diff --git a/freesoftware/education/argumentation.nl.xhtml b/freesoftware/education/argumentation.nl.xhtml index 292675e3ac..5b5bafaf06 100644 --- a/freesoftware/education/argumentation.nl.xhtml +++ b/freesoftware/education/argumentation.nl.xhtml @@ -1,278 +1,77 @@ - 7 + 2 - Vrije Software + Waarom we Vrije Software nodig hebben in educatie - -

Wat is Vrije Software

-
-

- De principes van Vrije Software zijn eenvoudig maar het is belangrijk - om niet in de war te raken door de onderliggende complexiteit die door zijn lange geschiedenis is veroorzaakt. Leer over de vier - vrijheden en hun betekenis, de grondbeginselen van Vrije Softwarelicenties, de voordelen die Vrije Software biedt - en de meest voorkomende synoniemen. -

-

- Als u verder kijkt dan de software dan kunt u meer lezen over - het samenspel van Vrije Software met andere gebieden - zoals educatie, inkoop en democratie. -

+ + +

Waarom we Vrije Software nodig hebben in educatie

+

+ In de FSFE zijn we er voorstander van dat studenten Vrije Software leren en dat onderwijsinstellingen Vrije Software gebruiken. Vrije Software in educatie cultiveert technologische en samenwerkingsvaardigheden. Dit is waarom. +

+ +

Vrije Software verhoogt geletterdheid in code

+ +

+ Vrije Software is beter dan propriëtaire software om leerlingen technologie en meer bepaald coderen te helpen begrijpen. Met Vrije Software kunnen leerlingen de broncode van een programma lezen en leren hoe het werkt. Het lezen van de broncode bevredigt de natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken en moedigt aan tot leren. Dit is niet mogelijk met propriëtaire software. +

+ +

+ Voor studenten die autodidactische programmeurs zijn is toegang tot de broncode nog belangrijker. Het schrijven van goede code vereist het lezen van veel code, wat alleen mogelijk is met Vrije Software. Programma's gebruiken die hun broncode verbergen is saboteren van kennisoverdracht en gaat in tegen de geest van educatie. Aspirant-ontwikkelaars kunnen niet alleen leren van de programma's die ze zelf ontwikkelen, omdat ze toegang moeten hebben tot collaboratieve softwareprojecten om het vereiste niveau van complexiteit tegen te komen om hun code-vervaardigheden op te bouwen. +

+ +

Leer hen vaardigheden, geen producten

+ +

+ Leerlingen zouden informatietechnologieconcepten moeten leren in plaats van alleen maar te leren hoe ze producten van propriëtaire softwarebedrijven moeten gebruiken. Leerlingen zouden moeten weten hoe ze verschillende Vrije Softwareprogramma's kunnen gebruiken, hun verschillen begrijpen en kiezen wat voor hen het beste is. Hun kennis moet hen in staat stellen Vrije Software te gebruiken als ze dat willen. Digitale geletterdheid met een focus op Vrije Software zal ervoor zorgen dat leerlingen goed geïnformeerd zijn en niet afhankelijk zijn van een specifieke dienst. +

+ +

+ Dit punt verdient zorgvuldige aandacht in gevallen waarin scholen programma's gebruiken die uiteindelijk een prijs zullen hebben voor de gebruiker. Scholen zouden niet systematisch het gebruik van programma's moeten aanleren die voor de leerlingen na hun afstuderen niet beschikbaar zullen zijn. Leerlingen hebben het recht om programma's te leren die op lange termijn voor hen beschikbaar zullen zijn. Studenten kunnen ook Vrije Software wijzigen, delen en aanpassen aan hun behoeften. Op grote schaal kan een jonge competente generatie die vertrouwd is met Vrije Software leiden tot een robuuste samenleving, onafhankelijk van technologische monopolies. +

+ +

Vrije Software toont de waarde van samenwerking

+ +

+ Onderwijsinstellingen bereiden studenten voor om burgers met sociale verantwoordelijkheid te worden. Wanneer onderwijsinstellingen software kiezen, zouden ze moeten overwegen hoe het gemaakt is. Vrije Software ontwikkelen en verspreiden is een proces dat samenwerking en de bereidheid om anderen te helpen omvat. Achter Vrije Software staan mensen die er consequent voor kiezen om een nieuw idee aan de wereld te bieden, in plaats van hun idee te verbergen in ruil voor winst. Met Vrije Software leren leerlingen de waarde van samenwerken voor het algemeen belang. +

