Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

team.da.xhtml 629B

123456789101112131415161718192021222324252627
 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Om Free Software Foundation Europe - Holdet</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Holdet bag FSFE</h1>
 8. <p>
 9. Disse personer arbejder jævnligt for eller med FSFE, hvorfor de
 10. har fået blivende ansvar og rettigheder inden for visse områder. Nogle af
 11. dem er <a href="members.html">medlemmer</a> af
 12. <a href="legal/legal.html">foreningen</a>, andre er ikke.
 13. </p>
 14. <dynamic-content />
 15. </body>
 16. <timestamp>$Date: 2006/04/01 15:23:00 $ $Author: kaare $</timestamp>
 17. </html>
 18. <!--
 19. Local Variables: ***
 20. mode: xml ***
 21. End: ***
 22. -->