Преглед на файлове

add Bündnis Freie Bildung

pull/313/head
Max Mehl преди 2 месеца
родител
ревизия
de3a6679ba
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
 1. 7
  0
    site/data/organisations/organisations.json
 2. Двоични данни
    site/static/img/organisations/bfb.png

+ 7
- 0
site/data/organisations/organisations.json Целия файл

@@ -126,6 +126,13 @@
126 126
   "url": "https://bglug.it/"
127 127
  },
128 128
  {
129
+  "name": "Bündnis Freie Bildung",
130
+  "img": "bfb.png",
131
+  "orgtype": "national_ngo",
132
+  "priority": "0",
133
+  "url": "https://buendnis-freie-bildung.de"
134
+ },
135
+ {
129 136
   "name": "CCC Switzerland",
130 137
   "img": "ccc-ch.png",
131 138
   "orgtype": "national_ngo",

Двоични данни
site/static/img/organisations/bfb.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис