Преглед на файлове

adding asturia to signers

pull/313/head
Max Mehl преди 5 месеца
родител
ревизия
90bd0e71a1
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. 7
    0
      site/data/organisations/organisations.json
  2. Двоични данни
      site/static/img/organisations/jgpa.png

+ 7
- 0
site/data/organisations/organisations.json Целия файл

@@ -622,6 +622,13 @@
"priority": "0",
"url": "http://jugpadova.it/"
},
{
"name": "Junta General del Principado de Asturias",
"img": "jgpa.png",
"orgtype": "administration",
"priority": "1",
"url": "https://www.jgpa.es"
},
{
"name": "KDE e.V.",
"img": "kde.png",

Двоични данни
site/static/img/organisations/jgpa.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис