Browse Source

Merge branch 'master' into feature/html-timeline

pull/1768/head
Max Mehl 7 months ago
parent
commit
5971ec9bca
 1. 24
    .drone.yml
 2. 14
    .htaccess
 3. 8
    .well-known/matrix/client
 4. 3
    .well-known/matrix/server
 5. 83
    about/about.bg.xhtml
 6. 90
    about/about.da.xhtml
 7. 96
    about/about.de.xhtml
 8. 233
    about/about.el.xhtml
 9. 204
    about/about.en.xhtml
 10. 172
    about/about.es.xhtml
 11. 91
    about/about.fi.xhtml
 12. 232
    about/about.fr.xhtml
 13. 169
    about/about.it.xhtml
 14. 237
    about/about.nl.xhtml
 15. 90
    about/about.pt.xhtml
 16. 82
    about/about.ru.xhtml
 17. 91
    about/about.sq.xhtml
 18. 88
    about/about.sv.xhtml
 19. 89
    about/about.tr.xhtml
 20. 12
    about/codeofconduct.es.xhtml
 21. 27
    about/fsfnetwork.de.xhtml
 22. 19
    about/fsfnetwork.en.xhtml
 23. 52
    about/fsfnetwork.es.xhtml
 24. 15
    about/fsfnetwork.fr.xhtml
 25. 15
    about/fsfnetwork.it.xhtml
 26. 25
    about/fsfnetwork.nl.xhtml
 27. 4
    about/funds/2001.en.xhtml
 28. 5
    about/funds/2001.fr.xhtml
 29. 4
    about/funds/2001.it.xhtml
 30. 5
    about/funds/2001.nl.xhtml
 31. 5
    about/funds/2001.ru.xhtml
 32. 2
    about/funds/2002.en.xhtml
 33. 4
    about/funds/2002.fr.xhtml
 34. 2
    about/funds/2002.it.xhtml
 35. 3
    about/funds/2002.ru.xhtml
 36. 5
    about/funds/2003.de.xhtml
 37. 4
    about/funds/2003.el.xhtml
 38. 4
    about/funds/2003.en.xhtml
 39. 3
    about/funds/2003.fr.xhtml
 40. 4
    about/funds/2003.it.xhtml
 41. 3
    about/funds/2003.nl.xhtml
 42. 5
    about/funds/2003.ru.xhtml
 43. 5
    about/funds/2004.de.xhtml
 44. 4
    about/funds/2004.el.xhtml
 45. 2
    about/funds/2004.en.xhtml
 46. 3
    about/funds/2004.fr.xhtml
 47. 2
    about/funds/2004.it.xhtml
 48. 7
    about/funds/2004.nl.xhtml
 49. 3
    about/funds/2004.ru.xhtml
 50. 5
    about/funds/2005.de.xhtml
 51. 4
    about/funds/2005.el.xhtml
 52. 2
    about/funds/2005.en.xhtml
 53. 5
    about/funds/2005.fr.xhtml
 54. 3
    about/funds/2005.it.xhtml
 55. 3
    about/funds/2005.nl.xhtml
 56. 3
    about/funds/2005.ru.xhtml
 57. 11
    about/funds/2006.de.xhtml
 58. 9
    about/funds/2006.el.xhtml
 59. 9
    about/funds/2006.en.xhtml
 60. 8
    about/funds/2006.fr.xhtml
 61. 11
    about/funds/2006.it.xhtml
 62. 9
    about/funds/2006.nl.xhtml
 63. 8
    about/funds/2006.ru.xhtml
 64. 9
    about/funds/2007.de.xhtml
 65. 9
    about/funds/2007.el.xhtml
 66. 9
    about/funds/2007.en.xhtml
 67. 8
    about/funds/2007.fr.xhtml
 68. 11
    about/funds/2007.it.xhtml
 69. 9
    about/funds/2007.nl.xhtml
 70. 8
    about/funds/2007.ru.xhtml
 71. 158
    about/funds/2019.en.xhtml
 72. 1
    about/funds/2019.sources
 73. 163
    about/funds/2020.en.xhtml
 74. 1
    about/funds/2020.sources
 75. 10
    about/funds/funds.de.xhtml
 76. 10
    about/funds/funds.el.xhtml
 77. 10
    about/funds/funds.en.xhtml
 78. 165
    about/funds/funds.es.xhtml
 79. 10
    about/funds/funds.fr.xhtml
 80. 10
    about/funds/funds.it.xhtml
 81. 10
    about/funds/funds.nl.xhtml
 82. 10
    about/funds/funds.ru.xhtml
 83. 56
    about/graphics/graphics.es.xhtml
 84. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_t_huge.png
 85. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_t_large.png
 86. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_t_medium.png
 87. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_t_small.png
 88. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_w_huge.png
 89. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_w_large.png
 90. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_w_medium.png
 91. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/BronzeDonor2021_w_small.png
 92. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_t_huge.png
 93. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_t_large.png
 94. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_t_medium.png
 95. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_t_small.png
 96. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_w_huge.png
 97. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_w_large.png
 98. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_w_medium.png
 99. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/Donor2021_w_small.png
 100. BIN
    about/graphics/sponsoring/2021/GoldDonor2021_t_huge.png
 101. Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More

