Source files of publiccode.eu, the official website for the "Public Money, Public Code" campaign https://publiccode.eu
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

000-default.conf 475B

12345678910111213141516171819202122
 1. <VirtualHost *:80>
 2. ServerName www.publiccode.eu
 3. Redirect permanent / https://publiccode.eu/
 4. </VirtualHost>
 5. <VirtualHost *:80>
 6. ServerName publiccode.eu
 7. ServerAdmin contact@fsfe.org
 8. DocumentRoot /usr/share/blog/public/
 9. ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 10. CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 11. <Directory /usr/share/blog/public/>
 12. Options FollowSymLinks Includes
 13. AllowOverride All
 14. Order allow,deny
 15. Allow from all
 16. </Directory>
 17. </VirtualHost>