Browse Source

Upload files to 'site/static/video-subs/webvtt'

Norwegian bokmål (NB) translation of PMPC
img
harald 2 years ago
parent
commit
5b058d7e3b
1 changed files with 321 additions and 0 deletions
  1. 321
    0
      site/static/video-subs/webvtt/pmpc_nb.vtt

+ 321
- 0
site/static/video-subs/webvtt/pmpc_nb.vtt View File

@@ -0,0 +1,321 @@
WEBVTT

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,240
Forestill deg for et øyeblikk at

2
00:00:01,240 --> 00:00:03,900
våre myndigheter skulle behandlet vår offentlige infrastruktur,

3
00:00:03,900 --> 00:00:06,100
slik som våre gater og offentlige bygninger,

4
00:00:06,100 --> 00:00:09,480
på samme måte som den behandler vår digitale infrastruktur:

5
00:00:09,480 --> 00:00:12,560
Våre representanter på Stortinget ville jobbet på en leid arbeidsplass

6
00:00:12,560 --> 00:00:16,360
hvor de ikke fikk lov til å stemme for strengere miljølover

7
00:00:16,360 --> 00:00:19,240
fordi eieren - et internasjonalt selskap -

8
00:00:19,240 --> 00:00:22,580
ikke tillot den slags stemmer i sine bygninger.

9
00:00:22,840 --> 00:00:25,240
Ikke ville det heller tillate en mye forsinket oppgradering

10
00:00:25,240 --> 00:00:27,240
av flere seter.

11
00:00:27,240 --> 00:00:31,820
Dette betyr at noen medlemmer av Stortinget må stå på utsiden, på gaten.

12
00:00:31,820 --> 00:00:33,940
Og et par kvartaler unna

13
00:00:33,940 --> 00:00:36,960
har et helt nytt treningsstudio allerede blitt revet ned,

14
00:00:36,960 --> 00:00:39,460
bare seks måneder etter at det ble bygget.

15
00:00:39,460 --> 00:00:42,440
Det blir erstattet med en nøyaktig kopi -

16
00:00:42,440 --> 00:00:44,020
til en høy kostnad.

17
00:00:44,020 --> 00:00:45,440
Og den eneste forskjellen:

18
00:00:45,440 --> 00:00:50,460
Den nye produsenten tilføyer «streetbasket» som en ny funksjon.

19
00:00:50,540 --> 00:00:51,620
I mellomtiden,

20
00:00:51,620 --> 00:00:54,620
hver natt, gjennom en skjult bakdør i rådhuset,

21
00:00:54,620 --> 00:00:57,920
blir dokumenter som inneholder sensitiv informasjon om borgerne,

22
00:00:57,920 --> 00:00:59,920
alt fra bankdata til helseopplysninger,

23
00:00:59,920 --> 00:01:01,920
stjålet.

24
00:01:01,920 --> 00:01:05,060
Ingen har lov til å gjøre noe med det,

25
00:01:05,060 --> 00:01:08,760
fordi det å søke etter bakdører og fjerne dem

26
00:01:08,760 --> 00:01:11,840
ville ha krenket den signerte brukeravtalen.

27
00:01:11,840 --> 00:01:14,540
Og så absurd som dette høres ut,

28
00:01:14,540 --> 00:01:17,120
når det kommer til vår digitale infrastruktur -

29
00:01:17,120 --> 00:01:19,220
slik som programvare og tjenester

30
00:01:19,220 --> 00:01:21,560
som våre myndigheter bruker i hverdagen -

31
00:01:21,700 --> 00:01:24,660
er denne sammenligningen ganske treffsikker.

32
00:01:24,660 --> 00:01:26,040
Fordi,

33
00:01:26,040 --> 00:01:29,820
våre myndigheter anskaffer for det meste proprietær programvare.

34
00:01:29,820 --> 00:01:33,420
Dette betyr at det brukes mye penger på lisenser

35
00:01:33,420 --> 00:01:35,960
som varer i et begrenset tidsrom

36
00:01:35,960 --> 00:01:38,360
og begrenser våre rettigheter.

