h2>

<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që bie e Martë këtë vit. Ashtu si edhe <a
shkurt, që bie e martë këtë vit. Ashtu si edhe <a
href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=228">vitin e shkuar</a>, FSFE-ja
ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë
"E dua Software-in e Lirë". Veç kësaj, këtë vit do të ketë një veprimtari <a

+ 2
- 2
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -17,7 +17,7 @@
<h2>Dita #ilovefs 2013</h2>

<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që bie e Enjte këtë vit. Ashtu si edhe <a
shkurt, që bie e enjte këtë vit. Ashtu si edhe <a
href="/campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.html">vitin e shkuar</a>, FSFE-ja
ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë
"E dua Software-in e Lirë". </p>
@@ -65,7 +65,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
<ul>

<li>Përqafoni një zhvillues (Sigurisht që është më mirë të merrni leje së pari ; )</li>
<li>Përqafoni një zhvillues (Sigurisht që është më mirë të merrni leje së pari ; ) )</li>

<li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2015/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -28,7 +28,7 @@
<h2>E duam Software-in e Lirë</h2>

<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që këtë vit bie e shtunë. Si edhe <a
shkurt, që këtë vit bie e shtunë. Si edhe <a
href="/news/2014/news-20140221-01.html">vitin e kaluar</a>, FSFE-ja
po planifikon një fushatë në internet për kremtimin e kësaj dite,
Dita “E dua Software-in e Lirë”. </p>

+ 3
- 3
campaigns/ilovefs/2016/index.sq.xhtml View File

@@ -23,7 +23,7 @@ të kritikojmë të tjerët. Dhe këtu s’ka asgjë të keqe. Kjo na ndihmon
të përmirësohemi vazhdimisht. Por ndonjëherë harrojmë t’u shfaqim njerëzve
që qëndrojnë pas software-it të lirë mirënjohjen tonë. S’duhet ta nënvleftësojmë
fuqinë e një "faleminderit" të thjeshtë në motivimin e ndihmëtarëve të Software-it
të Lirë gjatë punës së tyre me rëndësi për shoqërinë. 14 Shkurti (që këtë vit bie e diel)
të Lirë gjatë punës së tyre me rëndësi për shoqërinë. 14 shkurti (që këtë vit bie e diel)
është dita ideale për ta bërë këtë.</p>
</div>

@@ -104,8 +104,8 @@ dashurinë tonë. Gëzuar ditën "E dua Software-in e Lirë" për këdo!</p>
<hr />
<p id="1">Shënime për garën: Ruajmë të drejtën të zgjedhim disa fitues.
Fituesi(t) përfitojnë një kupon 25€ për në Shitoren e FSFE-së. Në garën
për video dhe figura mund të marrë pjesë gjithkush. Gara fillon më 8 Janar
2016 dhe përfundon në fund të 14 Shkurtit 2016. Fituesi(t) do të përzgjidhet
për video dhe figura mund të marrë pjesë gjithkush. Gara fillon më 8 janar
2016 dhe përfundon në fund të 14 shkurtit 2016. Fituesi(t) do të përzgjidhet
nga një juri e brendshme e FSFE-së. Me fituesin(t) do të lidhemi duke përdorur
të njëjtën rrugë me të cilën na dërguan videon ose figurën. Punët e fituesve
do të botohen në Internet nga FSFE-ja, por nuk do të ndajmë kurrë me dikë

+ 1
- 1
community/events/2016/summit/attendance.sq.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2-4 Shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2-4 shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>
<style type="text/css">

+ 6
- 6
community/events/2016/summit/backsight.sq.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@
<head>

<title>
Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri 4 Shtator, BCC Berlin, Gjermani
Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri 4 shtator, BCC Berlin, Gjermani
</title>

<style type="text/css">
@@ -22,7 +22,7 @@
<h1>Kuvendi i FSFE-së 2016</h1>

<div style="text-align:right">
<h2>2-4 Shtator</h2>
<h2>2-4 shtator</h2>
<h2>BCC Berlin</h2>
<h3>Gjermani</h3>
</div>
@@ -57,7 +57,7 @@


<p style="margin: 0 0 2em 0;">
Nga 2 deri më 4 Shtator, FSFE-ja organizoi kuvendin e vet të parë, për të bërë tok bashkësinë tonë mbarë-eruopiane dhe anëtarët shok, gjatë një fundjave të tërë, dhe për të diskutuar probleme bashkëkohore dhe të rëndësishme lidhur me lirinë e software-it. Një konferencë me shije takimi, me potencialin për të ngritur ura dhe për t’u bërë bashkë.
Nga 2 deri më 4 shtator, FSFE-ja organizoi kuvendin e vet të parë, për të bërë tok bashkësinë tonë mbarë-eruopiane dhe anëtarët shok, gjatë një fundjave të tërë, dhe për të diskutuar probleme bashkëkohore dhe të rëndësishme lidhur me lirinë e software-it. Një konferencë me shije takimi, me potencialin për të ngritur ura dhe për t’u bërë bashkë.
</p>

<p style="text-align: center;">
@@ -240,7 +240,7 @@

<h1 id="schedule">Programi, folës, diapozitiva dhe video</h1>

<h2 id="business">E premte, 2 Shtator: Le të flasim për punë biznesi</h2>
<h2 id="business">E premte, 2 shtator: Le të flasim për punë biznesi</h2>
<ul>

<li><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/714">Hitobito, a Free Software Community Solution for Everybody </a>- André Kunz (videoja vjen së shpejti)</li>
@@ -292,7 +292,7 @@
</table>


<h2 id="Community">E shtunë, 3 Shtator: Bashkësia dhe Politika</h2>
<h2 id="Community">E shtunë, 3 shtator: Bashkësia dhe Politika</h2>
<ul>
<li><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/448">Free communications with Free Software </a>- Daniel Pocock (<a href="http://files.kde.org/akademy/2016/B95_Day2_Free_communications_with_Free_Software.mp4">shihni videon</a>)</li>

@@ -331,7 +331,7 @@
</tr>
</table>

<h2 id="beyond-code">E shtunë, 4 Shtator: Tej Kodit</h2>
<h2 id="beyond-code">E shtunë, 4 shtator: Tej Kodit</h2>
<ul>

<li><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/491"> Design in Free Open Source Projects - Experiences as a design contributor</a>- Elio Qoshi (<a href="http://files.kde.org/akademy/2016/B95_Day3_Design_in_Free_Open_Source_Projects.mp4">shihni videon</a>)</li>

+ 8
- 8
community/events/2016/summit/frontpage.sq.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri më 4 Shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri më 4 shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>

<style type="text/css">

@@ -35,7 +35,7 @@
<h1>Kuvendi i FSFE-së 2016</h1>

<div style="text-align:right">
<h2>2-4 Shtator</h2>
<h2>2-4 shtator</h2>
<h2>BCC Berlin</h2>
<h3>Gjermani</h3>
</div>
@@ -69,9 +69,9 @@

<div style="clear:both">
<ul>
<li>Të premten, 2 Shtator, bisedat i kushtohen <a href="#business">biznesit me ose përreth Software-it të Lirë</a>.</li>
<li>Të shtunën, 3 Shtator, biseda rreth anësh të ndryshme të <a href="#policies">politikave dhe lobimit për Software-in e Lirë, si dhe të ngritjes së bashkësive</a>. Në mbrëmje do të zhvillohet gjithashtu edhe kremtimi i përvjetorit të 15-të të FSFE-së.</li>
<li>Të dielën, 4 Shtator, do të shtyhemi një hap më tej dhe do të ofrojmë biseda dhe ide rreth <a href="#beyondcode">përdorshmërisë universale, tej asaj lidhur me kodin</a>.</li>
<li>Të premten, 2 shtator, bisedat i kushtohen <a href="#business">biznesit me ose përreth Software-it të Lirë</a>.</li>
<li>Të shtunën, 3 shtator, biseda rreth anësh të ndryshme të <a href="#policies">politikave dhe lobimit për Software-in e Lirë, si dhe të ngritjes së bashkësive</a>. Në mbrëmje do të zhvillohet gjithashtu edhe kremtimi i përvjetorit të 15-të të FSFE-së.</li>
<li>Të dielën, 4 shtator, do të shtyhemi një hap më tej dhe do të ofrojmë biseda dhe ide rreth <a href="#beyondcode">përdorshmërisë universale, tej asaj lidhur me kodin</a>.</li>
</ul>
</div>

@@ -103,7 +103,7 @@

<p><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/schedule">Programin e plotë të kuvendit, përfshi programin e miqve tanë bashkë-organizues , me përshkrime të hollësishme</a> e gjeni te qtcon.org. Në sa vijon, keni vetëm një përmbledhje të përgjithshme, si një vështrim të shpejtë mbi kuvendin e FSFE-së. Kini parasysh që këto lista, deri më sot, mbulojnë vetëm folësit tanë të jashtëm. Programin do ta përditësojmë sapo të finalizojmë planin e hollësishëm. Kini gjithashtu parasysh që disa nga oraret e njoftuar këtu mund të ndryshojnë.</p>

<h2 id="business">E premte, 2 Shtator: Le të bisedojmë për punë biznesi</h2>
<h2 id="business">E premte, 2 shtator: Le të bisedojmë për punë biznesi</h2>

<p>Në ditën e parë të kuvendit të FSFE-së do të mbulojmë aspekte të ndryshme të modeleve të biznesit dhe përvoja me të të ngritur mbi ose rreth Software-it të Lirë. Folësit dhe temat, renditur sipas abc-së, janë:</p>

@@ -131,7 +131,7 @@
</ul>


<h2 id="policies">E shtunë, 3 Shtator: Bashkësi dhe Politika</h2>
<h2 id="policies">E shtunë, 3 shtator: Bashkësi dhe Politika</h2>

<p>Të shtunën duam të merremi me lidhjet dhe organizimin. Dita e dytë e kuvendit të FSFE-së i kushtohet politikave të Software-it të Lirë dhe si të ndikohet në to - si dhe bashkësive tona dhe se si të organizohen ato. Veç kësaj, të shtunën në mbrëmje do të zhvillohet edhe kremtimi i "15 vjetëve FSFE". Folësit dhe temat, renditur sipas abc-së, janë:</p>

@@ -165,7 +165,7 @@
<p>Speciale: <a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/745">15 vjet FSFE</a> me <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFE-15years-birthday/info">afterparty në c-base</a></p>


<h2 id="beyondcode">E dielë, 4 Shtator: Tej Kodit</h2>
<h2 id="beyondcode">E dielë, 4 shtator: Tej Kodit</h2>

<p>Të shtunën do të donim të hidhnim dritë mbi projekte që e përdorin Software-in e Lirë si një mjet për të shfrytëzuar liri apo përfitime të tjera. Filozofi, përdorshmëri universale, të drejta të njeriut ... dhe përgjithësisht gjithçka tjetër veç kodit. Folësit dhe temat, renditur sipas abc-së, janë:</p>


+ 1
- 1
contribute/translators/web.sq.xhtml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<html>
<head>
<title>
FSFE - Jepni Ndihmesë - Informacion për përkthyes- Faqet Web
FSFE - Jepni Ndihmesë - Informacion për përkthyes - Faqet Web
</title>
<style type="text/css">
.clear {

