Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=6142
tags/stw2018
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
b943ce7fee

+ 79
- 0
help/hardware.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,79 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
+
3
+<html lang="nl">
4
+ <head>
5
+  <title>FSF Europa - Hardware Schenkingen</title>
6
+ </head>
7
+
8
+ <body>
9
+
10
+  <h2>Hardware Schenkingen</h2>
11
+
12
+  <p>De Free Software foundation Europa wil al haar sponsers bedanken
13
+	voor de toestellen die ze kregen. Hardware is noodzakelijk voor ons 
14
+	werk. We willen de volgende schenkers in het bijzonder bedanken:</p>
15
+
16
+  <ul>
17
+
18
+    <li><em>27-12-2005</em>: <b>SAMSUNG Electronics Germany</b> <br />
19
+
20
+      Voor het schenken van zes SAMSUNG X20 XVM 1730 V notebooks, die
21
+	  goed van pas komen bij het FSFE teams in Hamburg, Gothenburg,
22
+	  Milaan, Brussel, Frankfurt en Wenen; ook bedankt voor de
23
+	  SAMSUNG Digimax V700 Digitale Camera.</li>
24
+
25
+    <br />
26
+
27
+    <li><em>17-01-2005</em>: <b>Hewlett-Packard Germany</b> <br />
28
+
29
+      Voor het schenken van twee Compaq N2400 servers (Dual CPU,
30
+	  Pentium III 1GHz met 1GB RAM elk). Deze toestellen vervangen
31
+	  onze erg verouderde web- en mailservers en verzorgen de diensten
32
+	  voor de Free Software Foundation Europa.</li>
33
+
34
+
35
+  <br /><small>(lijst geordend volgens datum, de nieuwste staan
36
+		bovenaan)</small>
37
+  </ul>
38
+
39
+
40
+  <h3>Wat hebben we nodig?</h3>
41
+
42
+  <p>Je kan onze activiteiten altijd steunen met
43
+	<a href="/help/donate.html">financiële bijdragen</a> of door 
44
+	<a href="/help/help.html">zelf actief mee te werken</a>. We zoeken ook
45
+	nog naar specifieke hardware voor onze organisatie.</p>
46
+
47
+  <p>In het bijzonder zijn we op zoek naar:</p>
48
+
49
+  <ul>
50
+
51
+ <li>back-up hardware; meer bepaald tape autochanger hardware,
52
+  liefst DLT. We hebben ook nog tapes nodig.</li>
53
+
54
+ <li>meer servers (standard rack mountable 1/2U).</li>
55
+
56
+ <li>glasvezeltechnologie voor gedeelde disks tussen de servers.</li>
57
+
58
+ <li>remote control devices (power on/off, remote consoles etc)</li>
59
+
60
+ <li>19'' 14 HU rack, met 19'' UPS en een 19'' switch/router.<br />
61
+  (We zouden graag tot een volledig onafhankelijke set-up komen, zodat
62
+  we een systeem hebben dat helemaal onder onze controle is zonder
63
+  tussenkomst van andere systeem beheerders).</li>
64
+
65
+  </ul>
66
+
67
+  <p>Als u nog andere hardware hebt die u wil schenken, kan u
68
+	<a href="mailto:office@fsfeurope.org">hier</a> altijd informeren
69
+	of wij die kunnen gebruiken.</p> 
70
+
71
+ </body>
72
+
73
+ <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
74
+</html>
75
+<!--
76
+Local Variables: ***
77
+mode: xml ***
78
+End: ***
79
+-->

