C++ binding for the SQLite library https://code.ireas.org/sqlitepp/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

config.mk 175B

123456789
  1. VERSION_MAJOR := 0
  2. VERSION_MINOR := 1
  3. VERSION_PATCH := 0
  4. LDFLAGS_SQLITE3 += -lsqlite3
  5. LDFLAGS_GTEST += -lgtest -lgtest_main
  6. CPPFLAGS +=
  7. CXXFLAGS += -std=c++11 -Wall -Wextra