24
.drone.yml

@ -3,15 +3,23 @@ type: docker
name: default
clone:
depth: 50
depth: 150
steps:
- name: syntaxcheck
image: vsasyan/xmllint
- name: checks
image: nixery.dev/shell/git/libxml2/gnused/gnugrep/findutils/perl/file/mediainfo/curl:latest
commands:
- find . -type f \( -iname "*.xhtml" -o -iname "*.xml" -o -iname "*.xsl" \) -exec xmllint --noout {} +
# Check whether non-EN news item would appear on front-page
- bash tools/check-non-en-frontpage.sh news
when:
branch:
- master
- test
# Run pre-commit checks
- bash tools/githooks/pre-commit ci-pr
# Check syntax for all files as a safety net
- find . -type f \( -iname "*.xhtml" -o -iname "*.xml" -o -iname "*.xsl" \) -exec xmllint --noout {} +
trigger:
branch:
- master
- test
event:
- push
- pull_request

14
.htaccess

@ -66,10 +66,11 @@ RewriteRule ^news/podcast.rss$ /news/podcast.en.rss [L,R=301]
RewriteRule ^news/podcast-opus.rss$ /news/podcast-opus.en.rss [L,R=301]
# ILoveFS
# TODO each year: update links for next two lines
RewriteRule ^activities/ilovefs(/?$|/[^/]*.html$) /activities/ilovefs/2020$1 [PT,L]
RewriteRule ^activities/ilovefs/latest-report.*$ /news/2019/news-20190329-01.html [R=301,L]
# TODO each year: update links for latest report
RewriteRule ^activities/ilovefs/latest-report.*$ /news/2021/news-20210317-01.html [R=301,L]
# Redirect from old locations
RewriteRule ^activities/ilovefs/ilovefs(.*)html$ /activities/ilovefs/index$1html [R=301,L]
RewriteRule ^activities/ilovefs/20..(/.*)?$ /activities/ilovefs/index.html [R=301,L]
# Help section
RewriteRule ^help/?$ /contribute/ [R=301,L]
@ -78,6 +79,10 @@ RewriteRule ^help/help(.*) /contribute/contribute$1 [R=301,L]
RewriteRule ^help/web\.(.*) /contribute/web/web.$1 [R=301,L]
RewriteRule ^help/(.*) /donate/$1 [R=301,L]
# PDFreaders and DRM.info
RewriteRule ^pdfreaders(/.*)? https://pdfreaders.org$1 [R=301,L]
RewriteRule ^drm.info(/.*)? https://drm.info$1 [R=301,L]
# =============================================================================
# MOVED PAGES
@ -165,8 +170,9 @@ RewriteRule ^about/members(/.*)?$ /about/team$1 [R=301,L]
RewriteRule ^about/community(/.*)?$ /contact/community.html [R=301,L]
RewriteRule ^about/self-conception(/.*)?$ /about/principles$1 [R=301,L]
RewriteRule ^contact/press(.*) /press/press$1 [R=301,L]
RewriteRule ^contribute/internship(.*) /about/jobs/internship$1 [R=301,L]
RewriteRule ^associates/about(.*) /associates/associates$1 [R=301,L]
RewriteRule ^contribute/traineeship(.*) /contribute/internship$1 [R=301,L]
RewriteRule ^contribute/traineeship(.*) /about/jobs/internship$1 [R=301,L]
RewriteRule ^contribute/donate(.*) /donate$1 [R=301,L]
RewriteRule ^contact/local(.*) /contact/contact$1 [R=301,L]
RewriteRule ^about/localteams(.*) /contact/contact$1 [R=301,L]

8
.well-known/matrix/client

@ -0,0 +1,8 @@
{
"m.homeserver": {
"base_url": "https://matrix.fsfe.org"
},
"m.identity_server": {
"base_url": "https://vector.im"
}
}

3
.well-known/matrix/server

@ -0,0 +1,3 @@
{
"m.server": "matrix.fsfe.org:443"
}

83
about/about.bg.xhtml

@ -1,83 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Относно Европейската Фондация за Свободен Софтуер</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">За Нас</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Европейската Фондация за Свободен Софтуер е неправителствена организация, чиято мисия е да помага на потребителите да контролират технологиите.</p>
<p>Употребата на софтуер засяга всички аспекти от нашия живот. Поради тази причина е много важно технологиите да ни помагат в постигането на нашите цели и задачи, а не да ни ограничават. <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">Свободният Софтуер</a> дава на всички правото да го използват, адаптират, да разберат как работи и споделят с други. Тези права подпомагат и гарантират други фундаментални права като свободата на словото и печата и неприкосновеността на личния живот и личните данни.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Принципи</a></h3>
<p>
Ние вярваме в сътрудничеството и прозрачността.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Хора</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Кои сме ние.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Сътрудници</a></h3>
<p>
Организации, с които имаме общи цели.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Новини</a></h3>
<p>
Комюникета, новини, снимки и информация за контакти.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Контакти</a></h3>
<p>
Контакти за общи запитвания.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Дарения</a></h3>
<p>
За да можем да бъдем независим глас за Свободен Софтуер, ние зависим от вашите дарения.
Вижте <a href="/about/funds/funds.html">как използваме средствата си</a> и <a href="/donate/thankgnus.html">кой ни прави дарения</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Правен аспект</a></h3>
<p>
Нашата конституция и протоколи от официалните ни годишни срещи.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Ангажимент за Прозрачност</a></h3>
<p>
Нашият ангажимент към прозрачност, включително линкове към конституцията ни и протоколи.
</p>
<div style="max-width: 300px;">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
</div>
</li>
</ul>
</body>
</html>

