Browse Source

added czech version

svn path=/trunk/; revision=19998
pull/8/head
natalia 10 years ago
parent
commit
09d8c5d25c
1 changed files with 55 additions and 0 deletions
  1. +55
    -0
      donate/thankgnus-2003.cs.xhtml

+ 55
- 0
donate/thankgnus-2003.cs.xhtml View File

@ -0,0 +1,55 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Naši dárci 2003</title>
</head>
<body>
<h1>Naši dárci 2003</h1>
<p id="introduction">
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
<a href="/contribute/contribute.html">příspěvky jako dobrovolníka</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">člena</a>
nebo sponzora dělají naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
je každý malý příspěvek důležitý. Ukažte také veřejně
<a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
pomocí
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorské grafiky</a>
nebo zůstaňte v anonymitě.
</p>
<localmenu id="2003" style="number">2003</localmenu>
<h2>Patroni FSFE</h2>
<dynamic-content group="patrons"/>
<h2>Větší přispěvatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
<h2>Přispěvatelé FSFE</h2>
<dynamic-content group="contributors"/>
<h2>Stoupenci FSFE</h2>
<dynamic-content group="supporters"/>
<p>
Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
<a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahují také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-22 14:30:56 +0100 (Fri, 22 Jan 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
<translator>Pipkin</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save