Browse Source

Small changes.

svn path=/trunk/; revision=15498
pull/8/head
bleakgadfly 10 years ago
parent
commit
8f3446c6b0
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      news/2010/news-20100305-01.nb.xhtml

+ 2
- 2
news/2010/news-20100305-01.nb.xhtml View File

@@ -38,11 +38,11 @@
</p>

<p>
Takk også til alle Fellows som har deltatt i valgsprosessen
Takk også til alle Fellows som har deltatt i valgprosessen
og igjen laget slik en verdifull opplevelse for Fellowship
og for FSFE. Spesielt takk til Julia og Björn for å stille
opp som kandidater og for deres innsats gjennom kampanjen.
Og såklart, gratulasjoner til Julia!
Og så klart, gratulasjoner til Julia!
</p>
Loading…
Cancel
Save