Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

es-2007.nl.xhtml 21KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Tweejaarlijkse samenvatting, periode 2005-2007 -- 30 juni 2007</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Tweejaarlijkse samenvatting van de activiteiten</h1>
 9. <h2>periode 2005-2007</h2>
 10. <h2>Verslag voor de algemene vergadering 2007</h2>
 11. </center>
 12. <div align="right">
 13. België, Brussel, 30 juni 2007<br />
 14. </div>
 15. <p>
 16. Zes jaar na haar start in 2001, is de Free Software Foundation Europe (FSFE) uitgegroeid
 17. tot een organisatie met 9 werknemers, goed voor 6,7 voltijdse equivalenten, en 2 stagiairs.
 18. Het Europese kernteam bestaat al uit bijna 30 leden uit meer dan 9 Europese landen. Dit
 19. verslag is een samenvatting van de belangrijkste momenten en activiteiten van de
 20. afgelopen twee jaar.
 21. </p>
 22. <h3>Europese Unie: Microsoft Antitrustzaak en het onderzoek ernaar</h3>
 23. <p>
 24. Na de beslissing van de Europese Unie, in maart 2004, die Microsoft boetes oplegde en
 25. haar tevens verplichtte om aan alle concurrenten gegevens vrij te geven die de
 26. interoperabiliteit moeten verbeteren, besliste het Europees Hof in december 2004 dat
 27. Microsoft ook geen recht heeft op tussenmaatregelen die de publicatie van deze gegevens
 28. kunnen vertragen. Microsoft begon er dus aan, en besloot zichzelf deze tussenmaatregelen
 29. wel te gunnen, ze publiceerde waardeloze informatie onder zo'n voorwaarden dat de enige
 30. overblijvende concurrent ze onmogelijk kon gebruiken.
 31. </p>
 32. <p>
 33. Deze situatie is blijven aanslepen in 2005, 2006 en ook nu nog in 2007, met als gevolg dat
 34. de Europese Commissie herhaaldelijk boetes moest blijven geven aan Microsoft, die blijkbaar
 35. nog steeds lager zijn dan de winst die ze maken dankzij het gebrek aan interoperabiliteit.
 36. [Persberichten:
 37. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q2/000105.html">1</a>
 38. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000126.html">2</a>
 39. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html">3</a>
 40. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html">4</a>]
 41. </p>
 42. <p>
 43. FSFE's werkgroep rond onze juridische raadgever Carlo Piana en het Sambateam hebben
 44. samengewerkt met de Commissie. Ze hebben geholpen bij het analyseren en verklaren van
 45. al de pogingen om de anti-trust beslissing van de bureaucratie te omzeilen. Er werd ook
 46. actief deelgenomen aan de grote hoorzitting voor het Gerecht van eerste aanleg van de
 47. Europese Gemeenschappen in april 2006. [Meer info in ons <a
 48. href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q2/000138.html">persbericht
 49. van april 2006</a>]
 50. </p>
 51. <p>
 52. Terwijl we nog steeds wachten op een uitspraak, die hoogstwaarschijnlijk op 17 september
 53. 2007 gepubliceerd wordt, heeft de FSFE nu ook haar steun toegezegd bij het volgende
 54. onderzoek van de Commissie tegen Microsoft. Deze keer onderzoekt men het foutieve
 55. gedrag van het "Office"-pakket en de internettoegang. In deze zaak vertegenwoordigt de
 56. FSFE de gemeenschappelijke werkgroep gevormd door het Samba-team en
 57. OpenOffice.org, de belangrijkste concurrent van Microsoft Office.
 58. </p>
 59. <p>
 60. U kan hierover meer lezen op onze <a href="http://fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/">
 61. MS vs. EU pagina</a>.
 62. </p>
 63. <h3>Europese Unie: Wetgeving</h3>
 64. <p>
 65. Na een jarenlange strijd, heeft het Europese Parlement in 2005 eindelijk beslist om <a
 66. href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q3/000109.html">de
 67. Europese richtlijn voor patenten te begraven"</a>. Individuele leden van de FSFE waren al
 68. sinds 1999 actief in deze strijd, de organisatie zelf werd actief in het verzet in 2001. Voor de
 69. laatste veldslagen hebben we Ciaran O'Riodan ingehuurd om ons te vertegenwoordigen
 70. in Brussel.
