Browse Source

Merge branch 'master' of https://git.fsfe.org/pmpc/website

# Conflicts solved:
#	site/build/build.sh
#	site/content/privacy.sv.md
#	site/languages/strings.sv.toml
#	site/layouts/partials/functions/video_fsfe.html
img
Sebastiano Pistore 2 years ago
parent
commit
2f9a1afa4e
59 changed files with 3042 additions and 11 deletions
 1. 5
  5
    site/build/build.sh
 2. 34
  0
    site/content/openletter.da.md
 3. 69
  0
    site/content/openletter.eo.md
 4. 34
  0
    site/content/openletter.hu.md
 5. 1
  1
    site/content/openletter.pt.md
 6. 12
  0
    site/content/openletter/all-signatures.da.md
 7. 14
  0
    site/content/openletter/all-signatures.eo.md
 8. 12
  0
    site/content/openletter/all-signatures.hu.md
 9. 11
  0
    site/content/openletter/all-signatures.pt.md
 10. 11
  0
    site/content/openletter/confirm.da.md
 11. 13
  0
    site/content/openletter/confirm.eo.md
 12. 11
  0
    site/content/openletter/confirm.hu.md
 13. 11
  0
    site/content/openletter/confirm.pt.md
 14. 21
  0
    site/content/openletter/success.da.md
 15. 33
  0
    site/content/openletter/success.eo.md
 16. 21
  0
    site/content/openletter/success.hu.md
 17. 21
  0
    site/content/openletter/success.pt.md
 18. 54
  0
    site/content/privacy.da.md
 19. 54
  0
    site/content/privacy.eo.md
 20. 31
  0
    site/content/privacy.hu.md
 21. 50
  0
    site/content/privacy.pt.md
 22. 3
  3
    site/content/privacy.sv.md
 23. 7
  0
    site/data/share/da/1-diaspora.yaml
 24. 10
  0
    site/data/share/da/2-gnusocial.yaml
 25. 7
  0
    site/data/share/da/3-reddit.yaml
 26. 8
  0
    site/data/share/da/4-twitter.yaml
 27. 6
  0
    site/data/share/da/5-facebook.yaml
 28. 6
  0
    site/data/share/da/6-support.yaml
 29. 7
  0
    site/data/share/eo/1-diaspora.yaml
 30. 10
  0
    site/data/share/eo/2-gnusocial.yaml
 31. 7
  0
    site/data/share/eo/3-reddit.yaml
 32. 8
  0
    site/data/share/eo/4-twitter.yaml
 33. 6
  0
    site/data/share/eo/5-facebook.yaml
 34. 6
  0
    site/data/share/eo/6-support.yaml
 35. 7
  0
    site/data/share/hu/1-diaspora.yaml
 36. 10
  0
    site/data/share/hu/2-gnusocial.yaml
 37. 7
  0
    site/data/share/hu/3-reddit.yaml
 38. 8
  0
    site/data/share/hu/4-twitter.yaml
 39. 6
  0
    site/data/share/hu/5-facebook.yaml
 40. 6
  0
    site/data/share/hu/6-support.yaml
 41. 7
  0
    site/data/share/pt/1-diaspora.yaml
 42. 8
  0
    site/data/share/pt/2-gnusocial.yaml
 43. 6
  0
    site/data/share/pt/3-reddit.yaml
 44. 7
  0
    site/data/share/pt/4-twitter.yaml
 45. 6
  0
    site/data/share/pt/5-facebook.yaml
 46. 6
  0
    site/data/share/pt/6-support.yaml
 47. 126
  0
    site/languages/strings.da.toml
 48. 126
  0
    site/languages/strings.eo.toml
 49. 126
  0
    site/languages/strings.hu.toml
 50. 1
  1
    site/languages/strings.it.toml
 51. 193
  0
    site/languages/strings.pt.toml
 52. 1
  1
    site/languages/strings.sv.toml
 53. 3
  0
    site/layouts/partials/functions/video_fsfe.html
 54. 320
  0
    site/static/video-subs/srt/pmpc_eo.srt
 55. 322
  0
    site/static/video-subs/srt/pmpc_hu.srt
 56. 320
  0
    site/static/video-subs/srt/pmpc_sv.srt
 57. 241
  0
    site/static/video-subs/webvtt/pmpc_eo.vtt
 58. 324
  0
    site/static/video-subs/webvtt/pmpc_hu.vtt
 59. 241
  0
    site/static/video-subs/webvtt/pmpc_sv.vtt

+ 5
- 5
site/build/build.sh View File

@@ -1,7 +1,7 @@
#!/bin/bash

# Put all available languages here, except "en". Separated by spaces
TRANSLATIONS="ca de el es fr it nl sv tr zh_tw"
TRANSLATIONS="ca da de el eo es fr hu it nl pt sv tr zh_tw"

basedir="${0%/*}/.."
cd "$basedir"
@@ -25,18 +25,18 @@ else

hugo
status=$?
(( tries++ ))
if [[ $status != 0 && $tries -le 2 ]]; then
echo "Build error with exit status $status on try $tries. Try again now"
elif [[ $status != 0 && $tries -gt 2 ]]; then
echo "Build failed 3 times in a row. Don't try again."
exit 1
fi
done
## After successfully building the website, we set the AWS credentials and uplodad
## everything to our AWS s3 bucket.
##

+ 34
- 0
site/content/openletter.da.md View File

@@ -0,0 +1,34 @@
---
title: "Åbent Brev"
type: page
layout: subpage
sigtable: true
---

Offentligt betalt software skal være [fri og open source software][fs]. Selvom der er massevis af gode grunde til dette, kender mange politikere dem endnu ikke.

{{< fsdefinition type="box">}}

Det er her du kan hjælpe! Skriv under på det åbne brev for at give vores budskab mere vægt. **{{< count type="signatures" >}} personer** og **{{< count type="organisations" >}} organisationer** har allerede underskrevet. Vi vil overdrage brevet og underskrifterne til dine politiske repræsentanter og sørge for at de forstår budskabet: Public Money? Public Code!

> ## Public Money? Public Code!
>
> Digitale tjenester udbudt og anvendt af vores offentlige insitutioner er det 21. århundredes demokratiske nationers kritiske infrastruktur. For at opbygge pålidelige systemer skal vore offentlige institutioner påse at de har fuld kontrol over den software og de computer-systemer der er centrale i statens digitale infrastruktur. I øjeblikket er dette dog sjældent tilfældet, på grund af restriktive softwarelicencer som:
>
> * Forbyder deling og udveksling af kode der er betalt af offentlig penge. Dette forhindrer samarbejde mellem offentlige institutioner og blokerer yderligere udvikling.
> * Støtter monopoler ved at blokere konkurrence. Som et resultat heraf, bliver mange institutioner afhængige af kun en håndfuld virksomheder.
> * Udgør en trussel mod sikkerheden af vores digitale infrastruktur ved at forhindre adgang til kildekoden. Dette gør lukning af bagdøre og sikkerhedshuller ekstremt svært, hvis ikke komplet umuligt.
>
> Vi har brug for software der skaber mulighed for deling af gode ideer og løsninger. På den måde vil vi være i stand til at lave forbedrede IT-tjenester til hele Europas befolkning. Vi har brug for software der garanterer valgfrihed, lige adgang og fri konkurrence. Vi har brug for software der hjælper offentlige institutioner til at genetablere fuld kontrol over deres kritiske digitale infrastruktur, så de kan blive og forblive uafhængige af en håndfuld virksomheder. Vi opfordrer vores politiske repræsentanter til at støtte fri og open source software i det offentlige fordi:
>
> * Fri og open source software er et moderne offentligt gode som giver alle adgang til frit at bruge, studere, dele og forbedre de applikationer vi bruger dagligt.
> * Licenser anvendt til fri og open source software indeholder sikringer imod at specifikke virksomheder bruger restriktive licenser til at låse brugeren til de leverede tjenester for at undgå konkurrence.
> * Fri og open source software sikrer at kildekoden er tilgængelig, således at bagdøre og sikkerhedshuller kan lukkes af andre end den oprindelige serviceleverandør.
>
> Offentlige institutioner finansieres gennem skatter. De er forpligtede til at anvende ressourcerne på den mest effektive måde. Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode!
>
> Derfor opfordrer vi, de nedenstående medunderskrivere, vores politiske repræsentanter til at:
>
> **"Implementere lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en fri og open source software licens."**

[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html "Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv."

+ 69
- 0
site/content/openletter.eo.md View File

@@ -0,0 +1,69 @@
---
title: Publika letero
type: page
layout: subpage
sigtable: true
---

Publike financita programaro devas esti [programaro libera kaj
malfermitkoda][fs]. Kvankam ekzistas sufiĉe multaj kialoj por tio, multaj
politikistoj ilin ankoraŭ ne konas.

{{< fsdefinition type="box">}}

Tion vi povas helpi! Subskribu la publikan leteron por doni plian aŭtoritaton al
nia mesaĝo. **{{< count type="signatures" >}} homoj** kaj **{{< count
type="organisations" >}} organizaĵoj** jam subskribis. Ni donos la leteron kaj
la subskribojn al viaj deputitoj, kaj certigos ilian komprenon, ke: Publika
mono? Publika kodo!

> ## Publika mono? Publika kodo!
>
> Ciferecaj servoj prezentataj kaj uzataj de niaj publikaj administristaroj
> estas la gravega infrastrukturo por demokratiaj nacioj de la 21-a
> jarcento. Por fondi fideblajn sistemojn, publikaj institucioj devas certigi
> sian regon de programaroj kaj komputilaroj en la kerno de nia ŝtata cifereca
> infrastrukturo. Tamen, nune tio maloftege okazas pro limigaj programaj
> permesiloj, kiuj:
>
> * Malpermesas kunhavigon kaj interŝanĝon de publike financita kodo. Tio
> malhelpas kunlaboradon inter publikaj administristaroj, kaj pluan evoluigon.
>
> * Subtenas monopolojn malhelpante konkuron. Rezulte, multaj administristaroj
> dependas de kelko da firmaoj.
>
> * Endanĝerigas sekurecon de nia cifereca infrastrukturo malpermesante atingon
> de la fonta kodo. Tio ĉi ege malfaciligas (aŭ entute malebligas) forigadon
> de kaŝenirejoj kaj sekurecaj truoj.
>
> Ni bezonas programaron, kiu nutras kunhavigadon de bonaj ideoj kaj
> solvoj. Tiel ni povos plibonigi komputajn servojn por homoj ĉie tra Eŭropo. Ni
> bezonas programaron, kiu certigas liberecon de elekto, atingo, kaj konkuro. Ni
> bezonas programaron, kiu helpos al publikaj administristaroj repreni tutan
> regon de ilia gravega cifereca infrastrukturo, permesante al ili iĝi kaj resti
> sendependa de kelko da firmaoj. Tial ni alvokas niajn deputitojn al subteno de
> programaro libera kaj malfermitkoda en publikaj administristaroj, ĉar:
>
> * Programaro libera kaj malfermitkoda estas nuntempa publika bonaĵo, kiu
> permesas al ĉiuj libere uzi, studi, kunhavigi kaj plibonigi aplikaĵojn
> ĉiutage uzatajn.
>
> * Liberaj kaj malfermitkodaj programaraj permesiloj protektas kontraŭ
> dependiĝo de servoj de iuj firmaoj, kiuj malhelpas konkuron per limigaj
> permesiloj.
>
> * Programaro libera kaj malfermitkoda certigas atingeblecon de la fontkodo;
> kaŝenirejoj kaj sekurigaj truoj do ripareblas sendepende de sola
> servo-provizanto.
>
> Publikaj institucioj estas financataj per impostoj. Ili devas certigi
> la plej eble efikan elspezadon de la fondusoj. Se temas pri publika mono, ankaŭ
> temu pri publika kodo!
>
> Tial ni, la subskribintaj, vokas niajn deputitojn, por ke ili:
>
> **«Efektivigu leĝaron postulantan, ke publike financita programaro evoluigita
> por publika sektoro devu publike eldoniĝi sub libera kaj malfermitkoda
> programa permesilo.»**

[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html "Libera programaro rajtigas ĉiujn uzi, studi, kunhavigi kaj plibonigi programaron. Tiu ĉi rajto helpas subteni aliajn fundamentajn liberecojn, kiel liberecojn de parolo, preso, kaj privateco."

+ 34
- 0
site/content/openletter.hu.md View File

@@ -0,0 +1,34 @@
---
title: Nyílt levél
type: page
layout: subpage
sigtable: true
---

A közpénzen finanszírozott szoftverek [Szabad Szoftvereknek][fs] kellene lenniük. Annak ellenére, hogy emellett rengeteg jó érv van, sok politikus egyenlőre nem is hallott róluk.

{{< fsdefinition type="box">}}

Ebben segíthetsz! Írd alá a nyílt levelünket, hogy az üzenetünknek nagyobb súlya legyen. **{{< count type="signatures" >}} magánszemély** és **{{< count type="organisations" >}} szervezet** már aláírta. Mi átadjuk a képviselőiteknek a nyílt levelet az aláírásokkal, hogy megértsék: Ha közpénzből van, legyen Szabad Szoftver!

> ## Közpénz? Szabad Szoftver!
>
> A közigazgatás által kínált és használt digitális szolgáltatások a 21. század demokratikus nemzeteinek a kritikus infrastruktúrája. Megbízható rendszerek létrehozása érdekében az állami szerveknek biztosítaniuk kell, hogy teljes mértékben irányítsák az állam digitális infrastruktúráján alapuló szoftvereket és számítógépes rendszereket. Jelenleg azonban ez sajnos ritkán valósul meg a korlátozó szoftverlicencek miatt, amelyek:
>
> * Megtiltják a közpénzen finanszírozott forráskódok megosztását és kicserélését. Ez megakadályozza a közigazgatási szervek közötti együttműködést és gátolja a fejlődést.
> * Támogatják a monopóliumokat a szabad verseny akadályozásával. Következésképp számos közigazgatási szerv néhány nagyvállalat függőségében kiszolgáltatva működik.
> * Fenyegetést jelentenek a digitális infrastruktúra biztonságára, mert megtiltják a forráskód elérését. Ez a backdoorok és más biztonsági rések kijavítását rendkívül megnehezítik.
>
> Olyan szoftverekre van szükségünk, amely elősegíti a jó ötletek és megoldások megosztását. Ezáltal képesek leszünk Európa szerte javítani az informatikai szolgáltatásokat az emberek számára. Olyan szoftverekre van szükségünk, ami garantálja a választás, hozzáférés és a verseny szabadságát. Olyan szoftverre van szükségünk, amely segít a közigazgatásoknak visszanyerni a kritikus digitális infrastruktúrájuk teljes ellenőrzését, lehetővé téve számukra, hogy függetlenné váljanak és függetlenek maradjanak. Ezért kérjük a képviselőket a nyílt forráskódú Szabad Szoftverek közigazgatásban való használatának támogatására, mert:
>
> * A Szabad Szoftverek olyan modern közjavak, amelyek lehetővé teszik mindenki számára, hogy szabadon használja, tanulmányozza, megossza és továbbfejlessze a nap mint nap használt alkalmazásokat.
> * A Szabad Szoftverek licencek biztosítékot nyújtanak az ellen, hogy megszorító, szabad versenyt gátoló, zárt licenceket használó vállalatok csapdájába záródva találjuk magunkat.
> * A Szabad Szoftverek biztosítják, hogy a forráskód szabadon hozzáférhető és így backdoorok és más biztonsági rések kijavíthatóak, a szolgáltatóktól való függés nélkül.
>
> A közigazgatási szervek működését az adófizetők finanszírozzák. A közigazgatási szervek felelőssége, hogy biztosítsák az adóbevételek, lehető leghatékonyabb felhasználását. Ezért: ha közpénzből van, a forráskód is legyen közkincs!
>
> Ezért mi, az aláírók, kérjük a képviselőket, hogy:
>
> **"Olyan jogszabályokat hozzanak létre, amelyek biztosítják, hogy a közigazgatási szervek számára közpénzből fejlesztett szoftverek forráskódjai legyenek valamilyen Szabad Szoftver licencel ellátva nyilvánosan elérhetőek."**

[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html "A Szabad Szoftverek mindenki számára biztosítják a jogot a korlátozások nélküli használatra, a forráskód tanulmányozására, megosztásra és továbbfejlesztésére. Ezek a jogok segítenek olyan alapvető szabadságjogok érvényesítésében mint a szólásszabadság, a sajtószabadság vagy a magánszférához való jogok."

+ 1
- 1
site/content/openletter.pt.md View File

@@ -31,4 +31,4 @@ Software financiado por fundos públicos deverá ser [Software Livre e de Fonte
>
> **"Implementarem legislação que exija que o software desenvolvido para o sector público através de financiamento público seja disponibilizado publicamente sob uma licença de Software Livre e de Fonte Aberta".**

[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html "Software Livre dá a todos os direitos de usar, compreender, adaptar e partilhar software. Estes direitos ajudam a apoiar outros direitos fundamentais tais como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e privacidade."
[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html "Software Livre dá a todos os direitos de usar, compreender, adaptar e partilhar software. Estes direitos ajudam a apoiar outros direitos fundamentais tais como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e privacidade."

+ 12
- 0
site/content/openletter/all-signatures.da.md View File

@@ -0,0 +1,12 @@
---
title: "Alle medunderskrivere"
type: page
layout: subpage
---

Dette er den komplette liste over de der har underskrevet det åbne brev, og har indvilget i at deres navn offentliggøres. {{< count type="signatures" >}} personer har allerede givet udtryk for deres støtte – er du en af dem?

Listen opdateres en gang i timen.

{{< show_signatures >}}


+ 14
- 0
site/content/openletter/all-signatures.eo.md View File

@@ -0,0 +1,14 @@
---
title: "Ĉiuj publikaj subskriboj"
type: page
layout: subpage
---

Jen la plena listo de ĉiuj homoj, kiuj subskribis la publikan leteron kaj
konsentis, ke iliaj nomoj publikiĝu. {{< count type="signatures" >}}
homoj jam esprimis sian subtenon – ĉu vi estas unu el ili?

Ĉi tiu listo hore ĝisdatiĝas.

{{< show_signatures >}}


+ 12
- 0
site/content/openletter/all-signatures.hu.md View File

@@ -0,0 +1,12 @@
---
title: "Nyilvános aláírók"
type: page
layout: subpage
---

Ez a teljes listája azoknak, akik aláírták nyílt levelünket és hozzájárultak, hogy nevüket közzétegyük. {{< count type="signatures" >}} részben már kifejezték a támogatásukat – köztük vagy már Te is?

A lista óránként firssül.

{{< show_signatures >}}


+ 11
- 0
site/content/openletter/all-signatures.pt.md View File

@@ -0,0 +1,11 @@
---
title: "Todas as Assinaturas Públicas"
type: page
layout: subpage
---

Isto é a lista completa de todas as pessoas que assinaram a carta aberta e concordaram que o seu nome fosse publicado. {{< count type="signatures" >}} pessoas já apoiam a campanha – também já assinou?

A lista é atualizada todas as horas.

{{< show_signatures >}}

+ 11
- 0
site/content/openletter/confirm.da.md View File

@@ -0,0 +1,11 @@
---
title: "Næsten færdig..."
type: page
layout: subpage
---

## Kontroller nu din email

Du er næsten færdig! Du modtager snart en email med et link til den endelige bekræftelse af din underskrift. Tjek venligst din spam-mappe hvis du ikke modtager emailen inden for de næste 15 minutter.

Tak for at du underskrev det åbne brev i kampagnen **Public Money, Public Code**.

+ 13
- 0
site/content/openletter/confirm.eo.md View File

@@ -0,0 +1,13 @@
---
title: "Preskaŭ farita"
type: page
layout: subpage
---

## Kontrolu vian retpoŝtan enirkiston nun

Vi estas preskaŭ fininta. Vi baldaŭ ricevos retleteron kun ligilo por fina
konfirmo de via subskribo. Bonvolu kontroli vian trudmesaĝujon se vi ne ricevos
la leteron dum la sekvaj 15 minutoj.

Dankon pro subskribi la publikan leteron de **Publika mono, publika kodo**.

+ 11
- 0
site/content/openletter/confirm.hu.md View File

@@ -0,0 +1,11 @@
---
title: "Majdnem kész..."
type: page
layout: subpage
---

## Nézd meg az email fiókod

Már majdnem kész vagy! Hamarosan kapni fogsz egy e-mailt, amiben lévő hivatkozással tudod hitelesíteni az aláírásod. Ha 15 precen belűl nem kapsz emailt, kérünk nézd meg a spam könyvtáradat is.

Köszönjük, hogy aláírtad a **Public Money, Public Code** nyílt levelünket.

+ 11
- 0
site/content/openletter/confirm.pt.md View File

@@ -0,0 +1,11 @@
---
title: "Está quase..."
type: page
layout: subpage
---

## Verifique a sua caixa de correio eletrónico

Está quase! Receberá em breve um e-mail com um link para a confirmação da sua assinatura. Por favor, verifique a pasta de spam se não receber o e-mail nos próximos 15 minutos.

Obrigado por ter assinado a carta aberta para a campanha **Dinheiro Público, Código Público**"".

+ 21
- 0
site/content/openletter/success.da.md View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
title: "Tak for din underskrift!"
type: page
layout: subpage
---

## Din underskrift er bekræftet

Tak for din underskrift på det åbne brev "Public Money, Public Code". Din støtte betyder meget for os.

Hvis du accepterede at dit navn kunne tilføjes den offentlige liste, vil dit navn blive tilføjet [listen of medunderskrivere](../all-signatures) inden for den næste time. Hvis du accepterede at modtage yderligere information, vil vi holde dig løbende opdateret med information omkring kampagnen via email.

## Næste skridt

Hjælp os venligst med at give din underskift størst mulig gennemslagskraft ved at [dele denne kampagne](../../#spread) med dine omgangskreds. Sammen vil vi opfordre politiske beslutningstagere og offentlige institutioner i hele Europas offentlige sektor til at sørge for at nye investeringer i software gøres som fri og open source software.

Du kan også [bestille klistermærker og informationsmateriale](https://fsfe.org/promo#pmpc) fra Free Software Foundation Europe.

Gør bevægelsen for fri software i Europa stærkere ved at overveje at [støtte FSFE](https://fsfe.org/donate/?pmpc) eller en af de [øvrige orgnisationer](../../#organisations) der støtter kampagnen.

Med din støtte vil vi hjælpe beslutningstagere over hele Europa til at forstå, at frigivelsen af deres kode under en licens der er fri og open source software er den bedste løsning for dem selv, andre institutioner, virksomheder og specielt den generelle offentlighed.

+ 33
- 0
site/content/openletter/success.eo.md View File

@@ -0,0 +1,33 @@
---
title: "Dankon pro via subskribo!"
type: page
layout: subpage
---

## Via subskribo konfirmiĝis

Dankon pro via subskribo de la publika letero «Publika mono, publika kodo». Via
subteno multe valoras por ni.

Se vi elektis aldoni vian nomon al la publika listo, via nomo aperos en la
[listo de subskriboj](../all-signatures) en unu horo. Se vi elektis ricevi
pluajn informojn, ni vin informos pri novaĵoj koncerne ĉi tiun kampanjon per
retpoŝto.

## Sekve

Bonvolu helpi nin kaŭzante egan efekton per via subskribo, kaj [kunhavigu ĉi
tiun kampanjon](../../#spread). Kune ni instigos decidistojn politikajn normigi
liberajn kaj malfermitkodajn programajn permesilojn por nove financita
programaro en la publika sektoro tra Eŭropo.

Vi ankaŭ povas [mendi gluetikedojn kaj informilojn](https://fsfe.org/promo#pmpc)
de Free Software Foundation Europe.

Fortigu liberan programaron en Eŭropo kaj pripensu [subteni la
FSFE](https://fsfe.org/donate/?pmpc) aŭ unu el la aliaj [subtenantaj
organizaĵoj](../../#organisations).

Kun via subteno, ni helpos al decidistoj tra Eŭropo kompreni, ke eldonado de
ilia kodo sub liberaj kaj malfermitkodaj programaj permesiloj estas la plej bona
solvo por ili, aliaj administristaroj, firmaoj, kaj precipe la ĝenerala publiko.

+ 21
- 0
site/content/openletter/success.hu.md View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
title: "Köszönjük a támogatást!"
type: page
layout: subpage
---

## Az aláírásod meg lett erősítve!

Köszönjük, hogy aláírtad a "Public Money, Public Code" nyílt levelünket. A támogatásod sokat jelet számunkra.

Ha hozzájárultál, hogy közzétegyük a nevedet a [nyilvános aláírók listáján](../all-signatures), akkor azt a következő órában meg fogjuk tenni. Ha hozzájárultál, hogy tájékoztassunk a kampány alakulásáról, akkor emailben értesíteni fogunk a kampánnyal kapcsolatos fejleményekről.

## Következő lépések

Kérünk segíts, hogy aláírásodnak minél nagyobb hatása legyen és [oszd meg ezt a kampányt](../../#spread) barátaiddal ismerőseiddel. Together we will encourage decision makers in politics and public administrations to make Free and Open Source Software licences for newly funded software the standard setting in the public sector all over Europe.

Tudsz rendelni [matricákat és szóróanyagokat](https://fsfe.org/promo#pmpc) a Free Software Foundation Europe alapítványtól.

Make Free Software in Europe stronger and consider [supporting the FSFE](https://fsfe.org/donate/?pmpc) or one of the other [supporting organisations](../../#organisations).

A támogatásoddal Európa szerte segíteni fogjuk a döntéshozókat abban, hogy megértsék, hogy az a legjobb megoldás mind számukra, más államapparátusok, a cégek, és főleg a társadalom számára, ha forrásfájljaikat valamelyik Szabad Szoftver Licenccel látják el. When this policy refers to "we", this means the FSFE.

+ 21
- 0
site/content/openletter/success.pt.md View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
title: "Obrigado por assinar!"
type: page
layout: subpage
---

## A sua assinatura foi confirmada

Obrigado por ter assinado a carta aberta "Dinheiro Público, Código Público". O seu suporte significa muito para nós.

Se optou por ter o seu nome publicado, ele arecerá na [lista de signatários](../all-signatures) na próxima hora. Se optou por receber mais informação sobre a campanha, mante-lo-emos informado de notícias relacionadas com a campanha via e-mail.

## Próximos Passos

Por favor, ajude-nos a fazer com que a sua assinatura tenha mais impacto e [partilhe esta campanha](../../#spread) com os seus amigos. Juntos, conseguiremos encorajar políticos e a administração pública a fazer com que software Software Livre seja a norma em todos os setores públicos na Europa.

Também pode [encomendar autocolantes e material informativo](https://fsfe.org/promo#pmpc) da Free Software Foundation Europe.

Fortaleça o Software Livre na Europa ao [suportar a FSFE](https://fsfe.org/donate/?pmpc) ou uma das outras [organizações apoiantes](../../#organisations).

Com o seu apoio ajudaremos políticos em toda a Europa a compreender que publicar código sob licenças de Software Livre é a melhor solução para eles, para outras administrações, empresas, e especialmente para o público.

+ 54
- 0
site/content/privacy.da.md View File

@@ -0,0 +1,54 @@
---
title: "Privatlivspolitik"
type: "page"
layout: "subpage"
---

Websiden **publiccode.eu** drives af foreningen
[FSFE e.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html)
Når denne politik refererer til "os", menes der FSFE.

## Hvad vi indsamler og hvorfor

Når du anvender websiden til at underskrive vores åbne brev indsamler
og lagrer vi information om dit navn, email-adresse og land,
som du har leveret med dit samtykke. Vi viser dit navn offentligt
som medunderskriver af det åbne brev, hvis du har givet samtykke
til at dit navn vises offentligt på [listen over
underskrivere](/openletter/all-signatures). Vi videregiver også
dit navn og land til modtagerne af det åbne brev
(medlemmer af det Europæiske Parlament samt nationale eller
regionale parlamenter). Vi videregiver ikke din email-adresse.
Vi gemmer ovennævnte informationer i en database så længe kampagnen
"Public Money - Public Code" kører, hvorefter de slettes.

Har du indvilliget i at blive kontaktet om kampagnen, bruger
vi din email-adresse til at sende dig information om
kampagnen under denne og umiddelbart efter dens afslutning.

## Hvem har adgang til gemt data

Al information som sendes gennem websiden, uanset om det er gemt
på webserveren eller i vores ticket-system, er tilgængelig for FSFE's
personale. Informationen er også tilgængelig for FSFE's
systemadministratorer. Informationen lagres ukrypteret på vores
servere, hvilket betyder at den også er tilgængelig for
personalet hos PlusServer GmbH son huser vores servere.

## Hvad dine rettigheder er

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personlige data vi har gemt
om dig, såvel som ret til at instruere os i at rette disse hvis
de er forkerte. Du har også ret til at modsætte dig vores lagring
af information, i hvilket tilfælde vi vil fjerne personlige data om
dig, og ret til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af
personlige data ifølge denne politik, i hvilket tilfælde vi også vil
tage skridt til at fjerne personlige data om dig.

## Hvem kan jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål om vores brug af dine data, ønsker en kopi
af al information vi har gemt om dig, eller ønsker at få en snak
med vores direktør for databeskyttelse af andre grunde, er denne
identisk med FSFE's direktør som du kan kontakte
på [executive-director@fsfe.org](mailto:executive-director@fsfe.org).

+ 54
- 0
site/content/privacy.eo.md View File

@@ -0,0 +1,54 @@
---
title: "Privateco-politiko"
type: "page"
layout: "subpage"
---

La retejo **publiccode.eu** estas funkciigata de
[FSFE e.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html)
En tiu ĉi politiko, «ni» signifas la organizaĵon FSFE.

## Kion ni kolektas kaj kial

Kiam vi uzas la retejon por subskribi nian publikan leteron, ni
kolektas kaj konservas informojn pri via nomo, retpoŝt-adreso,
kaj lando, kiujn vi donis konsente. Ni montros publike vian
nomon kiel subskribinton de la publika letero, se vi konsentis
publikan montron en
la [listo de subskriboj](/openletter/all-signatures). Ni ankaŭ
prezentos vian nomon kaj landon al la ricevontoj de la publika
letero (membroj de la Eŭropa parlamento kaj landaj aŭ regionaj
parlamentoj). Ni ne kunhavigos vian retpoŝt-adreson. Ni
konservos tiujn informojn en datumbazo dum la kampanjo «Publika
mono – publika kodo» kaj forigos ilin poste.

Se vi konsentis esti kontaktota pri la kampanjo, ni retpoŝte
sendos al vi informojn pri la kampanjo, kaj dum kaj tuj post la
kampanjo.

## Kiu povas atingi konservitajn datumojn

Ĉiu informo sendita tra la retejo, ĉu konservita en la
retservilo aŭ en nia problemuja sistemo, atingeblas por
dungitoj kaj staĝistoj de FSFE. La informoj ankaŭ atingeblas
por sistemestraro de FSFE. Informoj konserviĝas neĉifritaj en
niaj serviloj; rezulte ili ankaŭ atingeblas por dungitoj de
PlusServer GmbH, kiu gastigas niajn servilojn.

## Kiujn rajtojn vi havas

Vi rajtas ricevi la personajn datumojn pri vi, kiujn ni
konservis, kaj ankaŭ korektigi nin, se la datumoj malĝustas. Vi
rajtas kontraŭi nian konservadon de informoj, kiuokaze ni
forigos personajn datumojn pri vi, kaj ankaŭ nuligi vian
konsenton pri traktado de viaj personaj informoj laŭ ĉi tiu
politiko, kiuokaze ni ankaŭ agos por forigi personajn datumojn
pri vi.

## Kiun kontakti

Se vi havas demandojn pri nia uzo de viaj datumoj, ŝatus peti
kopion de ĉiuj konservitaj informoj pri vi, aŭ ŝatus paroli kun
nia oficisto de datum-protektado por ajna alia celo, nia
komisiita oficisto de datum-protektado estas la plenuma
direktoro de FSFE, kiun vi povas kontakti per [executive-director@fsfe.org](mailto:executive-director@fsfe.org).

+ 31
- 0
site/content/privacy.hu.md View File

@@ -0,0 +1,31 @@
---
title: "Adatvédelmi nyilatkozat"
type: "page"
layout: "subpage"
---

A **publiccode.eu** oldalt az [FSFE e.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html) üzemelteti. A nyilatkozatban "mi" alatt az FSFE-t értjük.

## Milyen adatokat gyűjtünk és miért

Nyílt levelünk aláírásakor elkérjük és az aláíró hozzájárulásával a kampány idejére tároljuk, az aláíró nevét, email címét, és országát.
Az [aláírók listájában](/openletter/all-signatures) közzétesszük azon aláíró nevét, akik ehhez hozzájárultak.
Az aláírók nevét és országát eljuttatjuk a nyílt levél címzettjeinek (az Európai Parlament és a nemzeti vagy regionális parlamentek képviselőinek). Az email címeket harmadik félnek nem adjuk ki.
Ezeket az adatokat csak a Public Money - Public Code kampány ideje alatt tároljuk és a kampány lezárultával töröljük az adatbázisunkból.

Akik hozzájárultak, hogy tájékoztassuk a kampánnyal kapcsolatos fejleményekről, azoknak az email címét arra is használni fogjuk, hogy a kampánnyal kapcsolatosan információkat küldjünk a kampány alatt és közvetlenül a kampány lezárulása után.

## Kik férnek hozzá a tárolt adatokhoz

Minden a weblapon keresztül beküldött információ elérhető az FSFE munkatársai, gyakornokai számára, valamint az FSFE rendszergazda csapata számára.
Az adatok titkosítás nélkül vannak tárolva a szervereken, ami azt jelenti, hogy a szervereket üzemeltető PlusServer GmbH munkatársi számára is hozzáférhetőek.