+ 132
- 0
projects/education/education.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,132 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
+
3
+<html lang="nl">
4
+	<head>
5
+		<title>FSF Europa - Onderwijs</title>
6
+	</head>
7
+	<body>
8
+			<div align="center">
9
+				<h2>Onderwijs</h2>
10
+			</div>
11
+
12
+
13
+			<h3>Inhoud</h3>
14
+
15
+			<ul>
16
+				<li>
17
+					<a href="#general">Algemeen</a>
18
+				</li>
19
+				<li>
20
+					<a href="#associations">Organisaties</a>
21
+				</li>
22
+				<li>
23
+					<a href="#column">Column</a>
24
+				</li>
25
+				<li>
26
+					<a href="#contact">Kontact</a>
27
+				</li>
28
+			</ul>
29
+
30
+
31
+			<a name="general"></a>
32
+			<h3>Algemeen</h3>
33
+
34
+			<p>
35
+De Free Software Foundation Europa wil het gebruik van Vrije Software in
36
+scholen en universiteiten promoten, aangezien vrije software pedagogisch
37
+en technologisch superieur is aan niet-vrije systemen. Maar veel belangrijker
38
+is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Free Software als voor een vrij
39
+democratisch onderwijs onmiskenbaar het basisprincipe vormen.
40
+			</p>
41
+
42
+			<p>
43
+We hebben een meer <a href="argumentation.html">gedetailleerde opsomming </a>
44
+van de redenen waarom wij vinden dat Vrije Software de juiste enige juiste
45
+softwarekeuze is voor het onderwijs.
46
+			</p>
47
+
48
+			<a name="associations"></a>
49
+			<h3>Organisaties</h3>
50
+
51
+			<p> Er is veel informatie op de
52
+				<a href="http://www.gnu.org/education/">
53
+				pagina's over onderwijs</a>
54
+				van het GNU Project.
55
+			</p>
56
+
57
+			<p> 
58
+Er bestaan al enkele organisaties die het gebruik van Vrij Software in het
59
+onderwijs ondersteunen en bekendheid geven.
60
+			</p>
61
+
62
+			<ul>
63
+				<li>
64
+De <a
65
+href="http://www.ofset.org/">Organisation for Free Software in Education and
66
+Teaching</a> (OFSET) promoten de ontwikkeling van Vrije Software voor
67
+opleiding en onderwijs. OFSET is geassocieerd met FSF Europa.
68
+				</li>
69
+				<li>
70
+Het <a href="http://sourceforge.net/projects/osie">Open Source in Education</a>
71
+Project (OSiE) ondersteunt en promoot het gebruik van GNU/Linux systemen in
72
+het Verenigd Koninkrijk.<br/>
73
+OSiE gebruikt de term "Open Source" wat wij voor
74
+<a href="/documents/whyfs.en.html">verschillende redenen</a> vermijden.
75
+				</li>
76
+				<li>
77
+De <a href="http://fsub.schule.de/">Freie Software und Bildung e.V.</a>
78
+promoten het gebruik van GNU/Linux systemen in Duitse scholen. <br/>
79
+We willen hier wel bij opmerken dat FSuB e.V. het gebruik van niet-vrije
80
+software in die vrije systeemomgeving aanvaardt, een houding waar wij helemaal
81
+niet achter staan.
82
+				</li>
83
+				<li>
84
+<a href="http://www.linuxdidattica.org/">Software libero nella scuola</a>, een
85
+Italiaans initiatief voor Vrije Software in scholen.
86
+				</li>
87
+				<li>
88
+De <a href="http://www.laka.lv/">Latvian Open Source Association</a> (LAKA)
89
+promoot en ondersteunt het gebruik van GNU/Linux in scholen.<br/>
90
+LAKA gebruikt de term "Open Source" wat wij voor
91
+<a href="/documents/whyfs.en.html">verschillende redenen</a> vermijden.
92
+				</li>
93
+
94
+				<li>
95
+<a href="http://www.fuss.bz.it/"> Free Upgrade Southtyrol's Schools</a> (FUSS)
96
+is geen vereniging, maar een project opgericht door het Europees sociaal fonds.
97
+Ze hebben heel het computersysteem van de autonome provincie Bolzano/Bozen
98
+geüpdatet, door alle niet-vrije software die in gebruik was te vervangen door de
99
+FUSS GNU/Linux Soledad distributie. Dit softwarepakket, door het project
100
+ontwikkeld, is beschikbaar onder een vrije software licentie.
101
+				</li>
102
+
103
+			</ul>
104
+
105
+			<a name="column"></a>
106
+			<h3>Column</h3>
107
+
108
+			<p>
109
+Mario Fux schrijft een <a href="./tgs/tgs.en.html">twee maandelijkse column
110
+"TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSF Europa volledig wordt ondersteund.
111
+			</p>
112
+
113
+			<a name="contact"></a>
114
+			<h3>Contact</h3>
115
+
116
+			<p>
117
+Wie de discussies over Vrije Software in het onderwijs wil volgen of er zelf
118
+aan deelnemen, kan zich inschrijven op de
119
+<a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/">mailing list</a>.
120
+<br/>
121
+Bovendien heeft de Free Software Foundation een
122
+<a href="eduteam.html">werkgroep onderwijs</a> opgericht, om de coördinatie
123
+tussen alle nationale initiatieven te verbeteren en te stimuleren.
124
+			</p>
125
+	</body>
126
+    <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
127
+</html>
128
+<!--
129
+Local Variables: ***
130
+mode: xml ***
131
+End: ***
132
+-->

+ 118
- 0
projects/education/eduteam.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,118 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
+<!DOCTYPE html
3
+     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
4
+     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
5
+<html lang="nl">
6
+
7
+<head>
8
+<title>FSF Europa - Onderwijs Team</title>
9
+</head>
10
+
11
+<body>
12
+<div>
13
+<!-- The header will be inserted here -->
14
+<!-- Begin page content -->
15
+	<div align="center">
16
+		<h2>Werkgroep Onderwijs</h2>
17
+	</div>
18
+
19
+	<h3>Inhoud</h3>
20
+
21
+	<ul>
22
+		<li>
23
+			<a href="#intro">Inleiding</a>
24
+		</li>
25
+		<li>
26
+			<a href="#members">Leden</a>
27
+		</li>
28
+		<li>
29
+			<a href="#getinvolved">Hoe kan ik helpen?</a>
30
+		</li>
31
+	</ul>
32
+
33
+	<a name="intro"></a>
34
+	<h3>Inleiding</h3>
35
+
36
+   <p>
37
+	Om de communicatie over Vrije Software in het onderwijs te stimuleren
38
+	en te verbeteren heeft de Free Software Foundation Europa een
39
+	werkgroep onderwijs opgericht.</p>
40
+
41
+	<p>
42
+	 Wij kregen de volgende specifieke taken:
43
+   </p>
44
+
45
+   <ul>
46
+
47
+	<li>
48
+	 het uitbouwen van één netwerk tussen alle personen en organisaties
49
+	 die zich actief inzetten voor Vrije Software in het onderwijs, om
50
+	 de efficiëntie te verhogen en dubbel werk te voorkomen (vb: 
51
+	 momenteel bestaan er 3 databases met vrije educatieve software);
52
+	</li>
53
+	<li>
54
+	 het verspreiden van informatie over vrije educatieve software;
55
+	</li>
56
+	<li>
57
+	 uitleggen waarom vrijheid van software belangrijk is;
58
+	 </li>
59
+	<li>
60
+	
61
+	 belangrijk nieuws verspreiden via de mailing lijst <a
62
+	 href="mailto:edu-team@fsfeurope.org">edu-team@fsfeurope.org</a>.
63
+	</li>
64
+
65
+   </ul>
66
+   
67
+	<a name="members" />
68
+	<h3>Leden</h3>
69
+
70
+	Het team wordt momenteel opnieuw samengesteld, we zijn
71
+	op zoek naar vrijwilligers.
72
+
73
+	<a name="getinvolved" />
74
+	<h3>Hoe kan ik helpen?</h3>
75
+			 
76
+   <p>
77
+	We hebben volgend profiel opgesteld voor personen die deel willen
78
+	uitmaken van de werkgroep (we zoeken actieve, gemotiveerde leden, geen
79
+	waarnemers!):
80
+   </p>
81
+
82
+   <ul>
83
+	<li>
84
+	 ervaring met GNU/Linux, Vrij Software en onderwijs;
85
+	</li>
86
+	<li>
87
+	 een natuurlijke afkeer van niet-vrije software;
88
+	</li>
89
+	<li>
90
+	 ervaring op dit gebied is zeker een voordeel;
91
+	</li>
92
+	<li>
93
+	 inwoner van Europa, andere continenten hebben hun eigen projecten.
94
+	</li>
95
+   </ul>
96
+
97
+   <p>
98
+	Je kan de werkgroep bereiken via 
99
+	<a href="mailto:edu-team@fsfeurope.org">edu-team@fsfeurope.org</a>.
100
+   </p>
101
+
102
+
103
+<!-- End page content -->
104
+
105
+</div> <!-- The footer will be inserted here -->
106
+
107
+  Last update:
108
+  <!-- timestamp start -->
109
+  $Date$ $Author$
110
+  <!-- timestamp end -->
111
+
112
+</body>
113
+</html>
114
+<!--
115
+Local Variables: ***
116
+mode: xml ***
117
+End: ***
118
+-->

+ 15
- 0
projects/education/project.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
+
3
+<projectset>
4
+ <project type="community">
5
+  <title>Onderwijs</title>
6
+  <description>
7
+Het onderwijsproject wil het gebruik van Vrije Software aanmoedigen voor alle
8
+sectoren die met onderwijs te maken hebben, van de kleuterschool tot de
9
+universiteit. Vrije software stimuleert het aanleren van algemene
10
+softwareprincipes in plaats van het aanleren van één product en bewaart zo de
11
+wetenschappelijke beginselen.
12
+  </description>
13
+  <link>/projects/education/education.html</link>
14
+ </project>
15
+</projectset>

Loading…
Cancel
Save