Browse Source

Dutch translation of the update of "Our Donors 2014"

svn path=/trunk/; revision=34259
pull/8/head
André Ockers 5 years ago
parent
commit
6f463fa751
1 changed files with 17 additions and 12 deletions
  1. +17
    -12
      donate/thankgnus-2014.nl.xhtml

+ 17
- 12
donate/thankgnus-2014.nl.xhtml View File

@ -1,8 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - onze donoren 2014</title>
<title>Onze donoren – FSFE</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
@ -12,7 +12,7 @@
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
<a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> of sponsor maken ons werk
mogelijk. Het verspreid zijn van steun verzekert onze onafhankelijkheid,
mogelijk. De verspreide steun verzekert onze onafhankelijkheid,
en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk
<a href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a>
@ -24,7 +24,9 @@
<h2>Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand gedoneerd, of meer dan 12.000 euro in een jaar.
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand gedoneerd, of meer dan 12.000 euro
per jaar. Donoren die voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a>
hebben bijgedragen aan ons jaarlijks budget zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
@ -43,34 +45,37 @@
Bronzen donoren hebben 40 euro of meer per maand gedoneerd, of 480 euro of meer in een jaar.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Andere donoren</h2>
<h2>Andere donoren</h2>
<p>
We zouden ook graag die donoren willen bedanken die er de voorkeur aan
geven om anoniem te blijven, en de honderden donoren en Fellows die kleinere
bedragen doneerden, velen van hen door vele jaren heen. Iedere financiële
bijdrage, hoe groot of klein ook, is belangrijk voor ons werk, en in feite
maken deze vele kleinere donaties eenderde uit van onze totale financiën.
maken deze vele kleinere donaties een derde uit van onze totale financiën.
</p>
<p>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze
<a href="hardware.html">Hardwaredonatiewebsite</a>. Daar kan u ook informatie
vinden over hoe u ons kan steunen met hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financiën van de FSFE</h3>
<h3>FSFE's fondsen</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Merchandise</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Handelswaar</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2014-12-09 15:08:22 +0100 (Tue, 09 Dec 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2016-05-11 16:00:14 +0200 (Wed, 11 May 2016) $ $Author: reinhard $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Loading…
Cancel
Save