Преглед на файлове

update Load's logo (closes #292)

pull/296/head
Max Mehl преди 1 година
родител
ревизия
d1cb09fcbc
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 3 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. 2
  2
    site/data/organisations/organisations.json
 2. Двоични данни
    site/static/img/organisations/LoadeV.png
 3. Двоични данни
    site/static/img/organisations/load.png

+ 2
- 2
site/data/organisations/organisations.json Целия файл

@@ -631,10 +631,10 @@
},
{
"name": "LOAD e.V. - Verein für liberale Netzpolitik",
"img": "LoadeV.png",
"img": "load.png",
"orgtype": "national_ngo",
"priority": "0",
"url": "http://www.load-ev.de"
"url": "https://www.load-ev.de"
},
{
"name": "LUKi e.V.",

Двоични данни
site/static/img/organisations/LoadeV.png Целия файл


Двоични данни
site/static/img/organisations/load.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис