Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

team.fi.xhtml 707B

1234567891011121314151617181920212223242526272829
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Tietoja Free Software Foundation Europesta - tiimi</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE-tiimi</h1>
 8. <p>
 9. Nämä ihmiset tekevät töitä FSFE:lle ja sen kanssa säännöllisesti,
 10. joten heille on annettu pysyviä vastuualueita ja valtuutuksia
 11. tietyille alueille. Jotkut heistä ovat
 12. <a href="legal/legal.html">järjestön</a>
 13. <a href="members.html">jäseniä</a>, jotkut eivät.
 14. </p>
 15. <dynamic-content />
 16. </body>
 17. <timestamp>$Date: 2008/12/07 12:42:28 $ $Author: tjyrinki $</timestamp>
 18. <translator>Timo Jyrinki</translator>
 19. </html>
 20. <!--
 21. Local Variables: ***
 22. mode: xml ***
 23. End: ***
 24. -->