+ 1
- 1
donate/hardware.sq.xhtml View File

@@ -71,7 +71,7 @@

<li><em>2007-03-21</em>: <b>Sun Microsystems</b> <br /> Për dhurimin e një shërbyesi
Sun Fire T1000 (me 8 CPU 4-core, 16GB RAM, 2x 73GB harddisqe). FSFE-ja në të xhiron
shërbimet Fellowship dhe e-mail.</li>
shërbimet Fellowship dhe email.</li>

<li><em>2006-05-20</em>: <b>Departamenti i Informatikës, Universiteti i Gotenburgut, Suedi</b> <br />


+ 2
- 2
events/2013/event-20130201-01.sq.xml View File

@@ -3,8 +3,8 @@
<event start="2013-02-01" end="2013-02-01">
<title>Çlironi Android-in Tuaj në Parlamentin Europian</title>
<body>
<p>Alexander Alvaro, zëvendëspresident i Parlamentit Europian, po organizon një veprimtari "Çlironi Android-in Tuaj" më 1 Shkurt, në orën 16. Erik Albers, Dimitrios Symeonidis dhe Cheryl D. Miller do të mbajnë një fjalë secili. Nëse po mendoheni se si të çlironi telefonin tuaj, nuk duhet ta humbni këtë veprimtari. Dhe nëse e keni çliruar tashmë telefonin tuaj, do të ketë një mundësi për ju, si edhe për këdo tjetër të interesuar, të realizoni një regjistrim profesional dëshmish të xhirimit të software-it të lirë në pajisje celulare.</p>
<p>Veprimtaria do të zhvillohet në ndërtesën 'Altiero Spinelli', ashensori G, kati i 5-të, dhoma A5G375. Lypset regjistrim, por regjistrimi është i hapur dhe publik.</p>
<p>Alexander Alvaro, zëvendëspresident i Parlamentit Europian, po organizon një veprimtari "Çlironi Android-in Tuaj" më 1 shkurt, në orën 16. Erik Albers, Dimitrios Symeonidis dhe Cheryl D. Miller do të mbajnë një fjalë secili. Nëse po mendoheni se si të çlironi telefonin tuaj, nuk duhet ta humbni këtë veprimtari. Dhe nëse e keni çliruar tashmë telefonin tuaj, do të ketë një mundësi për ju, si edhe për këdo tjetër të interesuar, të realizoni një regjistrim profesional dëshmish të xhirimit të software-it të lirë në pajisje celulare.</p>
<p>Veprimtaria do të zhvillohet në ndërtesën 'Altiero Spinelli', ashensori G, kati i 5-të, salla A5G375. Lypset regjistrim, por regjistrimi është i hapur dhe publik.</p>
</body>
<link>http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/epfsug-free-your-android-1-febr.html</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130203-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-02-02" end="2013-02-03">
<title>FOSDEM 2013</title>
<body>
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 Shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të Shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të Shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të Shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të Shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të Shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
</body>
<page>https://fosdem.org/2013</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130214-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-02-14" end="2013-02-14">
<title>Takim i Anëtarësisë Shok në Berlin</title>
<body>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet më 14 Shkurt, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). Do të keni mundësinë të takoheni me anëtarë të tjerë shok si dhe me të tjerë dashamirës të Software-it të Lirë. Krejt kjo mund të jetë jo pak zbavitëse, veçanërisht ngaqë është dita <a href="http://ilovefs.org">"E dua Software-in e Lirë"</a>. Për më tepër, mund të siguroni ushqim të mirë dhe më të mirat e pijeve te e-lok, për të kaluar një mbrëmje të gëzuar. Fillimi zyrtar është më 19:30.</p>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet më 14 shkurt, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). Do të keni mundësinë të takoheni me anëtarë të tjerë shok si dhe me të tjerë dashamirës të Software-it të Lirë. Krejt kjo mund të jetë jo pak zbavitëse, veçanërisht ngaqë është dita <a href="http://ilovefs.org">"E dua Software-in e Lirë"</a>. Për më tepër, mund të siguroni ushqim të mirë dhe më të mirat e pijeve te e-lok, për të kaluar një mbrëmje të gëzuar. Fillimi zyrtar është më 19:30.</p>

<p>Qarkullon ideja e kontributit te #IloveFS përmes paraqitjes/përhapjes së Software-it të Lirë të mahnitshëm. Nëse keni në mendje një software të mirë, mund ta ndani me ne dhe mund ta shpjegoni për 3 minuta, jeni të mirëpritur ta promovoni në takimin tonë!
</p>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130222-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-02-22" end="2013-02-22">
<title>Richard Stallman mban një fjalë në Universitetin e Bukureshtit, Rumani</title>
<body>
Richard Stallman, presidenti i Free Software Foundation-it, do të mbajë një fjalë në <a href="http://s.coop/1dlur">Aula Magna, në Fakultetin e Ligjeve të Universitetit të Bukureshtit</a> më 22 Shkurt. Do të flasë rreth <a href="https://www.fsf.org/events/20130222-bucharest">"Software-it të Lirë dhe Lirisë Suaj"</a>. Veprimtaria organizohet nga <a href="http://ceata.org">Fundația Ceata</a>, një grup njerëzish nga Bukureshti që luftojnë për lirinë e përdoruesve të kompjuterit, dhe që tani është fondacioni i parë rumun për Software-in e Lirë.
Richard Stallman, presidenti i Free Software Foundation-it, do të mbajë një fjalë në <a href="http://s.coop/1dlur">Aula Magna, në Fakultetin e Ligjeve të Universitetit të Bukureshtit</a> më 22 shkurt. Do të flasë rreth <a href="https://www.fsf.org/events/20130222-bucharest">"Software-it të Lirë dhe Lirisë Suaj"</a>. Veprimtaria organizohet nga <a href="http://ceata.org">Fundația Ceata</a>, një grup njerëzish nga Bukureshti që luftojnë për lirinë e përdoruesve të kompjuterit, dhe që tani është fondacioni i parë rumun për Software-in e Lirë.
</body>
<page>http://ceata.org/presa#launch</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130223-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-02-23" end="2013-02-23">
<title>Praktikë me temë Çlironi Android-in Tuaj në Krautspace, Jena</title>
<body>
<p>Hackerspace-i në Jena, "Krautspace", po organizon një praktikë "Çlironi Android-in Tuaj". Erik Albers prej FSFE-së do të vijë për të zhvilluar praktikën. Më pas, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të organizojnë vetë praktika ÇAT dhe do ta bëjnë këtë në Prill.</p>
<p>Hackerspace-i në Jena, "Krautspace", po organizon një praktikë "Çlironi Android-in Tuaj". Erik Albers prej FSFE-së do të vijë për të zhvilluar praktikën. Më pas, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të organizojnë vetë praktika ÇAT dhe do ta bëjnë këtë në prill.</p>
<p>Veprimtaria do të zhvillohet në 'Krautspace', Jena, më 23.02. duke filluar në orën 15. Ju lutemi, regjistrohuni më herët.</p>
</body>
<link>https://www.krautspace.de/hswiki:projekte:free-your-android</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130305-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-03-05" end="2013-03-05">
<title>Prezantim në CeBIT rreth Software-it të Lirë në pajisje celulare</title>

<body>Të martën, më 5 Mars, <a
<body>Të martën, më 5 mars, <a
href="/about/albers/albers.html">Erik Albers</a> jep një prezantim në CeBIT Open Source Forum rreth "Kini kontroll të plotë të pajisjes suaj - Çlironi Android-in Tuaj". Paraqitja fillon më 4 p.m. me një diskutim pas tij. <a href="http://www.cebit.de/aussteller/forum-open-source/F829401">Forumi zhvillohet në Hollin 6, Stenda F02</a>.

</body>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130314-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-03-14" end="2013-03-14">
<title>Takimi i Anëtarësisë Shok për Berlinin</title>
<body>
<p>Takimi pasues i Anëtarësisë Shok për Berlinin do të mbahet më 14 Mars dhe do të zhvillohet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff, president i FSFE-së</a>, do të jetë i pranishëm në takim dhe po pret të takohet me ju. Me këtë rast organizojmë edhe një Festë Nënshkrimesh me Kyçe GnuPG, me moton: "Festë Nënshkrimesh me Kyçe - Nënshkruar nga Presidenti!"</p>
<p>Takimi pasues i Anëtarësisë Shok për Berlinin do të mbahet më 14 mars dhe do të zhvillohet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff, president i FSFE-së</a>, do të jetë i pranishëm në takim dhe po pret të takohet me ju. Me këtë rast organizojmë edhe një Festë Nënshkrimesh me Kyçe GnuPG, me moton: "Festë Nënshkrimesh me Kyçe - Nënshkruar nga Presidenti!"</p>
<p>Veç kësaj, do të diskutojmë mbi çmimet DLD të Berlinit që tani janë shndërruar në çmimin gjerman për DLD-në. Nëse dëshironi të merrni pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, mos harroni të vini në takimin e anëtarëve shok, për të diskutuar krejt hollësitë.</p>
<p>Si zakonisht, takimi është një rast i mirë për t’u takuar me të tjerë anëtarë shok dhe dashamirës të Software-it të Lirë. Mund të siguroni ushqim të mirë dhe më të mirat e pijeve te e-lok, për të kaluar një mbrëmje të gëzuar. Fillimi zyrtar është më 19:30.</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130323.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<body>
<p>FSFE-ja është e pranishme në edicionin e 12-të "Linux-Infotag Augsburg"
me stendë informacionesh dhe sendesh për blerje. Veprimtaria zhvillohet më
23 Mars nga ora 9:30 deri në 17:30 në fakultetin e Teknologjive të
23 mars nga ora 9:30 deri në 17:30 në fakultetin e Teknologjive të
Informacionit të Universitetit të Augsburgut për Shkencat e Zbatuara,
Gjermani. Hyrja është e lirë.</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130411-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisë Shok në Berlin</title>
<body>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet
më 11 Prillr, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
më 11 prill, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
(ngjitur me Ostkreuz). Do të diskutohet për tema të ndryshme, mes tyre DLD-ja,
Berliner Linuxtage, si dhe takimi i bashkërenduesve. </p>
<p>Si zakonisht, takimi i anëtarëve shokë është një mundësi e mirë

+ 1
- 1
events/2013/event-20130413-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-04-13" end="2013-04-13">
<title>Takim i Anëtarësisë Shok të Barit</title>
<body>
<p>Takimi i parë zyrtar i grupit të Anëtarësisë Shok në FSFE për Barin do të mbahet të Shtunën, më 3 Prill, në orën 16:00. Takimi do të mbahet në Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6 (në largësi të shkurtër prej aeroportit të Barit-Paleze). Ftojmë të marrin pjesë krejt anëtarët shok, të rinjtë dhe të vjetrit, për të sistemuar grupin e ri dhe për të planifikuar punën tonë. Salla e takimit është rezervuar për emrin Marco Brushes.</p>
<p>Takimi i parë zyrtar i grupit të Anëtarësisë Shok në FSFE për Barin do të mbahet të shtunën, më 3 prill, në orën 16:00. Takimi do të mbahet në Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6 (në largësi të shkurtër prej aeroportit të Barit-Paleze). Ftojmë të marrin pjesë krejt anëtarët shok, të rinjtë dhe të vjetrit, për të sistemuar grupin e ri dhe për të planifikuar punën tonë. Salla e takimit është rezervuar për emrin Marco Brushes.</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Fellowship%20Meeting%20Bari</link>
<tags>

+ 2
- 2
events/2013/event-20130515-01.sq.xml View File

@@ -10,8 +10,8 @@ të Sistemeve të Hapura</a> në Zagreb.
</p>
<p>
Presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff do të flasë rreth teknologjisë, pushtetit
dhe kontrollit (15 Maj, 11:00), dhe do të diskutojë mbi punën e FSFE-së për
ndërtimin e një shoqërie informacioni të lirë (16 Maj, 9:00). Matija Šuklje,
dhe kontrollit (15 maj, 11:00), dhe do të diskutojë mbi punën e FSFE-së për
ndërtimin e një shoqërie informacioni të lirë (16 maj, 9:00). Matija Šuklje,
bashkërendues i FSFE-së për çështje ligjore do të mbajë një seancë pyetjesh
për t’ju përgjigjur pyetjeve lidhur me licencimin dhe të tjera aspekte ligjore
të Software-it të Lirë.

+ 1
- 1
events/2013/event-20130517-02.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-05-17" end="2013-05-17">
<title>Takimi "Software Etik" në Milano, Itali</title>
<body>
Të premten tjetër, më 17 Maj, nga ora 9:30 deri më 13 do të zhvillohet
Të premten tjetër, më 17 maj, nga ora 9:30 deri më 13 do të zhvillohet
në Milano takimi "Software Etik", i promovuar nga Joomla!Lombardia.
Diego Zanga, anëtar shok i FSFE-së, do të mbulojë subjektin "Software-i
i Lirë në Administratën Publike".

+ 1
- 1
events/2013/event-20130517-03.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-05-17" end="2013-05-17">
<title>Michael Stehmann do të flasë në parlamentin e Renanisë së Vestfalisë Veriore</title>

<body>Të premten, më 17 Maj, Michael Stemann do të flasë në <a
<body>Të premten, më 17 maj, Michael Stemann do të flasë në <a
href="http://www.nrw.de/opennrw/veranstaltung-1/das-programm.html"> veprimtarinë
#opennrw</a> rreth "Të dhëna të Hapura përmes Standardesh të Hapur". Biseda
do të nisë më 11:45 në parlamentin e Renanisë së Vestfalisë Veriore në Dyseldorf,

+ 1
- 1
events/2013/event-20130522-02.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>THSF, Tuluzë, Francë</title>
<body>
<p>
FSFE-ja do të ketë një stendë në <a href="http://thsf.tetalab.org/2013/">Toulouse Hacker Space Factory</a> (THSF), nga 22 deri më 26 Maj, në Tuluzë, Francë. THSF-ja është një nga takimet publike më të mëdha të Francës, mes atyre që merren me përdorimet risore dhe politike të teknologjisë.
FSFE-ja do të ketë një stendë në <a href="http://thsf.tetalab.org/2013/">Toulouse Hacker Space Factory</a> (THSF), nga 22 deri më 26 maj, në Tuluzë, Francë. THSF-ja është një nga takimet publike më të mëdha të Francës, mes atyre që merren me përdorimet risore dhe politike të teknologjisë.
Veprimtaria do të zhvillohet në <a href="http://mixart-myrys.org/">Mix'art Myrys</a>.
</p>
<p>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130615-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-06-15" end="2013-06-15">
<title>Grupi i Anëtarëve Shok për rajonin Rin/Main do të jetë i pranishëm në veprimtarinë e bashkësisë "Fuxcon" në Frankfurt, Gjermani</title>

<body>Të shtunën, më 15 Qershor, Grupi i Anëtarëve Shok për rajonin Rin/Main do të jetë i pranishëm me një stendë në <a
<body>Të shtunën, më 15 qershor, Grupi i Anëtarëve Shok për rajonin Rin/Main do të jetë i pranishëm me një stendë në <a
href="http://fuxcon.de/">FUXCON</a>, një veprimtari e organizuar nga bashkësi që ftuan krejt grupet e përdoruesve nga brenda dhe nga rrethinat e Frankfurtit/Mainit, Gjermani.
</body>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130624-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-06-24" end="2013-06-24">
<title>Diskutim mbi "Sa mami na duhen në Software-in e Lirë? Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të hënën, më 24 Qershor, grupi i punës i Software-it të Lirë Bitkom
Të hënën, më 24 qershor, grupi i punës i Software-it të Lirë Bitkom
organizon një veprimtari nën moton "Përftimet e punës në shtëpi".
Veprimtaria do të fillojë më 10:00 dhe zgjasë deri më 17:15.
Më 16:00 <a href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130706.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-07-06" end="2013-07-11">
<title>Takim rreth Libre Software-it (RMLL), Bruksel</title>
<body>
<p>Nga 6-11 Korrik, 2013, disa mijëra vetë do të vijnë në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimin e Libre Software-it</a>, një nga konferencat më të mëdha mbi Software-in e Lirë në Europë, për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile. FSFE-ja do të jetë e pranishme me dy stenda, një panel diskutimesh dhe një fjalë të mbajtur nga Karsten Gerloff. Ejani të takohemi!</p>
<p>Nga 6-11 korrik, 2013, disa mijëra vetë do të vijnë në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimin e Libre Software-it</a>, një nga konferencat më të mëdha mbi Software-in e Lirë në Europë, për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile. FSFE-ja do të jetë e pranishme me dy stenda, një panel diskutimesh dhe një fjalë të mbajtur nga Karsten Gerloff. Ejani të takohemi!</p>
</body>
<link>http://fsfe.org/events/2013/rmll-2-2013.html</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130709.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-07-09" end="2013-07-09">
<title>Takim mbi Libre Software-in, Bruksel, Panel diskutimesh mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</title>
<body>
<p>FSFE-ja e pranishme në edicionin e 14-të të <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimit mbi Libre Software-in</a> ne Bruksel. Më 9 Korrik FSFE-ja organizon një panel diskutimesh mbi <strong>Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</strong>, me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe me anëtarë drejtues të Parlamentit Europian, lidhur me çështje të epokës dixhitale. Pjesëmarrës do të jenë Karsten Gerloff (FSFE), Eben Moglen (Universiteti i Kolumbias), Judith Sargentini (deputete e grupit Të gjelbrit/ALE), Christel Schaldemose (deputete socialdemokrate), Richard M Stallman (FSF), Nils Torvalds (deputet i grupit ALDE), Ioannis A. Tsoukalas (deputet i grupit PPE)</p>
<p>FSFE-ja e pranishme në edicionin e 14-të të <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimit mbi Libre Software-in</a> ne Bruksel. Më 9 korrik FSFE-ja organizon një panel diskutimesh mbi <strong>Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</strong>, me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe me anëtarë drejtues të Parlamentit Europian, lidhur me çështje të epokës dixhitale. Pjesëmarrës do të jenë Karsten Gerloff (FSFE), Eben Moglen (Universiteti i Kolumbias), Judith Sargentini (deputete e grupit Të gjelbrit/ALE), Christel Schaldemose (deputete socialdemokrate), Richard M Stallman (FSF), Nils Torvalds (deputet i grupit ALDE), Ioannis A. Tsoukalas (deputet i grupit PPE)</p>

</body>
<link>http://fsfe.org/events/2013/rmll-2013.html</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130803-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-08-03" end="2013-08-03">
<title>Richard Stallman do të bëhet pjesë e Panteonit të Internetit</title>
<body>
Të shtunën, më 3 Gusht 2013, Richard Stallman, themeluesi i Free
Të shtunën, më 3 susht 2013, Richard Stallman, themeluesi i Free
Software Foundation-it dhe i lëvizjes për Software të Lirë, do të bëhet
pjesë e Panteonit të Internetit i shoqatës Shoqëria e Internetit.
Ceremonia e pranimit është e hapur për publikun, por vendet janë të

+ 1
- 1
events/2013/event-20130803-02.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-08-03" end="2013-08-03">
<title>Praktikë mbi F-Droid-in nga Daniel Marti në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të shtunën, më 3 Gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues F-Droid-i dhe stazhier veror i FSFE-së, do të zhvillojë të parën praktikë mbi F-Droid-in të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në IN-Berlin më 2 pasdreke.
Të shtunën, më 3 gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues F-Droid-i dhe stazhier veror i FSFE-së, do të zhvillojë të parën praktikë mbi F-Droid-in të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në IN-Berlin më 2 pasdreke.
</body>
<page>https://f-droid.org/posts/f-droid-workshop-berlin/</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130807-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-08-07" end="2013-08-07">
<title>Takim Anëtarësue Shok për Maincin, Gjermani</title>
<body>
Të mërkurën, më 7 Gusht, takimi i radhës për Anëtarësinë Shok të rajonit Rin/Main
Të mërkurën, më 7 gusht, takimi i radhës për Anëtarësinë Shok të rajonit Rin/Majn
do të zhvillohet në Mainc. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130817-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-08-17" end="2013-08-17">
<title>Praktikë rreth F-Droid-it nga Daniel Marti në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të shtunën, më 17 Gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues i F-Droid-it dhe shtazhier veror në FSFE-e, do të zhvillojë praktikën e dytë mbi F-Droid-in, të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0 më 2 pasdreke.
Të shtunën, më 17 gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues i F-Droid-it dhe shtazhier veror në FSFE-e, do të zhvillojë praktikën e dytë mbi F-Droid-in, të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0 më 2 pasdreke.
</body>
<!--<page>https://f-droid.org/posts/f-droid-workshop-berlin/</page>-->
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130903-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-07-26" end="2013-07-26">
<title>Praktikë mbi "Nisjen e Sigurt" në Ministrinë Gjermane të Ekonomisë, Berlin, Gjermani</title>
<body>
Më 3 Shtator 2013 Matthias Kirschner do të mbajë një bisedë "Punimi
Më 3 shtator 2013 Matthias Kirschner do të mbajë një bisedë "Punimi
i Besueshëm Në Kompjuter sipas pikëpamjes së zhvilluesve të Software-it
të Lirë". Biseda është pjesë e praktikës njëditore mbi Punimin
e Besueshëm Në Kompjuter, <a

+ 1
- 1
events/2013/event-20130912-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-09-12" end="2013-09-12">
<title>Debat me organizatat e rinisë së përtive politike në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Më 12 Shtator 12, FSFE-ja do të organizojë debatin "Internet policy - Only with Free Software?" me pjesëmarrje nga organizatat më të mëdha të rinisë së partive politike që morën pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2013-s. Debati do të zhvillohet nga ora 19 - 21, pasuar nga një pritje. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0, Weigandufer 45, 12059 Berlin. Veprimtaria është publike dhe pjesëmarrja falas.
Më 12 shtator 12, FSFE-ja do të organizojë debatin "Internet policy - Only with Free Software?" me pjesëmarrje nga organizatat më të mëdha të rinisë së partive politike që morën pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2013-s. Debati do të zhvillohet nga ora 19 - 21, pasuar nga një pritje. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0, Weigandufer 45, 12059 Berlin. Veprimtaria është publike dhe pjesëmarrja falas.
</body>
<page>https://fsfe.org/events/2013/panel-btw2013.en.html</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130921-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-09-21" end="2013-09-21">
<title>Bisedë mbi temën Çlironi Android-in Tuaj, Ditën e Lirisë së Software, nga Daniel Marti ne Barcelone, Spanjë</title>
<body>
Më 21 Shtator, "Dia de la LLibertat Programari" (Software Freedom Day) Daniel Marti, stazhier në FSFE, do të mbajë një bisedë mbi F-Droid-in dhe fushatën "Çlironi Android-in Tuaj", në Barcelonë, Spanjë. Biseda do të zhvillohet në "Centre Cultural Les Corts" dhe fillon më 10 a.m.
Më 21 shtator, "Dia de la LLibertat Programari" (Software Freedom Day) Daniel Marti, stazhier në FSFE, do të mbajë një bisedë mbi F-Droid-in dhe fushatën "Çlironi Android-in Tuaj", në Barcelonë, Spanjë. Biseda do të zhvillohet në "Centre Cultural Les Corts" dhe fillon më 10 a.m.
</body>
<page>http://wiki.caliu.cat/index.php/DLP2013#Dissabte_21_de_setembre</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130927-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-09-27" end="2013-09-29">
<title>Takim i Bashkërenduesve Europianë në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Nga 27 deri më 29 Shator do të mbahet Takimi i parë i Bashkërenduesve Europianë të FSFE-së, për bashkërendim të veprimtarive tona brenda bashkësisë së Anëtarëve Shok. Pjesëmarrja është e kufizuar vetëm për vullnetarë aktivë dhe anëtarë shok që kanë marrë një ftesë, por të Shtunën, më 28, do të ketë një takim të hapur për publikun.
Nga 27 deri më 29 shator do të mbahet Takimi i parë i Bashkërenduesve Europianë të FSFE-së, për bashkërendim të veprimtarive tona brenda bashkësisë së Anëtarëve Shok. Pjesëmarrja është e kufizuar vetëm për vullnetarë aktivë dhe anëtarë shok që kanë marrë një ftesë, por të shtunën, më 28, do të ketë një takim të hapur për publikun.
</body>
<page>https://fsfe.org/fellowship/</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130928-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Përvjetori i 30-të i GNU-së në Berlin</title>
<body>
<p>
<a href="https://www.gnu.org/">Projekti GNU</a> zuri fill më 27 Shtator, 1983. Këtë muaj, përvjetori i tij kremtohet anembanë botës nga bashkësia GNU dhe veprimtarë të Software-it të Lirë. Grupi i Anëtarëve Shok të Berlin-it, anëtarë të stafit dhe vullnetarë do të takohen në Berlin Hackerspace <a href="http://c-base.org/">C-base</a> më 28 Shtator, për të kremtuar 30 vjetorin e GNU-së. Ejani dhe aktivizohuni përditë me <a href="https://www.gnu.org/gnu30/">GNU-a-Day</a>, gjashtë aksione të tjera për lirinë e software-it deri në fund të Shtatorit.
<a href="https://www.gnu.org/">Projekti GNU</a> zuri fill më 27 shtator, 1983. Këtë muaj, përvjetori i tij kremtohet anembanë botës nga bashkësia GNU dhe veprimtarë të Software-it të Lirë. Grupi i Anëtarëve Shok të Berlin-it, anëtarë të stafit dhe vullnetarë do të takohen në Berlin Hackerspace <a href="http://c-base.org/">C-base</a> më 28 shtator, për të kremtuar 30 vjetorin e GNU-së. Ejani dhe aktivizohuni përditë me <a href="https://www.gnu.org/gnu30/">GNU-a-Day</a>, gjashtë aksione të tjera për lirinë e software-it deri në fund të shtatorit.
</p>+ 1
- 1
events/2013/event-20131004-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-10-04" end="2013-10-04">
<title>Karsten Gerloff në Forumin e Hapur Botëror, Paris, Francë</title>
<body>
Më 4 Tetor, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të mbajë dy fjalë në konferencën e Parisit të <a href="www.openworldforum.org">Forumit të Hapur Botëror</a>. Tok me pesë folës të tjerë ai fillimisht do të hapë temën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/1#talk_54">Meshed Society and Freedom to Innovate</a>, përpara se të paraqisë fjalën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/17#talk_112">"Public procurement: Free Software's wild frontier"</a>.
Më 4 tetor, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të mbajë dy fjalë në konferencën e Parisit të <a href="www.openworldforum.org">Forumit të Hapur Botëror</a>. Tok me pesë folës të tjerë ai fillimisht do të hapë temën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/1#talk_54">Meshed Society and Freedom to Innovate</a>, përpara se të paraqisë fjalën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/17#talk_112">"Public procurement: Free Software's wild frontier"</a>.
</body>
<page></page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20131012-01.sq.xml View File

@@ -7,7 +7,7 @@
do të mblidhet në Vjenë, Austri. Si zakonisht, do të ketë një takim
shoqëror të shtunën në mbrëmje. JU lutemi, ejani te ne në <a href="http://metalab.at/wiki/Lage"
title="Metalab location">Metalab</a>, hackerspace-i më i rafinuar
i Vjenës, të shtunën, më 12 Tetor, duke filluar prej orës 20:00 CEST.
i Vjenës, të shtunën, më 12 tetor, duke filluar prej orës 20:00 CEST.
Do të keni rastin të diskutoni çështje të Software-it të Lirë, mes
pijesh dhe ritmesh, me shumë nga pjesëmarrësit në asamblenë e
përgjithshme të FSFE-së. Presim që t’ju takojmë atje!

+ 1
- 1
events/2013/event-20131026-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Hacking for Compliance, Berlin, Gjermani</title>
<body>
<p>
Më 26 Tetor 2013, nga ora 14:00 deri më 19:00 vullnetarë
Më 26 tetor 2013, nga ora 14:00 deri më 19:00 vullnetarë
për temën do të kontrollojnë përputhjen e pajisjeve të ndryshme
licencën GNU GPL. Harald Welte prej <a
href="http://gpl-violations.org">gpl-violations.org</a>, dhe një

+ 1
- 1
events/2013/event-20131114-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisë Shok në Berlin</title>
<body>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet
më 14 Nëntor, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
më 14 nëntor, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
(ngjitur me Ostkreuz). Silvani do të diskutojë mundësi të larmishme për
ne që të përdorim Software-in e Lirë për administrim kalendarësh. Veç
kësaj, do të bisedojmë rreth veprimtarive të FSFE-së gjatë muajve të fundit.</p>

+ 11
- 11
events/2013/rmll-2-2013.sq.xhtml View File

@@ -6,31 +6,31 @@
</head>
<body>
<p id="introduction">Nga 6-11 Korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë.</p>
<p id="introduction">Nga 6-11 korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë.</p>


<h2>Të hënën, më 8 Korrik: Hugo Roy, Drejt kufizimesh të përdoruesit në HTML?</h2>
<h2>Të hënën, më 8 korrik: Hugo Roy, Drejt kufizimesh të përdoruesit në HTML?</h2>
<p>Bashkërenduesi për Francën <a href="http://fsfe.org/about/roy/">Hugo Roy</a> do të paraqesë zhvillimet e fundit të betejës kundër DRM-së në HTML5.</p>

<p>Gjuha e bisedës: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla H 1301<br />
Data dhe koha: E hënë, 8 Korrik, 10:00
Data dhe koha: E hënë, 8 korrik, 10:00
</p>
<h3>Përmbledhtas</h3>
<p><em>Gjatë një viti rresht, Microsoft-i, Google-i dhe Netflix-i kanë punuar së bashku për të propozuar një standard të ri: Encrypted Media Extensions. Ky specifikim është përfytyruar të përmbajë elementë mediash të fshehtëzuar, fjala vjen video, të trajtuara me të ashtuquajturit ’Module Çfeshtëzimi Lënde(CDM)’ të cilët përgjigjen për mirëfilltësimin e një sesioni përdoruesi kundrejt një shërbyesi të largët lënde dhe për çfshehtëzim të medias së shërbyer prej shërbyesit. CDM-ja vetë, jashtë specifikimeve, do të aktivizojë mandej Administrimin Dixhital të Kufizimeve (DRM) si një shtesë shfletuesi web, ose drejt e nga sistemi operativ jo i lirë. Në fakt, ChromeOS tashmë hidhet në qarkullim me CDM/DRM-në e Google-it.</em></p>
<p><em>Konsorciumi W3C është pajtuar me deklarimin e “mbrojtjes së lëndës” si domosdoshmëri. Por ç’do të thotë kjo? Pse ka rënë dakord W3C-ja t’i publikojë specifikimet e standardit si një draft publik paraprak në Maj 2013? Ç’po ndodh atje dhe ç’mund të bëjmë për të ndihmuar të luftohet DRM-ja në HTML?</em></p>
<p><em>Konsorciumi W3C është pajtuar me deklarimin e “mbrojtjes së lëndës” si domosdoshmëri. Por ç’do të thotë kjo? Pse ka rënë dakord W3C-ja t’i publikojë specifikimet e standardit si një draft publik paraprak në maj 2013? Ç’po ndodh atje dhe ç’mund të bëjmë për të ndihmuar të luftohet DRM-ja në HTML?</em></p>
<p><em>Pas një përmbledhje të shpejtë të specifikimeve që të mund të kuptohen nga të gjithë, kjo bisedë do të trajtojë disa nga grackat e propozimit dhe do të japë disa nga zgjidhjet e mundshme për ndreqjen e gjendjes dhe për mbajtjen e DRM-së jashtë shfletuesve tanë web.</em></p>
<h2> E hënë, 8 Korrik: Karsten Gerloff në Konferencën e Përgjithshme Publike të RMLL-s</h2>
<h2> E hënë, 8 korrik: Karsten Gerloff në Konferencën e Përgjithshme Publike të RMLL-s</h2>
<p>Presidenti Karsten Gerloff do të mbajë një fjalë <a href= "http://schedule2013.rmll.info/programme/divers/article/tous-proteges-par-des-machines-a?lang=en">Të gjithë të mbikëqyrur nga makina të dashamirësisë së ëmbël</a>.</p>
<p>Gjuha e bisedës: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla K.1.105<br />
Data dhe koha: E hënë, 8 Korrik, 11:00-12:00
Data dhe koha: E hënë, 8 korrik, 11:00-12:00
</p>
<h3>Përmbledhtas</h3>
@@ -43,7 +43,7 @@

<p><em> Nuk ka pse të jetë kështu. Mos po shkojmë drejt një bote survejimi nga korporatat, ku zgjedhjet tonë për gjërat thjesht do të blihen e shiten? Apo do të krijojmë një botë ku të jetojmë në liri dhe t’u dalim zot jetëve tona?</em></p>
<h2>Të hënën, 8 Korrik: Werner Koch, Privatësia më 2013 : Pse. Kur. Si.</h2>
<h2>Të hënën, 8 korrik: Werner Koch, Privatësia më 2013 : Pse. Kur. Si.</h2>
<p>Anëtari i ekipit FSFE do të mbajë një fjalë mbi privatësinë.</p>
@@ -56,13 +56,13 @@
<h2>Debat mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</h2>

<p>Më 9 Korrik FSFE-ja organizon për çështjet dixhitale një debat mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian.</p>
<p>Më 9 korrik FSFE-ja organizon për çështjet dixhitale një debat mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian.</p>
<p> Pjesëmarrës do të jenë <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff</a> (FSFE), <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moglen">Eben Moglen</a> (Columbia University), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/Judith_SARGENTINI_home.html;jsessionid=81F3D00264344BC6D989C349C122BC08.node1">Judith Sargentini</a> (deputete e grupit të të Gjelbërve/EFA), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html">Christel Schaldemose</a> (deputete e grupit social-demokrat), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman">Richard M Stallman</a> (FSF), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114268/Nils_TORVALDS_home.html">Nils Torvalds</a> (deputet i grupit ALDE), <a href="http://tsoukalas.org/default.aspx?UICulture=en-US">Ioannis A. Tsoukalas</a> (deputet i grupit PPE).</p>

<p>Gjuha e diskutimit: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla K.1.105<br />
Data dhe koha: Të martën, 9 Korrik, 11:00-12:20
Data dhe koha: Të martën, 9 korrik, 11:00-12:20
</p>

<h3>Përmbledhtas</h3>
@@ -73,8 +73,8 @@
<h2>Takohuni me ne te stenda</h2>
<p>FSFE-ja do të ketë dy stenda të ndryshme</p>
<ul>
<li>Fundjavën e Madhe për Publikun, më 6 dhe 7 Korrik, Place de la Monnaie, Bruxelles </li>
<li>Në Université Libre të Brukselit, nga 9 deri më 11 Korrik, campus du Solbosch, Avenue Franklin Roosevelt 50, Bruselles </li>
<li>Fundjavën e Madhe për Publikun, më 6 dhe 7 korrik, Place de la Monnaie, Bruxelles </li>
<li>Në Université Libre të Brukselit, nga 9 deri më 11 korrik, campus du Solbosch, Avenue Franklin Roosevelt 50, Bruselles </li>
</ul>
<p>Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime!</p>

+ 2
- 2
events/2013/rmll-2013.sq.xhtml View File

@@ -6,13 +6,13 @@
</head>
<body>
<p id="introduction">Nga 6-11 Korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë. Më 9 Korrik FSFE-ja organizon me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian debatin <strong>Teknologjia, Pushteti dhe Liria</strong> mbi çështje dixhitale.</p>
<p id="introduction">Nga 6-11 korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë. Më 9 korrik FSFE-ja organizon me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian debatin <strong>Teknologjia, Pushteti dhe Liria</strong> mbi çështje dixhitale.</p>

<p> Pjesëmarrës do të jenë <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff</a> (FSFE), <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moglen">Eben Moglen</a> (Columbia University), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/Judith_SARGENTINI_home.html;jsessionid=81F3D00264344BC6D989C349C122BC08.node1">Judith Sargentini</a> (deputete e grupit të të Gjelbërve/EFA), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html">Christel Schaldemose</a> (deputete e grupit social-demokrat), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman">Richard M Stallman</a> (FSF), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114268/Nils_TORVALDS_home.html">Nils Torvalds</a> (deputet i grupit ALDE), <a href="http://tsoukalas.org/default.aspx?UICulture=en-US">Ioannis A. Tsoukalas</a> (deputet i grupit PPE).</p>

<p>Gjuha e diskutimit: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla K.1.105<br />
Data dhe koha: Të martën, 9 Korrik, 11:00-12:20
Data dhe koha: Të martën, 9 korrik, 11:00-12:20
</p>+ 1
- 1
events/2015/event-20150107-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisës Shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 7 Janar, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 7 janar, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00 h.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150121-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Takim i anëtarësisë shok për Hamburgun, Gjermani</title>
<body>
<p>Më 21 Janar, grupi i anëtarësisë shok për Hamburgun, Gjermani, do të mbajë takimin e vet të zakonshëm mujor. Cilido është i mirëpritur të vijë me ne në Roxie Bar, Rentzelstraße 6, 20146 Hamburg</p>
<p>Më 21 janar, grupi i anëtarësisë shok për Hamburgun, Gjermani, do të mbajë takimin e vet të zakonshëm mujor. Cilido është i mirëpritur të vijë me ne në Roxie Bar, Rentzelstraße 6, 20146 Hamburg</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/groups/Hamburg</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150121-02.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Leksion mbi Software-in e Lirë dhe Etikën e Informacionit, Universiteti Humboldt, Berlin</title>
<body>
<p>Të mërkurën, 21 Janar, 2015, Erik Albers do të mbajë një leksion mbi Software-in e Lirë dhe etikën në fushën e informacionit, Shkolla e Shkencës së Informacionit dhe Bibliotekave në Berlin, Universiteti Humboldt, Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Salla 120. Leksioni fillon më 12 am, gjuha është Anglishtja.</p>
<p>Të mërkurën, 21 janar, 2015, Erik Albers do të mbajë një leksion mbi Software-in e Lirë dhe etikën në fushën e informacionit, Shkolla e Shkencës së Informacionit dhe Bibliotekave në Berlin, Universiteti Humboldt, Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Salla 120. Leksioni fillon më 12 am, gjuha është Anglishtja.</p>
</body>
<link>https://www.ibi.hu-berlin.de/startpage</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150131-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-01-31" end="2015-02-01">
<title>FOSDEM 2015, Bruksel, Belgjikë</title>
<body>
Këtë vit, FOSDEM-i do të mbahet më 31 Janar dhe 1 Shkurt 2015 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë e pakta me një stendë dhe do të ketë të pranishëm mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe nga stafi.<br />
Këtë vit, FOSDEM-i do të mbahet më 31 janar dhe 1 shkurt 2015 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë e pakta me një stendë dhe do të ketë të pranishëm mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe nga stafi.<br />
Si çdo vit, presim takimet dhe diskutimet e shumta, si dhe t’ia kalojmë mirë të gjithë.
</body>
<page>https://fosdem.org/2015/</page>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150204-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 4 Shkurt, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 4 shkurt, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150223-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-02-23" end="2015-02-23">
<title>Panel diskutimesh mbi shumëllojshmërinë dhe konkurrencën në ekonominë dixhitale, Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të hënën, më 23 Shkurt, Matthias Kirschner do të marrë pjesë në një panel
Të hënën, më 23 shkurt, Matthias Kirschner do të marrë pjesë në një panel
diskutimesh mbi kuadrin e përgjithshëm të nevojshëm për mbrujtjen e
shumëllojshmërisë dhe konkurrencës në ekonominë dixhitale. Diskutimet janë
pjesë e një veprimtarie të organizuar nga partia e Gjelbër rreth fuqisë

+ 1
- 1
events/2015/event-20150227-01.sq.xml View File

@@ -9,7 +9,7 @@
nga “FSFE Fellowship (CIVS poll supervisor)” me subjektin “Poll:
Fellowship elections 2015”. Ju lutemi, krejt informacionet e nevojshme
për votimin shihni brenda këtij email-i. Fituesi i zgjedhjeve
do të njoftohet publikisht më 16 Mars në sajtin e FSFE-së.
do të njoftohet publikisht më 16 mars në sajtin e FSFE-së.

Këtë vit, mund të votoni për tre kandidatë të shquar (renditur në
rend alfabetik të përmbysur):

+ 2
- 2
events/2015/event-20150304-01.sq.xml View File

@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2015-03-04" end="2015-03-04">
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 4 Mars, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 4 mars, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150316-01.sq.xml View File

@@ -3,13 +3,13 @@
<event start="2015-03-16" end="2015-03-16">
<title>Panel diskutimesh mbi patenta software-i dhe Software-in e Lirë, Hanover, Gjermani</title>
<body>
Më 16 Mars 2015, Matthias Kirschner-i do të marrë pjesë në një panel diskutimesh
Më 16 mars 2015, Matthias Kirschner-i do të marrë pjesë në një panel diskutimesh
mbi patentat, standardet dhe Software-in e Lirë organizuar nga Zyra Europiane
e Patentave. Diskutimet do të mbahen në Cebit, holli 8, nga 16:00 deri më 16:45.
Pjesëmarrës të tjerë në panel janë Grant Philpott (Principal Director, ZEP),
Brian Hinman (Chief Intellectual Property Officer, Philips), Gabriele
Mohsler (VP Patent Development IPR and Licensing, Ericsson), dhe Koen
Lievens (drejtor nëDirector in ICT, ZEP).
Lievens (drejtor në ICT, ZEP).
</body>
<link>http://www.cebit.de/event/patents-standards-and-open-source-a-changing-landscape/EXP/62685</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150320-02.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-03-20" end="2015-03-20">
<title>Karsten Gerloff rreth Software-it të Lirë dhe përputhshmërisë</title>
<body>
Më 20 Mars, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të diskutojë
Më 20 mars, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të diskutojë
mbi Software-in e Lirë dhe përputhshmërinë, në një seminar në Tokio, Japoni.
Teksa Software-i i Lirë deporton në më shumë zona të veprimtarisë tregtare,
është e rëndësishme që kompanitë të kuptojnë se ç’u duhet që të përmbushin

+ 1
- 1
events/2015/event-20150321-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Chemnitzer Linuxtage në Çemnic, Gjermani</title>
<body>
<p>Më 15 dhe 16 Mars do të ketë një stendë të FSFE-së gjatë Chemnitzer Linux-Tage, një veprimtari kushtuar gjithçkaje që lidhet me GNU/Linux-un dhe Software-in e Lirë. Thjesht kaloni nga stenda që të njiheni me persona nga FSFE-ja dhe anëtarë të tjerë shok. Në stendë do të ketë artikuj të rinj tregtarë dhe material promocional material.
<p>Më 15 dhe 16 mars do të ketë një stendë të FSFE-së gjatë Chemnitzer Linux-Tage, një veprimtari kushtuar gjithçkaje që lidhet me GNU/Linux-un dhe Software-in e Lirë. Thjesht kaloni nga stenda që të njiheni me persona nga FSFE-ja dhe anëtarë të tjerë shok. Në stendë do të ketë artikuj të rinj tregtarë dhe material promocional material.
Guido Arnold-i do të mbajë një bisedë rreth "Software-it të Lirë në Arsim - një Vështrim në Europë)</p>
</body>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150401-01.sq.xml View File

@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2015-04-01" end="2015-04-01">
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 1 Prill, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 1 prill, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150409-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Mbledhje vendore e FSFE-së me një bisedë rreth shpërndarjes së videove përmes Software-it të Lirë, në Berlin, Gjermani</title>
<body>
<p>Të enjten, 9 Prill, zhvillohet mbledhja pasuese vendore e FSFE-së për Berlinin, si zakonisht në e-lok (pranë Ostkreuz). Këtë herë, Gregori do të flasë rreth shpërndarjes së videove vetëm duke përdorur Software të Lirë, rreth potencialit të WebRTC-së dhe sendërtimit të saj në Firefox (Firefox Hello). Takimet tona janë një mundësi e mirë për t’u takuar me anëtarë të tjerë shok, si dhe simpatizantë të tjerë të Software-it të Lirë. Te e-lok mund të gjeni ushqim të mirë dhe pijet më të mira, për një çmim të arsyeshëm, dhe atmosferë të pëlqyeshme falas. Pjesa zyrtare fillon më 19:30. </p>
<p>Të enjten, 9 prill, zhvillohet mbledhja pasuese vendore e FSFE-së për Berlinin, si zakonisht në e-lok (pranë Ostkreuz). Këtë herë, Gregori do të flasë rreth shpërndarjes së videove vetëm duke përdorur Software të Lirë, rreth potencialit të WebRTC-së dhe sendërtimit të saj në Firefox (Firefox Hello). Takimet tona janë një mundësi e mirë për t’u takuar me anëtarë të tjerë shok, si dhe simpatizantë të tjerë të Software-it të Lirë. Te e-lok mund të gjeni ushqim të mirë dhe pijet më të mira, për një çmim të arsyeshëm, dhe atmosferë të pëlqyeshme falas. Pjesa zyrtare fillon më 19:30. </p>
</body>


+ 1
- 1
events/2015/event-20150507-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2015-05-07" end="2015-05-08">
<title>"Software-i i Lirë në ekonominë vendore dhe realizimi politik i kësaj" at CUSL in Zaragoza, Spain</title>
<body>
"Konkursi Universitar i Software-i të Lirë" (CUSL) është një garë mes studentësh nga universitete të ndryshme të Spanjës. Më 7 dhe 8 Maj do të mbahet një ceremoni dhënie çmimesh në Universitetin e Zaragozas. Erik Albers jep një diskutim rreth "Software-it të Lirë në ekonominë vendore dhe realizimi politik i kësaj".
"Konkursi Universitar i Software-i të Lirë" (CUSL) është një garë mes studentësh nga universitete të ndryshme të Spanjës. Më 7 dhe 8 maj do të mbahet një ceremoni dhënie çmimesh në Universitetin e Zaragozas. Erik Albers jep një diskutim rreth "Software-it të Lirë në ekonominë vendore dhe realizimi politik i kësaj".
</body>
<link>https://1984.lsi.us.es/wiki-softlibre/index.php/Fase_Final_%289_CUSL%29_en_Zaragoza#Programa_de_la_fase_final</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150507-02.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>FSFE-ja e pranishme me një stendë në Linuxwochen, Vjenë, Austri</title>
<body>
<p>Me më tepër se 100 leksione dhe praktika, Linuxwochen Vienna në FH Technicum është një nga veprimtaritë më të mëdha të organizuar në Vjenë prej bashkësish. Veprimtaria ofron një larmi të madhe temash, përfshi burimin e hapur dhe hardware-i, shtypje 3D, administrim sistemesh, zhvillim software-i dhe privatësi &amp; siguri. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe pret diskutime dhe informacione interesante rreth Software-it të Lirë. Veprimtaria zhvillohet nga 7 deri më 9 Maj, në FH Technikum Wien. Hyrja është e lirë.</p>
<p>Me më tepër se 100 leksione dhe praktika, Linuxwochen Vienna në FH Technicum është një nga veprimtaritë më të mëdha të organizuar në Vjenë prej bashkësish. Veprimtaria ofron një larmi të madhe temash, përfshi burimin e hapur dhe hardware-i, shtypje 3D, administrim sistemesh, zhvillim software-i dhe privatësi &amp; siguri. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe pret diskutime dhe informacione interesante rreth Software-it të Lirë. Veprimtaria zhvillohet nga 7 deri më 9 maj, në FH Technikum Wien. Hyrja është e lirë.</p>
</body>
<link>http://www.linuxwochen.at/Wien/</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150509-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2015-05-09" end="2015-05-10">
<title>Fjala "Kodeku video pa humbje, FFV1, i FFmpeg-ut: Një shembull suksesi i Software-it të Lirë" në OSCAL, në Tiranë, Shqipëri</title>
<body>
Nga 9 deri në 10 Maj do të mbahet edicioni i dytë i Open Source Conference Albania (OSCAL). Peter Bubestinger, bashkërendues i FSFE-së për Austrinë, do të mbajë një fjalë mbi "Kodeku video pa humbje, FFV1, i FFmpeg-ut: Një shembull suksesi i Software-it të Lirë" dhe ide rreth përpunimit të videove duke përdorur Software të lirë. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë informative.
Nga 9 deri në 10 maj do të mbahet edicioni i dytë i Open Source Conference Albania (OSCAL). Peter Bubestinger, bashkërendues i FSFE-së për Austrinë, do të mbajë një fjalë mbi "Kodeku video pa humbje, FFV1, i FFmpeg-ut: Një shembull suksesi i Software-it të Lirë" dhe ide rreth përpunimit të videove duke përdorur Software të lirë. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë informative.
</body>
<link>http://oscal.openlabs.cc</link>
<tags>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150513-01.sq.xml View File

@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2015-05-13" end="2015-05-13">
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 13 Maj, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 13 maj, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Restaurant Adler në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150514-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Stendë e FSFE-së në Open Tech Summit në Berlin, Gjermani</title>
<body>
<p>Më 14 Maj do të mbahet OpenTech Summit, një konferencë njëditore mbi Software-in e Lirë, dijen e lirë dhe hardware-in e hapur, në Kalkscheune, Berlin. Me këtë rast, FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë për të diskutuar me ju rreth Software-it të Lirë. Veç kësaj, anëtari ynë shok, Ricardo Wurmus, do të mbajë një bisedë mbi “Administrim funksional paketash me GNU Guix”.
<p>Më 14 maj do të mbahet OpenTech Summit, një konferencë njëditore mbi Software-in e Lirë, dijen e lirë dhe hardware-in e hapur, në Kalkscheune, Berlin. Me këtë rast, FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë për të diskutuar me ju rreth Software-it të Lirë. Veç kësaj, anëtari ynë shok, Ricardo Wurmus, do të mbajë një bisedë mbi “Administrim funksional paketash me GNU Guix”.
</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150514-02.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Fjala e Richard Stallman-it dhe FSFE-ja në commonsfest në Athinë, Greqi</title>
<body>
<p>Nga 14 deri 17 Maj do të zhvillohet në Athinë, Greqi, Commons Fest-a e 3-të. Richard Stallman-i do mbajë një fjalë gjatë këtyre ditëve dhe Nikos Roussos, bashkërenduesi i FSFE-së për Greqinë, do të organizojë një tur fshehtëzimi. FSFE-ja do të jetë gjithashtu e pranishme me një stendë informacionesh. Hollësitë së shpejti.
<p>Nga 14 deri 17 maj do të zhvillohet në Athinë, Greqi, Commons Fest-a e 3-të. Richard Stallman-i do mbajë një fjalë gjatë këtyre ditëve dhe Nikos Roussos, bashkërenduesi i FSFE-së për Greqinë, do të organizojë një tur fshehtëzimi. FSFE-ja do të jetë gjithashtu e pranishme me një stendë informacionesh. Hollësitë së shpejti.
</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150518-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2015-05-18" end="2015-05-18">
<title>Fjala "Software-i i Lirë në arsim – Një vështrim në Europë" në DORS/CLUC në Zagreb, Kroaci</title>
<body>
Më 18 Maj, Guido Arnold-i, bashkërenduesi i ekipit të FSFE-së për arsimin, do të mbajë
Më 18 maj, Guido Arnold-i, bashkërenduesi i ekipit të FSFE-së për arsimin, do të mbajë
një fjalë të titulluar: "Software-i i Lirë në arsim – Një vështrim në Europë", në DORS/CLUC, në
Zagreb, Kroaci. Gjatë fjalës do të diskutohen pak shembuj se si po përdoret Software-i
i Lirë në Europë, si mbështetet politikisht përdorimi i tij, pse u mor vendimi për të migruar

+ 1
- 1
events/2015/event-20150601-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i grupit vendor të FSFE-së në Këln, Gjermani</title>
<body>

Të hënën, më 1 Qershor, grupi i anëtarësisë shok për Këlnin do të takohet te C4, në orën 19. Për më tepër të dhëna shihni faqen tonë wiki.
Të hënën, më 1 qershor, grupi i anëtarësisë shok për Këlnin do të takohet te C4, në orën 19. Për më tepër të dhëna shihni faqen tonë wiki.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Cologne</link>
<tags>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150603-01.sq.xml View File

@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2015-06-03" end="2015-06-03">
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 3 Qershor, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 3 qershor, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150611-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-06-11" end="2015-06-11">
<title>Takim vendor i FSFE-së në Zyrih, Zvicër</title>
<body>
Të enjten, më 11 Qershor, grupi vendor zviceran i FSFE-së do të takohet në Zyrih. Temat do të jenë "Freedom Voting", një fushatë për zgjedhjet e këtij viti dhe OSS Studie Schweiz i sapoqarkulluar. Ju lutemi, krejt hollësitë mbi vendin dhe kohën shihini te faqja jonë wiki.
Të enjten, më 11 qershor, grupi vendor zviceran i FSFE-së do të takohet në Zyrih. Temat do të jenë "Freedom Voting", një fushatë për zgjedhjet e këtij viti dhe OSS Studie Schweiz i sapoqarkulluar. Ju lutemi, krejt hollësitë mbi vendin dhe kohën shihini te faqja jonë wiki.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Zurich/2015-06-11</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150611-02.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<body>
E enjtja e Lirë është një veprimtari e rregullt për njerëz të interesuar për software-in e lirë / me burim të hapur në zonën e Helsinkit. Takohemi të enjten e dytë të çdo muaji, më 18:00, në ndonjë bar. Program formal nuk ka, dhe as sponsor. Jeni të mirëpritur!

Veprimtaria e ardhshme do të mbahet të enjten, 11 Qershor, 2015, në orën 18:00, në Steam Hellsinki.
Veprimtaria e ardhshme do të mbahet të enjten, më 11 qershor, 2015, në orën 18:00, në Steam Hellsinki.
</body>
<link>http://www.openstreetmap.org/way/122885439#map=18/60.17018/24.93446</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150611-03.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-06-11" end="2015-06-11">
<title>Takim vendor i FSFE-së në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të enjten, 11 Qershor, mbahet takimi pasues vendor i FSFE-së në Berlin, si zakonisht në e-lok (pranë Ostkreuz). Këtë herë mblidhemi që të rrahim tok mundësitë e FSFE-së për të nxitur ose përkrahur lëvizje që punojnë për futjen e Software-it të Lirë në sistemin arsimor. Këtë herë nuk do të ketë prezantime - thjesht diskutime. Te e-lok mund të gjeni ushqim të mirë dhe pijet më të mira, për një çmim të arsyeshëm, dhe atmosferë të pëlqyeshme falas. Pjesa zyrtare fillon më 19:30.
Të enjten, 11 qershor, mbahet takimi pasues vendor i FSFE-së në Berlin, si zakonisht në e-lok (pranë Ostkreuz). Këtë herë mblidhemi që të rrahim tok mundësitë e FSFE-së për të nxitur ose përkrahur lëvizje që punojnë për futjen e Software-it të Lirë në sistemin arsimor. Këtë herë nuk do të ketë prezantime - thjesht diskutime. Te e-lok mund të gjeni ushqim të mirë dhe pijet më të mira, për një çmim të arsyeshëm, dhe atmosferë të pëlqyeshme falas. Pjesa zyrtare fillon më 19:30.
</body>
<tags>
<tag content="Germany">de</tag>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150627.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-06-27" end="2015-06-27">
<title>Stendë e anëtarësisë shok gjatë "Ditës së Gjelbër" në Frankfurt, Gjermani</title>
<body>
Të shtunën, më 27 Qershor, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të shtunën, më 27 qershor, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të paraqesë Software-in e Lirë dhe FSFE-në me një stendë gjatë
një veprimtarie të organizuar nga Green party Hesse rreth
punës vullnetare/nderuese (Ehrenamt). Zhvillohet në

+ 1
- 1
events/2015/event-20150708-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-07-08" end="2015-07-08">
<title>Biseda e Richard Stallman-it "Software-i i Lirë dhe Liria Juaj" në Frankfurt/M., Gjermani</title>
<body>
Të mërkurën, 8 Korrik, Richard Stallman-i dotë flasë rreth "Software-it të Lirë dhe Lirisë Suaj", në Gallustheater, Frankfurt. Veprimtaria fillon më 19:00h. Grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main do të jetë i pranishëm me një stendë për të dhënë informacione dhe diskutuar me publikun e interesuar.
Të mërkurën, 8 korrik, Richard Stallman-i dotë flasë rreth "Software-it të Lirë dhe Lirisë Suaj", në Gallustheater, Frankfurt. Veprimtaria fillon më 19:00h. Grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main do të jetë i pranishëm me një stendë për të dhënë informacione dhe diskutuar me publikun e interesuar.
</body>
<link>http://www.gallustheater.de/2015/07/stallma.php</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150709-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-07-09" end="2015-07-09">
<title>Biseda e Richard Stallman-it "Të drejtat e Kopjimit vs. Bashkësisë" në Frankfurt/M., Gjermani</title>
<body>
Të enjten, 9 Korrik, Richard Stallman-i do të flasë rreth temës "Të drejtat e Kopjimit vs. Bashkësisë",
Të enjten, 9 korrik, Richard Stallman-i do të flasë rreth temës "Të drejtat e Kopjimit vs. Bashkësisë",
në Universitetin Gëte, Frankfurt/M., Gjermani. Veprimtaria do të fillojë më 18:00h.
Grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main do të jetë i pranishëm për të dhënë
informacione dhe diskutuar subjektin me publikun e interesuar, si dhe për shpërndarje

+ 1
- 1
events/2015/event-20150725-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisë Shok për Frankoninë, në Bamberg, Gjermani</title>
<body>
<p>Të shtunën, 25 Korrik, më 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së për Frankoninë do të takohet sërish. Mbledhja e anëtarësisë shok do të mbahet në Hacker-hapësirën "Backspace" të Bambergut, që gjendet afër stacionit të trenit dhe qendrës, Spiegelgraben 41. Janë të ftuar krejt miqtë e Software-it të Lirë!
<p>Të shtunën, 25 korrik, më 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së për Frankoninë do të takohet sërish. Mbledhja e anëtarësisë shok do të mbahet në Hacker-hapësirën "Backspace" të Bambergut, që gjendet afër stacionit të trenit dhe qendrës, Spiegelgraben 41. Janë të ftuar krejt miqtë e Software-it të Lirë!

. </p>
</body>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150725-02.sq.xml View File

@@ -7,9 +7,9 @@
<body>

<p>Të shtunën, më 25 Korrik, më 10:15, zv.presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner
<p>Të shtunën, më 25 korrik, më 10:15, zv.presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner
do të mbajë në Akademinë e KDE-së fjalën e titulluar “Një specie e rrezikuar: kompjuteri
si makinë universale”. Akademia 2015 zhvillohet në A Coruña, Galicia, Spanjë, nga 25 deri më 31 Korrik. Organizuesit i morën edhe
si makinë universale”. Akademia 2015 zhvillohet në A Coruña, Galicia, Spanjë, nga 25 deri më 31 korrik. Organizuesit i morën edhe
një <a
href="https://dot.kde.org/2015/07/15/akademy-2015-keynote-matthias-kirschner">intervistë
Matiasit</a> mbi të kaluarën e tij, motivimin, si u bë pjesë e Software-it të Lirë, dhe mbi disa nga pasionet e tij. </p>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150803-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main viziton Frajfunkun në Frankfurt, Gjermani</title>
<body>

Të hënën, më 3 Gusht, Grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main
Të hënën, më 3 gusht, Grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main
do të vizitojë Frajfunkun në Kanonesteppl, Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:30.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150807-01.sq.xml View File

@@ -7,9 +7,9 @@
<body>

<p>Të premten, më 7 Gusht, më 13:45 zv.presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner
<p>Të premten, më 7 gusht, më 13:45 zv.presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner
do të mbajë një fjalë në GUADEC, të titulluar “Një specie e rrezikuar: kompjuteri
si makinë universale”. GUADEC 2015 zhvillohet në Goteborg nga 7 deri më 12 Gusht,
si makinë universale”. GUADEC 2015 zhvillohet në Goteborg nga 7 deri më 12 gusht,
tri ditët e para në Folkets Hus, të tjerat në Universitetin e TI-së. </p>

</body>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150815-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>DebConf15 në Hajdelberg, Gjermani</title>
<body>
<p>DebConf është mbledhja vjetore e zhvilluesve të Debianit, një veprimtari e mbushur me diskutime, praktika dhe mbrëmje kodimi – të tëra këto të një natyre shumë teknike. DebConf15, Konferenca e 16-të e Debianit, do të mbahet nga 15 deri në 22 Gusht 2015, në bujtinën Heidelberg International të të rinjve, në Hajdelberg, Gjermani. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë në fundjavën e 15 dhe 16 Gushtit.</p>
<p>DebConf është mbledhja vjetore e zhvilluesve të Debianit, një veprimtari e mbushur me diskutime, praktika dhe mbrëmje kodimi – të tëra këto të një natyre shumë teknike. DebConf15, Konferenca e 16-të e Debianit, do të mbahet nga 15 deri në 22 gusht 2015, në bujtinën Heidelberg International të të rinjve, në Hajdelberg, Gjermani. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë në fundjavën e 15 dhe 16 gushtit.</p>
</body>
<link>http://debconf15.debconf.org/</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150828-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Takim vendor i FSFE-së në Nyremberg për zonën Franken/Frankoni, Gjermani</title>
<body>
<p>Të premten, 28 Gusht, më 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së në Frankoni mblidhet në Kopernikus-Biergarten, në Nyremberg. Te faqja e grupit tonë vendor, http://www.fellowship-franken.org, mund të gjeni një hartë. Janë të ftuar krejt miqtë e Software-it të Lirë! </p>
<p>Të premten, 28 gusht, më 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së në Frankoni mblidhet në Kopernikus-Biergarten, në Nyremberg. Te faqja e grupit tonë vendor, http://www.fellowship-franken.org, mund të gjeni një hartë. Janë të ftuar krejt miqtë e Software-it të Lirë! </p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Fellowship%20Meeting%20Franken/Franconia%202015-08-28</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150829-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Demonstratë "Liri, Jo Frikë" në Këln, Gjermani</title>
<body>
<p>Më 29 Gusht, do të ketë një demonstratë "Liri, Jo Frikë" në Këln, Gjermani. Grupi vendor do të përfaqësojë FSFE-në me një stendë dhe material informativ. Nëse dëshironi të takoheni me ne apo të mësoni më tepër rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së, ju lutemi, ejani këndej pari.</p>
<p>Më 29 gusht, do të ketë një demonstratë "Liri, Jo Frikë" në Këln, Gjermani. Grupi vendor do të përfaqësojë FSFE-në me një stendë dhe material informativ. Nëse dëshironi të takoheni me ne apo të mësoni më tepër rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së, ju lutemi, ejani këndej pari.</p>
</body>
<link>http://cologne.stopwatchingus.info/fsa15</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150902-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 2 Shtator, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 2 shtator, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150918-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-09-18" end="2015-09-19">
<title>FSFE-ja e pranishme në Kieler Open Source und Linuxtage, Kiel, Gjermani</title>
<body>
Më 18 / 19 Shtator zhvillohet "Kieler Open Source und Linuxtage", konferenca vjetore për Software-in e Lirë në Kiel, Gjermani. Dominic Hopf do të japë një prezantim rreth fushatës së FSFE-së "Çlironi Android-in Tuaj" dhe FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë. Një rast i mirë për t’u takuar me anëtarë shok dhe nga bashkësia e FSFE-së. Presim t’ju takojmë dhe t’u përgjigjemi pyetjeve tuaja.
Më 18 / 19 shtator zhvillohet "Kieler Open Source und Linuxtage", konferenca vjetore për Software-in e Lirë në Kiel, Gjermani. Dominic Hopf do të japë një prezantim rreth fushatës së FSFE-së "Çlironi Android-in Tuaj" dhe FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë. Një rast i mirë për t’u takuar me anëtarë shok dhe nga bashkësia e FSFE-së. Presim t’ju takojmë dhe t’u përgjigjemi pyetjeve tuaja.
</body>
<link>http://www.kieler-linuxtage.de/</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150919-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Stendë informative e FSFE-së, e organizuar nga grupi i anëtarësisë shok për Rhine/Main, në Rotlintstraßenfest në Frankfurt</title>
<body>

Të shtunën, më 19 Shtator, grupi i anëtarësisë shok për Rhine/Main
Të shtunën, më 19 shtator, grupi i anëtarësisë shok për Rhine/Main
do të shpërndajë informacion për vizitorët e Rotlintstraßenfest-ës në Frankfurt. Ndaluni një çast te stenda jonë për të shkëmbyer dy fjalë!
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150919-02.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-09-19" end="2015-09-19">
<title>Dita e Lirisë së Software-it dhe Takim i Anëtarësisë Shok për Franken/Frankoninë në Bamberg, Gjermani</title>
<body>
Të shtunën, 19 Shtator, 2015, nga ora 10:00 am deri më 5:30 pm, grupi
Të shtunën, 19 shtator, 2015, nga ora 10:00 am deri më 5:30 pm, grupi
vendor i FSFE-së për Frankoninë do të kujdeset për një stendë në Maxplatz, Bamberg,
për Ditën e Software-it të Lirë. Më pas (duke filluar afërsisht më 6:30 pm),
do të kemi një takim të shkurtër të anëtarësisë shok, te Hacker-hapësira vendore.

+ 1
- 1
events/2015/event-20150930-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Takimi i anëtarësisë shok në Dyseldorf, Gjermani</title>
<body>
Takimi i ardhshëm i rregullt i anëtarësisë shok për Dyseldorfin do të zhvillohet
më 30 Shtator, më 19:30, në <a href="https://chaosdorf.de/kontakt/ ">Chaosdorf</a>
më 30 shtator, më 19:30, në <a href="https://chaosdorf.de/kontakt/ ">Chaosdorf</a>
(Hüttenstr. 25, 40215 Düsseldorf). Wolf-Dieter Zimmermann, pjesëmarrës
i shpeshtë në takimet tona, do të flasë mbi promovimin e Software-it të Lirë
në Mylhajm/Rur. Pjesa "zyrtare" fillon më 20:00.

+ 4
- 4
events/2015/event-20151003-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Festim ditëlindjeje në Berlin: 30 vjetë Free Software Foundation</title>
<body>
<p>Më 3 Tetor 2015 Free Software Foundation Europe ju fton për festimin e ditëlindjes së 30-të të Free Software Foundation-it. Teksa veprimtaria kryesore do të mbahet në Boston/ShBA, do të ketë disa festime satelite të saj anembanë globit për të kremtuar 30 vjet të fuqizimit të njerëzve për kontrollin e teknologjisë, dhe një prej tyre do të jetë ajo e Berlinit.</p>
<p>Më 3 tetor 2015 Free Software Foundation Europe ju fton për festimin e ditëlindjes së 30-të të Free Software Foundation-it. Teksa veprimtaria kryesore do të mbahet në Boston/ShBA, do të ketë disa festime satelite të saj anembanë globit për të kremtuar 30 vjet të fuqizimit të njerëzve për kontrollin e teknologjisë, dhe një prej tyre do të jetë ajo e Berlinit.</p>

<p>Free Software Foundation u themelua më 1985 dhe që prej asaj kohe promovon
të drejtat e përdoruesve të kompjuterave për të përdorur, studiuar, kopjuar,
@@ -13,13 +13,13 @@ shtimin e ndërgjegjësimit mbi çështje etike dhe politike të lirisë në fus
e përdorimit të software-it.</p>

<p>Festimi i ditëlindjes në Berlin, organizuar nga FSFE-ja, do të zhvillohet
nga ora <em>15:00 deri më 18:00, më 3 Tetor 2015</em> në: Endocode AG, <a
nga ora <em>15:00 deri më 18:00, më 3 tetor 2015</em> në: Endocode AG, <a
href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51290&amp;mlon=13.41781#map=17/52.51290/13.41781">Brueckenstraße
5A, 10179 Berlin</a>.</p>

<p>Për të siguruar që dhuruesi i FSFE-së, Endocode, të mund të ofrojë turtë dhe kafe për këdo, ju lutemi, <em>regjistrohuni para 15 Shtatorit 2015</em> për pjesëmarrje në veprimtari, duke na dërguar <a href="mailto:office@fsfe.org">një email</a> me subjektin "FSF30".</p>
<p>Për të siguruar që dhuruesi i FSFE-së, Endocode, të mund të ofrojë turtë dhe kafe për këdo, ju lutemi, <em>regjistrohuni para 15 shtatorit 2015</em> për pjesëmarrje në veprimtari, duke na dërguar <a href="mailto:office@fsfe.org">një email</a> me subjektin "FSF30".</p>

<p>Ejani me ne më 3 Tetor, të kremtojmë 30 vjet të punës për liri software-i!</p>
<p>Ejani me ne më 3 tetor, të kremtojmë 30 vjet të punës për liri software-i!</p>

</body>
<!--<link></link>-->

+ 1
- 1
events/2015/event-20151007-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i anëtarësisë shok të zonës Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 7 Tetor, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 7 tetor, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20151016-02.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-10-16" end="2015-10-18">
<title>Labortage 2015 në Bokum, Gjermani</title>
<body>
Të premten, më 16 Tetor 2015, në orën 18:00, anëtari shok Michael Stehmann
Të premten, më 16 tetor 2015, në orën 18:00, anëtari shok Michael Stehmann
do të japë një leskion mbi "Licenca Software-i të Lirë", në Labortagen 2015,
në Bochums Hackerspace.
</body>

+ 4
- 4
events/2015/event-20151021-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2015-10-21" end="2015-10-22">
<title>Tryeza të rrumbullakta: “Software-i i Lirë, Burimi i Hapur dhe Mossulmimi
në Patenta Software-i, në Kontekstin Europian”, Tetor 2015, Berlin,
në Patenta Software-i, në Kontekstin Europian”, tetor 2015, Berlin,
Gjermani dhe Varshavë, Poloni</title>
<body>
@@ -21,10 +21,10 @@
<p>Veprimtaritë do të mbahen në
<a href="https://endocode.com/wordpress/media/Invitation.Berlin.pdf">Berlin</a>
më 21 Tetor dhe
më 21 tetor dhe
<a href="https://endocode.com/wordpress/media/Invitation.Warsaw.pdf">Varshavë</a>
më 22 Tetor. Vendet janë të kufizuara – ju lutemi, ripohojani pjesëmarrjen
tuaj deri më 14 Tetor
më 22 tetor. Vendet janë të kufizuara – ju lutemi, ripohojani pjesëmarrjen
tuaj deri më 14 tetor
<a href="mailto:nicola.feltrin@fsfe.org">Nicola Feltrin-in</a>.</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2015/event-20151103-01.sq.xml View File

@@ -7,7 +7,7 @@
<body>

<p>Të enjten, më 3 Nëntor, në 14:00, presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner
<p>Të enjten, më 3 nëntor, në 14:00, presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner
do të mbajë një fjalë rreth “Një specie e rrezikuar: kompjuteri si një makinë
universale”. Veprimtaria zhvilloohet në Kultur Brauerei, Schönhauser
Allee 36, 10435 Berlin – Prenzlauer Berg. Biletat fillojnë tek 50€.

+ 1
- 1
events/2015/event-20151104-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i grupit të anëtarëve shok për Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të enjten, më 4 Nëntor, grupi i anëtarëve shok për zonën Rhein/Main
Të enjten, më 4 nëntor, grupi i anëtarëve shok për zonën Rhein/Main
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20151118-01.sq.xml View File

@@ -7,7 +7,7 @@
<body>

<p>Të enjten, më 18 Nëntor, nga ora 16:00 deri më 17:15 presidenti i FSFE-së, Matthias
<p>Të enjten, më 18 nëntor, nga ora 16:00 deri më 17:15 presidenti i FSFE-së, Matthias
Kirschner do të marrë pjesë në një praktikë te "Open IT Summit". Veprimtaria
do të zhvillohet në Abgeordnetenhaus Berlin, Niederkirchnerstr. 5,
10117 Berlin. <a

+ 1
- 1
events/2015/event-20151121-02.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë të organizuar nga grupi
i anëtarësisë shok të Vienës, gjatë edicionit të 17-të të "Linuxday"-t
në Dornbirn, në rajonin kufitar mes Austrisë, Gjermanisë, Lihtenshtejnit
dhe Zvicrës, më 21 Nëntor, 2015. Në tre vija paralele do të ketë biseda
dhe Zvicrës, më 21 nëntor, 2015. Në tre vija paralele do të ketë biseda
mbi Software-in e Lirë për Fillestarë, Ekspertë dhe Administratorë.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Vienna</link>

+ 2
- 2
events/2015/event-20151128-sq.xml View File

@@ -8,10 +8,10 @@ Këtë vit, takimi i anëtarësisë shok të Hollandë do të mbahet në <link><
href="http://t-dose.org/">T-DOSE</a></link>. T-DOSE është një veprimtari
e lirë dhe e përvitshme e mbajtur në Hollandë për promovimin e përdorimit
dhe zhvillimi të Software-it me Burim të Hapur. Këtë vit, veprimtaria
do të mbahet më 28 dhe 29 Nëntor 2015 në Universitetin Fontys të Shkencave
do të mbahet më 28 dhe 29 nëntor 2015 në Universitetin Fontys të Shkencave
të Zbatuara, Rachelsmolen 1, në Eindhoven.
FSFE Netherlands do të jetë e pranishme në të dy ditët me një stendë. Takimi
i përvitshëm i anëtarësisë shok do të fillojë në 28 Nëntor, më 16:00. Kjo ftesë
i përvitshëm i anëtarësisë shok do të fillojë në 28 nëntor, më 16:00. Kjo ftesë
është për këdo që interesohet për FSFE-në ose Software-in e Lirë.
Presim të takohemi me ju atje!</body>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20151212-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Takim i grupit vendor të FSFE-së për Franken/Frankoninë në Bamberg, Gjermani</title>
<body>
<p>Të shtunën, më 12 Dhjetor, 2015, duke filluar nga 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së në Frankoninë do të mbajë takimin e ardhshëm në Hackerspace-in vendor në Bamberg. Janë të ftuar të vijnë krejt miqtë e Software-it të Lirë!</p>
<p>Të shtunën, më 12 dhjetor, 2015, duke filluar nga 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së në Frankoninë do të mbajë takimin e ardhshëm në Hackerspace-in vendor në Bamberg. Janë të ftuar të vijnë krejt miqtë e Software-it të Lirë!</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Local%20FSFE%20Group%20Meeting%20Franken/Franconia%202015-12-12</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20151227-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-12-27" end="2015-12-30">
<title>Asamble e FSFE-së në Chaos Communication Congress në Hamburg, Gjermani</title>
<body>
Nga 27 deri më 30 Dhjetor, FSFE-ja do të mbajë një 'asamble' gjatë kongresit të 32-të Chaos Communication Congress, për të ofruar një hapësirë të përbashkët për të diskutime, takime, hack-ime dhe për t’u organizuar. Do të ketë edhe disa sesione të vetë-organizuara çdo ditë, lidhur me tema të ndryshme të projekteve Software i Lirë, GnuPG-së, dëshmive të sigurisë, decentralizimit dhe rrjeteve shoqërore të federuara. Planin, oraret dhe çfarëdo të dhënash të tjera mund t’i shihni te faqja përkatëse e FSFE-së në wiki-in e CCC-së. Ofrojmë gjithashtu krejt materialin tonë promocional dhe artikujt tregtarë. Ejani na vizitoni dhe bëhuni pjesë e bashkësisë sonë.
Nga 27 deri më 30 dhjetor, FSFE-ja do të mbajë një 'asamble' gjatë kongresit të 32-të Chaos Communication Congress, për të ofruar një hapësirë të përbashkët për të diskutime, takime, hack-ime dhe për t’u organizuar. Do të ketë edhe disa sesione të vetë-organizuara çdo ditë, lidhur me tema të ndryshme të projekteve Software i Lirë, GnuPG-së, dëshmive të sigurisë, decentralizimit dhe rrjeteve shoqërore të federuara. Planin, oraret dhe çfarëdo të dhënash të tjera mund t’i shihni te faqja përkatëse e FSFE-së në wiki-in e CCC-së. Ofrojmë gjithashtu krejt materialin tonë promocional dhe artikujt tregtarë. Ejani na vizitoni dhe bëhuni pjesë e bashkësisë sonë.
</body>
<link>https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2016/event-20160108.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Takim i Grupit Vendor të FSFE-së për Frankoninë, në Nuremberg, Gjermani</title>
<body>
<p>Të premten, më 8 Janar, 2016, duke filluar nga ora 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së për Frankoninë do të zhvillojë
<p>Të premten, më 8 janar, 2016, duke filluar nga ora 7:00 pm, grupi vendor i FSFE-së për Frankoninë do të zhvillojë
takimin e vet të radhës në restorantin Kopernikus në Nuremberg. Janë të ftuar të vijnë të tërë miqtë e Software-it të Lirë!</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2016/event-20160130-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2016-01-30" end="2016-01-31">
<title>FOSDEM 2016, Bruksel, Belgjikë</title>
<body>
Këtë vit, FOSDEM-i do të mbahet më 30 dhe 31 Janar 2016
Këtë vit, FOSDEM-i do të mbahet më 30 dhe 31 janar 2016
në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë e pakta me një stendë dhe
do të ketë të pranishëm mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe
nëpunës të saj.<br />

+ 0
- 0
events/2016/event-20160203-01.sq.xml View File


Some files were not shown because too many files changed in this diff

Loading…
Cancel
Save