adding dutch translation for open letter announcement

This commit is contained in:
eal 2022-10-13 18:16:48 +02:00
parent bcbcc26349
commit d4ee151a35
1 changed files with 21 additions and 0 deletions

View File

@ -41,6 +41,27 @@
nieuwe telefoons en de groeiende verwerking van elektronisch afval. <strong>"Android Opwaarderen" is een initiatief om software-veroudering aan te pakken</strong> en om onze kortetermijnconsumptie te veranderen van lineaire productie van telefoons naar een kringloopeconomie; dit door onze apparaten op te waarderen met behulp van Vrije Software. We leggen het probleem uit, bieden hulp aan en laten uw stem horen aan beleidsmakers.</p>
<p><strong>Word actief! Help het milieu, bespaar geld en gebruik Vrije Software als een gereedschap voor zelfbeschikking en tegen afval en veroudering.
</strong></p>
<h2 class="painted">Open Brief: Het universele recht om welke software dan ook op ieder apparaat te installeren</h2>
<p>Softwareontwerp is cruciaal voor het ecologisch ontwerp en de duurzaamheid van
producten en hardware. Vrije Softwaresystemen en -diensten maken hergebruik, verandering van doel en interoperabiliteit van apparaten mogelijk. <strong>Het universele recht om
besturingssystemen, software en diensten in vrijheid te kunnen kiezen is cruciaal voor een meer
duurzame digitale samenleving.</strong></p>
<p><strong>Lees onze Open Brief</strong> over <a
href="/activities/upcyclingandroid/openletter.html">"Het universele recht om
welke software dan ook op elk apparaat te installeren"</a>, met vier kerneisen die een
duurzamer gebruik van elektronische producten en apparaten in de Europese Unie mogelijk maken.</p>
<figure class="max-width-70">
<a href="/activities/upcyclingandroid/openletter.html"><img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/small/3a61b0fdd2eff4e6764ae3ba6fb6b892.jpg"
alt="Vier symbolen op een postkaart die de vier kerneisen van de Open Brief symboliseren" /></a>
</figure>
<related-feed tag="upcyclingandroid"/>
<div class="color-box background fullwidth" data-color="android-blue">