+ + + + -

De Vier Vrijheden

-

- Vrije Software verwijst naar vrijheid, niet naar prijs. Het garandeert zijn gebruikers de - essentiële vier vrijheden. Het ontbreken van tenminste één van deze vrijheden - betekent dat een applicatie propriëtaire, dus niet-vrije, software is. -

+
+ André Ockers - -
-
-

Gebruik

-

Bestudeer

-

Deel

-

Verbeter

-
-
-
- -
-

Licenties

-

- U ontvangt de vier vrijheden door een softwarelicentie. Softwarelicenties bepalen - de voorwaarden waaronder een programma kan worden gebruikt en hergebruikt. Om - Vrije Software te zijn moet de licentietekst tenminste de vier - vrijheden bevatten. De Free Software - Foundation en het Open Source Initiative - beheren lijsten met gecontroleerde en goedgekeurde licenties. Een applicatie kan over het algemeen niet worden beschouwd als Vrije Software wanneer de licentie ervan niet voorkomt in - een van deze lijsten. -

- -

-Er is een grote verscheidenheid aan licenties die de aandacht verschillend richten en een softwareproduct of delen ervan kunnen ook onder meer dan één licentie zijn gepubliceerd. De daadwerkelijke selectie is een strategische vraag maar we adviseren u een van de meestgebruikte licenties te kiezen. Voor meer inzichten betreffende juridische en licentievragen kunt u hier meer lezen... -

- -

Voordelen

- -

- Vrije Software gaat over vrijheid. In de praktijk komt dit neer op tal van - voordelen voor gebruikers, organisaties, bedrijven en regeringen. -

-
- -
- -

Synoniemen

-

-In de loop van de tijd kwamen mensen met aanvullende termen voor Vrije Software. De motivatie hiervoor ligt vaak in het uitlichten van verschillende aspecten en het voorkomen van verwarring. -

- -

- Vrije Software werd voor het eerst in 1986 door - het GNU project gedefinieerd met de vier hierboven genoemde vrijheden. In - 1998 is "Open Source" als marketingcampagne voor Vrije Software opgezet met in het achterhoofd dezelfde vier vrijheden. Andere zeer bekende termen voor - Vrije Software zijn "Libre Software", geïnitieerd om de ambiguïteit van - het Engelse woord "free" te vermijden en "FOSS" of "FLOSS" als afkorting voor "Free" - (Libre) Open Source Software". -

- -

- De mate van vrijheid die bepaalde software biedt wordt altijd bepaald door - de licentie en niet door de term. Met andere woorden: raak niet in de war door - verschillende termen voor dezelfde kenmerken. Als u geïnteresseerd bent in de - historische achtergrond en waarom we de voorkeur geven aan de oorspronkelijke term kunt u er meer over lezen... -

- -

- Er zijn ook termen die vaak misbruikt worden als synoniemen om Vrije Software te beschrijven. "Publiek domein" is één van die termen en het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen Vrije Software en publiek domein. Eenvoudig gezegd bestaat het publieke domein uit al het creatieve werk (inclusief software) waarop geen auteursrecht van toepassing is. De rechten op deze werken kunnen verlopen zijn, er kan uitdrukkelijk afstand van zijn gedaan of ze zijn niet van toepassing. Hoewel dit de zeer algemene beginselen achter het publiek domein zijn, zal de beslissende factor van wat publiek domein is altijd worden bepaald door de juridische beginselen in het land waar een werk zal worden gebruikt. -

- -

-Software kan in het publieke domein zeker overlappen met de doelstellingen van Vrije Software; toch is Vrije Software als regel niet synoniem met publiek domein. Het grootste deel van Vrije Software is immers gebonden aan de regels van het auteursrecht. Vooral in de Europese Unie maken de bestaande auteursrecht- en patentsystemen het moeilijk om een werk in het publieke domein nauwkeurig te identificeren. Om onduidelijkheden te vermijden over hoe u een werk wilt delen is het daarom aan te bevelen om een Vrije Softwarelicentie te gebruiken in plaats van het werk in het publieke domein te plaatsen, aangezien een Vrije Softwarelicentie in staat is om duidelijke en begrijpelijke juridische informatie te bieden over de rechten en plichten over die software. -

- -

Verdere inzichten

-

- De talrijke voordelen van Vrije Software zijn een voordeel op zich maar dragen ook positief bij aan andere technische en niet-technische gebieden. Sinds de oprichting van de FSFE in 2001 onderzoeken we verschillende gebieden en hoe Vrije Software een verschil kan maken. -

- - - André Ockers - +