## Milyen jogaid vannak

Jogodban áll, hogy megkapd a rólad tárolt személyes adatokat, akárcsak arra, hogy helyreigazítást kérj, ha hibásak.
Jogodban áll, kifogást emelni az adattárolásunk ellen, ez esetben eltávolítjuk a rólad tárolt személyes adatokat.
Továbbá jogodban áll visszavonni hozzájárulásodat az adataid jelen nyilatkozat szellemében való kezeléséről, ebben az esetben is megtesszük a lépéseket az adataid eltávolításához.

## Kivel veheted fel a kapcsolatot

Ha további kérdésid vannak az adataid felhasználásával kapcsolatban, szeretnél egy másolatot kapni a rólad tárolt információkból, vagy bármilyen okból beszélni szeretnél az Adatvédelmi Biztosunkkal, az Adatvédelmi Biztosunk az FSFE ügyvezető igazgatója, akit az [executive-director@fsfe.org](mailto:executive-director@fsfe.org) email címen tudsz elérni.

+ 50
- 0
site/content/privacy.pt.md View File

@@ -0,0 +1,50 @@
---
title: "Política de Privacidade"
type: "page"
layout: "subpage"
---

O web site **publiccode.eu** é gerido por
[FSFE e.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html)
Nesta licença quando nos referimos a "nós", queremos dizer a FSFE.

## O que recolhemos e porquê
Quando utiliza o site para assinar a nossa carta aberta, recolhemos e
armazenamos informação sobre o seu nome, endereço de e-mail e país que
nos forneceu com o seu consentimento. Pubicaremos o seu nome enquanto
signatário se consentiu em ter o seu nome publicado enquanto signatário
da carta aberta na [lista de signatários](/openletter/all-signatures).
Partilharemos também o seu nome e país aos recipientes da carta aberta
(membros do Parlamento Europeu, parlamentos nacionais e regionais).
Não partilharemos o seu endereço de e-mail. Armazenamos esta informação
numa base de dados em toda a duração da campanha Dinheiro Público -
Código Público e apagamos essa informação no final da campanha.

Se consentiu em ser contactado sobre a campanha, utilizaremos o seu
endereço de e-mail para lhe enviar informação sobre a campanha durante
a realização desta e imediatamente após a campanha.

## Quem tem acesso à informação armazenada

Toda a informação submetida através do website, quer armazenada no
servidor web, quer no nosso sistema, está disponível para os colaboradores
da FSFE e estagiários. A informação estará também disponível para a equipa
de administradores de sistemas. A informação armazenada encontra-se
desencriptada nos nossos servidores, que significa que também está
disponível para colaboradores de PlusServer GmbH que é onde os nossos
servidores se encontram.

## Os seus direitos

Tem o direito de receber a informação pessoal que temos armazenada sobre si,
bem como o direito de nos pedir que a alteremos, caso esteja incorreta.
Tem também o direito de se opor ao armazenamento dessa informação, caso esse em que removeremos a sua informação pessoal. Tem o direito de remover o seu consentimento em relação ao processamento dos seus dados pessoais de acordo
com esta licença. Nesse caso tomaremos medidas para remover os seus dados pessoais.

## Quem contactar

Se tiver questões sobre o uso dos seus dados, gostaria de pedir uma
cópia de toda a informação que temos armazenada sobre si, ou gostaria
de falar com o Encarregado de Proteção de Dados para qualquer questão,
o nosso Encarregado de Proteção de Dados é o diretor executivo da FSFE,
que poderá contactar através de [executive-director@fsfe.org](mailto:executive-director@fsfe.org).

+ 3
- 3
site/content/privacy.sv.md View File

@@ -3,12 +3,12 @@ title: "Integritetspolicy"
type: "page"
layout: "subpage"
---
Hemsidan **publiccode.eu** administreras av [FSFE e.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html) När denna
Webbsidan **publiccode.eu** administreras av [FSFE e.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html) När denna
policy refererar till "vi", menas FSFE.

## Vad vi samlar in och varför

När du använder hemsidan för att signera vårt öppna brev, samlar vi
När du använder webbsidan för att signera vårt öppna brev, samlar vi
in och sparar information om ditt namn, e-postadress och land som du
har tillhandahållit med ditt samtycke. Vi kommer att publikt visa ditt
namn som undertecknare till vårt öppna brev om du gav ditt samtycke
@@ -21,7 +21,7 @@ Code-kampanjens varaktighet och raderar den sen.

## Vem har tillgång till sparad data

All information som lämnats via hemsidan, sparad på webservern eller i
All information som lämnats via webbsidan, sparad på webservern eller i
vårt ärendesystem, är tillgänglig för personal och studenter på FSFE.
Informationen är också tillgänglig för FSFE:s system-administratörer.
Informationen sparas okrypterad på våra servrar, vilket betyder att

+ 7
- 0
site/data/share/da/1-diaspora.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Del på
titleAfter:

# Do not translate below here
id: diaspora
name: Diaspora
userinput: true

+ 10
- 0
site/data/share/da/2-gnusocial.yaml View File

@@ -0,0 +1,10 @@
titleBefore: Del på
titleAfter:
# This "customText" shouldn't have more than 115 characters!
customText: "Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode! Støt fsfe@quitter.no for mere #offentligkode:"

# Do not translate below here
id: gnusocial
name: GNU Social
userinput: true


+ 7
- 0
site/data/share/da/3-reddit.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Del på
titleAfter:

# Do not translate below here
id: reddit
name: Reddit


+ 8
- 0
site/data/share/da/4-twitter.yaml View File

@@ -0,0 +1,8 @@
titleBefore: Del på
titleAfter:
# This "customText" must not have more than 115 characters!
customText: "Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode! Støt @fsfe for mere #publiccode:"

# Do not translate below here
id: twitter
name: Twitter

+ 6
- 0
site/data/share/da/5-facebook.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
titleBefore: Del på
titleAfter:

# Do not translate below here
id: facebook
name: Facebook

+ 6
- 0
site/data/share/da/6-support.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
name: Støt FSFE!

# Do not translate below here
id: support
titleBefore:
titleAfter:

+ 7
- 0
site/data/share/eo/1-diaspora.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Publikigi en
titleAfter:

# Do not translate below here
id: diaspora
name: Diaspora
userinput: true

+ 10
- 0
site/data/share/eo/2-gnusocial.yaml View File

@@ -0,0 +1,10 @@
titleBefore: Publikigi en
titleAfter:
# This "customText" shouldn't have more than 115 characters!
customText: "Teme pri publika mono, temu pri publika kodo! Mi vokas kun @fsfe@quitter.no por pli da publika kodo! #publiccode:"

# Do not translate below here
id: gnusocial
name: GNU Social
userinput: true


+ 7
- 0
site/data/share/eo/3-reddit.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Publikigi en
titleAfter:

# Do not translate below here
id: reddit
name: Reddit


+ 8
- 0
site/data/share/eo/4-twitter.yaml View File

@@ -0,0 +1,8 @@
titleBefore: Publikigi en
titleAfter:
# This "customText" must not have more than 115 characters!
customText: "Teme pri publika mono, temu pri publika kodo! Mi vokas kun @fsfe por pli da publika kodo! #publiccode:"

# Do not translate below here
id: twitter
name: Twitter

+ 6
- 0
site/data/share/eo/5-facebook.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
titleBefore: Publikigi en
titleAfter:

# Do not translate below here
id: facebook
name: Facebook

+ 6
- 0
site/data/share/eo/6-support.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
name: Fariĝu subtenanto de FSFE!

# Do not translate below here
id: support
titleBefore:
titleAfter:

+ 7
- 0
site/data/share/hu/1-diaspora.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Oszd meg a
titleAfter: oldalon

# Do not translate below here
id: diaspora
name: Diaspora
userinput: true

+ 10
- 0
site/data/share/hu/2-gnusocial.yaml View File

@@ -0,0 +1,10 @@
titleBefore: Oszd meg a
titleAfter: oldalon
# This "customText" shouldn't have more than 115 characters!
customText: "Ha közpénzből van, legyen Szabad Szoftver! Támogatom @fsfe@quitter.no #publiccode kampányát:"

# Do not translate below here
id: gnusocial
name: GNU Social
userinput: true


+ 7
- 0
site/data/share/hu/3-reddit.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Oszd meg a
titleAfter: oldalon

# Do not translate below here
id: reddit
name: Reddit


+ 8
- 0
site/data/share/hu/4-twitter.yaml View File

@@ -0,0 +1,8 @@
titleBefore: Oszd meg a
titleAfter: oldalon
# This "customText" must not have more than 115 characters!
customText: "Ha közpénzből van, legyen Szabad Szoftver! Támogatom @fsfe #publiccode kampányát:"

# Do not translate below here
id: twitter
name: Twitter

+ 6
- 0
site/data/share/hu/5-facebook.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
titleBefore: Oszd meg a
titleAfter: oldalon

# Do not translate below here
id: facebook
name: Facebook

+ 6
- 0
site/data/share/hu/6-support.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
name: Legyél Te is FSFE szponzor!

# Do not translate below here
id: support
titleBefore:
titleAfter:

+ 7
- 0
site/data/share/pt/1-diaspora.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Partilhar em
titleAfter:

# Do not translate below here
id: diaspora
name: Diaspora
userinput: true

+ 8
- 0
site/data/share/pt/2-gnusocial.yaml View File

@@ -0,0 +1,8 @@
titleBefore: Partilhar em
titleAfter:
# This "customText" shouldn't have more than 115 characters!
customText: "Se se trata de dinheiro público, deve ser código público também! Eu apoio mais #publiccode da @fsfe@quitter.no:"
# Do not translate below here
id: gnusocial
name: GNU Social
userinput: true

+ 6
- 0
site/data/share/pt/3-reddit.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
titleBefore: Partilhar no
titleAfter:

# Do not translate below here
id: reddit
name: Reddit

+ 7
- 0
site/data/share/pt/4-twitter.yaml View File

@@ -0,0 +1,7 @@
titleBefore: Partilhar no
titleAfter:
# This "customText" must not have more than 115 characters!
customText: "Se se trata de dinheiro público, deve ser código público também! Eu apoio mais #publiccode @fsfe:"
# Do not translate below here
id: twitter
name: Twitter

+ 6
- 0
site/data/share/pt/5-facebook.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
titleBefore: Partilhar no
titleAfter:

# Do not translate below here
id: facebook
name: Facebook

+ 6
- 0
site/data/share/pt/6-support.yaml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
name: Torne-se um apoiante da FSFE!

# Do not translate below here
id: support
titleBefore:
titleAfter:

+ 126
- 0
site/languages/strings.da.toml View File

@@ -0,0 +1,126 @@
# == DANISH ==

# General strings
[Languages.da]
languageCode = "da" # 2-letter code of language (ISO 639-1)
languageName = "Dansk" # verbose name of language (e.g. "Français" or "Русский")
description = "Public Money, Public Code - En kampagne for frigivelse af offentligt finansieret software som fri software"
fsdefinition = "Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv."


# Navigation
[Languages.da.navigation]
[Languages.da.navigation.links]
start = "Start"
about = "Om"
arguments = "Argumenter"
action = "Skriv under"
spread = "Spred ordet"


# Start banner
[Languages.da.start]
subtitle1 = "Hvorfor frigives skatteyderbetalt software ikke som fri software?"
subtitle2 = "Vi ønsker lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor offentliggøres som [fri og open source software](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.'). Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode."
subtitle3 = "**Kode betalt af folket bør også være tilgængelig for folket!**"


# About section
[Languages.da.about]
headline = "Lyder det kompliceret? Overhovedet ikke. Det er super nemt!"
buttonText = "Flere fordele"


# Arguments section
[Languages.da.arguments]
headline = "Argumenter for offentlig kode"
followup = "Mener du at fri software bør være standardvalget for offentligt finansieret software? **Lad os overbevise vores politiske repræsentanter!**"
buttonText = "Underskriv det åbne brev"
[[Languages.da.arguments.list]]
icon = "fa-eur" # <-- do not translate this
title = "Skatte-besparelser"
description = "Applikationer der ligner hinanden skal ikke udvikles forfra hver gang."
[[Languages.da.arguments.list]]
icon = "fa-handshake-o" # <-- do not translate this
title = "Samarbejde"
description = "Indsatsen på tværs af større projekter kan dele ekspertise og omkostninger."
[[Languages.da.arguments.list]]
icon = "fa-users" # <-- do not translate this
title = "Tjene offentligheden"
description = "Applikationer betalt af offentligheden bør være tilgængelig for alle."
[[Languages.da.arguments.list]]
icon = "fa-lightbulb-o" # <-- do not translate this
title = "Skabe innovation"
description = "Med gennemsigtige processer, skal andre ikke genopfinde den dybe tallerken."


# Action section
[Languages.da.action]
headline = "Send budskabet til politikerne!"
intro = "I vores [**åbne brev**](openletter/) forlanger vi at der:"
# In "demand", please use curly quotation marks for the demand. Otherwise the build might fail: https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
demand = "“Implementeres lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en [fri og open source software](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.') licens.”"
description = "**$ORGS** organisationer og **$INDS** personer har allerede støttet dette opråb til handling ved at underskrive vores [åbne brev](openletter/). Du kan hjælpe os med at øge effekten ved også at underskrive! Vi vil overlevere underskrifterne til politikere fra hele Europa som involverer sig i debatten om softwarefrihed i det offentlige."

[Languages.da.action.box]
text = "Allerede **$INDS UNDERSKRIFTER** – underskriv det åbne brev nu!"

[Languages.da.action.form]
name = "Navn (påkrævet)"
email = "Email (påkrævet)"
country = "Dit land"
zip = "Postnummer"
comment = "Din kommentar (maks. 140 tegn)"
permPriv = "Jeg har læst og accepterer [privatlivspolitikken](privacy/)"
permNews = "Jeg ønsker at blive informeret om kampagnen fremadrettet"
permPub = "Jeg ønsker at min underskrift fremgår af [listen af medunderskrivere](openletter/all-signatures)"
submit = "Underskriv!"


# Organisations section
[Languages.da.organisations]
headline = "Støttende organisationer"
text = "De følgende organisationer støtter vores [åbne brev](openletter/). Hvis din organisation også er interesseret i at slutte sig til opråbet for offentlig kode, så [kontakt os](mailto:contact@fsfe.org) endelig."


# Spread the word section
[Languages.da.spread]
headline = "Spred ordet!"
promoText = "Bestil de nyeste klistermærker og løbesedler fra FSFE"
promoButtonText = "Få materialer"
shareText = "Fortæl dine venner og følgere om kampagnen:"
defaultSocialText = "Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode. Jeg støtter dette opråb for mere offentlig kode under fri software-licenser:"


# Legal Section
[Languages.da.legal]
by = "Dette er en kampagne fra Free Software Foundation Europe"
imprint = "Kolofon"
privacy = "Privatlivspolitik"
transparency = "Gennemsigtighed"
contribute1 = "Denne hjemmesides kode er fri software."
contribute2 = "Du er velkommen til at bidrage!"
license = "Dette værk er licenseret under en [Creative Commons BY-SA 4.0 licens](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.da)."


# Language selection
[Languages.da.language]
description = "Se siden på et andet sprog"


# 404 Error Page
[Languages.da.error]
headline = "Fejl 404 - Side ikke fundet"
description = "Siden du prøver at tilgå eksisterer ikke."
button = "Tilbage til start-siden"


# Specific sub-pages
[Languages.da.subpage]
[Languages.da.subpage.signatures]
headline = "Personlige underskrifter"
description = "Nedenfor vises medunderskrivere af det åbne brev der indviligede i at få deres navn offentliggjort. Vær den næste!"
allSignatures = "Se [alle medunderskrivere](all-signatures/)."
tableName = "Navn"
tableCountry = "Land"
tableComment = "kommentar"

+ 126
- 0
site/languages/strings.eo.toml View File

@@ -0,0 +1,126 @@
# == ESPERANTO ==

# General strings
[Languages.eo]
languageCode = "eo"
languageName = "Esperanto"
description = "Publika mono, publika kodo – Kampanjo por liberigi publike financitan programaron"
fsdefinition = "Libera programaro rajtigas ĉiujn uzi, studi, kunhavigi kaj plibonigi programaron. Tiu ĉi rajto helpas subteni aliajn fundamentajn liberecojn kiel liberecojn de parolo, preso kaj privateco."


# Navigation
[Languages.eo.navigation]
[Languages.eo.navigation.links]
start = "Komenco"
about = "Pri"
arguments = "Kialoj"
action = "Agu"
spread = "Diskonigu"


# Start banner
[Languages.eo.start]
subtitle1 = "Kial oni ne eldonas programaron kreitan per mono de impostpagantoj kiel liberan?"
subtitle2 = "Ni volas leĝaron postulantan, ke publike financita programaro evoluigita por publika sektoro publike eldoniĝu sub [libera kaj malfermitkoda programa](https://fsfe.org/about/mission.html 'Libera programaro rajtigas ĉiujn uzi, studi, kunhavigi kaj plibonigi programaron. Tiu ĉi rajto helpas subteni aliajn fundamentajn liberecojn kiel liberecojn de parolo, preso kaj privateco.') permesilo. Teme pri publika mono, ankaŭ temu pri publika kodo!"
subtitle3 = "**Kodo pagita de la popolo estu disponebla al la popolo!**"


# About section
[Languages.eo.about]
headline = "Ĉu sonas komplike? Tute ne. Estas tre facile!"
buttonText = "Pli da avantaĝoj"


# Arguments section
[Languages.eo.arguments]
headline = "Kialoj por publika kodo"
followup = "Ĉu vi opinias, ke libera programaro estu la norma agordo por publike financita programaro? **Ni konvinku viajn politikajn deputitojn!**"
buttonText = "Subskribu la publikan leteron"
[[Languages.eo.arguments.list]]
icon = "fa-eur" # <-- do not translate this
title = "Imposta ŝparado"
description = "Similaj aplikaĵoj ne devas esti programitaj de nulo ĉiufoje."
[[Languages.eo.arguments.list]]
icon = "fa-handshake-o" # <-- do not translate this
title = "Kunlaborado"
description = "Penoj de grandaj projektoj povas kunhavi kompetentecojn kaj kostojn."
[[Languages.eo.arguments.list]]
icon = "fa-users" # <-- do not translate this
title = "Servado al la publiko"
description = "Aplikaĵoj pagitaj de la publiko estu disponeblaj al ĉiuj."
[[Languages.eo.arguments.list]]
icon = "fa-lightbulb-o" # <-- do not translate this
title = "Nutrado de novigado"
description = "Kun procedoj travideblaj, aliuloj ne devas reinventi la radon."


# Action section
[Languages.eo.action]
headline = "Diru all viaj deputitoj!"
intro = "En nia [**publika letero**](openletter/) ni postulas:"
# In "demand", please use curly quotation marks for the demand. Otherwise the build might fail: https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
demand = "«Efektivigu leĝaron postulantan, ke publike financita programaro evoluigita por publika sektoro devu publike eldoniĝi sub [libera kaj malfermitkoda programa](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Libera programaro rajtigas ĉiujn uzi, studi, kunhavigi kaj plibonigi programaron. Ĉi tiu rajto helpas subteni aliajn fundamentajn liberecojn kiel liberecojn de parolo, preso kaj privateco.') permesilo.»"
description = "**$ORGS** organizaĵoj kaj **$INDS** individuoj jam subtenas ĉi tiun alvokon al ago per subskribado de nia [publika letero](openletter/). Ankaŭ vi povas helpi al ni fari pli grandan efekton! Ni donos ĉiujn subskribojn al la deputitoj ĉie en Eŭropo, kiuj pridiskutas programan liberecon en publika administrado."

[Languages.eo.action.box]
text = "Jam **$INDS SUBSKRIBOJ** – subskribu la publikan leteron nun!"

[Languages.eo.action.form]
name = "Nomo (necesa)"
email = "Retpoŝt-adreso (necesa)"
country = "Via lando"
zip = "Poŝta kodo"
comment = "Via komento (pleje 140 signoj)"
permPriv = "Mi legis kaj konsentis la [privateco-politikon](privacy/)"
permNews = "Mi volas esti informata pri ĉi tiu kampanjo estonte"
permPub = "Mi volas aperigi mian subskrisbon en la [listo de subskriboj](openletter/all-signatures)"
submit = "Subskribi nun!"


# Organisations section
[Languages.eo.organisations]
headline = "Subtenantaj organizaĵoj"
text = "La jenaj organizaĵoj subtenas nian [publikan leteron](openletter/). Se ankaŭ via organizaĵo interesiĝas pri aliĝo al la voko por publika kodo, bonvolu [nin kontakti](mailto:contact@fsfe.org)."


# Spread the word section
[Languages.eo.spread]
headline = "Diskonigu la kampanjon!"
promoText = "Mendu la plej novajn gluetikedojn kaj broŝurojn de FSFE"
promoButtonText = "Akiru varbilojn"
shareText = "Sciigu viajn amikojn kaj abonantojn pri publika kodo:"
defaultSocialText = "Teme pri publika mono, temu pri publika kodo. Mi subtenas ĉi tiun vokon por pli da publika kodo sub liberaj permesiloj:"


# Legal Section
[Languages.eo.legal]
by = "Ĉi tio estas kampanjo de Free Software Foundation Europe"
imprint = "Organizaĵo"
privacy = "Privateco-politiko"
transparency = "Travidebleco"
contribute1 = "Kodo de tiu ĉi retejo estas libera programaro."
contribute2 = "Ni bonvenigas kontribuojn!"
license = "Tiu ĉi verko subas la permesilon [Creative Commons BY-SA 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eo)."


# Language selection
[Languages.eo.language]
description = "Legu ĉi tiun paĝon en alia lingvo"


# 404 Error Page
[Languages.eo.error]
headline = "Error 404 - Paĝo ne trovita"
description = "La paĝo, kiun vi serĉas, ne ekzistas."
button = "Reen al la ĉefpaĝo"


# Specific sub-pages
[Languages.eo.subpage]
[Languages.eo.subpage.signatures]
headline = "Individuaj subskriboj de la publika letero"
description = "Sube estas subskriboj de la subskribintoj, kiuj konsentis publikigon de siaj nomoj. Fariĝu unu el tiuj!"
allSignatures = "Rigardu [ĉiujn publikajn subskribojn](all-signatures/)."
tableName = "Nomo"
tableCountry = "Lando"
tableComment = "Komento"

+ 126
- 0
site/languages/strings.hu.toml View File

@@ -0,0 +1,126 @@
# == HUNGARIAN ==

# General strings
[Languages.hu]
languageCode = "hu"
languageName = "Magyar"
description = "Public Money, Public Code - Egy kampány a közpénzen finanszírozott szoftverek felszabadításáért"
fsdefinition = "A Szabad Szoftverek mindenki számára biztosítják a jogot a korlátozások nélküli használatra, a forráskód tanulmányozására, megosztásra és továbbfejlesztésére. Ezek a jogok segítenek olyan alapvető szabadságjogok érvényesítésében mint a szólásszabadság, a sajtószabadság vagy a magánszférához való jogok."


# Navigation
[Languages.hu.navigation]
[Languages.hu.navigation.links]
start = "Start"
about = "Kampányvideó"
arguments = "Érvek"
action = "Írd alá"
spread = "Terjeszd az igét"


# Start banner
[Languages.hu.start]
subtitle1 = "Az adófizetők pénzéből létrehozott programok miért nem Szabad Szoftverek?"
subtitle2 = "Azt szeretnénk elérni a törvényhozóknál, hogy a köz számára közpénzből fejlesztett szoftverek legyenek nyilvánosan elérhetőek a köz számára valamilyen [Szabad Szoftver](https://fsfe.org/about/mission.html 'A Szabad Szoftverek mindenki számára biztosítják a jogot a korlátozások nélküli használatra, a forráskód tanulmányozására, megosztásra és továbbfejlesztésére. Ezek a jogok segítenek olyan alapvető szabadságjogok érvényesítésében mint a szólásszabadság, a sajtószabadság vagy a magánszférához való jogok.') licencel. Ha közpénzből van, akkor a forráskódja is közkincs kellene, hogy legyen."
subtitle3 = "**A lakosság által finanszírozott programoknak elérhetőnek kellene lenniük a lakosság számára!**"


# About section
[Languages.hu.about]
headline = "Bonyolultnak hangzik? Nem az. Nagyon egyszerű!"
buttonText = "További előnyök"


# Arguments section
[Languages.hu.arguments]
headline = "Érvek a Szabad Szoftverek mellett"
followup = "Te is úgy gondolod, hogy alapértelmezés szerint Szabad Szoftverek kellene legyenek a közpénzen finanszírozott programok? **Győzzük megy együtt a képviselőinket!**"
buttonText = "Nyílt levél aláírása"
[[Languages.hu.arguments.list]]
icon = "fa-eur" # <-- do not translate this
title = "Adómegtakarítás"
description = "Hasonló programokat nem kell a nulláról újraprogramozni."
[[Languages.hu.arguments.list]]
icon = "fa-handshake-o" # <-- do not translate this
title = "Együttműködés"
description = "Nagyobb projektek megoszthatják a tudásbázist és a költségeket."
[[Languages.hu.arguments.list]]
icon = "fa-users" # <-- do not translate this
title = "Közszolgálat"
description = "Közpénzen fejlesztett programok elérhetőek lesznek mindenki számára."
[[Languages.hu.arguments.list]]
icon = "fa-lightbulb-o" # <-- do not translate this
title = "Innováció elősegítése"
description = "Az átláthatóság miatt nem kell mindig újra feltalálni a már létező jól működő megoldásokat."


# Action section
[Languages.hu.action]
headline = "Mondjuk el a képviselőinknek!"
intro = "A [**nyílt levelünkben**](openletter/) kérjük:"
# In "demand", please use curly quotation marks for the demand. Otherwise the build might fail: https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
demand = "“Olyan jogszabályok létrehozását, amelyek biztosítják, hogy a közszolgáltatási szervek számára közpénzből fejlesztett szoftverek forráskódjai legyenek valamilyen [Szabad Szoftver](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'A Szabad Szoftverek mindenki számára biztosítják a jogot a korlátozások nélküli használatra, a forráskód tanulmányozására, megosztásra és továbbfejlesztésére. Ezek a jogok segítenek olyan alapvető szabadságjogok érvényesítésében mint a szólásszabadság, a sajtószabadság vagy a magánszférához való jogok.') licencel ellátva nyilvánosan elérhetőek.”"
description = "Már **$ORGS** szervezet és **$INDS** személy támogatta kezdeményezésünket [nyílt levelünk](openletter/) aláírásával. Te is segíthetsz aláírásoddal, hogy minél nagyobb hatást érhessünk el! Európa szerte eljuttatjuk az aláírásokat a képviselőknek, hogy megvitathassák a közigazgatási szervek által használt szoftverek felszabadításának kérdését."

[Languages.hu.action.box]
text = "Ők már aláírták: **$INDS** – Írd alá Te is!"

[Languages.hu.action.form]
name = "Név (kötelező)"
email = "Email (kötelező)"
country = "Ország"
zip = "Irányítószám"
comment = "Hozzászólás (max. 140 karakter)"
permPriv = "Elolvastam és elfogadom az [adatvédelmi nyilatkozatot](privacy/)"
permNews = "Szeretnék értesítéseket kapni a kampánnyal kapcsolatos fejleményekről"
permPub = "Szeretném, ha az aláírásom megjelenne az [aláírók listáján](openletter/all-signatures)"
submit = "Írd alá most!"


# Organisations section
[Languages.hu.organisations]
headline = "Támogató szervezetek"
text = "Az alábbi szervezetek már támogatják a [nyílt levelünket](openletter/). Ha a te szervezeted is szeretne csatlakozni a támogatók közé, kérjük [vedd fel velünk a kapcsolatot](mailto:contact@fsfe.org)."


# Spread the word section
[Languages.hu.spread]
headline = "Terjeszd az igét!"
promoText = "Rendeld meg a legújabb matricákat és röplapokat az FSFE-től"
promoButtonText = "Szerezd be ingyenes reklámanyagainkat"
shareText = "Szólj barátaidnak és ismerőseidnek:"
defaultSocialText = "Ha közpénzből van, a forráskódja is közkincs kellene legyen. Támogatom ezt a felhívást, hogy több Szabad Szoftver licenccel rendelkező program legyen:"


# Legal Section
[Languages.hu.legal]
by = "Ez a kampány a Free Software Foundation Europe alapítvány kampánya"
imprint = "Impresszum"
privacy = "Adatvédelem"
transparency = "Átláthatóság"
contribute1 = "Ennek a weboldalnak a forráskódja Szabad Szoftver."
contribute2 = "Örömmel vesszük a hozzájárulásokat!"
license = "A weboldal licence [Creative Commons BY-SA 4.0 Licence](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)."


# Language selection
[Languages.hu.language]
description = "Válassz más nyelvet"


# 404 Error Page
[Languages.hu.error]
headline = "Hiba 404 - Az oldal nem található"
description = "Az oldal, amit keresel nem létezik."
button = "Vissza a főoldalra"


# Specific sub-pages
[Languages.hu.subpage]
[Languages.hu.subpage.signatures]
headline = "A nyílt levél egyéni aláírói"
description = "Alább találhatók azon aláírók listája, akik hozzájárultak, hogy a nevüket közzétegyük. Légy Te a következő!"
allSignatures = "Nézd meg az [összes nyilvános aláírást](all-signatures/)."
tableName = "Név"
tableCountry = "Ország"
tableComment = "Megjegyzés"

+ 1
- 1
site/languages/strings.it.toml View File

@@ -21,7 +21,7 @@
# Start banner
[Languages.it.start]
subtitle1 = "Perché il software creato usando i soldi delle tasse riscosse dai cittadini non è rilasciato come Software Libero?"
subtitle2 = "Vogliamo che la legge richieda che il software finanziato pubblicamente e sviluppato per il settore pubblico sia reso pubblicamente disponibile sotto una licenza [Software Libero/Open Source](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Il Software Libero dà a chiunque il diritto di usare, studiare, condividere e migliorare il software. Questo diritto aiuta a supportare altri diritti fondamentali come la libertà di parola, di stampa e la tutela della privacy.') Se è denaro pubblico (public money), allora dovrebbe essere publico anche il codice sorgente (public code)."
subtitle2 = "Vogliamo che la legge richieda che il software finanziato pubblicamente e sviluppato per il settore pubblico sia reso pubblicamente disponibile sotto una licenza [Software Libero/Open Source](https://fsfe.org/freesoftware/basics/summary.html 'Il Software Libero dà a chiunque il diritto di usare, studiare, condividere e migliorare il software. Questo diritto aiuta a supportare altri diritti fondamentali come la libertà di parola, di stampa e la tutela della privacy.') Se è denaro pubblico (public money), allora dovrebbe essere pubblico anche il codice sorgente (public code)."
subtitle3 = "**Il codice pagato dalle persone dovrebbe essere disponibile alle persone!**"+ 193
- 0
site/languages/strings.pt.toml View File

@@ -0,0 +1,193 @@
# == PORTUGUESE ==

# General strings
[Languages.pt]
# languageCode = "en"
# languageName = "English"
# description = "Public Money, Public Code - A campaign for releasing publicly financed software as Free Software"
# fsdefinition = "Free Software gives everybody the rights to use, study, share and improve software. These rights help support other fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy."
languageCode = "pt" # 2-letter code of language (ISO 639-1)
languageName = "Português" # verbose name of language (e.g. "Français" or "Русский")
description = "Dinheiro Público, Código Público - Uma campanha para que software financiado pelo estado seja Software Livre"
fsdefinition = "Software Livre dá a todos o direito de utilizar, inspecionar, partilhar e melhorar o software. Estes direitos apoiam outras liberdades fundamentais como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e privacidade."


# Navigation
[Languages.pt.navigation]
[Languages.pt.navigation.links]
# start = "Start"
# about = "About"
# arguments = "Reasons"
# action = "Take Action"
# spread = "Spread the Word"
start = "Início"
about = "Sobre"
arguments = "Razões"
action = "Agir"
spread = "Partihar"


# Start banner
[Languages.pt.start]
# subtitle1 = "Why is software created using taxpayers' money not released as Free Software?"
# subtitle2 = "We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a [Free and Open Source Software](https://fsfe.org/about/mission.html 'Free Software gives everybody the rights to use, study, share and improve software. These rights help support other fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy.') licence. If it is public money, it should be public code as well."
# subtitle3 = "**Code paid by the people should be available to the people!**"
subtitle1 = "Porque é que software criado com dinheiro dos contribuintes não é Software Livre?"
subtitle2 = "Queremos legislação que obrigue software financiado com dinheiro dos contribuintes, desenvolvido para o setor público, seja publicado com uma [licença de Software Livre](https://fsfe.org/about/mission.pt.html 'Software Livre dá a todos o direito de utilizar, inspecionar, partilhar e melhorar o software. Estes direitos apoiam outras liberdades fundamentais como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e privacidade.'). Se se trata de dinheiro público, o código também deve ser público."
subtitle3 = "**Código financiado pelo público deve permanecer disponível para o público**"


# About section
[Languages.pt.about]
# headline = "Sound complicated? It's not. It's super easy!"
# buttonText = "More advantages"
headline = "Parece complicado? Não é. É muito simples!"
buttonText = "Mais vantagens"


# Arguments section
[Languages.pt.arguments]
# headline = "Reasons for Public Code"
# followup = "Do you believe that Free Software should be the default option for publicly financed software? **Let's convince your political representatives!**"
# buttonText = "Sign the Open Letter"
headline = "Razões para o Código ser Público"
followup = "Acredita que Software Livre deve ser a norma para software financiado com dinheiro público? **Vamos então convencer os nossos representantes políticos!**"
buttonText = "Assine a Carta Aberta"
[[Languages.pt.arguments.list]]
# icon = "fa-eur"
# title = "Tax savings"
# description = "Similar applications don't have to be programmed from scratch every time."
icon = "fa-eur" # <-- do not translate this
title = "Redução de Custos"
description = "Aplicações semelhantes não têm de ser criadas de raiz cada vez que são necessárias."
[[Languages.pt.arguments.list]]
# icon = "fa-handshake-o"
# title = "Collaboration"
# description = "Efforts on major projects can share expertise and costs."
icon = "fa-handshake-o" # <-- do not translate this
title = "Colaboração"
description = "Custos financeiros e de consultoria em grandes projetos podem ser partilhados."
[[Languages.pt.arguments.list]]
# icon = "fa-users"
# title = "Serving the public"
# description = "Applications paid by the public should be available for everyone."
icon = "fa-users" # <-- do not translate this
title = "Servir o público"
description = "Aplicações financiadas pelos contribuintes devem estar disponíveis para todos."
[[Languages.pt.arguments.list]]
# icon = "fa-lightbulb-o"
# title = "Fostering innovation"
# description = "With transparent processes, others don't have to reinvent the wheel."
icon = "fa-lightbulb-o" # <-- do not translate this
title = "Estimular inovação"
description = "Com processos transparentes para que outros não tenham de reinventar a roda."


# Action section
[Languages.pt.action]
# headline = "Tell Your Representatives!"
# intro = "In our [**open letter**](openletter/) we demand:"
# demand = "“Implement legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a [Free and Open Source Software](https://fsfe.org/about/mission.html 'Free Software gives everybody the rights to use, study, share and improve software. These rights help support other fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy.') licence.”"
# description = "**$ORGS** organisations and **$INDS** individuals already support this call for action by signing our [open letter](openletter/). You can help us make a much bigger impact by signing it, too! We will hand over all signatures to representatives all over Europe that are debating software freedom in public administration."
headline = "Contacte os Seus Representantes!"
intro = "Na nossa [**Carta Aberta**](openletter/) exigimos:"
# In "demand", please use curly quotation marks for the demand. Otherwise the build might fail: https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
demand = "“Implementação de legislação que requeira que software financiado publicamente para o setor público seja feito sob uma licença de [Software Livre](https://fsfe.org/about/mission.pt.html 'Software Livre dá a todos o direito de utilizar, inspecionar, partilhar e melhorar o software. Estes direitos apoiam outras liberdades fundamentais como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e privacidade.').”"
description = "**$ORGS** Organizações e **$INDS** indivíduos já apoiam esta campanha ao assinarem a [Carta Aberta](openletter/). Ajude-nos a fazer a diferênça ao assiná-la também! Entregaremos as assinaturas a representantes em toda a Europa que estão a debater o assunto de Software Livre na adminstração pública."

[Languages.pt.action.box]
# text = "Already **$INDS SIGNATURES** – sign the open letter now!"
text = "Já temos **$INDS ASSINATURAS** – Assine agora a nossa Carta Aberta!"

[Languages.pt.action.form]
# name = "Name (required)"
# email = "Email (required)"
# country = "Your Country"
# zip = "Zip Code"
# comment = "Your comment (max. 140 characters)"
# permPriv = "I have read and accepted the [privacy statement](privacy/)"
# permNews = "I want to stay informed about the future of this campaign"
# permPub = "I want my signature to appear in the [list of signatures](openletter/all-signatures)"
# submit = "Sign Now!"
name = "Nome (obrigatório)"
email = "E-mail (obrigatório)"
country = "País"
zip = "Código Postal"
comment = "O seu comentário (max. 140 caracteres)"
permPriv = "Li e aceito a [política de privacidade](privacy/)"
permNews = "Quero ser atualizado sobre o desenvolvimento da campanha"
permPub = "Quero que a minha assinatura apareça na [lista de signatários](openletter/all-signatures)"
submit = "Assine agora!"


# Organisations section
[Languages.pt.organisations]
# headline = "Supporting Organisations"
# text = "The following organisations support our [open letter](openletter/). If your organisation is also interested in joining the call for Public Code, please [contact us](mailto:contact@fsfe.org)."
headline = "Organizações Apoiantes"
text = "As seguintes organizações apoiam a nossa [Carta Aberta](openletter/). Se a sua organização também estiver interessada em juntar-se à campanha Dinheiro Público, por favor, [contacte-nos](mailto:contact@fsfe.org)."


# Spread the word section
[Languages.pt.spread]
# headline = "Spread the word!"
# promoText = "Order the latest stickers and flyers from FSFE"
# promoButtonText = "Get promo material"
# shareText = "Tell your friends and followers about Public Code:"
# defaultSocialText = "If it is public money, it should be public code as well. I support this call for more public code under a Free Software license: "
headline = "Partilhe!"
promoText = "Encomende os últimos autocolantes e panfletos da FSFE"
promoButtonText = "Obter o material promocional"
shareText = "Fale aos seus amigos e seguidores da campanha Código Público:"
defaultSocialText = "Se se trata de dinheiro público, o código também deve ser público. Eu apoio mais código público sob licenças de Software Livre:"


# Legal Section
[Languages.pt.legal]
# by = "This is a campaign by Free Software Foundation Europe"
# imprint = "Imprint"
# privacy = "Privacy"
# transparency = "Transparency"
# contribute1 = "The code of this website is Free Software."
# contribute2 = "You're welcome to contribute!"
# license = "This work is licensed under a [Creative Commons BY-SA 4.0 License](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)."
by = "Esta é uma campanha da Free Software Foundation Europe"
imprint = "Aviso legal"
privacy = "Privacidade"
transparency = "Transparência"
contribute1 = "O código deste site é Software Livre."
contribute2 = "A sua contribuição é bem-vinda!"
license = "Este trabalho está sob uma [licença Creative Commons BY-SA 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt)."


# Language selection
[Languages.pt.language]
# description = "Read this page in another language"
description = "Ler esta página noutra linguagem"


# 404 Error Page
[Languages.pt.error]
# headline = "Error 404 - Page not found"
# description = "The page you're looking for does not exist."
# button = "Back to start page"
headline = "Error 404 - Página não encontrada"
description = "A página que procura não existe"
button = "Regressar à página inicial"


# Specific sub-pages
[Languages.pt.subpage]
[Languages.pt.subpage.signatures]
# headline = "Individual Open Letter Signatures"
# description = "Below are the signatures of the signees who agreed to have their names made public. Be the next one!"
# allSignatures = "See [all public signatures](all-signatures/)."
# tableName = "Name"
# tableCountry = "Country"
# tableComment = "Comment"
headline = "Assinaturas Individuais da Carta Aberta"
description = "Em baixo encontram-se as assinaturas dos signatários que concordaram que os seus nomes fossem publicados. Seja o próximo!"
allSignatures = "Ver [todas as assinatura públicas](all-signatures/)."
tableName = "Nome"
tableCountry = "País"
tableComment = "Comentário"

+ 1
- 1
site/languages/strings.sv.toml View File

@@ -98,7 +98,7 @@
imprint = "Imprint"
privacy = "Integritet"
transparency = "Transparens"
contribute1 = "Koden för denna hemsida är Fri Programvara."
contribute1 = "Koden för denna webbsida är Fri Programvara."
contribute2 = "Du är välkommen att bidra!"
license = "Detta arbete är licensierat under en [Creative Commons BY-SA 4.0 Licens](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)."


+ 3
- 0
site/layouts/partials/functions/video_fsfe.html View File

@@ -12,11 +12,14 @@
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_de.vtt" kind="subtitles" srclang="de" label="Deutsch">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_es.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_eo.vtt" kind="subtitles" srclang="eo" label="Esperanto">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_fr.vtt" kind="subtitles" srclang="fr" label="Français">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_hu.vtt" kind="subtitles" srclang="hu" label="Magyar">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_it.vtt" kind="subtitles" srclang="it" label="Italiano">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_nl.vtt" kind="subtitles" srclang="nl" label="Nederlands">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_pt.vtt" kind="subtitles" srclang="pt" label="Português">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_sk.vtt" kind="subtitles" srclang="sk" label="Slovenský">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_sv.vtt" kind="subtitles" srclang="sv" label="Svenska">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_tr.vtt" kind="subtitles" srclang="tr" label="Türkçe">
<track src="https://publiccode.eu/video-subs/webvtt/pmpc_zh.vtt" kind="subtitles" srclang="zh" label="正體中文(臺灣)">
</video>

+ 320
- 0
site/static/video-subs/srt/pmpc_eo.srt View File

@@ -0,0 +1,320 @@
1
00:00:00,000 --> 00:00:01,240
Imagu vi,

2
00:00:01,240 --> 00:00:03,900
ke nia registaro traktus publikan infrastrukturon,

3
00:00:03,900 --> 00:00:06,100
ekzemple stratojn kaj publikajn domojn,

4
00:00:06,100 --> 00:00:09,480
samkiel ĝi traktas la ciferecan:

5
00:00:09,480 --> 00:00:12,560
Niaj deputitoj laborus en luata loko

6
00:00:12,560 --> 00:00:16,360
kaj ene malrajtus voĉdoni por pli severaj reguloj pri vivmedio

7
00:00:16,360 --> 00:00:19,240
ĉar la proprulo – plurnacia firmao –

8
00:00:19,240 --> 00:00:22,580
ne permesus tion en siaj konstruaĵoj.

9
00:00:22,840 --> 00:00:25,240
Nek permesus ĝi longe bezonatan plibonigon

10
00:00:25,240 --> 00:00:27,240
al pli ol 500 seĝoj.

11
00:00:27,240 --> 00:00:31,820
Tio signifas, ke kelkaj deputitoj devus resti ekstere, sur strato.

12
00:00:31,820 --> 00:00:33,940
Kaj en proksima loko

13
00:00:33,940 --> 00:00:36,960
tute nova gimnastikejo jam estas detruata

14
00:00:36,960 --> 00:00:39,460
nur ses monatoj post sia konstruiĝo.

15
00:00:39,460 --> 00:00:42,440
Ĝi anstataŭiĝas per preciza imitaĵo –

16
00:00:42,440 --> 00:00:44,020
je multa kosto.

17
00:00:44,020 --> 00:00:45,440
Kaj la sola diferenco:

18
00:00:45,440 --> 00:00:50,460
La nova farinto aldone prezentas korbopilkon kiel novan funkcion.

19
00:00:50,540 --> 00:00:51,620
Dume,

20
00:00:51,620 --> 00:00:54,620
ĉiunokte, tra kaŝenirejo en la urbodomo,

21
00:00:54,620 --> 00:00:57,920
dokumentoj kun privataj informoj pri civitanoj,

22
00:00:57,920 --> 00:00:59,920
de bankaj ĝis sanitaraj datumoj,

23
00:00:59,920 --> 00:01:01,920
estas ŝtelataj.

24
00:01:01,920 --> 00:01:05,060
Sed neniu havas permeson tion malhelpi,

25
00:01:05,060 --> 00:01:08,760
ĉar serĉi kaj forigi kaŝenirejojn

26
00:01:08,760 --> 00:01:11,840
malobservus la subskribitan uzulan kontrakton.

27
00:01:11,840 --> 00:01:14,540
Kaj kvankam ĉi tio sonas absurda,

28
00:01:14,540 --> 00:01:17,120
teme pri nia cifereca infrastrukturo –

29
00:01:17,120 --> 00:01:19,220
aferoj kiel programaro

30
00:01:19,220 --> 00:01:21,560
kiun niaj registaroj ĉiutage uzas –

31
00:01:21,700 --> 00:01:24,660
la komparo estas entute taŭga.

