Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

es-2009.el.xhtml 28KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Συνοπτική περίληψη για τη διετία, περίοδος 2007-2009 -- 20 Ιουνίου 2009</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Συνοπτική περίληψη για τη διετία</h1>
 8. <p class="tagline">περίοδος 2007-2009</p>
 9. <p class="tagline">Έκθεση για τη Γενική Συνέλευση του έτους 2009</p>
 10. <p>Miraflores de la Sierra, Ισπανία, 20 Ιουνίου 2009</p>
 11. <p>
 12. Η γενική συνέλευση του 2009 σημειώνει το τέλος της τρίτης μεγάλης διαδικασίας
 13. μετασχηματισμού του FSFE, η οποία ξεκίνησε στη συνέλευση του 2007 στις Βρυξέλλες.
 14. Αυτός ο μετασχηματισμός περιείχε αλλαγές στο
 15. <a href="/about/legal/constitution.html">καταστατικό του FSFE</a>, οι οποίες
 16. συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του 2007, προετοιμάστηκαν
 17. από τη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή για τη συνέλευση του 2008 στη Ζυρίχη και
 18. τελικά υιοθετήθηκαν στην έκτακτη συνέλευση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Οι δύο
 19. σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν ήταν η παρουσίαση της θέσης του εκτελεστικού
 20. διευθυντή και η προσθήκη της εκπροσώπησης για την
 21. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Κοινότητα</a> στη γενική συνέλευση του FSFE.
 22. </p>
 23. <p>
 24. Με την πρόσληψη του <a href="/about/holz/holz.html">Christian Holz</a> ως
 25. εκτελεστικού διευθυντή και την εκλογή του Torsten Grote ως του πρώτου εκπροσώπου
 26. της Κοινότητας στη γενική συνέλευση του FSFE η εντολή που δόθηκε στο Εκτελεστικό
 27. Συμβούλιο από τη συνέλευση του FSFE του 2007 έχει εκπληρωθεί και ο οργανισμός
 28. έχει πλέον ωριμάσει.
 29. </p>
 30. <p>
 31. Στο μεταξύ η εργασία του FSFE έχει ενταθεί σε ένα εύρος περιοχών και ο
 32. <a href="/about/funds/funds.html">προϋπολογισμός του οργανισμού</a> έφθασε τα
 33. <a href="/about/funds/2008.html">380K € το 2008</a>, συνεχίζοντας την ανοδική
 34. τάση των προηγούμενων οκτώ χρόνων. Αυτή η έκθεση θα συνοψίσει μερικά από τα
 35. σημαντικά ορόσημα που επιτεύχθηκαν στα δύο τελευταία χρόνια.
 36. </p>
 37. <h2>Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Απόφαση στην Αντιμονοπωλιακή Υπόθεση της Microsoft &amp;
 38. Νέα Διερεύνηση</h2>
 39. <p>
 40. Η <a href="/projects/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">εργασία</a> που ξεκίνησε
 41. για το FSFE το 2001 με το
 42. <a href="/projects/ms-vs-eu/application-1.0.pdf">αρχικό αίτημα</a>
 43. της παροχής προοπτικής και εξειδίκευσης στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 44. περί παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft, και
 45. συνεχίστηκε με την
 46. <a href="/projects/ms-vs-eu/monti-samba-submission.pdf">από κοινού κατάθεση
 47. με την ομάδα Samba</a>
 48. το 2004 και την από κοινού εργασία για την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο (CFI)
 49. το 2005, 2006 και 2007 τελικά κατέληξε με μια
 50. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q3/000186.html">θριαμβευτική νίκη για τη διαλειτουργικότητα</a>
 51. το Σεπτέμβριο του 2007.
 52. </p>
 53. <p>
 54. Όπως
 55. <a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20070923170905803">υπογραμμίστηκε
 56. στη συζήτηση των συμπερασμάτων</a>,
 57. το FSFE είχε καινοτομήσει ως ο πρώτος οργανισμός Ελεύθερου Λογισμικού που συμμετείχε
 58. ενεργά σε αντιμονοπωλιακή δραστηριότητα και αυτή η υπόθεση έδειξε ότι ήταν εφικτή
 59. η προστασία των συμφερόντων του Ελεύθερου Λογισμικού εναντίον μονοπωλιακής κατάχρησης.
 60. Η παρούσα αύξηση των αντιμονοπωλιακών ενεργειών εναντίον καταχρηστικών πρακτικών
 61. που ανακινήθηκαν από διάφορες ομάδες, π.χ.
 62. <a href="http://www.eweekeurope.co.uk/news/red-hat-sues-switzerland-over-microsoft-monopoly-965">στην Ελβετία</a>,
 63. είναι ένα ενθαρρυντικό δείγμα.
 64. </p>
 65. <p>
 66. Στο μεταξύ το FSFE συνέχισε τη δραστηριότητά του σε αυτήν την περιοχή μέσα από την
 67. <a href="/news/2009/news-20090227-01.html">υποστήριξη των καταγγελιών των μονοπωλιακών
 68. πρακτικών</a>
 69. που ανακινήθηκαν από την <a href="http://www.ecis.eu/">Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα
 70. Διαλειτουργικά Συστήματα (ECIS)</a>,
 71. και την Opera. Η ECIS προέβη σε μια αξιοσημείωτη δημοσίευση περίληψης σχετικά με το
 72. <a href="http://www.ecis.eu/documents/Finalversion_Consumerchoicepaper.pdf">ιστορικό
 73. της Microsoft στην αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά και τη ζημιά στον καταναλωτή</a>
 74. η οποία καταδείχνει γιατί αυτή η εργασία είναι τόσο πολύ απαραίτητη. Μόνο με την
 75. παρουσία του το FSFE μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι λύσεις που θα δωθούν δεν θα
 76. αποκλείουν το Ελεύθερο Λογισμικό, π.χ. με την αποδοχή των πρακτικών RAND οι οποίες
 77. είναι επίσης διαδεδομένες στην προτυποποίηση και ένα μεγάλο εμπόδιο για το Ελεύθερο
 78. Λογισμικό, όπως εξηγήθηκε στην
 79. <a href="/projects/os/ps.html">Ανάλυση της ισορροπίας: Προτυποποίηση και Διπλώματα
 80. Ευρεσιτεχνίας</a>
 81. του FSFE.
 82. </p>
 83. <h2>Ανοιχτά Πρότυπα</h2>
 84. <p>
 85. Βοηθώντας να αναπτυχθεί μια
 86. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=160">κοινή αντίληψη</a> για τα
 87. <a href="/projects/os/os.html">Ανοιχτά Πρότυπα</a> και η προβολή της υιοθέτησής τους
 88. έχει στην πραγματικότητα διαποτίσει την εργασία του FSFE με διάφορους τρόπους. Σε
 89. αυτούς συμπεριλαμβάνεται το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα SELF το οποίο
 90. τερματίστηκε το 2008 και για το οποίο το FSFE ανέπτυξε την
 91. <a href="/projects/self/SELF-LegalPolicy-0.9_1.pdf">Νομική Πολιτική του SELF</a>
 92. και παρέχει <a href="/projects/ftf/fiduciary.html">υπηρεσίες εμπιστευτικότητας</a>.
 93. Επεκτείνεται η εργασία του FSFE στα Ηνωμένα Έθνη, όπως στο
 94. <a href="/projects/igf/igf.html">Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)</a> και στον
 95. <a href="/projects/wipo/wipo.html">Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 96. (WIPO)</a>,
 97. και η εργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σημαντικότερες τις συζητήσεις για το
 98. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework, EIF)
 99. και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Λογισμικό. Αλλά τρία ζητήματα αναδείχθηκαν τα
 100. δύο τελευταία χρόνια.
 101. </p>
 102. <p>
 103. Το πιο ορατό ζήτημα ήταν πιθανόν η αντιπαράθεση για τον τύπο Microsoft
 104. OfficeOpenXML (OOXML), για τον οποίο η Microsoft είχε συνάψει συμβόλαιο
 105. με τις υπηρεσίες της ECMA για να το προωθήσουν μέσα από τον ISO πριν
 106. κάποιος προλάβει να θέσει τα ζητήματα. Το FSFE
 107. <a href="http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20061208135621706">πήρε
 108. την πρωτοβουλία</a>
 109. να σημάνει συναγερμό στην κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού για τους κινδύνους
 110. που εμφανίζει το MS-OOXML. Το προσωπικό του FSFE και εθελοντές συμμετείχαν ενεργά
 111. και άμεσα στη διαδικασία μέσα από τους εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης,
 112. π.χ. στην Ελβετία, Σερβία και Ιταλία, καθώε επίσης και έμμεσα με
 113. <a href="/documents/msooxml-questions.html">διάφορες δημοσιεύσεις</a>
 114. για το MS-OOXML για να υποστηρίξουν την εργασία της ποικίλης διεθνούς
 115. κοινότητας που υπεραμύνθηκε του Open Document Format (ODF). Η αντιπαράθεση
 116. κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 γύρω από τη Συνάντηση Επίλυσης με Ψηφοφορία
 117. (Ballot Resolution Meeting, BRM) για το MS-OOXML, όπου ο Συντονιστής της
 118. <a href="/projects/ftf/ftf.html">Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας</a> του FSFE
 119. <a href="/about/coughlan/coughlan.html">Shane Coughlan</a> συντόνισε τις
 120. δραστηριότητες για να υπογραμμιστούν τα
 121. <a href="/documents/msooxml-interoperability.html">πολλά κρίσιμα ελαττώματα</a>
 122. στον τύπο MS-OOXML.
 123. </p>
 124. <p>
 125. Αλλά το FSFE δεν επικεντρώθηκε μόνο σε αμυντική εργασία. Χάρη στην εργασία
 126. της <a href="mailto:serbia@fsfeurope.org">Σερβικής ομάδας</a> του FSFE, με
 127. προεξέχοντα τον Ivan Jelic, αλλά και τον Marko Milenovic και άλλους, στις
 128. 26 Μαρτίου 2008 είδαμε την πρώτη διεθνή ημέρα απελευθέρωσης των εγγράφων,
 129. την
 130. <a href="http://documentfreedom.org/">Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (DFD)</a>.
 131. Παρόμοια σε σχεδιασμό και συμπληρωματική με την Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού
 132. (Software Freedom Day, SFD), η DFD είναι μια ημέρα που φέρνει κοντά ομάδες
 133. με κοινό ενδιαφέρον στα Ανοιχτά Πρότυπα, για να βοηθήσουν στη δημιουργία
 134. ευαισθητοποίησης για τη σημασία των Ανοιχτών Προτύπων. Ενώ το FSFE παρέχει
 135. πρωτοβουλίες, διαχειριστική και συντονιστική υποστήριξη προς την DFD, δεν
 136. επιδιώκει να την ελέγξει. Η DFD ανήκει στις πολλές οντότητες και άτομα ανά
 137. τον κόσμο που την οικειοποιήθηκαν και δήλωσαν την υποστήριξή τους, μεταξύ
 138. άλλων στους,
 139. <a href="http://www.ansol.org/">ANSOL</a>,
 140. <a href="http://www.arsaperta.com/">Ars Aperta</a>,
 141. <a href="http://www.cossdev.com/">COSS</a>,
 142. <a href="http://www.esoma.org/">Esoma</a>,
 143. <a href="http://www.estandaresabiertos.org/">Estándares Abiertos</a>,
 144. <a href="http://www.ffii.org/">FFII</a>,
 145. <a href="http://www.libre.org/fkf">Free Knowledge Foundation</a>,
 146. <a href="http://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>,
 147. <a href="http://www.fsfla.org/">Free Software Foundation Latin America</a>,
 148. <a href="http://www.google.com/">Google</a>,
 149. <a href="http://www.ibm.com/">IBM</a>,
 150. <a href="http://www.nlnet.nl/">NLnet</a>,
 151. <a href="http://www.odfalliance.org/">ODF Alliance</a>,
 152. <a href="http://www.openforumeurope.org/">Open Forum Europe</a>,
 153. <a href="http://www.opensource.org/">Open Source Initiative (OSI)</a>,
 154. <a href="http://www.opentia.com/">Opentia</a>,
 155. <a href="http://osuosl.org/">OSL</a>,
 156. <a href="http://www.imatix.com/">iMatix</a>,
 157. <a href="http://www.redhat.com/">Red Hat</a>,
 158. <a href="http://www.sun.com/">Sun</a>,
 159. <a href="http://www.theopenlearningcentre.com/">The Open Learning Centre</a>,
 160. <a href="http://www.broffice.org/">BrOffice.org</a> και
 161. <a href="http://www.funambol.com/">Funambol.</a>
 162. </p>
 163. <p>
 164. Και τελευταίο αλλά όχι έσχατο, υπάρχει η
 165. <a href="http://pdfreaders.org/">εκστρατεία για τα προγράμματα ανάγνωσης PDF</a>.
