Преглед на файлове

Foiled by my own syntax check!

img
Jonas Oberg преди 2 години
родител
ревизия
f9aa094727
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .drone.yml

+ 1
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@ pipeline:
syntaxcheck:
image: publysher/hugo
commands:
- cd site; ./build/build.sh synax
- cd site; ./build/build.sh syntax

deploy:
image: williamyeh/ansible:debian8

Loading…
Отказ
Запис