90
about/about.da.xhtml

@ -1,90 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Om Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Om</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der
giver brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt
involveret i alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien
giver magt frem for at begrænse os.
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Fri software</a> giver alle
retten til at anvende, forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne
hjælper med at støtte andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed,
pressefrihed og privatlivets fred.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Principper</a></h3>
<p>
Vi tror på samarbejde og gennemskuelighed.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Personer</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Hvem vi er.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Presse</a></h3>
<p>
Pressemeddelelser, nyheder, fotografier og kontaktoplysninger.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Juridisk</a></h3>
<p>
Vedtægter, struktur og juridisk ansvarlige medlemmer.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
<p>
Kontaktoplysninger til generelle spørgsmål.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/fsfnetwork.html">FSF*-netværket</a></h3>
<p>
Vi har søsterorganisationer i
<a href="https://fsf.org/">Nordamerika</a>,
<a href="http://fsf.org.in/">Indien</a> og
<a href="http://fsfla.org/">Latinamerika</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Associerede</a></h3>
<p>
Vi har mål til fælles med disse organisationer.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Bidrag</a></h3>
<p>
For at kunne være en uafhængig stemme for fri software, er vi
afhængige af dit bidrag.
Se <a href="/about/funds/funds.html">hvordan vi anvender vores
midler</a> og
<a href="/donate/thankgnus.html">hvem der bidrager til os</a>.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

96
about/about.de.xhtml

@ -1,96 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Über die Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Über die FSFE</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein, der
Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt.</p>
<p>Software ist in allen Aspekten unseres Lebens tief verankert. Es ist
wichtig, dass diese Technologie uns hilft, statt uns einzuschränken. <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">Freie Software</a> gibt allen das
Recht, Programme für jeden Zweck zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten
und zu verbessern. Diese Rechte stärken andere Grundrechte wie
die Redefreiheit, die Pressefreiheit und das Recht auf Privatsphäre.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Unsere Arbeit</a></h3>
<p>
Wir fokussieren unsere Arbeit auf drei grundlegende Säulen:
Öffentlichkeitsarbeit, politische Interessenvertretung und
rechtliche Unterstützung.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Menschen</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Wer wir sind.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Assoziierte</a></h3>
<p>
Mit diesen Organisationen verbinden uns gemeinsame Ziele.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Presse</a></h3>
<p>
Pressemitteilungen, Neuigkeiten, Fotos und Kontaktinformationen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
<p>
Kontaktinformationen für allgemeine Anfragen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Spenden</a></h3>
<p>
Um als unabhängige Stimme für Freie Software zu agieren, sind wir auf
Ihre Spenden angewiesen. Sie können überprüfen, <a
href="/about/funds/funds.html">wie wir unsere Gelder verwenden</a> und <a href="/donate/thankgnus.html">wer an uns spendet</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Rechtliches</a></h3>
<p>
Unsere Verfassung und Protokolle der offiziellen Sitzungen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Transparenzverpflichtung</a></h3>
<p>
Unsere Transparenzverpflichtung mit Links zu unserer Verfassung und zu Protokollen.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

