adding dutch translation for open letter announcement
continuous-integration/drone/pr Build is passing Details

This commit is contained in:
eal 2022-10-13 18:18:54 +02:00
parent d4ee151a35
commit 98d1aa43ec
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -190,7 +190,7 @@
apparaten om te leren hoe het werkt, zonder enig risico voor uw eigen hardware.
</p>
<p>
En als u al een expert bent in het installeren van aangepaste ROM's, dan zou het fijn zijn als u zou helpen door uw vaardigheden met anderen te delen. Voel u vrij om <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact met ons op te nemen</a>.
En als u al een expert bent in het installeren van aangepaste ROM's, dan zou het fijn zijn als u zou helpen door uw vaardigheden met anderen te delen. Voel u vrij om <email>contact@fsfe.org</email> contact met ons op te nemen.
</p>
</div>
</div>