Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

members.nb.xhtml 1.6KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Om Free Software Foundation Europe - Medlemmer</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Medlemmer</h1>
 8. <p>
 9. Dette er medlemmene av Free Software Foundation samarbeidet i alfabetisk
 10. rekkefølge.
 11. </p>
 12. <dynamic-content />
 13. <h3>Strukturell informasjon</h3>
 14. <p>
 15. Medlemmene på denne listen utgjør også det juridiske skjelettet av Free
 16. Software Foundation Europe (FSFE) – det er viktig å merke seg at de kun
 17. utgjør en del av Free Sofware Foundation Europe.
 18. </p>
 19. <p>
 20. Det <a href="self-conception.html">generelle inntrykket av FSFE</a> vil
 21. fortelle deg mer om hva FSFE egentlig er og siden om vår
 22. <a href="/about/legal/">jurdiske struktur</a> vil fortelle deg mer om
 23. hvordan det juridiske skjelettet er satt opp i detalj.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Vi ser oss selv som en sann europeisk organisasjon som inkluderer den
 27. Europeiske Unionen (EU), men som ikke begrenser seg kun til den. Det
 28. var ingen juridisk grunn for å etablere ting juridisk på dette planet.
 29. </p>
 30. <p>
 31. Derfor har vi en mer modulær struktur hvor man kan finne lokale
 32. avdelinger knyttet opp mot en sentral organisasjon, hvilket ofte er
 33. referert til som «Huben», som er hoveddelen av FSF Europe.
 34. Denne Huben ble til en veldedig, registrert organisasjon i Tyskland.
 35. </p>
 36. <p>
 37. Alle i listen ovenfor er medlemmer av denne hub-en.
 38. </p>
 39. </body>
 40. <timestamp>$Date: 2006/12/11 22:52:26 $ $Author: att $</timestamp>
 41. <translator>Andreas Tolfsen</translator>
 42. </html>
 43. <!--
 44. Local Variables: ***
 45. mode: xml ***
 46. End: ***
 47. -->