233
about/about.el.xhtml

@ -1,95 +1,210 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<version>5</version>
<head>
<title>Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</title>
<title>Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</title>
<meta
name="description"
content="Everything about the FSFE - Our work, the people we are, our contact and press information, associates, legal structure, and donations."/>
<meta
name="keywords"
content="work people contact associates donations structure"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Περίγραμμα</h1>
<div id="introduction">
<body class="overview">
<h1>Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι
μία φιλανθρωπική οργάνωση για την ενίσχυση των χρηστών τεχνολογίας
ώστε να έχουν τον έλεγχο.</p>
<p>Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού είναι μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που ενθαρρύνει τους χρήστες να ελέγξουν
την τεχνολογία.</p>
<p>Το λογισμικό επηρεάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ζωής μας: και είναι
σημαντικό η τεχνολογία αυτή να μας ενισχύει αντί να μας περιορίζει.
Το <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Ελεύθερο Λογισμικό</a>
δίνει σε όλους τα δικαιώματα να χρησιμοποιούν, να κατανοούν,
να προσαρμόζουν και να μοιράζονται το λογισμικό.
Τα δικαιώματα αυτά βοηθούν για τη στήριξη άλλων βασικών δικαιωμάτων
όπως την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου και για το
ιδιωτικό απόρρητο.</p>
<p>Το λογισμικό επηρεάζει σε βάθος όλες τις πτυχές της ζωής μας.
Είναι σημαντικό η τεχνολογία αυτή να μας ενισχύει αντί να μας
περιορίζει. Το ελεύθερο λογισμικό παρέχει σε όλους το δικαίωμα να
το χρησιμοποιούν, να το καταλαβαίνουν, να το προσαρμόζουν, και να
το μοιράζονται. Με τη σειρά τους αυτά τα δικαιώματα ενισχύουν
θεμελιώδεις ελευθερίες όπως την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία
του τύπου, και το ιδιωτικό απόρρητο. </p>
<p>Το ΕΙΕΛ βοηθά άτομα και οργανισμούς να κατανοήσουν πώς το
ελεύθερο λογισμικό συμβάλλει στην ελευθερία, τη διαφάνεια και την
αυτοδιάθεση. Διευρύνει τα δικαιώματα των χρηστών μέσα από την
κατάργηση των φραγμών στην υιοθέτηση ελεύθερου λογισμικού,
ενθαρρύνει τον κόσμο να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει ελεύθερο
λογισμικό, και παρέχει υλικό για να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να
προωθήσει περαιτέρω το ελεύθερο λογισμικό στην Ευρώπη.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<h2>Μάθετε περισσότερα για εμάς</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Read about the three pillars of our work"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Έργο</a></h3>
<p>
Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς βοηθάμε στην ανάδειξη της
συνεισφοράς του ελεύθερου λογισμικού στην ελευθερία, τη
διαφάνεια, και την αυτονομία. Εξηγούμε τον διαχωρισμό της
δουλειάς μας σε τρεις βασικούς άξονες: ενημέρωση του
κοινού, πολιτική προώθηση του ελεύθερου λογισμικού, και νομική
υποστήριξη.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Αρχές</a></h3>
<p>
Πιστεύουμε στη συνεργασία και τη διαφάνεια.
</p>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Voices from our community"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Κοινότητα</a></h3>
<p>
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε γνώμες και δηλώσεις από την
ετερογενή μας κοινότητα στις οποίες εξηγούν γιατί
υποστηρίζουν το ΕΙΕΛ και τον σκοπό μας. Μερικοί έχουν δώσει
και συνεντεύξεις ή ακόμη και έφτιαξαν βίντεο. Γνωρίστε την
κοινότητάς μας, και χαρείτε το!
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Άνθρωποι</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Ποιοι είμαστε.
</p>
<a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="People who dedicate their time for the FSFE"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">Ομάδα</a></h3>
<p>
Εδώ μπορείτε να δείτε ποιοι είμαστε για να γνωρίσετε τους
ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το ΕΙΕΛ. Μάθετε ποιοι
δουλεύουν στο ΕΙΕΛ, σε ποιους έχουν δοθεί μόνιμες
αρμοδιότητες ή εξουσίες σε συγκεκριμένους τομείς, το
προσωπικό μας και τους εθελοντές μας.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Συνεργαζόμενοι</a></h3>
<p>
Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους με αυτούς τους οργανισμούς.
</p>
<a href="/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="List of organisations that we share common goals with"/></a>
<div>
<h3><a href="/associates/associates.html">Συνεργάτες</a></h3>
<p>
Η ενθάρρυνση των ανθρώπων να ελέγξουν την τεχνολογία είναι
στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν οργανισμό μόνο
του. Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς ανταλλάσσοντας ιδέες,
συντονίζοντας τις προσπάθειές μας, εμπνέοντας ο ένας τον
άλλον, και όποτε είναι δυνατό δουλεύοντας από κοινού για
συγκεκριμένα έργα.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Σχετικά με το Ίδρυμα</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Τύπος</a></h3>
<p>
Δελτία τύπου, ειδήσεις, φωτογραφίες και πληροφορίες επικοινωνίας.
</p>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Constitution and minutes from the official annual meetings"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Νομική δομή</a></h3>
<p>
Το 2001 το ΕΙΕΛ ιδρύθηκε ως φιλανθρωπική ένωση, όπως ορίζεται
στο γερμανικό δίκαιο. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό
μας και τα πρακτικά των ετήσιων συσκέψεων.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Επικοινωνία</a></h3>
<p>
Πληροφορίες επικοινωνίας για γενικές ερωτήσεις.
</p>
<a href="/about/transparency-commitment.html"><img src="/graphics/icons/transparency.png" alt="Our Transparency Commitment"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Δέσμευση για διαφάνεια</a></h3>
<p>
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 'διαφάνεια στην κοινωνία των
πολιτών', ο οργανισμός Διαφάνειας της Γερμανίας παρέχει
οδηγίες για το πώς φτιάχνεται η δέσμευση για διαφάνεια.
Στηρίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία και εδώ μπορείτε να βρείτε
τις σχετικές πληροφορίες.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Δωρεές</a></h3>
<p>
Για να είμαστε μια ανεξάρτητη φωνή για το Ελεύθερο Λογισμικό,
εξαρτώμαστε από τις δωρεές σας. Δείτε
<a href="/about/funds/funds.html">πώς χρησιμοποιούμε τις
χρηματοδοτήσεις</a> και
<a href="/donate/thankgnus.html">ποιοι δωρίζουν σε εμάς</a>.
</p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="/graphics/icons/donations.png" alt="Support with donations"/></a>
<div>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Δωρεές</a></h3>
<p>
Θέλουμε να είμαστε μια ανεξάρτητη φωνή για το ελεύθερο
λογισμικό, για αυτό στηριζόμαστε στις δωρεές. Με μια
οικονομική ενίσχυση μπορείς να συμβάλεις στην οικοδόμηση
του φιλανθρωπικού μας έργου, που προωθεί την ελευθερία στην
κοινωνία των πληροφοριών. Μάθετε <a
href="/about/funds/funds.html">ώς χρησιμοποιούμε τα έσοδά
μας</a>και <a href="/donate/thankgnus.html">ποιοι έχουν
συνδράμει οικονομικά</a>.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Ελάτε σε επαφή μαζί μας</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Νομικά</a></h3>
<p>
Καταστατικό και πρακτικά από τις επίσημες ετήσιες συναντήσεις.
</p>
<a href="/contact/contact.html"><img src="/graphics/icons/contact.png" alt="Public and general contact information"/></a>
<div>
<h3><a href="/contact/contact.html">Επικοινωνία</a></h3>
<p>
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας για
γενικές και νομικές ερωτήσεις, τη διεύθυνση του γραφείου
μας, έναν σύνδεσμο προς τις δημόσιες συζητήσεις μας, και
τους λογαριασμούς μας στα κοινωνικά δίκτυα. Οι συζητήσεις
που γίνονται εντός του ΕΙΕΛ, είτε δημόσια είτε εντός της
κοινότητας, δεσμεύονται από τον κώδικα συμπεριφοράς μας.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Δέσμευση διαφάνειας</a></h3>
<p>
Η δέσμευσή μας στη διαφάνεια περιλαμβάνει συνδέσμους στο
καταστατικό και στα πρακτικά.
</p>
<div style="max-width: 300px;">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
<a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/press.png" alt="Press information"/></a>
<div>
<h3><a href="/press/press.html">Γραφείο τύπου</a></h3>
<p>
Αν δραστηριοποιείστε σε όργανα του Τύπου, αυτή η σελίδα θα
σας χρησιμεύσει. Μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις,
λογότυπα, φωτογραφίες, και στοιχεία επικοινωνίας ειδικά
για ερωτήσεις προς δημοσίευση.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/jobs/index.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="Job opportunities"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/jobs/index.html">Ευκαιρίες εργασίας</a></h3>
<p>
Εκτός από τους εθελοντές του ΕΙΕΛ, το μόνιμο προσωπικό, οι
ασκούμενοι/ασκούμενες, και οι πρακτικάριοι/πρακτικάριες,
είναι η ραχοκοκαλιά του οργανισμού. Ψάχνουμε δραστήριους
ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να συμβάλλουμε στην
ελευθερία του λογισμικού κοινωνικά, πολιτικά, νομικά, και
τεχνικά.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</body>
</body>
</html>

204
about/about.en.xhtml

@ -1,95 +1,187 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>3</version>
<version>5</version>
<head>
<title>About Free Software Foundation Europe</title>
<title>About the Free Software Foundation Europe</title>
<meta
name="description"
content="Everything about the FSFE - Our work, the people we are, our contact and press information, associates, legal structure, and donations."/>
<meta
name="keywords"
content="work people contact associates donations structure"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">About</h1>
<div id="introduction">
<body class="overview">
<h1>About</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to
<p>The Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to
control technology.</p>
<p>Software is deeply involved in all aspects of our lives; and it is
important that this technology empowers rather than restricts us. <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">Free Software</a> gives everybody the
rights to use, understand, adapt and share software. These rights help support
other fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy.</p>
<p>Software is deeply involved in all aspects of our lives, and it is
important that this technology empowers rather than restricts us. Free
Software gives everybody the rights to use, understand, adapt, and share
software. These rights help support
other fundamental freedoms like freedom of speech, press, and privacy.</p>
<p>The FSFE helps individuals and organisations to understand how Free
Software contributes to freedom, transparency, and self-determination. It
enhances users' rights by abolishing barriers to Free Software adoption,
encouraging people to use and develop Free Software, and providing resources to
enable everyone to further promote Free Software in Europe.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<h2>Find out more about</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Our Work</a></h3>
<p>
Read about our work and why we concentrate our work on three main pillars: public
awareness, policy advocacy, and legal support.
</p>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Read about the three pillars of our work"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Our Work</a></h3>
<p>
Read how we help individuals and organisations to understand how Free
Software contributes to freedom, transparency, and self-determination and
why we concentrate our daily work on three main pillars: public awareness,
policy advocacy, and legal support.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">People</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
See who we are. Here you find people who are working for and with the FSFE and have been given permanent responsibilities or authorities for certain areas - staffers and volunteers.
</p>
<li>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Voices from our community"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Our Community</a></h3>
<p>
Hear voices and read testimonials from our diverse community, why they
support the FSFE and our mission. Some also answered interviews or even
made a video. Enjoy getting to know our community!
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Contact</a></h3>
<p>
Contact information for general enquiries and our mailing address; public dicussion channels and social media presence.
</p>
<a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="People who dedicate their time for the FSFE"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">The Team</a></h3>
<p>
See who we are and get to know the people behind the FSFE. Here you
find the ones who are working for and with the FSFE and have been given
permanent responsibility or authority for certain areas - staffers
and volunteers.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Testimonials</a></h3>
<p>
Read testimonials from our diverse community why they support the FSFE and our mission. Some also answered an interview or even made a video. Enjoy getting to know our community!
</p>
<a href="/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="List of organisations that we share common goals with"/></a>
<div>
<h3><a href="/associates/associates.html">Associates</a></h3>
<p>
Empowering people to control technology is a goal which no single organisation
can achieve alone. With our associated organisations we exchange ideas, coordinate
efforts, motivate each other, and find opportunities to work together on specific
projects.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Our foundation</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Associates</a></h3>
<p>
We share common goals with these organisations.
</p>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Constitution and minutes from the official annual meetings"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Legal Structure</a></h3>
<p>
In 2001 the FSFE was set up as a charitable, registered association ("e.V.")
under German law. Find our constitution and minutes from the official annual
meetings here.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Press</a></h3>
<p>
Press releases, news, photos and contact information.
</p>
<a href="/about/transparency-commitment.html"><img src="/graphics/icons/transparency.png" alt="Our Transparency Commitment"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Transparency Commitment</a></h3>
<p>
As part of its initiative “transparent civil society”, Transparency International
Germany provides a guide on how to make a transparency commitment. We support this
initiative and you find all relevant information here.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Donations</a></h3>
<p>
To be an independent voice for Free Software, we depend on
your donation. See <a href="/about/funds/funds.html">how we use our
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="/graphics/icons/donations.png" alt="Support with donations"/></a>
<div>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Donations</a></h3>
<p>
To be an independent voice for Free Software, we depend on donations. With
financial support you will contribute to a solid foundation on which we are building
our charitable work for freedom in the information society.
See <a href="/about/funds/funds.html">how we use our
funds</a> and <a href="/donate/thankgnus.html">who donates to us</a>.
</p>
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Get in touch</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Legal Structure</a></h3>
<p>
Our Constitution, and minutes from the official annual meetings.
</p>
<a href="/contact/contact.html"><img src="/graphics/icons/contact.png" alt="Public and general contact information"/></a>
<div>
<h3><a href="/contact/contact.html">Contact</a></h3>
<p>
Find contact information for general and legal enquiries, our office location, a link
to our public dicussion channels, and our social media accounts on our contact page.
FSFE public and community discussions are covered by our Code of Conduct.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Transparency Commitment</a></h3>
<p>
Our transparency commitment, including links to our constitution and minutes.
</p>
<a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/press.png" alt="Press information"/></a>
<div>
<h3><a href="/press/press.html">Press</a></h3>
<p>
If you are from the press, you will find our press portal useful. There you can
find all our press releases, our logos, news, general photos and contact information
for press inquiries.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/jobs/index.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="Job opportunities"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/jobs/index.html">Job Opportunities</a></h3>
<p>
Besides the FSFE's volunteers, its permanent staff, interns and
trainees are a backbone of the organisation. We look for motivated
people who help us contributing to software freedom on many levels
in social, political, legal and technical areas.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</body>
</body>
</html>

172
about/about.es.xhtml

@ -1,81 +1,157 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<version>5</version>
<head>
<title>Sobre la Fundación del Software Libre de Europa</title>
<title>Acerca de la Free Software Foundation Europe</title>
<meta
name="description"
content="Everything about the FSFE - Our work, the people we are, our contact and press information, associates, legal structure, and donations."/>
<meta
name="keywords"
content="work people contact associates donations structure"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Acerca de</h1>
<div id="introduction">
<body class="overview">
<h1>Acerca de</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>
La Fundación del Software Libre de Europa es una organización benéfica que faculta a los usuarios para controlar la tecnología.
</p>
<p>La Free Software Foundation Europe (Fundación Software Libre Europa) es una organización benéfica que faculta a los usuarios a controlar la tecnología.</p>
<p>El software está muy involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas y es importante que esta tecnología nos confiera poder en lugar de restringirnos.
El Software Libre otorga a todo el mundo el derecho a usar, entender, adaptar y compartir software. Estos derechos ayudan a apoyar otras libertades fundamentales
como la libertad de expresión, de prensa y la privacidad.</p>
<p>El software está muy involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas; y es importante que esta tecnología nos confiera poder en lugar de restringirnos. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">El Software Libre</a> otorga a todo el mundo el derecho a usar, entender, adaptar y compartir software. Estos derechos ayudan a apoyar otras libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y la privacidad. </p>
</div>
<p>La FSFE ayuda a los individuos y organizaciones a entender la manera en la que el Software Libre contribuye a la libertad, la transparencia y la autodeterminación. Esta aumenta los derechos de los usuarios aboliendo las barreras en la adopción del Software Libre, animando a la gente a usar y desarrollar Software Libre y aportando recursos para permitir a todo el mundo promover en mayor medida el Software Libre en Europa.</p>
</div>
<h2>Descubre más sobre todo esto</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Lee acerca de los tres pilares de nuestro trabajo"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Nuestro trabajo</a></h3>
<p>
Lee sobre la manera en que ayudamos a los individuos y organizaciones a comprender como el Software Libre contribuye a la libertad, transparencia y autodeterminación y porqué centramos nuestro trabajo diario en tres pilares fundamentales: concienciación pública, promoción política y soporte legal.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Voces de nuestra comunidad"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Nuestra Comunidad</a></h3>
<p>
Escucha las voces y testimonios de nuestra diversa comunidad, porqué apoyan a la FSFE y nuestra misión. Algunos además respondieron a entrevistas o incluso incluyeron un vído. ¡Disfruta conociendo nuestra comunidad!
</p>
</div>
</li>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Principios</a></h3>
<p>
Creemos en la cooperación y en la transparencia.
</p>
<a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="Gente que dedica su tiempo a la FSFE"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">El Equipo</a></h3>
<p>
Mira quienes somos y conoce a la gente que está detras de la FSFE. Aquí encontrarás a los que trabajan para y con la FSFE y han tenido una responsabilidad permanente o autoridad en ciertas áreas - empleados y voluntarios.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Personas</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Quienes somos.
</p>
<a href="/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="Listado de organizaciones que comparten objetivos comunes con nosotros"/></a>
<div>
<h3><a href="/associates/associates.html">Asociados</a></h3>
<p>
Empoderar a la gente para controlar la tecnología es un objetivo que ninguna organización puede conseguir por si sola. Con nuestras organizaciones asociadas intercambiamos ideas, coordinamos esfuerzos, nos motivamos unas a otras y encontramos oportunidades de trabajar juntos en proyectos concretos.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Nuestra fundación</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Socios</a></h3>
<p>
Compartimos objetivos comunes con estas organizaciones.
</p>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Constitución y registros de los encuentros oficiales anuales"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Estructura Legal</a></h3>
<p>
En 2001 la FSFE fue establecida como una organización sin ánimo de lucro, registrada como asociación ("e.V.")
bajo la ley alemana. Encuentra aquí nuestro registro fundacional y los registros de los encuentros oficiales de cada año.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Prensa</a></h3>
<p>
Notas de prensa, noticias, fotos e información de contacto.
</p>
<a href="/about/transparency-commitment.html"><img src="/graphics/icons/transparency.png" alt="Nuestro Compromiso de Transparencia"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Compromiso de Transparencia</a></h3>
<p>
Como parte de su iniciativa "sociedad civil transparente", Transparencia Internacional Alemania aporta una guía sobre como hacer un compromiso de transparencia. Apoyamos esta iniciativa y encontrarás toda la información relevante aquí.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Contacto</a></h3>
<p>
Información de contacto para consultas generales.
</p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="/graphics/icons/donations.png" alt="Respáldanos con donaciones"/></a>
<div>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Donaciones</a></h3>
<p>
Para ser una voz independiente para el Software Libre, dependemos de las donaciones. Con soporte financiero contribuirás a una sólida fundación sobre la que estamos construyendo nuestro trabajo altruista por la libertad en la sociedad de la información. Mira <a href="/about/funds/funds.html">como empleamos nuestros recursos</a> y <a href="/donate/thankgnus.html">quien nos financia</a>.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Contáctanos</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Donaciones</a></h3>
<p>
Para ser una voz independiente para el Software Libre, dependemos de su donación. Vea <a href="/about/funds/funds.html">cómo usamos nuestros fondos</a> y <a href="/donate/thankgnus.html">quién nos dona</a>.
</p>
<a href="/contact/contact.html"><img src="/graphics/icons/contact.png" alt="Información de contacto pública y general"/></a>
<div>
<h3><a href="/contact/contact.html">Contacto</a></h3>
<p>
Encuentra información de contacto para cuestiones generales y legales, la localización de nuestra oficia, un enlace a nuestros canales de debate públicos y nuestras cuentas en redes sociales en nuestra página de contacto.
Los foros de debate públicos de la FSFE y de la comunidad están sujetos a nuestro Código de Conducta.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Legal</a></h3>
<p>
Nuestra Constitución y actas de las reuniones anuales oficiales.
</p>
<a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/press.png" alt="Información periodística"/></a>
<div>
<h3><a href="/press/press.html">Información periodística</a></h3>
<p>
Si formas parte de un grupo periodístico, encontrarás útil nuestro portal para la Prensa. En este sitio puedes encontrar nuestras publicaciones periodísticas, nuestros logos, noticias fotos genéricas e información de contacto para preguntas de medios periodísticos.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Compromiso de Transparencia</a></h3>
<p>
Nuestro compromiso de transparencia incluyendo enlaces a nuestra constitución y actas.
</p>
<div style="max-width: 300px;">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
<a href="/about/jobs/index.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="Ofertas de trabajo"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/jobs/index.html">Ofertas de trabajo</a></h3>
<p> Además de los voluntarios de la FSFE, su personal fijo, los interinos y los becarios son la columna vertebral de la organización. Buscamos personas motivadas que nos ayuden a contribuir a la libertad del software en muchos niveles del ámbito social, político, jurídico y técnico.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Eulalio Barbero</translator>
</html>

