C++ binding for the SQLite library https://code.ireas.org/sqlitepp/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

123456789
  1. VERSION_MAJOR := 0
  2. VERSION_MINOR := 1
  3. VERSION_PATCH := 0
  4. LDFLAGS_SQLITE3 += -lsqlite3
  5. LDFLAGS_GTEST += -lgtest -lgtest_main
  6. CPPFLAGS +=
  7. CXXFLAGS += -std=c++11 -Wall -Wextra