Преглед на файлове

add Bündnis Freie Bildung

pull/313/head
Max Mehl преди 5 месеца
родител
ревизия
de3a6679ba
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. 7
    0
      site/data/organisations/organisations.json
  2. Двоични данни
      site/static/img/organisations/bfb.png

+ 7
- 0
site/data/organisations/organisations.json Целия файл

@@ -125,6 +125,13 @@
"priority": "0",
"url": "https://bglug.it/"
},
{
"name": "Bündnis Freie Bildung",
"img": "bfb.png",
"orgtype": "national_ngo",
"priority": "0",
"url": "https://buendnis-freie-bildung.de"
},
{
"name": "CCC Switzerland",
"img": "ccc-ch.png",

Двоични данни
site/static/img/organisations/bfb.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис