Ansible playbook to deploy reverse proxy and Docker services on lund.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jonas Oberg b4d5fc2cb6 Added OIDCP deployment script před 2 roky
LICENSE Initial configuration před 2 roky
README.md Initial configuration před 2 roky
ansible.cfg Initial configuration před 2 roky
hosts Initial configuration před 2 roky
oidcp.deploy.yml Added OIDCP deployment script před 2 roky
requirements.txt Initial configuration před 2 roky
rp.deploy.yml Added deployment files for Reverse Proxy and WeKan před 2 roky
wekan.deploy.yml Removed retry files and updated WeKan před 2 roky

README.md

Deploy reverse proxy

$ ansible-playbook -i hosts rp.deploy.yml