Browse Source

NL translation of "Our Donors 2013" (#385)

pull/387/head
André Ockers 3 years ago
committed by Gogs
parent
commit
cbf01aa7e5
1 changed files with 19 additions and 19 deletions
  1. +19
    -19
      donate/thankgnus-2013.nl.xhtml

+ 19
- 19
donate/thankgnus-2013.nl.xhtml View File

@ -1,28 +1,29 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - onze donoren 2013</title>
<title>Onze donoren 2013 – FSFE</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Onze donoren 2013</h1>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
<a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> of sponsor maken ons werk
mogelijk. Het verspreid zijn van steun verzekert onze onafhankelijkheid,
en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk
<a href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a>
of blijf anoniem.
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw <a
href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> of sponsor maken ons werk mogelijk. Gedistribueerde steun verzekert onze onafhankelijkheid en dat is waarom elke kleine bijdrage belangrijk is. Toon <a
href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> of blijf anoniem.
</p>
<localmenu id="2013" style="number">2013</localmenu>
<h2>Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand, of 12.000 euro of meer per jaar gedoneerd. Donoren die voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a> van ons jaarbudget hebben gedoneerd zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Zilveren donoren</h2>
@ -38,22 +39,21 @@
<dynamic-content group="donors"/>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze
<a href="hardware.html">Hardwaredonatiewebsite</a>. Daar kan u ook informatie
vinden over hoe u ons kan steunen met hardware.
Hardwaredonaties staan vermeld op onze <a href="hardware.html">Hardwaredonatie-pagina</a>. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen met hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financiën van de FSFE</h3>
<h3>Financien van de FSFE</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2014-12-09 15:43:54 +0100 (Tue, 09 Dec 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Loading…
Cancel
Save