File fix
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2022-08-08 08:10:11 +02:00
parent 9567488186
commit 27e2cdc2d1
1 changed files with 70 additions and 271 deletions

View File

@ -1,278 +1,77 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>7</version>
<version>2</version>
<head>
<title>Vrije Software</title>
<title>Waarom we Vrije Software nodig hebben in educatie</title>
</head>
<body class="toplevel freesoftware">
<h1>Wat is Vrije Software</h1>
<div id="introduction">
<p>
De principes van Vrije Software zijn eenvoudig maar het is belangrijk
om niet in de war te raken door de onderliggende complexiteit die door zijn lange geschiedenis is veroorzaakt. Leer over de <a href="#freedoms">vier
vrijheden</a> en hun betekenis, de grondbeginselen van <a
href="#licences">Vrije Softwarelicenties</a>, de <a
href="#advantages">voordelen</a> die Vrije Software biedt
en de meest voorkomende <a href="#synonyms">synoniemen</a>.
</p>
<p>
Als u verder kijkt dan de software dan kunt u meer lezen over
het samenspel van Vrije Software met <a href="#more">andere gebieden</a>
zoals educatie, inkoop en democratie.
</p>
<body class="article">
<h1>Waarom we Vrije Software nodig hebben in educatie</h1>
<p id="introduction">
In de FSFE zijn we er voorstander van dat studenten Vrije Software leren en dat onderwijsinstellingen Vrije Software gebruiken. Vrije Software in educatie cultiveert technologische en samenwerkingsvaardigheden. Dit is waarom.
</p>
<h3>Vrije Software verhoogt geletterdheid in code</h3>
<p>
Vrije Software is beter dan propriëtaire software om leerlingen technologie en meer bepaald coderen te helpen begrijpen. Met Vrije Software kunnen leerlingen de broncode van een programma lezen en leren hoe het werkt. Het lezen van de broncode bevredigt de natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken en moedigt aan tot leren. Dit is niet mogelijk met propriëtaire software.
</p>
<p>
Voor studenten die autodidactische programmeurs zijn is toegang tot de broncode nog belangrijker. Het schrijven van goede code vereist het lezen van veel code, wat alleen mogelijk is met Vrije Software. Programma's gebruiken die hun broncode verbergen is saboteren van kennisoverdracht en gaat in tegen de geest van educatie. Aspirant-ontwikkelaars kunnen niet alleen leren van de programma's die ze zelf ontwikkelen, omdat ze toegang moeten hebben tot collaboratieve softwareprojecten om het vereiste niveau van complexiteit tegen te komen om hun code-vervaardigheden op te bouwen.
</p>
<h3>Leer hen vaardigheden, geen producten</h3>
<p>
Leerlingen zouden informatietechnologieconcepten moeten leren in plaats van alleen maar te leren hoe ze producten van propriëtaire softwarebedrijven moeten gebruiken. Leerlingen zouden moeten weten hoe ze verschillende Vrije Softwareprogramma's kunnen gebruiken, hun verschillen begrijpen en kiezen wat voor hen het beste is. Hun kennis moet hen in staat stellen Vrije Software te gebruiken als ze dat willen. Digitale geletterdheid met een focus op Vrije Software zal ervoor zorgen dat leerlingen goed geïnformeerd zijn en niet afhankelijk zijn van een specifieke dienst.
</p>
<p>
Dit punt verdient zorgvuldige aandacht in gevallen waarin scholen programma's gebruiken die uiteindelijk een prijs zullen hebben voor de gebruiker. Scholen zouden niet systematisch het gebruik van programma's moeten aanleren die voor de leerlingen na hun afstuderen niet beschikbaar zullen zijn. Leerlingen hebben het recht om programma's te leren die op lange termijn voor hen beschikbaar zullen zijn. Studenten kunnen ook Vrije Software wijzigen, delen en aanpassen aan hun behoeften. Op grote schaal kan een jonge competente generatie die vertrouwd is met Vrije Software leiden tot een robuuste samenleving, onafhankelijk van technologische monopolies.
</p>
<h3>Vrije Software toont de waarde van samenwerking</h3>
<p>
Onderwijsinstellingen bereiden studenten voor om burgers met sociale verantwoordelijkheid te worden. Wanneer onderwijsinstellingen software kiezen, zouden ze moeten overwegen hoe het gemaakt is. Vrije Software ontwikkelen en verspreiden is een proces dat samenwerking en de bereidheid om anderen te helpen omvat. Achter Vrije Software staan mensen die er consequent voor kiezen om een nieuw idee aan de wereld te bieden, in plaats van hun idee te verbergen in ruil voor winst. Met Vrije Software leren leerlingen de waarde van samenwerken voor het algemeen belang.
</p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe">
<div id="related-content">
<h3>Leer meer</h3>
<ul>
<li><a href="/freesoftware/education/index.html">Vrije Software in Educatie</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Education/FS_usage_Link_collection">Landen</a></li>
</ul>
<h3>Doe met ons mee</h3>
<ul>
<li><a href="https://community.fsfe.org/c/activities/education-network/36">Education Network forum</a></li>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">E-mail discussielijst</a></li>
<li><a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">Stuur een e-mail naar het edu-team</a></li>
<h3>Draag bij</h3>
<ul>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Education">Educatie wiki</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/ProgrammingForChildren">Voeg materiaal toe aan Programmeren voor Kinderen</a></li>
</ul>
<h3>U zou ook het volgende leuk kunnen vinden</h3>
<ul>
<li><a href="/activities/yh4f/">Youth Hacking 4 Freedom</a></li>
<li><a href="/activities/childrensbook/">Kinderboek</a></li>
<li><a href="lernenwiedieprofis.ch/">Leren zoals een professional (Duits)</a></li>
</ul>
</ul>
</div>
<h2 id="freedoms">De Vier Vrijheden</h2>
<p>
Vrije Software verwijst naar vrijheid, niet naar prijs. Het garandeert zijn gebruikers de
essentiële vier vrijheden. Het ontbreken van tenminste één van deze vrijheden
betekent dat een applicatie propriëtaire, dus niet-vrije, software is.
</p>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
<!-- Pie chart and text adopted from p.4 of the PMPC brochure -->
<div class="fsgrid">
<div class="pie">
<div class="pie-use"><p>Gebruik</p></div>
<div class="pie-study"><p>Bestudeer</p></div>
<div class="pie-share"><p>Deel</p></div>
<div class="pie-improve"><p>Verbeter</p></div>
</div>
</div>
<div class="icon-grid icons-sm">
<ul>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-topleft.png" alt="Een kwart van een taartdiagram"/>
<div>
<h3>Gebruik</h3>
<p>
Vrije Software kan voor elk doel worden gebruikt en is vrij van
beperkingen zoals het aflopen van de licentie of geografische beperkingen.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-topright.png" alt="Een kwart van een taartdiagram"/>
<div>
<h3>Bestudeer</h3>
<p>
Vrije Software en zijn code kan door iedereen bestudeerd worden, zonder
geheimhoudingsovereenkomsten of vergelijkbare beperkingen.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-bottomleft.png" alt="Een kwart van een taartdiagram"/>
<div>
<h3>Deel</h3>
<p>
Vrije Software kan vrijwel gratis worden gedeeld en gekopieerd.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/pie-bottomright.png" alt="Een kwart van een taartdiagram"/>
<div>
<h3>Verbeter</h3>
<p>
Vrije Software kan door iedereen worden aangepast en deze verbeteringen
kunnen publiekelijk worden gedeeld.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<h2 id="licences">Licenties</h2>
<p>
U ontvangt de vier vrijheden door een softwarelicentie. Softwarelicenties bepalen
de voorwaarden waaronder een programma kan worden gebruikt en hergebruikt. Om
Vrije Software te zijn moet de licentietekst tenminste de vier
vrijheden bevatten. De <a
href="https://www.gnu.org/licenses/license-list.html">Free Software
Foundation</a> en het <a
href="https://opensource.org/licenses/category">Open Source Initiative</a>
beheren lijsten met gecontroleerde en goedgekeurde licenties. Een applicatie kan over het algemeen niet worden beschouwd als Vrije Software wanneer de licentie ervan niet voorkomt in
een van deze lijsten.
</p>
<p>
Er is een grote verscheidenheid aan licenties die de aandacht verschillend richten en een softwareproduct of delen ervan kunnen ook onder meer dan één licentie zijn gepubliceerd. De daadwerkelijke selectie is een strategische vraag maar we adviseren u een van de meestgebruikte licenties te kiezen. Voor meer inzichten betreffende juridische en licentievragen kunt u <a class="learn-more"
href="/freesoftware/legal/faq.html">hier meer lezen...</a>
</p>
<h2 id="advantages">Voordelen</h2>
<!-- adopted from PMPC brochure p.16+17 -->
<p>
Vrije Software gaat over vrijheid. In de praktijk komt dit neer op tal van
voordelen voor gebruikers, organisaties, bedrijven en regeringen.
</p>
<div class="icon-grid">
<ul>
<li>
<img src="/graphics/icons/autonomy.png" alt="Een gebroken ketting" />
<div>
<h3>Autonomie</h3>
<p>
Vrije Software helpt bij het ontwikkelen en beheren van op maat gemaakte software die
past bij uw behoeften en niet alleen bij het bedrijfsmodel van de verkoper.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/collaboration.png" alt="Drie personen" />
<div>
<h3>Samenwerking</h3>
<p>
Vrije Software kan door iedereen op een niet-exclusieve manier worden gebruikt en dient zo het algemeen belang.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/share-copy.png" alt="Een bestandssysteem" />
<div>
<h3>Deel &amp; Kopieer</h3>
<p>
Een Vrije Softwarelicentie staat zonder extra kosten een onbeperkte hoeveelheid te draaien installaties toe.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/no-lock-in.png" alt="Een open slot" />
<div>
<h3>Geen Lock-in</h3>
<p>
Vrije Softwarelicenties versterken onafhankelijkheid van verkopers en bieden meer keuze aan dienstverleners.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/reuse.png" alt="Een cirkel" />
<div>
<h3>Hergebruik Code</h3>
<p>
Vrije Software biedt de vrijheid om de code te hergebruiken voor andere projecten.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/innovation.png" alt="Een lamp die aan staat" />
<div>
<h3>Innovatie</h3>
<p>
Een Vrije Softwarelicentie moedigt innovatie voor uw software aan.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/competition.png" alt="Drie pijlen wijzen naar rechtsboven" />
<div>
<h3>Competitie</h3>
<p>
Vrije Software verzet zich tegen monopolisering en versterkt competitie.
</p>
</div>
</li>
<li>
<img src="/graphics/icons/security.png" alt="Een vergrootglas" />
<div>
<h3>Veiligheid</h3>
<p>
Vrije Software maakt onafhankelijke veiligheidscontroles die helpen om veiligheidslekken sneller te dichten mogelijk.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<h2 id="synonyms">Synoniemen</h2>
<p>
In de loop van de tijd kwamen mensen met aanvullende termen voor Vrije Software. De motivatie hiervoor ligt vaak in het uitlichten van verschillende aspecten en het voorkomen van verwarring.
</p>
<p>
Vrije Software werd voor het eerst in 1986 door
het <a href="/freesoftware/gnuproject.html">GNU project</a> gedefinieerd met de vier hierboven genoemde vrijheden. In
1998 is "Open Source" als marketingcampagne voor Vrije Software opgezet met in het achterhoofd dezelfde vier vrijheden. Andere zeer bekende termen voor
Vrije Software zijn "Libre Software", geïnitieerd om de ambiguïteit van
het Engelse woord "free" te vermijden en "FOSS" of "FLOSS" als afkorting voor "Free"
(Libre) Open Source Software".
</p>
<p>
De mate van vrijheid die bepaalde software biedt wordt altijd bepaald door
de licentie en niet door de term. Met andere woorden: raak niet in de war door
verschillende termen voor dezelfde kenmerken. Als u geïnteresseerd bent in de
historische achtergrond en waarom we de voorkeur geven aan de oorspronkelijke term kunt u <a
klasse="learn-more"
href="/freesoftware/comparison.html">er meer over lezen...</a>
</p>
<p>
Er zijn ook termen die vaak misbruikt worden als synoniemen om Vrije Software te beschrijven. "Publiek domein" is één van die termen en het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen Vrije Software en publiek domein. Eenvoudig gezegd bestaat het publieke domein uit al het creatieve werk (inclusief software) waarop geen auteursrecht van toepassing is. De rechten op deze werken kunnen verlopen zijn, er kan uitdrukkelijk afstand van zijn gedaan of ze zijn niet van toepassing. Hoewel dit de zeer algemene beginselen achter het publiek domein zijn, zal de beslissende factor van wat publiek domein is altijd worden bepaald door de juridische beginselen in het land waar een werk zal worden gebruikt.
</p>
<p>
Software kan in het publieke domein zeker overlappen met de doelstellingen van Vrije Software; toch is Vrije Software als regel niet synoniem met publiek domein. Het grootste deel van Vrije Software is immers gebonden aan de regels van het auteursrecht. Vooral in de Europese Unie maken de bestaande auteursrecht- en patentsystemen het moeilijk om een werk in het publieke domein nauwkeurig te identificeren. Om onduidelijkheden te vermijden over hoe u een werk wilt delen is het daarom aan te bevelen om een Vrije Softwarelicentie te gebruiken in plaats van het werk in het publieke domein te plaatsen, aangezien een Vrije Softwarelicentie in staat is om duidelijke en begrijpelijke juridische informatie te bieden over de rechten en plichten over die software.
</p>
<h2 id="more">Verdere inzichten</h2>
<p>
De talrijke voordelen van Vrije Software zijn een voordeel op zich maar dragen ook positief bij aan andere technische en niet-technische gebieden. Sinds de oprichting van de FSFE in 2001 onderzoeken we verschillende gebieden en hoe Vrije Software een verschil kan maken.
</p>
<ul>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/democracy.html">Democratie</a></strong>:
Technologie heeft een grote invloed op de huidige samenleving. Daarom moet de controle over
technologie in handen zijn van iedereen en niet in die van een kleine groep.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/standards/">Open Standaarden</a></strong>: Open
Standaarden stellen mensen in staat om allerlei soorten data vrijelijk en met perfecte accuratesse te delen. Ze verzetten zich tegen lock-in en andere kunstmatige barrières voor
interoperabiliteit en vergroten keuze tussen verkopers en tussen technologische
oplossingen.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/education/">Educatie</a></strong>: Vrije
Software is pedagogisch superieur: de basisgedachte van vrijheid
en samenwerking is de juiste geest voor educatie in een democratische
omgeving.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/procurement/">Publieke inkoop</a></strong>: Vrije Software is perfect geschikt voor de publieke sector. Overheden kunnen deze publieke hulpbron gebruiken, bestuderen, verbeteren en met elkaar delen. Voor burgers betekent dit transparantie, kostenefficiëntie en de vrijheid om met hun regering te communiceren op de manier die hen het beste uitkomt.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/developmentcooperation/">Internationale ontwikkelingssamenwerking</a></strong> houdt zich bezig met de duurzame verbetering van de wereldwijde economische, sociale, ecologische en politieke omstandigheden. Vrije Software wordt een onmisbare fundamentele
technologie die garant staat voor internationale samenwerking die juridisch in overeenstemming is alsmede voor hergebruik: een technologie die gelijktijdig wereldwijde schaalvergroting en lokale aanpasbaarheid mogelijk maakt.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/artificial-intelligence.html">Kunstmatige Intelligentie</a></strong> (KI) heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt en het zal niet vertragen; eerder het tegenovergestelde. Terwijl KI-toepassingen het leven van veel burgers ten goede komt, kan ze ook zowel ondermijnend werken op
ons vermogen om technologie te controleren als wel fundamentele vrijheden in gevaar brengen.
We onderzoeken hoe het vrijgeven van KI-toepassingen onder Vrije Softwarelicenties
de weg vrijmaakt voor meer toegankelijkheid, transparantie en eerlijkheid.
</li>
<li>
<strong><a href="/activities/swpat/swpat.html">Softwarepatenten beëindigen</a></strong> is een maatregel waarmee we een wereld kunnen bereiken waarin softwaregebruikers in staat zijn deel te nemen aan de ontwikkeling en
distributie van software. Softwarepatenten voegen juridische en financiële risico's toe
aan de ontwikkeling en distributie van software en geven patenthouders juridische macht om softwareontwikkelaars te verbieden gepatenteerde ideeën te gebruiken. Het resultaat hiervan is dat softwarepatenten uiteindelijk schadelijk zijn voor
innovatie, de economie en de samenleving.
</li>
<li>
<strong><a href="/freesoftware/duurzaamheid/duurzaamheid.html">Duurzaamheid</a></strong>:
Iedereen kan Vrije Software gebruiken zonder beperkingen uit het
verleden, vandaag, en in de toekomst. Zoals aangetoond in onze korte studie, kunnen wij met Vrije Software
programma's beheren en softwareveroudering voorkomen. Wij kunnen
hardware repareren en hergebruiken, we hun levensduur verlengen en natuurlijke hulpbronnen sparen.
</li>
</ul>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->