662 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Bjoern Schiessle 525a665d9d
add 'Offene Kommunen NRW' преди 1 година
  carmenbianca 799114b557
Fix Italian video преди 1 година
  carmenbianca 56af3104d1
Added GIMP преди 1 година
  carmenbianca bb1eee6a5d
Add apertus° преди 1 година
  carmenbianca 6d011ca4ba
Added LILA преди 1 година
  carmenbianca 93c1168b6e
Added Drupal преди 1 година
  Sebastiano Pistore da69957d69 Update ITA translation преди 1 година
  carmenbianca 34887f3445
Add linuxmuster.net преди 1 година
  carmenbianca e22c2321f1
Add Hacking Lliure преди 1 година
  carmenbianca 102ced5457
Added Elbmarsch преди 1 година
  carmenbianca 6b0b5e0365
Add typo3 преди 1 година
  carmenbianca c0e2f7cff7
Added Sentilo преди 1 година
  carmenbianca bc7981790d
Rename OpenSUSE to openSUSE преди 1 година
  carmenbianca add15421bf
Added Otevrena mesta преди 1 година
  carmenbianca 5a1a35b5ec
Added Fedora преди 1 година
  carmenbianca 9d63300382
Added Wilhelm Tux преди 1 година
  carmenbianca c743a077da
added bcn преди 1 година
  Max Mehl 6061f53801
Include FR version of video преди 1 година
  carmenbianca abe4553a4a
Add SwissLinux преди 1 година
  carmenbianca 186d408ff1
added openfabnet преди 1 година
  Carmen Bianca Bakker bcc7b22d43
added digital society switzerland преди 1 година
  Carmen Bianca Bakker f7442d2cf3
Add pep foundation преди 1 година
  carmenbianca c4f002aa29
added colectic преди 1 година
  carmenbianca ce10b35973
Add CCC-CH преди 1 година
  erik.ds 0a2d91a48c Add OpenLabs, Democracy OS and ELLAK преди 2 години
  erik.ds be2628b4ac Add OpenLabs, Democracy OS and ELLAK преди 2 години
  harald db231d4b82 fixed vtt timecode format преди 2 години
  harald d94bca94c7 added nb преди 2 години
  erik.ds e002afdc28 Add P2P Foundation преди 2 години
  erik.ds 837a079768 Add P2P Foundation преди 2 години
  erik.ds d7f77802f7 Add Commons Institut and CMS Garden преди 2 години
  erik.ds 24aeb15bda Add Commons Institut and CMS Garden преди 2 години
  tomnor b798f3ce45 pmpc_sv.vtt: add egna to vtt subtitle file преди 2 години
  Max Mehl 0a745f0b94
Fix permissions and translate missing file преди 2 години
  harald 179666d811 Upload files to 'site/build' преди 2 години
  harald adaad51be9 Upload files to 'site/data/share/nb' преди 2 години
  harald dcfcf87318 Upload files to 'site/content/openletter' преди 2 години
  harald 16dfca5407 Upload files to 'site/content' преди 2 години
  harald e97a33754b Upload files to 'site/languages' преди 2 години
  harald 5b058d7e3b Upload files to 'site/static/video-subs/webvtt' преди 2 години
  harald e10ecd956b Upload files to 'site/static/video-subs/srt' преди 2 години
  erik.ds c7455f5fc1 Add Allmend and saregune преди 2 години
  erik.ds d787614772 Add Allmend and saregune преди 2 години
  drsspam 73b78e9679 fixed a mistake преди 2 години
  carmenbianca db26be797f
typo преди 2 години
  erik.ds 352617df6f Add ASL (Br), FAImaison, Tor Project преди 2 години
  erik.ds 92e18c9474 Add ASL (Br), FAImaison, Tor Project преди 2 години
  carmenbianca 9c6577e113
Tiny fixes преди 2 години
  carmenbianca 76bf8a2c2b
Fix suggested by @taringamberini преди 2 години
  tomnor d9f8f02d91 pmpc_sv.srt: add "egna" to match original better преди 2 години