91
about/about.fi.xhtml

@ -1,91 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Tietoja Free Software Foundation Europesta</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Tietoja</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>
Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa
käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.
</p>
<p>
Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia
antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">
Vapaat ohjelmistot</a> antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa
ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten
sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.
</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Periaatteet</a></h3>
<p>
Uskomme yhteistyöhön ja läpinäkyvyyteen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Ihmiset</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Keitä olemme.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Transparency Commitment</a></h3>
<p>
Our transparency commitment including links to our constitution and minutes.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Kumppanit</a></h3>
<p>
Meillä on yhteisiä tavoitteita tiettyjen järjestöjen kanssa.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Lehdistö</a></h3>
<p>
Lehdistötiedotteet, uutiset, valokuvat ja yhteystiedot.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Yhteystiedot</a></h3>
<p>
Yhteystiedot yleisiä tiedusteluita varten.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Lahjoitukset</a></h3>
<p>
Olemme riippuvaisia lahjoituksista kyetäksemme puhumaan
riippumattomasti vapaiden ohjelmistojen puolesta. Katso myös
<a href="/about/funds/funds.html">lisätietoja rahojemme käytöstä</a>
ja <a href="/donate/thankgnus.html">ketkä ovat tehneet lahjoituksia
meille</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Juridiset asiat</a></h3>
<p>
Säännöt, rakenne ja juridisesti vastuussa olevat jäsenet.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Timo Jyrinki</translator>
</html>

232
about/about.fr.xhtml

@ -1,104 +1,202 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<version>5</version>
<head>
<title>À propos de la Free Software Foundation Europe</title>
<meta
name="description"
content="Everything about the FSFE - Our work, the people we are, our contact and press information, associates, legal structure, and donations."/>
<meta
name="keywords"
content="work people contact associates donations structure"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">À propos</h1>
<div id="introduction">
<body class="overview">
<h1>À propos</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>La Free Software Foundation Europe est une association à but non
lucratif qui donne aux utilisateurs les moyens de contrôler la
technologie.</p>
<p>Les logiciels prennent une part toujours plus importante dans tous les
aspects de nos vies. Il est donc important que cette technologie
renforce nos libertés plutôt qu'elle les limite. Les <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">Logiciels Libres</a> donnent à
tous les droits d'utiliser, comprendre, modifier et partager les
logiciels. Ces droits permettent de soutenir d'autres droits
fondamentaux tels que la liberté d'expression, la liberté de la presse
et la vie privée.</p>
</div>
<p>La Free Software Foundation Europe est une association à but non
lucratif qui donne aux utilisateurs les moyens de contrôler la technologie.</p>
<p>Les logiciels prennent une part toujours plus importante dans tous les
aspects de nos vies. Il est donc important que cette technologie renforce
nos libertés plutôt que les limite. Les Logiciels Libres donnent à tous
les droits d'utiliser, comprendre, modifier et partager les logiciels.
Ces droits permettent de soutenir d'autres droits fondamentaux tels que la
liberté d'expression, la liberté de la presse et la vie privée.</p>
<p>La FSFE aide les individus et les organisations à comprendre comment
les Logiciels Libres contribuent à la liberté, la transparence et
l’auto-détermination. Elle augmente les droits des utilisateurs en
supprimant des barrières à l’adoption des Logiciels Libres, en encourageant
les gens à utiliser et développer des Logiciels Libres, et en fournissant
des ressources pour permettre à tout le monde de promouvoir encore les
Logiciels Libres en Europe.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<h2>En savoir plus</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Principes</a></h3>
<p>
Nous croyons en la coopération et la transparence.
</p>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Read about the three pillars of our work"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Notre travail</a></h3>
<p>
Lisez comment nous aidons les individus et les organisations à
comprendre comment les Logiciels Libres contribue à la liberté, à la
transparence et à l'autodétermination, et pourquoi nous concentrons
quotidiennement nos efforts sur trois piliers principaux : la
conscience du public, la défense de politique et l'assistance
juridique.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Personnes</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Voyez qui nous sommes.
</p>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Voices from our community"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Notre communauté</a></h3>
<p>
Entendez des voix et lisez des témoignages de notre communauté
diverse : pourquoi ces gens soutiennent la FSFE et notre mission.
Certains ont également répondu à des entretiens ou ont réalisé une
vidéo. Ayez le plaisir de faire la connaissance de notre
communauté !
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Associés</a></h3>
<p>
Nous partageons des objectifs communs avec ces organisations.
</p>
<a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="People who dedicate their time for the FSFE"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">L'équipe</a></h3>
<p>
Voyez qui nous sommes et faites la connaissance des personnes
derrière la FSFE. Ici, vous trouverez qui travaille pour et avec la
FSFE et a reçu une responsabilité ou autorité permanente dans
certains domaines — employés et volontaires.
</p>
</div>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Espace presse</a></h3>
<p>
Communiqués de presse, nouvelles, photos et contacts presse.
</p>
<a href="/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="List of organisations that we share common goals with"/></a>
<div>
<h3><a href="/associates/associates.html">Associés</a></h3>
<p>
Permettre aux gens de contrôler la technologie est un but qu'une
organisation ne peut pas atteindre seule. Avec nos organisations
associées, nous échangeons des idées et des motivations, coordonnons
nos efforts, et trouvons des opportunités pour travailler ensemble
sur des projets spécifiques.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Notre fondation</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Contact</a></h3>
<p>
Les moyens pour nous contacter à propos de sujets d'ordre général.
</p>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Constitu