Source files of publiccode.eu, the official website for the "Public Money, Public Code" campaign
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

Dockerfile 698B

1234567891011121314151617181920212223242526
 1. FROM php:7.0-apache
 2. ENV HUGO_VERSION 0.26
 3. ENV HUGO_BINARY hugo_${HUGO_VERSION}_Linux-64bit.deb
 4. RUN apt-get update && apt-get upgrade -y && \
 5. apt-get install -y git curl unzip python3 python3-pip libyaml-dev
 6. RUN pip3 install awscli
 7. RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer \
 8. | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
 9. RUN composer require phpmailer/phpmailer
 10. RUN a2enmod rewrite
 11. ADD https://github.com/spf13/hugo/releases/download/v${HUGO_VERSION}/${HUGO_BINARY} /tmp/hugo.deb
 12. RUN dpkg -i /tmp/hugo.deb \
 13. && rm /tmp/hugo.deb
 14. COPY site/ /usr/share/blog
 15. COPY 000-default.conf /etc/apache2/sites-enabled/
 16. CMD /usr/share/blog/build/build.sh && apache2-foreground