Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

eur5greve.nl.xhtml 26KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europa - Vrije Software in Europa - De Europese perspectieven en
 5. het werk van de FSF Europa</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <center>
 9. <h1>Vrije Software in Europa</h1>
 10. <h2>De Europese perspectieven en het werk van de FSF Europa</h2>
 11. [<a href="eur5greve.pdf">PDF (Originele Engelse versie, a4); 81k</a>]
 12. </center>
 13. <div align="right">
 14. Hamburg, 11 februari 2003<br />
 15. <a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a> &lt;greve@fsfeurope.org&gt;<br /><br />
 16. "Public Service Review - European Union," 5de editie<br />
 17. <code><a href="http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp">http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp</a></code>
 18. </div>
 19. <h3>Inleiding</h3>
 20. <p>Vrije Software &#8212; het GNU/Linux besturingssysteem in het bijzonder
 21. &#8212; en de FSF Europa raken de laatste tijd steeds vaker op de politieke
 22. agenda. Dit artikel probeert de brede economische, sociale en politieke
 23. voordelen te beschrijven die Vrij Software voor Europa en de Europese landen te
 24. bieden heeft. Het zal tevens een beter inzicht geven in de werking van de FSF
 25. Europa.</p>
 26. <p>Vrije Software, als concept, is voor elke gemeenschap
 27. één van de fundamentele behoeften in de ontwikkeling naar een post-industriële
 28. informatiemaatschappij. De bekendste organisatie op dit gebied, de Free
 29. Software Foundation (FSF), werd reeds opgericht in 1985 toen de meeste mensen
 30. zich amper bewust waren van de basisprincipes van de informatietechnologie.</p>
 31. <p>Samen met de eerste formele definitie van Vrije Software ontwierp de FSF de
 32. "GNU General Public License (GPL) en de "GNU Lesser General Public License
 33. (LGPL)", dit zijn vandaag de 2 meest gebruikte licenties voor Vrije Software.
 34. Om aan te duiden dat Vrije Software niet van zijn vrijheden beroofd mag worden,
 35. omschreven ze ook de term 'copyleft'.</p>
 36. <p>Vrije Software wordt gedefinieerd door vier basisvrijheden. De eerste
 37. vrijheid &#8212; ook vrijheid 0 genoemd &#8212; is het recht om onbeperkt
 38. gebruik te maken een programma, voor om het even welk doel. Dus elke Vrije
 39. Softwarelicentie moet het onbeperkte commerciële en niet-commerciële gebruik
 40. van de software toelaten om aan deze vrijheid te voldoen.</p>
 41. <p>De tweede vrijheid &#8212; vrijheid 1 in de Vrije Software definitie [<a
 42. href="#1" name="ref1">1</a>] &#8212; geeft je het recht een programma te
 43. bestuderen, te onderzoeken hoe het werkt en het ook aan te passen aan je eigen
 44. behoeften. De laatste twee vrijheden garanderen dat je kopies van het programma,
 45. eventueel met de aangebrachte verbeteringen, mag verdelen zodat iedereen er
 46. voordeel uit kan halen.</p>
 47. <p>Aangezien dit vrijheden zijn, kan men er vrij voor kiezen om maar van één of
 48. enkele ervan gebruik te maken, je kan er zelfs voor kiezen geen van deze
 49. rechten uit te oefenen.</p>
 50. <p>Licenties die je deze vrijheden garanderen worden Vrije Softwarelicenties
 51. genoemd.[<a href="#2" name="ref2">2</a>] Een speciaal geval binnen de Vrije
 52. Softwarelicenties zijn de 'copyleft'licenties. Deze garanderen je natuurlijk
 53. ook de vier hierboven beschreven vrijheden, maar verbieden expliciet dat je de
 54. software opnieuw verdeelt zonder deze vrijheden, aangezien de gebruikers
 55. van deze, van zijn vrijheid beroofde software, afhankelijk zouden worden van die
 56. specifieke verdeler.</p>
 57. <p>Het is noodzakelijk om toegang te hebben tot de brondcode (sourcecode) van
 58. een programma om de rechten die Vrije Software je geeft uit te kunnen oefenen.
 59. Daarom bedachten enkele mensen in 1998 de term "Open Source" software voor
 60. marketing doeleinden. Hierdoor wordt deze term tegenwoordig vaak gebruikt om
 61. naar Vrije Software te refereren.</p>
 62. <p>Ondanks de goede bedoelingen van deze mensen om Vrije Software meer
 63. bekendheid te geven, was er het zeer nadelige gevolg dat het moeilijker werd
 64. een duidelijk onderscheid te houden tussen Vrije en niet-vrije (proprietary)
 65. software[<a href="#3" name="ref3">3</a>]. Daarom vraagt de FSF om steeds de term
 66. "Free Software", of een ondubbelzinnige lokale vertaling hiervan, te gebruiken
 67. zoals ook ik doe in het vervolg van dit artikel.</p>
 68. <h3>De economische perspectieven van Vrije Software</h3>
 69. <p>Vrije Software is geen aanval tegen bepaalde bedrijven, wat de verkopers van
 70. niet-vrije software &#8212; waaronder vooral Amerikaanse bedrijven met een
 71. monopolie in hun specifiek marktsegment &#8212; ook mogen laten uitschijnen.</p>
 72. <p>Vrije Software moet gezien worden als een nieuwe benadering van software,
 73. een nieuw model om met software om te gaan, gebaseerd op sterke bestaande
 74. concepten. Het model staat garant voor een open markt die vrij toegankelijk is.
 75. Een markt die niet beheerst kan worden door één bedrijf aangezien om het even
 76. welk bedrijf kan participeren.</p>
 77. <p>Ook in een Vrij Softwaremarkt zullen er marktleiders zijn, maar de kans dat
 78. zij een niet beheersbaar monopolie verwerven is veel kleiner.</p>
 79. <p>Voor de bedrijven die vandaag de markten monopoliseren lijkt dit natuurlijk
 80. een bedreiging. Maar voor de groei van de Europese IT-industrie, die zeer
 81. afhankelijk is geworden van overzeese IT-monopolies en voor wie deze een zeer
 82. groot probleem vormen, is het doorbreken van deze monopolies pure noodzaak
 83. geworden.</p>
 84. <p>De huidige situatie met monopolies is een logisch gevolg van het niet-vrije
 85. softwaremodel, aangezien deze software meestal alleen met zichzelf goed werkt,
 86. zullen twee gebruikers die willen communiceren verplicht dezelfde software
 87. moeten gebruiken. Als u weet dat er maximaal vijf contacten nodig zijn om twee
 88. mensen in de westerse wereld met elkaar te verbinden, krijg je al snel een
 89. viraal effect, waar de ene gebruiker de andere verplicht bepaalde software te
 90. gebruiken, wat onvermijdelijk naar een monopolie leidt.</p>
 91. <p>In theorie zouden open standaarden de afhankelijkheid van één bepaalde
 92. producent moeten verhinderen. Maar het verleden heeft ons geleerd dat geen
 93. enkele open standaard succes kende, tenzij er een Vrije Software-implementatie
 94. van bestond.</p>
 95. <p>De mogelijkheid om zijn klantenbestand te binden en te vergroten door kleine
 96. veranderingen aan te brengen aan een open standaard &#8212; een techniek die
 97. eufemistisch "verbeteren van de standaard" wordt genoemd &#8212; waardoor
 98. klanten makkelijk naar de nieuwe standaard kunnen migreren maar bijna niet meer
 99. terug weggeraken, is een zeer verleidelijke techniek gebleken voor de grootste
 100. spelers in deze industrie.</p>
 101. <p>Het verleden heeft ons ook geleerd dat het weinig zin heeft om open
 102. standaarden op te leggen, aangezien de politieke besluitvorming relatief traag
 103. werkt ten opzichte van de ontwikkelingen in de IT-industrie, zeker in
 104. combinatie met de weinig transparante wereld van de niet-vrije software.</p>
 105. <p>De producenten moeten deze regelgeving dan ook nog willen accepteren en geen
 106. op hun monopolies gebaseerde gordijnen optrekken om deze wetgeving te
 107. ondermijnen. Iets wat ze zonder schroom durven, zoals blijkt uit recente
 108. anti-trust processen in de V.S.</p>
 109. <p><b>De structuur van een Vrije Software-industrie</b></p>
 110. <p>De verschillen zijn veel kleiner dan velen ons willen laten geloven. In de
 111. financieel belangrijkste sector, de software voor bedrijven, zorgt het leveren
 112. van diensten voor de grootste omzet. Er is weinig kans dat dit zal
 113. veranderen.</p>
 114. <p>Het is natuurlijk zo dat de inkomsten uit de licenties drastisch zullen
 115. dalen, maar dit is slechts een zeer klein deel van de inkomsten die Vrije
 116. Software genereert. Een deel dat trouwens mee verantwoordelijk is voor het
 117. uitbouwen van de negatieve handelsbalans met de V.S.</p>
 118. <p>De IT-dienstensector, vandaag al verantwoordelijk voor het grootste deel van
 119. de inkomsten uit software, zal nog aanzienlijk kunnen groeien in een Vrije
 120. Software-economie.</p>
 121. <p>In het huidige systeem, volledig gecontroleerd door de producenten van
 122. niet-vrije software, kunnen alleen de bedrijven die de grootsten naast zich
 123. dulden, diensten aanbieden. Meestal is dit maar een klein deel van wat mogelijk
 124. is. De overige diensten bieden ze zelf aan &#8212; wat opnieuw zorgt voor een
 125. extra stroom van inkomsten uit Europa &#8212; of wordt helemaal niet
 126. aangeboden.</p>
 127. <p>Vrije Software geeft de Europese bedrijven een veel grotere
 128. onafhankelijkheid, het geeft hen de kans om als bedrijf een volledig
 129. dienstenpakket aan te bieden of om samen te werken met anderen als dat hen
 130. economisch zinvoller lijkt.</p>
 131. <p>Ze zullen in staat zijn veel gevraagde diensten te leveren of volledig nieuwe
 132. diensten aan te bieden, die vandaag onmogelijk zijn door het gebrek aan
 133. toegankelijkheid en controle over de software die deze diensten moet
 134. ondersteunen.</p>
 135. <p>In een Vrije Software-economie zullen de huidige inkomsten uit diensten meer
 136. in het voordeel van de Europese producenten verdeeld worden, waardoor een groei
 137. voor de hele Europese IT-sector verwacht kan worden.</p>
 138. <p><b>Onze afhankelijkheid verminderen</b></p>
 139. <p>We moeten steeds in gedachten houden dat deze monopoliehouders de volledige
 140. controle hebben over de Europese IT-industrie. Ze kunnen elk bedrijf ten gronde
 141. richten door hen het werken binnen hun monopolie te verbieden, of door de
 142. toegankelijkheid van hun software te bemoeilijken.</p>
 143. <p>Wat de situatie nog dramatischer maakt is het koppelen van
 144. softwaremonopolies aan hardwaremonopolies. Hierdoor zal bepaalde software
 145. alleen draaien op bepaalde hardware, in ruil zal de hardwareproducent geen
 146. andere software toestaan op zijn platform.</p>
 147. <p>Het Vrije Softwareparadigma verbiedt deze koppeling van monopolies. Vrije
 148. software stimuleert de vrije keuze van hardware. De vrije software
 149. besturingssystemen (zoals GNU/Linux en BSD) draaien op meer soorten hardware
 150. dan om het even welk niet-vrij besturingssysteem.</p>
 151. <p>Omdat men de vrijheid heeft zijn software aan te passen, kan men altijd de
 152. ondersteuning voor nieuwe hardware implementeren. Vrije software biedt een
 153. solide basis voor innovatieve ontwikkeling van nieuwe hardware, ook op kleinere
 154. schaal.</p>
 155. <p>Vrije Software zal zo niet alleen het evenwicht herstellen op de
 156. softwaremarkt, maar ook een soortgelijk effect hebben op de hardwaremarkt.</p>
 157. <p><b>De nationale economie</b></p>
 158. <p>Vandaag wordt een groot deel van de tijd voor softwareontwikkeling besteed
 159. aan oude, goed bekende principes. Elk bedrijf moet deze systemen minstens één
 160. keer, en soms zelfs voor elk project, opnieuw implementeren.</p>
 161. <p>Door het niet-vrije softwareparadigma worden softwareontwikkelaars verplicht
 162. om steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dit is voor de nationale economieën
 163. een echte verspilling van werk van goed opgeleide werknemers, en zet een zware
 164. rem op het innovatieve werk dat kan geleverd worden.</p>
 165. <p>Vrije software staat toe dat je die oude, goed bekende bouwstenen opnieuw
 166. gebruikt om mee verder te bouwen, wat voor nieuwe innovatieve bedrijven de
 167. drempel om zich op de markt te begeven sterk verlaagt.</p>
 168. <p>De IT-economie is slechts een deel van het economische gebeuren. Maar aangezien
 169. ze de lijm is voor onze op digitale netwerken gebaseerde economie, moet
 170. iedereen mee de prijs betalen voor de weinig efficiënte aanpak waartoe het
 171. niet-vrije softwaremodel ons verplicht.</p>
 172. <p>De meeste bedrijven, buiten de IT-sector, gebruiken tegenwoordig niet-vrije
 173. oplossingen. Dit maakt hen volledig afhankelijk van één softwareleverancier
 174. voor belangrijke delen van hun economische activiteit, zoals het stockbeheer,
 175. het maken en betalen van facturen en hun communicatie met klanten,
 176. leveranciers en concurrenten.</p>
 177. <p>Een ander groot nadeel van dit systeem zijn de verplichte updates, waarbij
 178. men soms zelfs de volledige softwareoplossing moet vernieuwen. Dit resulteert
 179. vaak in verloren werkuren en kosten voor het opleiden van het personeel.
 180. Oplossingen gebaseerd op Vrije Software laten de keuze voor vernieuwing over
 181. aan het bedrijf.</p>
 182. <p>Als een bedrijf kiest voor de hierboven beschreven vrijheden kan het
 183. zelfstandig, naargelang zijn eigen economische toestand, beslissen wanneer,
 184. welke updates dienen uitgevoerd te worden. En als de klant niet langer tevreden
 185. is over zijn softwareleverancier, kan hij zijn softwareoplossing behouden maar
 186. met een andere leverancier in zee gaan.</p>
 187. <p>In dat laatste geval zullen hem natuurlijk kosten worden aangerekend voor
 188. het inwerken in de software. Maar deze kost is beduidend lager dan de kosten
 189. voor een volledig nieuwe softwareoplossing. Uit ervaring weten we dat deze
 190. indirecte kosten ten gevolge van klantenontevredenheid, opleiding van personeel
 191. en verloren werktijd zich bij Vrije Software slechts zelden voordoen.</p>
 192. <p>Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de positieve effecten van
 193. Vrije software de Europese economie kunnen helpen heropleven. Uiteindelijk kan
 194. Europa alleen maar winnen bij een massaal gebruik van Vrije Software.</p>
 195. <h3>De sociale kwesties</h3>
 196. <p>Toegang tot software wordt steeds belangrijker voor wie actief wil deelnemen
 197. aan de culturele, sociale en economische gebeurtenissen. Je toegang tot
 198. software bepaalt zelfs je kansen om te communiceren, te studeren en te werken.
 199. Studies in de V.S. tonen aan dat de gemiddelde persoon 150 keer per dag in
 200. contact komt met software.</p>
 201. <p>Als gevolg hiervan moeten we software gaan bekijken als een cultureel
 202. gegeven, een culturele techniek. Als sinds het ontstaan van de mensheid
 203. is het belang van toegang tot culturele technieken bekend. Vrije software
 204. garandeert dat iedereen gelijke toegang zal hebben tot de culturele techniek
 205. die software stilaan geworden is.</p>
 206. <p>Een ander groot probleem is de beveiliging en bescherming van gegevens.
 207. Aangezien computers zeer ondoorzichtig werken &#8212; er bestaan geen
 208. mechanische technieken om zijn werking op te volgen &#8212; is het zeer
 209. belangrijk dat tenminste de software volledig transparant werkt. Zoniet,
 210. verliezen de gebruikers de controle over hun eigen computer en kan men
 211. onmogelijk bepalen wat er gebeurt met persoonlijke gegevens.</p>
 212. <p>Vrije Software is per definitie volledig transparant, waardoor steeds een
 213. maximale controle op de werking mogelijk blijft.</p>
 214. <h3>2001: De Free Software Foundation Europa</h3>
 215. <p>Aangezien netwerken de goede eigenschap hebben om stabieler te zijn dan dan
 216. individuele knopen, en omdat Europa een leidinggevende regio voor Vrije
 217. Software is geworden, hebben we in 2001 de Free Software Foundation Europa (FSF
 218. Europa) opgericht. De FSF Europa is een zusterorganisatie van de FSF
 219. Noord-Amerika, alhoewel ze financieel en juridisch volledig onafhankelijk zijn
 220. van elkaar, werken ze samen aan alle aspecten van Vrije Software met een zeer
 221. goede onderlinge verstandhouding.</p>
 222. <p>De FSF Europa deelt de visie van een sterk Europa, en is zelf een voorbeeld
 223. van samenwerking en onderlinge verstandhouding waar momenteel vier landen
 224. (Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden) volledig vertegenwoordigd zijn,
 225. organisaties uit drie andere landen (Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk)
 226. zich met ons associeerden en ook partijen uit andere landen regelmatig een
 227. bijdrage leveren.</p>
 228. <p>De FSF Europa wil vooral een Europees competentiecentrum voor Vrije Software
 229. zijn, die advies kunnen geven aan regeringen, commissies, bedrijven
 230. journalisten en andere geïnteresseerden.</p>
 231. <p>Als gevolg van onze activiteiten werden we door de Commissie voor
 232. Intellectual Property Rights in Londen [<a href="#4"
 233. name="ref4">4</a>] al uitgenodigd om een deskundige af te vaardigen. Op
 234. uitnodiging van het Duitse ministerie voor economie en technologie mochten we de
 235. Vrije Software vertegenwoordigen op een OECD workshop in Tokio.
 236. </p>
 237. <p>Verder werken we op regelmatige basis mee aan projecten, zoals AGNULA [<a
 238. href="#5" name="ref5">5</a>] dat mee gefinancieerd wordt door het 5de
 239. Werkprogramma van de Europese commissie (IST-2001-34879).</p>
 240. <p>Voor het zesde werkprogramma heeft de FSFE, gesteund door meer dan 50
 241. verschillende partijen, aanbevelingen gemaakt die de voordelen van Vrije
 242. Software voor Europa benadrukken en verklaren hoe ze passen binnen de algemene
 243. Europese doelstellingen; Hierin staat concreet beschreven hoe Europa munt kan
 244. slaan uit Vrije Software [<a href="#6" name="ref6">6</a>].</p>
 245. <p>De FSF Europa werkt ook hard om de juridische ondersteuning van Vrije
 246. Software te bekomen. Ze hielpen bijvoorbeeld het ifross, een lokale organisatie
 247. die zich inspant voor de juridisch aspecten van Vrije Software, om de
 248. herziening van de Duitse auteursrechtenwetgeving te amenderen. Meer recent
 249. hebben we de Fiduciary Licence Agreement (FLA) [<a href="#7"
 250. name="ref7">7</a>] uitgebracht, die zal helpen om de principes van Vrije
 251. Software ook voor de rechtbank stand te doen houden.</p>
 252. <h3> Voordelen halen uit Vrije Software</h3>
 253. <p>Vrije Software biedt een unieke kans aan Europa als regio, alsook aan de Europese
 254. staten. Europa is momenteel de regio in de beste positie om maximaal te profiteren van
 255. Vrije Software, en kan het informatie tijdperk aanvatten met een kopstart.</p>
 256. <p>Onder de mogelijke voordelen vinden we: grotere onafhankelijkheid, verhoogde
 257. duurzaamheid, bevrijding van buitenlandse mono - en oligopolies, alternatieve hard- en
 258. softwaremogelijkheden, versterkte thuismarkt en betere bescherming van de burgerrechten.</p>
 259. <p>Om dit te realiseren is het heel belangrijk om duidelijke standpunten in te nemen, en een
 260. beleid te voeren in het voordeel van Vrije Software, zoals de evaluatiebonus voor Vrije
 261. Softwareprojecten gedefinieerd in het IST werkprogramma, of de politieke verklaring door
 262. Liikanen voor het Europees Parlement [<a href="#8" name="ref8">8</a>] over Vrije
 263. Software in openbare besturen.</p>
 264. <p>Er zijn drie redenen waarom openbare besturen de ideale plaats zijn om te beginnen
 265. met een overstap naar Vrije Software.</p>
 266. <p>
 267. Ten eerste, een bestuur dat niet-vrije software gebruikt, verplicht zijn burgers bijna om dezelfde
 268. software te gebruiken, dit is een gevolg van het eerder vernoemde viraal-effect van niet-vrije
 269. software. Aangezien het een ethische verplichting is van besturen om beschikbaar te zijn
 270. voor al hun burgers, kunnen ze de keuze voor Vrije Software makkelijk verdedigen, ze willen
 271. hun burgers immers niet in een schadelijk monopoly dwingen.</p>
 272. <p>Ten tweede is er het financiële aspect, besturen hebben steeds te weinig geld, maar
 273. vergooien een groot deel van hun IT-budget aan afzonderlijke lokale oplossingen, per
 274. ministerie, per regio, ... Terwijl de problemen die opgelost moeten worden vaak
 275. gelijklopend zijn en de oplossingen op grote schaal gebruikt zouden kunnen worden.</p>
 276. <p>Tenslotte kan het gebruik van Vrije Software door openbare besturen een rolmodel zijn.
 277. Het kan de burgers en bedrijven aanmoedigen om hun ongezonde afhankelijkheden achter
 278. zich te laten en gewend te raken aan een nieuw model, waarin ze zelf economisch
 279. en sociaal betrokken kunnen zijn.</p>
 280. <p>Verschillende Europese regio's hebben reeds initiatieven genomen om Vrije Software
 281. verplicht te maken voor de openbare administratie. De Commissie die zich met deze
 282. zaken bezighoudt voor de Franstaligen in Brussel, sprak zich reeds op 11 februari 2003
 283. positief uit over een soortgelijke regelgeving.</p>
 284. <p>Zeker de Europese openbare administraties moeten Vrije Software verkiezen boven
 285. niet-vrije software, en steeds gebruik maken van open standaarden waarvoor ook minstens
 286. één Vrije Softwaretoepassing bestaat.</p>
 287. <p>Waar ons belastinggeld ook wordt besteed, als we het uitgeven aan Vrije Software komt
 288. het zeker ten goede aan de gemeenschap en de economie. Vroeger, toen dit geld vrijwel
 289. uitsluitend aan niet-vrije software werd uitgegeven, was dit alleen in het voordeel van die
 290. ene softwareverkoper en ten koste van de eigen samenleving en economie, vaak ging het
 291. geld helemaal verloren.</p>
 292. <p>Voor het migratieproces naar deze makkelijker te onderhouden aanpak, kunnen de
 293. zogenoemde "Copyleft"-licenties &#8212;waarvan de GNU General Public
 294. License (GPL)één van de meest bekende is&#8212; een goede basis vormen voor deze
 295. projecten.</p>
 296. <p>Dankzij deze licenties kan men garanderen dat de resultaten van al het geïnvesteerde geld
 297. ten goede komen aan heel de economie en heel de samenleving, wat leidt naar een algemene groei
 298. van de economische activiteit. Ze zullen een sterke rem vormen voor toekomstige pogingen
 299. van een bedrijf om de oude gemonopoliseerde situatie te herstellen.</p>
 300. <p><b>Een beleid voeren in het informatietijdperk</b></p>
 301. <p>Zoals informatietechnologie invloed heeft op de hele economie en de hele samenleving,
 302. heeft ook elke beleidsbeslissing een grote invloed op de mogelijkheden in het informatietijdperk.
 303. Men moet binnen alle beleidsdomeinen bewust zijn van deze invloed.</p>
 304. <p>Er zijn momenteel enkele politieke beslissingen en uitvoeringsbesluiten hangende die een
 305. zeer negatieve invloed gaan hebben op de Europese concurrentiekracht. Deze moeten worden
 306. voorkomen en/of afgeschaft als we de invloed van Europa willen vergroten.</p>
 307. <p>Eén beleidskeuze die zowel vrije als niet-vrije Europese software in gevaar brengt, zijn
 308. softwarepatenten. Patenten zijn een volledig ongeschikt concept voor software, ze dienen
 309. andere belangen. De ervaring leert dat men in de Verenigde Staten, met hun nu al sterk
 310. gedaalde innovatie, een zware prijs betaalt voor hun systeem met softwarepatenten.</p>
 311. <p>Zoals Bill Gates reeds schreef in een interne memo: "Als mensen bij het ontwikkelen van
 312. de meest gebruikte hedendaagse ideeën geweten hadden hoe patenten zouden worden
 313. toegekend, en hun ideeën gepatenteerd hadden, dan zou onze hele industrie vandaag
 314. volledig vastzitten. ... De oplossing is om zelf zoveel mogelijk te patenteren. Elk nieuw bedrijf
 315. dat in de toekomst nog wil komen concurreren, maar zelf geen patenten heeft, zal verplicht
 316. worden om het even welke prijs te betalen die de softwarereuzen vragen. Die prijs kan best
 317. hoog zijn. Bestaande bedrijven hebben er alle belang bij om toekomstige concurrentie uit te
 318. sluiten."[<a href="#9" name="ref9">9</a>]</p>
 319. <p>Een andere zeer schadelijke wet is de European Copyright Directive (EUCD). Haar
 320. VS broertje, de Digital Millenium Copyright Act (DMCA) werd daar reeds gebruikt door
 321. groeperingen zoals Scientology om ongewenste websites te censureren. [<a href="#10" name="ref10">10</a>]
 322. Gelijkaardige zaken kunnen ook in Europa verwacht worden.</p>
 323. <p>Economisch gezien is de EUCD een maatregel tegen de concurrentie. Deze richtlijn maakt
 324. elke omzeiling van wat men een beschermingsmaatregel beschouwt, illegaal. Het bedrijf dat
 325. deze technische maatregel maakte, krijgt volledige controle over de markt, zij bepalen wie wel
 326. en niet kan deelnemen in de markt die onder hun maatregel valt. Zij kunnen aan deze bedrijven
 327. ook onbeperkt voorwaarden opleggen. </p>
 328. <p>Een voorbeeld hiervan is de recente rechtszaak tegen de tiener Jon Johansen, waar de
 329. vraag, of het aankopen van een DVD in een winkel, aan de koper ook het recht geeft om deze
 330. DVD op zijn computer te bekijken, de kern van de zaak is geworden. De zware beperkingen die
 331. de EUCD oplegt aan de vrije meningsuiting, aan de beroepskeuze en aan de rechten van de
 332. werknemers, geeft haar anti-democratisch karakter. </p>
 333. <p>Men is volop bezig om deze beleidskeuzes door te drukken, sommigen zijn reeds ingevoerd,
 334. we moeten dit dringend stoppen en afvoeren, voor het nog meer schade toebrengt aan de
 335. Europese economische competitiviteit. </p>
 336. <p>Het nieuwste initiatief om de concurrentie in de markt nog verder te beperken heet
 337. Palladium, en zijn hardware tegenhanger die werd voorgesteld door de TCPA. Dit initiatief, dat
 338. zichzelf voorstelt als een project om computers betrouwbaarder te maken, kunnen we best
 339. beschrijven als "Verraderlijk Computeren".[<a href="#11" name="ref11">11</a>]</p>
