Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=6142
tags/stw2018
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
b943ce7fee

+ 79
- 0
help/hardware.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,79 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="nl">
<head>
<title>FSF Europa - Hardware Schenkingen</title>
</head>

<body>

<h2>Hardware Schenkingen</h2>

<p>De Free Software foundation Europa wil al haar sponsers bedanken
voor de toestellen die ze kregen. Hardware is noodzakelijk voor ons
werk. We willen de volgende schenkers in het bijzonder bedanken:</p>

<ul>

<li><em>27-12-2005</em>: <b>SAMSUNG Electronics Germany</b> <br />

Voor het schenken van zes SAMSUNG X20 XVM 1730 V notebooks, die
goed van pas komen bij het FSFE teams in Hamburg, Gothenburg,
Milaan, Brussel, Frankfurt en Wenen; ook bedankt voor de
SAMSUNG Digimax V700 Digitale Camera.</li>

<br />

<li><em>17-01-2005</em>: <b>Hewlett-Packard Germany</b> <br />

Voor het schenken van twee Compaq N2400 servers (Dual CPU,
Pentium III 1GHz met 1GB RAM elk). Deze toestellen vervangen
onze erg verouderde web- en mailservers en verzorgen de diensten
voor de Free Software Foundation Europa.</li>


<br /><small>(lijst geordend volgens datum, de nieuwste staan
bovenaan)</small>
</ul>


<h3>Wat hebben we nodig?</h3>

<p>Je kan onze activiteiten altijd steunen met
<a href="/help/donate.html">financiële bijdragen</a> of door
<a href="/help/help.html">zelf actief mee te werken</a>. We zoeken ook
nog naar specifieke hardware voor onze organisatie.</p>

<p>In het bijzonder zijn we op zoek naar:</p>

<ul>

<li>back-up hardware; meer bepaald tape autochanger hardware,
liefst DLT. We hebben ook nog tapes nodig.</li>

<li>meer servers (standard rack mountable 1/2U).</li>

<li>glasvezeltechnologie voor gedeelde disks tussen de servers.</li>

<li>remote control devices (power on/off, remote consoles etc)</li>

<li>19'' 14 HU rack, met 19'' UPS en een 19'' switch/router.<br />
(We zouden graag tot een volledig onafhankelijke set-up komen, zodat
we een systeem hebben dat helemaal onder onze controle is zonder
tussenkomst van andere systeem beheerders).</li>

</ul>

<p>Als u nog andere hardware hebt die u wil schenken, kan u
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">hier</a> altijd informeren
of wij die kunnen gebruiken.</p>

</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 132
- 0
projects/education/education.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,132 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="nl">
<head>
<title>FSF Europa - Onderwijs</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Onderwijs</h2>
</div>


<h3>Inhoud</h3>

<ul>
<li>
<a href="#general">Algemeen</a>
</li>
<li>
<a href="#associations">Organisaties</a>
</li>
<li>
<a href="#column">Column</a>
</li>
<li>
<a href="#contact">Kontact</a>
</li>
</ul>


<a name="general"></a>
<h3>Algemeen</h3>

<p>
De Free Software Foundation Europa wil het gebruik van Vrije Software in
scholen en universiteiten promoten, aangezien vrije software pedagogisch
en technologisch superieur is aan niet-vrije systemen. Maar veel belangrijker
is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Free Software als voor een vrij
democratisch onderwijs onmiskenbaar het basisprincipe vormen.
</p>

<p>
We hebben een meer <a href="argumentation.html">gedetailleerde opsomming </a>
van de redenen waarom wij vinden dat Vrije Software de juiste enige juiste
softwarekeuze is voor het onderwijs.
</p>

<a name="associations"></a>
<h3>Organisaties</h3>

<p> Er is veel informatie op de
<a href="http://www.gnu.org/education/">
pagina's over onderwijs</a>
van het GNU Project.
</p>

<p>
Er bestaan al enkele organisaties die het gebruik van Vrij Software in het
onderwijs ondersteunen en bekendheid geven.
</p>

<ul>
<li>
De <a
href="http://www.ofset.org/">Organisation for Free Software in Education and
Teaching</a> (OFSET) promoten de ontwikkeling van Vrije Software voor
opleiding en onderwijs. OFSET is geassocieerd met FSF Europa.
</li>
<li>
Het <a href="http://sourceforge.net/projects/osie">Open Source in Education</a>
Project (OSiE) ondersteunt en promoot het gebruik van GNU/Linux systemen in
het Verenigd Koninkrijk.<br/>
OSiE gebruikt de term "Open Source" wat wij voor
<a href="/documents/whyfs.en.html">verschillende redenen</a> vermijden.
</li>
<li>
De <a href="http://fsub.schule.de/">Freie Software und Bildung e.V.</a>
promoten het gebruik van GNU/Linux systemen in Duitse scholen. <br/>
We willen hier wel bij opmerken dat FSuB e.V. het gebruik van niet-vrije
software in die vrije systeemomgeving aanvaardt, een houding waar wij helemaal
niet achter staan.
</li>
<li>
<a href="http://www.linuxdidattica.org/">Software libero nella scuola</a>, een
Italiaans initiatief voor Vrije Software in scholen.
</li>
<li>
De <a href="http://www.laka.lv/">Latvian Open Source Association</a> (LAKA)
promoot en ondersteunt het gebruik van GNU/Linux in scholen.<br/>
LAKA gebruikt de term "Open Source" wat wij voor
<a href="/documents/whyfs.en.html">verschillende redenen</a> vermijden.
</li>

<li>
<a href="http://www.fuss.bz.it/"> Free Upgrade Southtyrol's Schools</a> (FUSS)
is geen vereniging, maar een project opgericht door het Europees sociaal fonds.
Ze hebben heel het computersysteem van de autonome provincie Bolzano/Bozen
geüpdatet, door alle niet-vrije software die in gebruik was te vervangen door de
FUSS GNU/Linux Soledad distributie. Dit softwarepakket, door het project
ontwikkeld, is beschikbaar onder een vrije software licentie.
</li>

</ul>

<a name="column"></a>
<h3>Column</h3>

<p>
Mario Fux schrijft een <a href="./tgs/tgs.en.html">twee maandelijkse column
"TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSF Europa volledig wordt ondersteund.
</p>

<a name="contact"></a>
<h3>Contact</h3>

<p>
Wie de discussies over Vrije Software in het onderwijs wil volgen of er zelf
aan deelnemen, kan zich inschrijven op de
<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/">mailing list</a>.
<br/>
Bovendien heeft de Free Software Foundation een
<a href="eduteam.html">werkgroep onderwijs</a> opgericht, om de coördinatie
tussen alle nationale initiatieven te verbeteren en te stimuleren.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 118
- 0
projects/education/eduteam.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,118 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="nl">

<head>
<title>FSF Europa - Onderwijs Team</title>
</head>

<body>
<div>
<!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<div align="center">
<h2>Werkgroep Onderwijs</h2>
</div>

<h3>Inhoud</h3>

<ul>
<li>
<a href="#intro">Inleiding</a>
</li>
<li>
<a href="#members">Leden</a>
</li>
<li>
<a href="#getinvolved">Hoe kan ik helpen?</a>
</li>
</ul>

<a name="intro"></a>
<h3>Inleiding</h3>

<p>
Om de communicatie over Vrije Software in het onderwijs te stimuleren
en te verbeteren heeft de Free Software Foundation Europa een
werkgroep onderwijs opgericht.</p>

<p>
Wij kregen de volgende specifieke taken:
</p>

<ul>

<li>
het uitbouwen van één netwerk tussen alle personen en organisaties
die zich actief inzetten voor Vrije Software in het onderwijs, om
de efficiëntie te verhogen en dubbel werk te voorkomen (vb:
momenteel bestaan er 3 databases met vrije educatieve software);
</li>
<li>
het verspreiden van informatie over vrije educatieve software;
</li>
<li>
uitleggen waarom vrijheid van software belangrijk is;
</li>
<li>
belangrijk nieuws verspreiden via de mailing lijst <a
href="mailto:edu-team@fsfeurope.org">edu-team@fsfeurope.org</a>.
</li>

</ul>
<a name="members" />
<h3>Leden</h3>

Het team wordt momenteel opnieuw samengesteld, we zijn
op zoek naar vrijwilligers.

<a name="getinvolved" />
<h3>Hoe kan ik helpen?</h3>
<p>
We hebben volgend profiel opgesteld voor personen die deel willen
uitmaken van de werkgroep (we zoeken actieve, gemotiveerde leden, geen
waarnemers!):
</p>

<ul>
<li>
ervaring met GNU/Linux, Vrij Software en onderwijs;
</li>
<li>
een natuurlijke afkeer van niet-vrije software;
</li>
<li>
ervaring op dit gebied is zeker een voordeel;
</li>
<li>
inwoner van Europa, andere continenten hebben hun eigen projecten.
</li>
</ul>

<p>
Je kan de werkgroep bereiken via
<a href="mailto:edu-team@fsfeurope.org">edu-team@fsfeurope.org</a>.
</p>


<!-- End page content -->

</div> <!-- The footer will be inserted here -->

Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->

</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 15
- 0
projects/education/project.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<projectset>
<project type="community">
<title>Onderwijs</title>
<description>
Het onderwijsproject wil het gebruik van Vrije Software aanmoedigen voor alle
sectoren die met onderwijs te maken hebben, van de kleuterschool tot de
universiteit. Vrije software stimuleert het aanleren van algemene
softwareprincipes in plaats van het aanleren van één product en bewaart zo de
wetenschappelijke beginselen.
</description>
<link>/projects/education/education.html</link>
</project>
</projectset>

Loading…
Cancel
Save