32
00:01:24,660 --> 00:01:26,040
Ĉar plejparte

33
00:01:26,040 --> 00:01:29,820
niaj administristoj akiras malliberan programaron.

34
00:01:29,820 --> 00:01:33,420
Tio signifas, ke multa mono pagas permesilojn,

35
00:01:33,420 --> 00:01:35,960
kiuj daŭras nur difinitan tempon

36
00:01:35,960 --> 00:01:38,360
kaj limigas niajn rajtojn.

37
00:01:38,360 --> 00:01:41,000
Ni malrajtas uzi la infrastrukturon

38
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
en maniero racia.

39
00:01:43,000 --> 00:01:46,580
Kaj ĉar la fontkodo de mallibera programaro

40
00:01:46,580 --> 00:01:49,320
kutime estas komerca sekreto,

41
00:01:49,320 --> 00:01:52,640
trovi sekurecajn truojn aŭ kaŝenirejojn

42
00:01:52,640 --> 00:01:55,960
estas tre malfacile kaj eĉ kontraŭleĝe.

43
00:01:55,960 --> 00:01:59,580
Sed niaj publikaj administristoj povas pliboniĝi!

44
00:01:59,580 --> 00:02:04,540
Se ĉiu publike financita programaro estus libera kaj malfermitkoda,

45
00:02:04,540 --> 00:02:07,440
ni povus uzi kaj kunhavi nian infrastrukturon

46
00:02:07,440 --> 00:02:10,140
kiel ajn kaj kiom ajn longe ni volus.

47
00:02:10,140 --> 00:02:12,140
Ni povus plibonigi ĝin,

48
00:02:12,140 --> 00:02:14,140
ripari ĝin,

49
00:02:14,140 --> 00:02:15,580
kaj ŝanĝi ĝin

50
00:02:15,580 --> 00:02:18,360
kiel ajn ni bezonus.

51
00:02:18,360 --> 00:02:21,800
Kaj ĉar «malfermitkoda» pri libera programaro signifas,

52
00:02:21,800 --> 00:02:25,080
ke la fontkodo estas legebla por ĉiuj,

53
00:02:25,080 --> 00:02:29,860
estus ege pli facile trovi kaj forigi sekurecajn truojn.

54
00:02:29,860 --> 00:02:34,660
Kaj se io utila kaj fidinda estiĝus ciferece,

55
00:02:34,660 --> 00:02:39,100
oni povus reuzadi la fontkodon en sia lando,

56
00:02:39,100 --> 00:02:42,960
sed ĝi fakte povus enuziĝi ie ajn,

57
00:02:42,960 --> 00:02:44,960
eĉ internacie!

58
00:02:44,960 --> 00:02:48,580
Bonega ekzemplo estas «FixMyStreet»:

59
00:02:48,580 --> 00:02:50,460
Unue ĝi estiĝis en Britujo

60
00:02:50,460 --> 00:02:52,420
kiel libera programo por montri,

61
00:02:52,420 --> 00:02:54,420
vidi, kaj diskuti lokajn problemojn,

62
00:02:54,420 --> 00:02:55,940
kiel stratajn truojn,

63
00:02:55,960 --> 00:02:59,080
kaj nun tuta mondo ĝin uzas.

64
00:02:59,160 --> 00:03:00,700
Ĉiuj profitas

65
00:03:00,700 --> 00:03:02,960
ĉar novaj funkciojn kaj pliboniĝojn

66
00:03:02,960 --> 00:03:04,960
ĉiuj kunhavas.

67
00:03:05,200 --> 00:03:08,480
Se ĉiu nia programaro tiel evoluus,

68
00:03:08,480 --> 00:03:12,220
ni povus ĉesi luktadon kontraŭ limigaj permesiloj

69
00:03:12,220 --> 00:03:14,860
kaj ekpensadi pri ĉiuj manieroj

70
00:03:14,860 --> 00:03:16,860
kiel la programaro nin povus helpi.

71
00:03:16,860 --> 00:03:18,040
Ni povus okupiĝi

72
00:03:18,040 --> 00:03:20,920
pri kreado de pli bona socio por ĉiuj.

73
00:03:20,920 --> 00:03:24,200
Se vi do pensas, ke la estontan infrastrukturon

74
00:03:24,200 --> 00:03:26,460
ni tenu en propraj manoj,

75
00:03:26,460 --> 00:03:29,680
helpu al ni per kunhavigo de ĉi tiun videon

76
00:03:29,680 --> 00:03:31,460
kaj vizito de nian retejon:

77
00:03:31,460 --> 00:03:33,460
www.publiccode.eu

78
00:03:33,800 --> 00:03:36,460
Venis la temp’ por nia postul’:

79
00:03:36,460 --> 00:03:38,180
Publika mono?

80
00:03:38,180 --> 00:03:39,940
Publika kodo!


+ 322
- 0
site/static/video-subs/srt/pmpc_hu.srt View File

@@ -0,0 +1,322 @@
1
00:00:00,000 --> 00:00:01,240
Képzeld el egy pillanatra, hogy

2
00:00:01,240 --> 00:00:03,900
a kormányaink úgy kezelné az állami infrastruktúráinkat,

3
00:00:03,900 --> 00:00:06,100
utcáinkat és középületeinket,

4
00:00:06,100 --> 00:00:09,480
ahogy a digitális infrastruktúráinkat kezeli:

5
00:00:09,480 --> 00:00:12,560
A parlamenti képviselőink egy bérelt épületben dolgoznának,

6
00:00:12,560 --> 00:00:16,360
ahol nem szavazhatnának szigorúbb környezetvédelmi törvényekre,

7
00:00:16,360 --> 00:00:19,240
mert a tulajdonos - egy multinacionális nagyvállalat -

8
00:00:19,240 --> 00:00:22,580
nem engedné a szavazást ilyen típusú kérdésekben.

9
00:00:22,840 --> 00:00:25,240
Akár csak azt, hogy egy régóta esedékes

10
00:00:25,240 --> 00:00:27,240
500 férőhelyes bővítés megcsináljanak.

11
00:00:27,240 --> 00:00:31,820
Ennek következtében néhány képviselő az épületen kívül az utcán maradna.

12
00:00:31,820 --> 00:00:33,940
Néhány sarokkal arrébb

13
00:00:33,940 --> 00:00:36,960
egy teljesen új tornatermet lebontanának

14
00:00:36,960 --> 00:00:39,460
mindössze 6 hónappal azután hogy megépült.

15
00:00:39,460 --> 00:00:42,440
Majd felépítenék tökéletes mását -

16
00:00:42,440 --> 00:00:44,020
nagy költségek árán.

17
00:00:44,020 --> 00:00:45,440
Az egyetlen eltérés az lenne, hogy


18
00:00:45,440 --> 00:00:50,460
az új építő egy "kosárlabdapalánk" szolgáltatást is adna.

19
00:00:50,540 --> 00:00:51,620
Eközben

20
00:00:51,620 --> 00:00:54,620
minden esete a városháza egy rejtett hátsóajtaján keresztül

21
00:00:54,620 --> 00:00:57,920
olyan dokumentumokat amelyek érzékeny adatokat tartalmazhatnak

22
00:00:57,920 --> 00:00:59,920
például banki vagy egészségügyi adatokat

23
00:00:59,920 --> 00:01:01,920
lopnának el.

24
00:01:01,920 --> 00:01:05,060
Azonban senki nem tehetne semmit ez ellen,

25
00:01:05,060 --> 00:01:08,760
mert a hátsóajtók keresése és bezárása


26
00:01:08,760 --> 00:01:11,840
megsértené a felhasználói szerződést.

27
00:01:11,840 --> 00:01:14,540
Akár milyen abszurdnak is hangzik

28
00:01:14,540 --> 00:01:17,120
olyan digitális infrastruktúrák esetén,

29
00:01:17,120 --> 00:01:19,220
mint például szoftverek és programok,

30
00:01:19,220 --> 00:01:21,560
amit a kormányaink nap mint nap használnak

31
00:01:21,700 --> 00:01:24,660
ez az összehasonlítás nagyon is helytálló.

32
00:01:24,660 --> 00:01:26,040
Mert az esetek többségében

33
00:01:26,040 --> 00:01:29,820
közigazgatási szerveink zárt licencű szoftvereket vásárolnak.

34
00:01:29,820 --> 00:01:33,420
Ez azt jelenti, hogy rengeteg pénz megy olyan licencekre,

35
00:01:33,420 --> 00:01:35,960
amelyek csak korlátozott ideig érvényesek

36
00:01:35,960 --> 00:01:38,360
és korlátozzák a felhasználói jogokat.

37
00:01:38,360 --> 00:01:41,000
Nem engedélyezik, hogy az infrastruktúráinkat

38
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
ésszerűen használjuk.

39
00:01:43,000 --> 00:01:46,580
Mivel a zárt forráskódú programok kódja

40
00:01:46,580 --> 00:01:49,320
általában üzleti titok

41
00:01:49,320 --> 00:01:52,640
ezért a biztonsági részek és szándékosan telepített hátsóajtók

42
00:01:52,640 --> 00:01:55,960
keresése nagyon nehéz és nem ritkán illegális.

43
00:01:55,960 --> 00:01:59,580
Azonban ezt lehetne sokkal jobban csinálni!

44
00:01:59,580 --> 00:02:04,540
Ha minden közpénzen finanszírozott szoftver Szabad Szoftver lenne,

45
00:02:04,540 --> 00:02:07,440
akkor úgy használhatnánk az infrastruktúráinkat,

46
00:02:07,440 --> 00:02:10,140
ahogy akarnánk és ameddig akarnánk.

47
00:02:10,140 --> 00:02:12,140
Fejleszthetnénk,

48
00:02:12,140 --> 00:02:14,140
megjavíthatnánk,

49
00:02:14,140 --> 00:02:15,580
újramodellezhetnénk,

50
00:02:15,580 --> 00:02:18,360
ahogy szeretnénk.

51
00:02:18,360 --> 00:02:21,800
És mivel a "nyílt forrás" Szabad Szoftverek esetén azt jelenti,

52
00:02:21,800 --> 00:02:25,080
hogy az alaprajz mindenki számára szabadon megtekinthető

53
00:02:25,080 --> 00:02:29,860
ezáltal sokkal könnyebb lenne megtalálni és bezárni a biztonsági réseket.

54
00:02:29,860 --> 00:02:34,660
Ha valami praktikus és megbízható egyszer létre lett hozva,

55
00:02:34,660 --> 00:02:39,100
akkor annak nem csak az alaprajzát és nem csak az adott országban

56
00:02:39,100 --> 00:02:42,960
de magát az épületet létre lehet hozni bárhol a világban

57
00:02:42,960 --> 00:02:44,960
nemzetközi szinten!

58
00:02:44,960 --> 00:02:48,580
Egy jó példa erre a "FixMyStreet":

59
00:02:48,580 --> 00:02:50,460
amit eredetileg az Egyesült Királyságban fejlesztettek

60
00:02:50,460 --> 00:02:52,420
mint egy Szabad Szoftver app-ot, hogy lehessen vele

61
00:02:52,420 --> 00:02:54,420
bejelenteni és megvitatni a helyi problémákat

62
00:02:54,420 --> 00:02:55,940
például kátyúkat.


63
00:02:55,960 --> 00:02:59,080
Ezt azóta világszerte használják.

64
00:02:59,160 --> 00:03:00,700
Mindenki jól jár,

65
00:03:00,700 --> 00:03:02,960
mert az új szolgáltatások és fejlesztések

66