Browse Source

Merge branch 'egna-vtt' of tomnor/website-SE into master

img
carmenbianca 2 years ago
parent
commit
180a894247
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1
    1
      site/static/video-subs/webvtt/pmpc_sv.vtt

+ 1
- 1
site/static/video-subs/webvtt/pmpc_sv.vtt View File

@@ -220,7 +220,7 @@ på att skapa ett bättre samhälle för alla.
Så, om du tycker att morgondagens infrastruktur

03:24.200 --> 03:26.460
borde ligga i våra händer,
borde ligga i våra egna händer,

03:26.460 --> 03:29.680
hjälp oss genom att dela denna video

Loading…
Cancel
Save