Browse Source

Uncapitalize "fri og open source software"

As per wordlist.da and discussion in #179.
img
mikini 2 years ago
parent
commit
e1e245655e
Signed by: Mikkel Kirkgaard Nielsen <mikini@fsfe.org> GPG Key ID: 9DA5B855B369349A
3 changed files with 10 additions and 10 deletions
 1. +6
  -6
    site/content/openletter.da.md
 2. +2
  -2
    site/content/openletter/success.da.md
 3. +2
  -2
    site/languages/strings.da.toml

+ 6
- 6
site/content/openletter.da.md View File

@@ -5,7 +5,7 @@ layout: subpage
sigtable: true
---

Offentligt betalt software skal være [Fri og Open Source Software][fs]. Selvom der er massevis af gode grunde til dette, kender mange politikere dem endnu ikke.
Offentligt betalt software skal være [fri og open source software][fs]. Selvom der er massevis af gode grunde til dette, kender mange politikere dem endnu ikke.

{{< fsdefinition type="box">}}

@@ -19,16 +19,16 @@ Det er her du kan hjælpe! Skriv under på det åbne brev for at give vores buds
> * Støtter monopoler ved at blokere konkurrence. Som et resultat heraf, bliver mange institutioner afhængige af kun en håndfuld virksomheder.
> * Udgør en trussel mod sikkerheden af vores digitale infrastruktur ved at forhindre adgang til kildekoden. Dette gør lukning af bagdøre og sikkerhedshuller ekstremt svært, hvis ikke komplet umuligt.
>
> Vi har brug for software der skaber mulighed for deling af gode ideer og løsninger. På den måde vil vi være i stand til at lave forbedrede IT-tjenester til hele Europas befolkning. Vi har brug for software der garanterer valgfrihed, lige adgang og fri konkurrence. Vi har brug for software der hjælper offentlige institutioner til at genetablere fuld kontrol over deres kritiske digitale infrastruktur, så de kan blive og forblive uafhængige af en håndfuld virksomheder. Vi opfordrer vores politiske repræsentanter til at støtte Fri og Open Source Software i det offentlige fordi:
> Vi har brug for software der skaber mulighed for deling af gode ideer og løsninger. På den måde vil vi være i stand til at lave forbedrede IT-tjenester til hele Europas befolkning. Vi har brug for software der garanterer valgfrihed, lige adgang og fri konkurrence. Vi har brug for software der hjælper offentlige institutioner til at genetablere fuld kontrol over deres kritiske digitale infrastruktur, så de kan blive og forblive uafhængige af en håndfuld virksomheder. Vi opfordrer vores politiske repræsentanter til at støtte fri og open source software i det offentlige fordi:
>
> * Fri og Open Source Software er et moderne offentligt gode som giver alle adgang til frit at bruge, studere, dele og forbedre de applikationer vi bruger dagligt.
> * Licenser anvendt til Fri og Open Source Software indeholder sikringer imod at specifikke virksomheder bruger restriktive licenser til at låse brugeren til de leverede tjenester for at undgå konkurrence.
> * Fri og Open Source Software sikrer at kildekoden er tilgængelig, således at bagdøre og sikkerhedshuller kan lukkes af andre end den oprindelige serviceleverandør.
> * Fri og open source software er et moderne offentligt gode som giver alle adgang til frit at bruge, studere, dele og forbedre de applikationer vi bruger dagligt.
> * Licenser anvendt til fri og open source software indeholder sikringer imod at specifikke virksomheder bruger restriktive licenser til at låse brugeren til de leverede tjenester for at undgå konkurrence.
> * Fri og open source software sikrer at kildekoden er tilgængelig, således at bagdøre og sikkerhedshuller kan lukkes af andre end den oprindelige serviceleverandør.
>
> Offentlige institutioner finansieres gennem skatter. De er forpligtede til at anvende ressourcerne på den mest effektive måde. Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode!
>
> Derfor opfordrer vi, de nedenstående medunderskrivere, vores politiske repræsentanter til at:
>
> **"Implementere lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en Fri og Open Source Software licens."**
> **"Implementere lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en fri og open source software licens."**

[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html "Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv."

+ 2
- 2
site/content/openletter/success.da.md View File

@@ -12,10 +12,10 @@ Hvis du accepterede at dit navn kunne tilføjes den offentlige liste, vil dit na

## Næste skridt

Hjælp os venligst med at give din underskift størst mulig gennemslagskraft ved at [dele denne kampagne](../../#spread) med dine omgangskreds. Sammen vil vi opfordre politiske beslutningstagere og offentlige institutioner i hele Europas offentlige sektor til at sørge for at nye investeringer i software gøres som Fri og Open Source Software.
Hjælp os venligst med at give din underskift størst mulig gennemslagskraft ved at [dele denne kampagne](../../#spread) med dine omgangskreds. Sammen vil vi opfordre politiske beslutningstagere og offentlige institutioner i hele Europas offentlige sektor til at sørge for at nye investeringer i software gøres som fri og open source software.

Du kan også [bestille klistermærker og informationsmateriale](https://fsfe.org/promo#pmpc) fra Free Software Foundation Europe.

Gør bevægelsen for fri software i Europa stærkere ved at overveje at [støtte FSFE](https://fsfe.org/donate/?pmpc) eller en af de [øvrige orgnisationer](../../#organisations) der støtter kampagnen.

Med din støtte vil vi hjælpe beslutningstagere over hele Europa til at forstå, at frigivelsen af deres kode under en licens der er Fri og Open Source Software er den bedste løsning for dem selv, andre institutioner, virksomheder og specielt den generelle offentlighed.
Med din støtte vil vi hjælpe beslutningstagere over hele Europa til at forstå, at frigivelsen af deres kode under en licens der er fri og open source software er den bedste løsning for dem selv, andre institutioner, virksomheder og specielt den generelle offentlighed.

+ 2
- 2
site/languages/strings.da.toml View File

@@ -21,7 +21,7 @@
# Start banner
[Languages.da.start]
subtitle1 = "Hvorfor frigives skatteyderbetalt software ikke som fri software?"
subtitle2 = "Vi ønsker lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor offentliggøres som [Fri og Open Source Software](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.'). Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode."
subtitle2 = "Vi ønsker lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor offentliggøres som [fri og open source software](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.'). Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode."
subtitle3 = "**Kode betalt af folket bør også være tilgængelig for folket!**"


@@ -59,7 +59,7 @@
headline = "Send budskabet til politikerne!"
intro = "I vores [**åbne brev**](openletter/) forlanger vi at der:"
# In "demand", please use curly quotation marks for the demand. Otherwise the build might fail: https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
demand = "“Implementeres lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en [Fri og Open Source Software](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.') licens.”"
demand = "“Implementeres lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en [fri og open source software](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.') licens.”"
description = "**$ORGS** organisationer og **$INDS** personer har allerede støttet dette opråb til handling ved at underskrive vores [åbne brev](openletter/). Du kan hjælpe os med at øge effekten ved også at underskrive! Vi vil overlevere underskrifterne til politikere fra hele Europa som involverer sig i debatten om softwarefrihed i det offentlige."

[Languages.da.action.box]

Loading…
Cancel
Save