Browse Source

Dutch translation of the update of "Our Donors 2015"

svn path=/trunk/; revision=34261
pull/8/head
André Ockers 5 years ago
parent
commit
41b4ae92cf
1 changed files with 12 additions and 9 deletions
  1. +12
    -9
      donate/thankgnus-2015.nl.xhtml

+ 12
- 9
donate/thankgnus-2015.nl.xhtml View File

@ -1,8 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - onze donoren 2015</title>
<title>Onze donoren 2015 - FSFE</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
@ -12,7 +12,7 @@
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
<a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> of sponsor maken ons werk
mogelijk. Het verspreid zijn van steun verzekert onze onafhankelijkheid,
mogelijk. De verspreide steun verzekert onze onafhankelijkheid,
en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk
<a href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a>
@ -24,7 +24,9 @@
<h2>Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand gedoneerd, of meer dan 12.000 euro in een jaar.
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand gedoneerd, of meer dan 12.000 euro
per jaar. Donoren die voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a>
hebben bijgedragen aan ons jaarlijks budget zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
@ -52,7 +54,7 @@
geven om anoniem te blijven, en de honderden donoren en Fellows die kleinere
bedragen doneerden, velen van hen door vele jaren heen. Iedere financiële
bijdrage, hoe groot of klein ook, is belangrijk voor ons werk, en in feite
maken deze vele kleinere donaties eenderde uit van onze totale financiën.
maken deze vele kleinere donaties een derde uit van onze totale financiën.
</p>
<p>
@ -62,15 +64,16 @@
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financiën van de FSFE</h3>
<h3>FSFE's fondsen</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Merchandise</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Handelswaar</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2015-01-07 16:05:19 +0100 (Wed, 07 Jan 2015) $ $Author: reinhard $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Loading…
Cancel
Save