Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

team.nb.xhtml 714B

12345678910111213141516171819202122232425262728
 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Om Free Software Foundation Europe - Arbeidsutvalget</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSF Europe arbeidsutvalg</h1>
 8. <p>
 9. Disse personene jobber for og med FSF Europe på regelmessig basis, og de
 10. har derfor blitt gitt permanente oppgaver og autoriteter på visse
 11. områder. Noen av dem er også <a href="members.html">medlemmer</a> av
 12. <a href="legal/legal.html">organisasjonen</a>, og andre ikke.
 13. </p>
 14. <dynamic-content />
 15. </body>
 16. <timestamp>$Date: 2006/12/10 21:10:38 $ $Author: att $</timestamp>
 17. <translator>Andreas Tolfsen</translator>
 18. </html>
 19. <!--
 20. Local Variables: ***
 21. mode: xml ***
 22. End: ***
 23. -->