37
00:01:38,360 --> 00:01:41,000
Vi har ikke lov til å bruke vår infrastruktur

38
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
på et fornuftig vis.

39
00:01:43,000 --> 00:01:46,580
Og fordi kildekoden til proprietær programvare

40
00:01:46,580 --> 00:01:49,320
vanligvis er en forretningshemmelighet,

41
00:01:49,320 --> 00:01:52,640
er det å finne sikkerhetshull eller bakdører som er plassert der med hensikt

42
00:01:52,640 --> 00:01:55,960
ekstremt vanskelig og til og med ulovlig.

43
00:01:55,960 --> 00:01:59,580
Våre myndigheter kan gjøre bedre!

44
00:01:59,580 --> 00:02:04,540
Om all offentlig finansiert programvare var fri og åpen kildekode,

45
00:02:04,540 --> 00:02:07,440
kunne vi ha brukt og delt vår infrastruktur

46
00:02:07,440 --> 00:02:10,140
til alt og så lenge vi ønsker.

47
00:02:10,140 --> 00:02:12,140
Vi kunne oppgradert det,

48
00:02:12,140 --> 00:02:14,140
reparert det,

49
00:02:14,140 --> 00:02:15,580
og ha omformet det

50
00:02:15,580 --> 00:02:18,360
på enhver måte som passer våre behov.

51
00:02:18,360 --> 00:02:21,800
Og fordi «åpen kildekode» i fri programvare betyr

52
00:02:21,800 --> 00:02:25,080
at arkitekttegningene er åpent leselig for alle,

53
00:02:25,080 --> 00:02:29,860
gjør dette det mye enklere å finne og lukke sikkerhetshull.

54
00:02:29,860 --> 00:02:34,660
Og om noe praktisk nyttig og pålitlig var laget digitalt,

55
00:02:34,660 --> 00:02:39,100
kunne du ikke bare ha brukt arkitekttegningene i hele landet ditt,

56
00:02:39,100 --> 00:02:42,960
men den faktiske konstruksjonen kunne distribueres hvor som helst,

57
00:02:42,960 --> 00:02:44,960
selv internasjonalt!

58
00:02:44,960 --> 00:02:48,580
Et godt eksempel på dette er «FiksGataMi»:

59
00:02:48,580 --> 00:02:50,460
Opprinnelig utviklet i Storbritannia

60
00:02:50,460 --> 00:02:52,420
som fri programvare for å rapportere,

61
00:02:52,420 --> 00:02:54,420
se og diskutere lokale problemer

62
00:02:54,420 --> 00:02:55,940
som hull i veien,

63
00:02:55,960 --> 00:02:59,080
den brukes nå over hele verden.

64
00:02:59,160 --> 00:03:00,700
Alle tjener på det

65
00:03:00,700 --> 00:03:02,960
fordi nye funksjoner og forbedringer

66
00:03:02,960 --> 00:03:04,960
deles med alle.

67
00:03:05,200 --> 00:03:08,480
Om all vår programvare ble utviklet som dette,

68
00:03:08,480 --> 00:03:12,220
kunne vi ha sluttet å slite med restriktive lisenser

69
00:03:12,220 --> 00:03:14,860
og kunne ha begynt å tenke på hvor og hvordan

70
00:03:14,860 --> 00:03:16,860
programvare kan hjelpe oss.

71
00:03:16,860 --> 00:03:18,040
Vi kunne ha konsentrert oss

72
00:03:18,040 --> 00:03:20,920
om å skape et bedre samfunn for alle.

73
00:03:20,920 --> 00:03:24,200
Så, om du synes at morgendagens infrastruktur

74
00:03:24,200 --> 00:03:26,460
bør være i våre egne hender,

75
00:03:26,460 --> 00:03:29,680
hjelp oss nå ved å dele denne videoen

76
00:03:29,680 --> 00:03:31,460
og besøk vårt nettsted:

77
00:03:31,460 --> 00:03:33,460
www.publiccode.eu

78
00:03:33,800 --> 00:03:36,460
Det er på tide å stille vårt krav:

79
00:03:36,460 --> 00:03:38,180
Public money?

80
00:03:38,180 --> 00:03:39,940
Public code!

Loading…
Cancel
Save