 71. </p>
 72. <p>
 73. Ook al is deze richtlijn dood en begraven, toch blijven softwarepatenten op de agenda staan.
 74. Er worden op Europees niveau steeds nieuwe initiatieven genomen die onze aandacht
 75. vragen. Eén daarvan is de <a href="http://fsfeurope.org/projects/ipred2/">IPRED2
 76. richtlijn</a>, die strafrechtelijke vervolging wil regelen voor inbreuken op het auteursrecht en
 77. het handelsmerk, en initieel ook patenten op de lijst had staan. Dat patenten van de lijst
 78. geschrapt zijn is een eerste belangrijke overwinning tijdens een hoorzitting met een zeer
 79. brede alliantie waaronder veel groepen uit het softwaredebat, consumentenorganisaties en
 80. bedrijven.
 81. </p>
 82. <p>
 83. Hiernaast houdt Ciaran O'Riordan ook het andere Europees wetgevend werk nauw in het
 84. oog, zodat we niet opnieuw verrast worden zoals bij de eerste IPRED richtlijn, waar we er niet
 85. in geslaagd zijn om voldoende weerstand te verzamelen.
 86. </p>
 87. <p>Op dit vlak ligt er nog heel wat werk voor de boeg.</p>
 88. <h3>Verenigde Naties: WIPO, WSIS en IGF</h3>
 89. <p>
 90. De World Summit on the Information Society (WSIS) [9] was een tweedelige vergadering
 91. waarvan de eerste top plaatsvond in Genève, december 2003.
 92. </p>
 93. <p>
 94. Als voorbereiding voor de tweede top in Tunis, organiseerde de Oostenrijkse regering een
 95. conferentie over "ICT en Creativiteit", met hoge vertegenwoordigers van verschillende
 96. overheden en intergouvernementele organisaties. De Free Software Foundation Europe
 97. maakte deel uit van de werkgroep <a href="http://fsfeurope.org/projects/wsis/">"Digital
 98. Rights/Creative Commons".</a> We zijn toen tot een gezamenlijke tekst gekomen, die deel
 99. zou moeten uitmaken van de uiteindelijke besluiten van WSIS, maar ontdekten in Tunis dat
 100. Microsoft deze "<a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20051130185547876">
 101. Weense besluiten</a>" gemanipuleerd heeft.
 102. </p>
 103. <p>
 104. Op dezelfde top in Tunis werd ook besloten tot het oprichten van <a
 105. href="http://fsfeurope.org/projects/igf/">het Internet Governance Forum (IGF)</a>, als een
 106. open forum waar alles wat met het internet te maken heeft besproken kan worden -- alles
 107. behalve Vrije Software, dat onderwerp was iets te controversieel voor de Verenigde Staten
 108. en in het bijzonder voor een bepaald bedrijf uit Redmond. Aangezien het internet voor het
 109. grootste deel is opgebouwd met Vrije Software, en de wetgeving rond spam en
 110. cybermisdaden het potentieel hebben om grote schade aan te richten onder de Vrije
 111. Softwareontwikkelaars over heel de wereld, besloot de FSFE om deel te nemen aan het
 112. eerste IGF in Athene, 2006. We hielpen er bij de lancering van de Dynamische Coalitie voor
 113. <a href="http://fsfeurope.org/projects/igf/a2k.en.html">Access to Knowledge and Freedom
 114. of Expression</a> en de Dynamische Coalitie voor <a
 115. href="http://fsfeurope.org/projects/igf/dcos.en.html">Open Standaarden</a>.
 116. </p>
 117. <p>
 118. Ook in het debat over <a href="http://fsfeurope.org/projects/wipo/">de hervorming van de
 119. World Intellectual Property Organisation (WIPO)</a> zijn er enkele heftige vergaderingen
 120. geweest, waarin ook de FSFE een actieve rol had. Zo werd er onlangs pas beslist dat
 121. WIPO ook zijn eigen "ontwikkelingsagenda" krijgt, om een oplossing te vinden voor de
 122. onrechtvaardige globale ongelijkheid ten gevolge van beperkende monopolies op kennis en
 123. informatie. De FSFE is ook begonnen met het pushen van <a
 124. href="http://fsfeurope.org/projects/wipo/statement-20050721.nl.html">een herziening van het
 125. systeem van softwarepatenten</a> op een internationaal niveau binnen WIPO.
 126. </p>
 127. <p>
 128. In dezelfde periode, werd
 129. "<a href="http://www.eff.org/IP/WIPO/broadcasting_treaty/">de Broadcasting Treaty</a>",
 130. die in zijn oorspronkelijke vorm een nieuw monopolie creëerde voor alle mogelijke media,
 131. bovenop de auteursrechten, ogenschijnlijk van de agenda geschrapt. De FSFE heeft weinig
 132. kunnen investeren in dit gevecht, maar we hebben de organisaties die aan dit probleem
 133. werkten steeds gesteund en zijn blij dat deze bedreiging van onze vrijheid niet langer
 134. bestaat.
 135. </p>
 136. <p>
 137. De afgelopen jaren, is de FSFE een sterke en stabiele kracht geworden binnen de
 138. Verenigde Naties. Onze efficiëntie is vooral beperkt door de beschikbare bronnen, in het
 139. bijzonder manuren.</p>
 140. <h3>Freedom Task Force</h3>
 141. <p>
 142. We hebben er jaren over nagedacht en aan voorbereid, maar na het besluit van de
 143. algemene vergadering in Manchester, 2006, lanceerde de FSFE uiteindelijk haar <a
 144. href="http://fsfeurope.org/ftf">Freedom Task Force (FTF)</a>. Shane Coughlan coördineert
 145. de activiteiten vanuit het nieuwe kantoor in Zürich. De FTF combineert de beste principes
 146. van Vrije Software en de juridische wereld door een hele groep specialisten en vrijwilligers, uit
 147. de juridische en de technische gemeenschappen, met elkaar te verbinden door middel van
 148. een voltijds coördinator.
 149. </p>
 150. <p>
 151. Vanaf het begin wordt er nauw samengewerkt met gpl-violations.org, een organisatie
 152. opgericht door Harald Welte in Duitsland. Hij is de eerste persoon in Duitsland die erin
 153. geslaagd is om de GNU General Public License (GPL) voor een rechtbank af te dwingen. Hij
 154. deed dat met de hulp van Dr. Till Jaeger, die ook al sinds 2001 een juridisch raadgever is van
 155. de FSFE.
 156. </p>
 157. <p>
 158. De Freedom Task Force levert drie basisdiensten: 1. Opleidingen en advies over licenties,
 159. zodat personen en bedrijven die Vrije Software ontwikkelen, begrijpen in welke omgeving ze
 160. werken en dat de kennis over de juridische aspecten van Vrije Software niet slechts door
 161. enkelen ingewijden bekend is. 2. Fiduciaire diensten, zo kunnen we helpen bij het consolideren
 162. van de juridische status van een project, wordt het makkelijker om te reageren op
 163. overtredingen van de licenties en kunnen de ontwikkelaars zich beter focussen op de
 164. coördinatie van het werk en de technische ontwikkeling. 3. In samenwerking met
 165. gpl-violations.org dwingen we onze licenties af, zodat de basisregels van Vrije Software op
 166. een gelijke wijze voor iedereen gelden.
 167. </p>
 168. <p>
 169. De reacties op de FTF zijn vrij positief. Het eerste project dat gebruik maakte van onze
 170. fiduciaire diensten was <a href="http://www.bacula.org">Bacula.org</a>, momenteel de
 171. meest geavanceerde Vrije Software back-up-oplossing. De FTF heeft al op meer dan 180
 172. aanvragen gereageerd sinds november 2006, de maand van de lancering van het project,
 173. en bouwde al een stevig juridisch netwerk op.
 174. </p>
 175. <p>
 176. De externe doorlichting door Stichting NLnet, die heeft geholpen bij het oprichten van de
 177. FTF met een schenking van 30.000 EUR, heeft aangetoond dat de FTF beter dan verwacht
 178. presteert. De FSFE verwacht dat deze activiteiten zich de volgende jaren zullen consolideren
 179. en is bereid haar inspanningen op te drijven als de vraag naar diensten blijft toenemen.
 180. </p>
 181. <h3>DRM.info</h3>
 182. <p>
 183. Als gevolg van de discussies op de algemene vergadering van 2006 in Manchester en op
 184. vraag van FSFE's zusterorganisatie in de VS, die gestart waren met hun "<a
 185. href="http://www.defectivebydesign.org">Defective by Design</a>" campagne,
 186. organiseerde en lanceerde de FSFE in oktober 2006 DRM.info. Het werd gelanceerd als
 187. een platform voor samenwerking, met een sterk design en goede informatie. Het werd
 188. gesteund door gerenommeerde groepen en personen. De lancering werd vergezeld door
 189. verschillende demonstraties tegen DRM in verschillende Europese steden waaronder
 190. Zürich, Göteborg en Londen.
 191. </p>
 192. <p>
 193. Door verschillende redenen bleef de respons op het initiatief beneden de verwachtingen,
 194. we zijn dan ook aan het nadenken over de toekomst van het platform.
 195. </p>
 196. <h3>GNU GPLv3</h3>
 197. <p>
 198. De herziening van de <a href="http://gplv3.fsf.org">GNU General Public License (GPL) naar
 199. versie 3</a> was een van de meest uitdagende activiteiten van de afgelopen twee jaar. De
 200. Free Software Foundation Europe leverde een grote bijdrage om <a
 201. href="http://fsfeurope.org/projects/gplv3">het proces transparant te maken</a>. We
 202. volgden de opeenvolging van herzieningen van de GNU General Public License (GPL) door
 203. deel te nemen aan de verschillende internationale conferenties over de GPLv3 in Boston,
 204. Porto Alegre en Tokyo. We organiseerden ook onze eigen internationale conferentie over de
 205. GPLv3 in Barcelona.
 206. </p>
 207. <p>
 208. Ook de bijdragen van Ciaren O'Riordan, medewerker van de FSFE, hebben het debat
 209. verduidelijkt. Vooral zijn <a href="http://fsfeurope.org/projects/gplv3/#transcripts">
 210. afschriften</a> van enkele belangrijke toespraken hebben duizenden mensen geholpen
 211. om de GPLv3 beter te begrijpen.
 212. </p>
 213. <p>
 214. Ook de regionale teams organiseerden verschillende lokale activiteiten en vergaderingen
 215. over de GPLv3. Verschillende vertegenwoordigers van de FSFE hebben ook toespraken
 216. gehouden over de GPLv3 op een groot aantal evenementen.</p>
 217. <h3>Science, Education and Learning in Freedom (SELF)</h3>
 218. <p>
 219. De FSFE, samen met partners van over de hele wereld waaronder leden van FSF India en
 220. FSF Latin Amerika, was ook zeer nauw betrokken bij de planning van het <a
 221. href="http://fsfeurope.org/projects/self/">EU SELF project</a>. Henrik Sandklef, Jonas
 222. Oberg, Mathias Klang, Georg Greve en nog andere leden van de FSFE werken aan dit
 223. project. We stellen een Vrije Software gegevensbank samen met vrij educatief materiaal
 224. over Vrije Software en Open Standaarden. De materialen zullen verdeeld worden onder
 225. de vorm van Open Standaarden, toegankelijk voor andere e-leren platformen.
 226. </p>
 227. <p>
 228. De FSFE staat mee in voor de coördinatie van het project. We spelen ook een rol in de
 229. onafhankelijkheid en juridische status van het project. Zo gaat de software van het project
 230. onder onze fiduciaire komen via de Freedom Task Force (FTF), zodat we zeker zijn dat
 231. het project ook op lange-termijn beheerbaar blijft.
 232. </p>
 233. <p>
 234. U vindt hierover meer informatie op de <a href="http://selfproject.eu">the SELF website</a>.
 235. </p>
 236. <h3>De Fellowship</h3>
 237. <p>
 238. <a href="http://fellowship.fsfe.org">De Fellowship of FSFE</a>, gelanceerd in februari 2005, is
 239. uitgegroeid tot een aanzienlijke gemeenschap van mensen die zich sterk willen engageren
 240. voor de vrijheid in het digitale tijdperk. Zoals voorzien helpt elke Fellow bij het mogelijk maken
 241. van de activiteiten van de FSFE: De zelf te bepalen Fellowshipbijdrage vormt een aanzienlijk
 242. deel van FSFE's budget, en helpt ons om het hoofd boven water te houden.
 243. </p>
 244. <p>
 245. Deze bijdragen tonen ook aan dat de Fellows bereid zijn om de daad bij het woord te voegen.
 246. En ook is gebleken dat deze bijdragen het gewicht van onze Vrije Softwareboodschap
 247. vergroten in het politieke werk de de FSFE verricht.
 248. </p>
 249. <p>
 250. En het idee van de Fellowship blijkt nog veel verder te gaan.
 251. </p>
 252. <p>
 253. Follows <a href="http://www.fsfe.org/fellows/greve/img/zrh_hoist">hebben hun vlag
 254. gehesen</a> op verschillende plaatsen over de hele wereld. Ze komen samen om
 255. concrete activiteiten te organiseren, om Vrije Software in scholen te introduceren (Oostenrijk)
 256. of gewoon om eens samen te zijn op "freedom parties" in Berlijn of Milaan waar
 257. gediscussieerd kan worden over zaken die ons aangaan.
 258. </p>
 259. <p>
 260. Ze startten ook lokale initiatieven met regelmatige vergaderingen, op regionaal of nationaal
 261. niveau. In november 2006 hield de Fellowship <a
 262. href="http://www.fsfe.org/fellows/meetings/2006_bolzano">haar eerste internationale
 263. bijeenkomst in Bolzano</a>, Zuid Tirol, Italië.
 264. </p>
 265. <p>
 266. Uiteindelijk zijn de activiteiten rond de Fellowship één van de beste manieren om betrokken
 267. te raken bij de FSFE. Een mooi voorbeeld daarvan is Shane Coughlan, de coördinator van
 268. FSFE's Freedom Task Force. Twee jaar geleden, kenden we hem niet. Maar nadat hij actief
 269. werd als Fellow, uit eigen initiatief toespraken begon te houden over de FSFE en de
 270. Fellowship en zelf naar taken zocht die hij voor de FSFE kan uitvoeren, raakte hij op zeer
 271. korte tijd geïntegreerd in de FSFE.
 272. </p>
 273. <h3>Lopende taken</h3>
 274. <p>
 275. In een organisatie zoals de FSFE, zijn er altijd <a href="http://fsfeurope.org/contribute/">
 276. miljoenen lopende taken</a>. Deze blijven onopgemerkt als ze goed verlopen, en komen
 277. boven water bij problemen. Het kantoor, de webpagina's en het vertaalwerk zijn drie zo'n
 278. typische taken. Er is meestal weinig erkenning voor deze taken, maar ze zijn essentieel voor
 279. het functioneren van de FSFE.
 280. </p>
 281. <p>
 282. De afgelopen twee jaar is het logistieke en administratieve centrum verhuisd van Essen naar
 283. Dusseldorf. Dankzij het goede werk van het gewezen kantoorhoofd Werner Koch, heeft het
 284. kantoor in Dusseldorf een solide structuur gekregen. We vonden drie energieke, zeer
 285. competente mensen die het kantoor zeer vlot beheren: Angelina Bartlett, Anja Vorspel en
 286. Rainer Kersten. De FSFE opende ook bijkantoren in Zürich en Brussel voor hun juridische
 287. en politieke activiteiten. Deze worden respectievelijk bemand door Shane Coughlan en
 288. Ciaran O'Riordan.
 289. </p>
 290. <p>
 291. Voor de meeste mensen zijn de webpagina's het meest belangrijke contactpunt met de
 292. FSFE. De afgelopen twee jaar is dan er ook veel werk in geïnvesteerd: het online plaatsen
 293. van <a href="http://fsfeurope.org/order/">de nieuwe bestelpagina's</a>, het verbeteren van
 294. de onderliggende technologie en het voortdurend toevoegen van extra informatie.
 295. </p>
 296. <p>
 297. Het afgelopen jaar zocht en vond de FSFE ook een nieuwe visuele identiteit, wat ook
 298. gezorgd heeft voor een volledig nieuw design van de webpagina's. Dit is allemaal heel
 299. belangrijk zodat de boodschap zeker terecht komt bij de mensen die wij willen bereiken.
 300. </p>
 301. <p>
 302. Tenslotte hebben we ook nog het team met vertalers, langzaamaan is er een groep van
 303. vrijwilligers gegroeid, die op een snelle en efficiënte manier vertalingen maken in verschillende
 304. talen. Een moeilijke taak die veel werk vraagt, maar zeer belangrijk om voor alle mensen ter
 305. wereld de communicatiedrempel zo laag mogelijk te houden.</p>
 306. <h3>FSFE's Netwerk</h3>
 307. <p>
 308. Het Free Software Foundation netwerk is op alle gebied aanzienlijk gegroeid. Zo is een
 309. Latijns-Amerikaanse zusterorganisatie van de FSFE opgericht, de <a
 310. href="http://www.fsfla.org">Free Software Foundation Latin America (FSFLA)</a>. We
 311. ondersteunen deze organisatie zowel moreel als materieel, door het hosten van hun diensten
 312. op een van onze virtuele servers.
 313. </p>
 314. <p>
 315. FSFE's netwerk van <a href="http://fsfeurope.org/associates/">geassocieerde
 316. organisaties</a> is nu een groep van 14 organisaties uit 12 landen. Meer bepaald:</p>
 317. <ul>
 318. <li><a href="http://www.affs.org.uk">AFFS</a>,VK</li>
 319. <li><a href="http://www.ansol.org">ANSOL</a>, Portugal</li>
 320. <li><a href="http://www.libre.org">FKF</a>, Spanje</li>
 321. <li><a href="http://www.ffii.org">FFII</a>, Duitsland</li>
 322. <li><a href="http://www.ffis.de">FFIS</a>, Duitsland</li>
 323. <li><a href="http://www.ffs.or.at">FFS</a>, Oostenrijk</li>
 324. <li><a href="http://www.fsij.org">FSIJ</a>, Japan</li>
 325. <li><a href="http://www.fsn.org.yu">FSN</a>, Servië</li>
 326. <li><a href="http://www.vialibre.org.ar">Fundacion Via Libre</a>, Argentinië</li>
 327. <li><a href="http://www.ifso.ie">IFSO</a>, Ierland</li>
 328. <li><a href="http://ev.kde.org">KDE e.V.</a>, Duitsland</li>
 329. <li><a href="http://www.ofset.org">OFSET</a>, Frankrijk</li>
 330. <li><a href="http://www.vrijschrift.org">Vrijschrift</a>, Nederland</li>
 331. <li><a href="http://www.wilhelmtux.ch">Wilhelmtux</a>, Zwitserland</li>
 332. </ul>
 333. <h3>Evenementen</h3>
 334. <p>
 335. Net zoals de vorige jaren is de FSFE aanwezig geweest op heel veel evenementen om te
 336. praten over verschillende aspecten van Vrije Software, om in contact te komen met
 337. onze gemeenschap en om anderen te helpen om lid te worden van onze gemeenschap. Hier
 338. volgt een lijst van evenementen waaraan we de afgelopen jaren deelnamen, zonder de
 339. intentie te hebben van volledig te zijn:
 340. </p>
 341. <ul>
 342. <li>2de CCC, Berlijn</li>
 343. <li>5de Jornadas Regionales de Software Libre, Rosario</li>
 344. <li>A2K Meeting, Londen</li>
 345. <li>A2K2@Yale, Verenigde Staten</li>
 346. <li>A2K@Yale, Verenigde staten</li>
 347. <li>ATTAC Duitsland Summer Academy</li>
 348. <li>British Computer Society, Londen</li>
 349. <li>Campus Party, Valencia</li>
 350. <li>ChaosControl Conference, Wenen</li>
 351. <li>ConfSL, Cosenza</li>
 352. <li>FISL, Brazilië</li>
 353. <li>FOSDEM, Brussel</li>
 354. <li>GPLv3 Conferenties</li>
 355. <li>HGKZ, Zurich</li>
 356. <li>III Encontro de Software Livre do Amazonas, Manaus</li>
 357. <li>Internet Days, Stockholm</li>
 358. <li>Internet Hungary 2005</li>
 359. <li>Internetdagarna, Stockholm</li>
 360. <li>Java Conference Milaan</li>
 361. <li>KDE Conference, Dublin</li>
 362. <li>LACFREE, Recife</li>
 363. <li>LWE, Utrecht</li>
 364. <li>LinuxTag, Berlijn</li>
 365. <li>LinuxTag, Wiesbaden</li>
 366. <li>LinuxWorld Expo, Frankfurt</li>
 367. <li>LinuxWorld Expo, Milaan</li>
 368. <li>Linuxwochen, Wenen</li>
 369. <li>Meeting Libre 2007, Miraflores de la Sierra</li>
 370. <li>OpenOffice.org Conference, Koper - Capodistria</li>
 371. <li>SANE, Delft</li>
 372. <li>SERCI Workshop, Helsinki</li>
 373. <li>SFScon, Bolzano</li>
 374. <li>STACS kickoff, Parijs</li>
 375. <li>Svenska Linuxforeningen</li>
 376. <li>TACD Conference, Brussel</li>
 377. <li>Trophees du Libre, Soissons</li>
 378. <li>Tweakfest, Zurich</li>
 379. <li>Valtellinux, Caiolo</li>
 380. <li>Wizards of OS, Berlijn</li>
 381. <li>dorkbot.swiss, Zurich</li>
 382. <li>eIFL workshop, Kiev</li>
 383. <li>eLiberatica 2007, Brasov</li>
 384. </ul>
 385. </body>
 386. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 387. </html>
 388. <!--
 389. Local Variables: ***
 390. mode: xml ***
 391. End: ***
 392. -->