Преглед на файлове

Merge branch 'master' of georgebs/website into master

pull/311/head
George Brooke-Smith преди 8 месеца
родител
ревизия
bfa2b83ef7
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. 7
    0
      site/data/organisations/organisations.json
  2. Двоични данни
      site/static/img/organisations/fsif.png

+ 7
- 0
site/data/organisations/organisations.json Целия файл

@@ -441,6 +441,13 @@
"url": "http://flossk.org/"
},
{
"name": "Free Silicon Foundation",
"img": "fsif.png",
"orgtype": "international_ngo",
"priority": "0",
"url": "https://f-si.org"
},
{
"name": "Free Software Foundation Europe",
"img": "fsfe.png",
"orgtype": "international_ngo",

Двоични данни
site/static/img/organisations/fsif.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис