Преглед на файлове

update Load's logo (closes #292)

pull/296/head
Max Mehl преди 11 месеца
родител
ревизия
d1cb09fcbc
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 3 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. 2
  2
    site/data/organisations/organisations.json
 2. Двоични данни
    site/static/img/organisations/LoadeV.png
 3. Двоични данни
    site/static/img/organisations/load.png

+ 2
- 2
site/data/organisations/organisations.json Целия файл

@@ -631,10 +631,10 @@
631 631
  },
632 632
  {
633 633
   "name": "LOAD e.V. - Verein für liberale Netzpolitik",
634
-  "img": "LoadeV.png",
634
+  "img": "load.png",
635 635
   "orgtype": "national_ngo",
636 636
   "priority": "0",
637
-  "url": "http://www.load-ev.de"
637
+  "url": "https://www.load-ev.de"
638 638
  },
639 639
  {
640 640
   "name": "LUKi e.V.",

Двоични данни
site/static/img/organisations/LoadeV.png Целия файл


Двоични данни
site/static/img/organisations/load.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис