Browse Source

added thankgnus-2012.nl.xhtml

pull/414/head
André Ockers 2 years ago
committed by Gogs
parent
commit
61609a8809
1 changed files with 39 additions and 41 deletions
  1. +39
    -41
      donate/thankgnus-2012.nl.xhtml

+ 39
- 41
donate/thankgnus-2012.nl.xhtml View File

@ -1,62 +1,60 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - onze donoren 2012</title>
</head>
<html>
<head>
<title>Onze donoren 2012 – FSFE</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Onze donoren 2012</h1>
<body class="article thank-donors">
<h1>Onze donoren 2012</h1>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
<a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> of sponsor maken ons werk
mogelijk. Het verspreid zijn van steun verzekert onze onafhankelijkheid,
en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk
<a href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a>
of blijf anoniem.
</p>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw <a
href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> of sponsor maken ons werk mogelijk. Gedistribueerde steun verzekert onze onafhankelijkheid en dat is waarom elke kleine bijdrage belangrijk is. Toon <a
href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> of blijf anoniem.
</p>
<localmenu id="2012" style="number">2012</localmenu>
<localmenu id="2012" style="number">2012</localmenu>
<h2>Mecenassen van de FSFE</h2>
<h2>Beschermheren van de FSFE<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<dynamic-content group="patrons"/>
<dynamic-content group="patrons"/>
<h2>Steunverlenende medewerkers van de FSFE</h2>
<h2>Duurzame contribuanten van de FSFE</h2>
<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
<h2>Medewerkers van de FSFE</h2>
<h2>Contribuanten van de FSFE</h2>
<dynamic-content group="contributors"/>
<dynamic-content group="contributors"/>
<h2>Supporters van de FSFE</h2>
<h2>Supporters van de FSFE</h2>
<dynamic-content group="supporters"/>
<dynamic-content group="supporters"/>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze
<a href="hardware.html">Hardwaredonatiewebsite</a>. Daar kan u ook informatie
vinden over hoe u ons kan steunen met hardware.
</p>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze <a href="hardware.html">Hardwaredonatie-pagina</a>. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen met hardware.
</p>
</body>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financiën van de FSFE</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2014-12-09 15:43:54 +0100 (Tue, 09 Dec 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save