 166. Αντίθετα με άλλες δραστηριότητες, αυτή η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από το
 167. προσωπικό ή τη συντονιστική ομάδα του FSFE, προέρχεται από την προσωπική πρωτοβουλία
 168. κάποιων από τα Μέλη του FSFE, τα οποία είχαν τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και
 169. συντόνισαν το έργο από την αρχική σύλληψη μέχρι τη δημόσια έναρξη και συντήρηση.
 170. Ο ρόλος του προσωπικού του FSFE περιορίστηκε στην παροχή πληροφοριών, πόρων,
 171. υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Έτσι ο
 172. <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> παρέχει ένα εξαιρετικό
 173. παράδειγμα για το πώς η δομή και η παράδοση του FSFE διευκολύνουν τη διεθνή
 174. κλιμάκωση μιας δραστηριότητας της βάσης καθώς επίσης και τις στοχευμένες και
 175. κεντρικά συντονισμένες δραστηριότητες σε άλλες περιοχές, όπως ο ΟΗΕ.
 176. </p>
 177. <h2>Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών</h2>
 178. <p>
 179. Εκτός από τη συμμετοχή το 2007 στο
 180. <a href="/projects/igf/igf.html">Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)</a> στη
 181. Βραζιλία, η εργασία του FSFE στα Ηνωμένα Έθνη έχει σταδιακά επικεντρωθεί στον
 182. <a href="/projects/wipo/wipo.html">Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 183. (WIPO)</a>,
 184. ο οποίος επί του παρόντος υπόκειται σε μεταρρύθμιση με βάση την
 185. <a href="http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/">Ημερήσια Διάταξη για την
 186. Ανάπτυξη (Development Agenda, DA)</a>
 187. την οποία τα Κράτη Μέλη του WIPO υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων
 188. το 2007. Σε συνδυασμό με έναν νέο Γενικό Διευθυντή, τον
 189. <a href="http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/dg_gurry_profile.html">κ. Francis
 190. Gurry</a>,
 191. και το
 192. <a href="http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/">WIPO Strategic
 193. Realignment Program</a>,
 194. ο WIPO σταδιακά αρχίζει να συζητάει ανοιχτά, ζητήματα όπως η προτυποποίηση και τα
 195. όρια του συστήματος πατεντών. Ως τμήμα της ομάδας που πίεζε για την Ημερήσια Διάταξη
 196. για την ανάπτυξη για πολλά χρόνια, το FSFE τώρα στοχεύει στο ζήτημα των πατεντών
 197. στα πρότυπα, π.χ.
 198. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=302">κατά την SCP/13</a>, και πιέζει
 199. τον WIPO
 200. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=321">να επικεντρωθεί περισσότερο στην
 201. Πολιτική για την Καινοτομία</a>, στην αξιολόγησή της, εξετάζοντας όλες τις πιθανές
 202. επιλογές.
 203. </p>
 204. <h2>Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας</h2>
 205. <p>
 206. Από το καλό ξεκίνημα που είχε το Νοέμβριο του 2006, η
 207. <a href="/projects/ftf/ftf.html">Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (Freedom Task Force, FTF)</a>
 208. συνέχισε να έχει μια μεγάλη επιτυχία τα χρόνια 2007, 2008 και 2009. Κάτω από την
 209. ικανή καθοδήγηση του
 210. <a href="/about/coughlan/coughlan.html">Shane Coughlan</a>, το Ευρωπαϊκό
 211. Νομικό δίκτυο της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας αναπτύχθηκε με περισσότερα
 212. από 190 μέλη από 27 χώρες από τέσσερις ηπείρους, συμπεριέλαβε ένα ευρύ φάσμα
 213. ενδιαφερόντων που εμπλέκεται με το Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ευρωπαϊκό Νομικό
 214. Δίκτυο της FTF εμφανίζεται να είναι η μεγαλύτερη νομική δομή υποστήριξης
 215. για το Ελεύθερο Λογισμικό στον κόσμο με μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων,
 216. όπως ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων και νομικές ημερίδες με διεθνή πολυπληθή
 217. προσέλευση το 2008 και 2009. Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός
 218. δημοσιεύσεων που προέρχονται από το
 219. <a href="/projects/ftf/activities.html">δίκτυο της FTF</a>.
 220. </p>
 221. <p>
 222. Επιπλέον της αυξανόμενης δικτύωσης στο νομικό πεδίο του Ελεύθερου Λογισμικού,
 223. η FTF συνεχίζει να παρέχει κατάρτιση Ελεύθερου Λογισμικού σε εκτελεστικά στελέχη
 224. και παραγωγούς σε πολλές χώρες και να βοηθάει εταιρίες όπως η
 225. <a href="http://www.baculasystems.com/">Bacula Systems</a> να καθορίσουν την
 226. ολοκληρωμένη πρόταση της επιχείρησης με βάση το
 227. <a href="/projects/ftf/fiduciary.html">πρόγραμμα εμπιστευτικότητας του FSFE</a>.
 228. </p>
 229. <p>
 230. Μέσα από τη συνεργασία της με τον
 231. <a href="http://gpl-violations.org/">gpl-violations.org</a>, η FTF συνεχίζει
 232. επίσης να βοηθάει στην επίλυση παραβιάσεων αδειών χρήσης, αλλά το κύριο
 233. ενδιαφέρον της είναι στην πρόληψη των παραβιάσεων μέσα από την εκπαίδευση
 234. και τον εποικοδομητικό διάλογο με εταιρίες για να βοηθηθούν να καθορίσουν
 235. τις εσωτερικές τους διαδικασίες ώστε να κάνουν χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού
 236. διαηρώντας καθαρή τη νομική και κοινοτική τους φήμη.</p>
 237. <h2>STACS</h2>
 238. <p>
 239. Ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος
 240. <a href="/projects/stacs/stacs.html">Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία των Πολιτών
 241. (Science, Technology and Civil Society, STACS)</a>,
 242. το FSFE συντόνισε δύο ημερίδες για να παρουσιάσει σε οργανώσεις της Κοινωνίας των
 243. Πολιτών τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού και να τους παρέχει μια πρακτική οπτική
 244. για το πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να διεκπεραιώσει την καθημερινή τους εργασία.
 245. Οι ημερίδες διοργανώθηκαν σε <a href="/projects/stacs/london.html">Λονδίνο</a>
 246. και <a href="/projects/stacs/belgrade.html">Βελιγράδι</a> στα τέλη του 2007
 247. υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου του FSFE
 248. <a href="/about/oberg/oberg.html">Jonas Öberg.</a>
 249. </p>
 250. <h2>Κοινότητα</h2>
 251. <p>
 252. Από ην έναρξή της τον Φεβρουάριο του 2005 η Κοινότητα αναπτύσσεται συνεχώς
 253. σε σημασία και ενέργεια σε μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες για το
 254. FSFE. Οι συνεισφορές της Κοινότητας είναι γόνιμες για την εξασφάλιση της
 255. οικονομικής ανεξαρτησίας του FSFE και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του
 256. προϋπολογισμού του FSFE με το πλεονέκτημα ότι η κατανομή σε πολλά Μέλη
 257. κάνει αυτήν την πηγή εισοδήματος πολύ προβλέψιμη και διασφαλίζει την
 258. ανεξαρτησία στον οργανισμό.
 259. </p>
 260. <p>
 261. Τα Μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του FSFE με πολλούς τρόπους,
 262. επικεντρώνονται κυρίως σε τοπικές δραστηριότητες μέσα από μια ευρεία ποικιλία
 263. πρωτοβουλιών, όπως η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων και η Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού
 264. στο Βερολίνο, Ντύσελντορφ, Βιέννη, Κολωνία και αλλού. Η ιδιαίτερα πετυχημένη
 265. εκστρατεία <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> παρέχει ενημέρωση
 266. για το Ελεύθερο Λογισμικό ανάγνωσης PDF, το οποίο αναπτύθηκε από την Κοινότητα
 267. σε ένα επίσημο έργο του FSFE. Ο ιστότοπος στο μεταξύ έχει μεταφραστεί σε 17
 268. γλώσσες. Ομάδες της Κοινότητας κατόρθωσαν επίσης να συμμετάσχουν σε διάφορες
 269. εκδηλώσεις και εκθέσεις, όπως οι Linuxweeks στην Αυστρία ή η Linuxtag στο
 270. Βερολίνο. Τα περισσότερα περίπτερα του FSFE τα διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό
 271. τα Μέλη.
 272. </p>
 273. <p>
 274. Μαζί με την προαναφερθείσα εκλογή και αντιπροσώπευση της Κοινότητας στη
 275. Γενική Συνέλευση, η Κοινότητα συνεχίζει να παρέχει μία από τις συνήθεις
 276. οδούς προς τις εκτελεστικές ομάδες του FSFE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 277. Παραδείγματα από το παρελθόν είναι ο Συντονιστής της FTF Shane Coughlan,
 278. πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι ο Εκτελεστικός Συντονιστής του FSFE Christian
 279. Holz ή η πολύ δραστήρια Αυστριακή ομάδα του FSFE, η οποία αναπτύχθηκε εξ
 280. ολοκλήρου από την Κοινότητα.
 281. </p>
 282. <h2>Άλλες Δραστηριότητες</h2>
 283. <p>
 284. To FSFE συνέχισε να συμμετέχει ενεργά με περίπτερα, εθελοντές, υποστήριξη και
 285. ομιλίες σε έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και υποχρεώσεων στην Ευρώπη κα αλλού.
 286. Έχει φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις, έχει στηρίξει άλλες, όπως τα Trophees du
 287. Libre στη Γαλλία ή η eLiberatica στη Ρουμανία, και έχει θεμελιώσει μια
 288. διαρκή παρουσία στις διάφορες τακτικές και μη εκδηλώσεις για το Ελεύθερο
 289. Λογισμικό στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
 290. </p>
 291. <p>
 292. Δραστηριότητες με εμβέλεια επίσης περιλαμβάνουν τις μεταφράσεις σε 27 γλώσσες,
 293. οι οποίες είναι μόνο δυνατές χάρη σε μια πολύ ενεργητική
 294. <a href="/contribute/translators/translators.html">μεταφραστική ομάδα</a>,
 295. με αυξημένα κίνητρα, η οποία τυπικά παρέχει με ταχύτητα υψηλής ποιότητας
 296. μεταφράσεις σε πολύ σύντομο χρόνο. το μηνιαίο
 297. <a href="/news/newsletter.html">ενημερωτικό δελτίο του FSFE</a>,
 298. το οποίο, ενώ έχει περάσει στα ικανά χέρια του Giacomo Poderi από
 299. την Ιταλική ομάδα, παρέχει μια καλή και συχνή ευκαιρία για να μένει το κοινό
 300. ενήμερο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
 301. </p>
 302. <p>
 303. Παράλληλα με τις πολλές
 304. <a href="/contribute/contribute.html">καθημερινές δραστηριότητες</a> για τις
 305. οποίες το FSFE απολαμβάνει το προνόμιο της υποστήριξης από έναν μεγάλο αριθμό
 306. αφοσιωμένων, ικανών εθελοντών, το FSFE δραστηριοποιείται σε ένα ερύ φάσμα πεδίων.
 307. </p>
 308. <p>
 309. Για όλα αυτά τα πεδία, η συμβολή του FSFE τυπικά χαρακτηρίζεται από υψηλή
 310. αποδοτικότητα και μια άνω της μέσης απόδοση επένδυσης σε σχέση με την επίτευξη
 311. των στόχων του οργανισμού. Η μελλοντική πρόκληση θα είναι η περαιτέρω
 312. επαγγελματοποίηση του οργανισμού με τη διατήρηση αυτής της εθελοντικής συμμετοχής
 313. που έχει επιτρέψει στο FSFE να είναι τόσο επιτυχημένο στο παρελθόν.
 314. </p>
 315. </body>
 316. </html>