 340. <p>Onder het voorwendsel om de veiligheid van computers te verbeteren, wil de TCPA
 341. alle concepten en voorbeelden die concurreren met de monopoliehouders van het niet-vrije
 342. sotwaremodel, elimineren. Opnieuw staat Europa in de hoek waar de klappen vallen.</p>
 343. <h3>Samenvatting</h3>
 344. <p>Vrije Software, als nieuw paradigma, geeft een stabiele, onderhoudbare en blijvende
 345. benadering, met een grotere dynamiek en een verhoogde efficiëntie. De eerste regio die
 346. dit implementeert en op grote schaal gebruikt wordt waarschijnlijk de leidende macht in het
 347. informatietijdperk.</p>
 348. <p>Op dit moment lijkt het weinig waarschijnlijk dat Vrije Software, niet-vrije software volledig
 349. gaat vervangen. Maar door van Vrije Software het dominerende model te maken, kan
 350. Europa verlost raken van haar afhankelijkheid van buitenlandse monopolisten, die momenteel
 351. een weinig stabiele en zeer nadelige situatie creëren voor onze eigen Europese
 352. informatie-industrie.</p>
 353. <p>Europa zit in een unieke situatie, ze heeft momenteel veel Vrije Softwarecompetentie en
 354. een groeiend netwerk van kleinere bedrijven die hun bedrijfsmodel richten naar of baseren op
 355. Vrije Software. Ook veel van de oudere, traditionele Europese IT-bedrijven richten zich, soms
 356. slechts gedeeltelijk, steeds meer op Vrije Software.</p>
 357. <p>Als we dit verder uitbouwen, heeft Europa de potentie om uit te groeien tot de globale leider
 358. van het informatietijdperk.</p>
 359. <p>Als u nog vragen heeft, zal de FSF Europa[<a href="#12" name="ref12">12</a>] u graag
 360. verder helpen.</p>
 361. <pre>
 362. [<a href="#ref1" name="1">1</a>] <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html</a>
 363. [<a href="#ref2" name="2">2</a>] <a href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>
 364. [<a href="#ref3" name="3">3</a>] <a href="/documents/whyfs.html">http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html</a>
 365. [<a href="#ref4" name="4">4</a>] <a href="http://www.iprcommission.org">http://www.iprcommission.org</a>
 366. [<a href="#ref5" name="5">5</a>] <a href="/projects/agnula/">http://fsfeurope.org/projects/agnula/</a>
 367. [<a href="#ref6" name="6">6</a>] <a href="/documents/fp6/recommendation.html">http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html</a>
 368. [<a href="#ref7" name="7">7</a>] <a href="/projects/fla/">http://fsfeurope.org/projects/fla/</a>
 369. [<a href="#ref8" name="8">8</a>]<a href="http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&amp;LANGUE=EN&amp;LEVEL=DOC&amp;NUMINT=3-188&amp;LEG=L5">http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&amp;LANGUE=EN&amp;LEVEL=DOC&amp;NUMINT=3-188&amp;LEG=L5</a>
 370. [<a href="#ref9" name="9">9</a>] <a href="http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html">http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html</a>
 371. [<a href="#ref10" name="10">10</a>] <a href="http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html">http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html</a>
 372. [<a href="#ref11" name="11">11</a>] <a href="http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1">http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1</a>
 373. [<a href="#ref12" name="12">12</a>] <a href="/">http://fsfeurope.org</a>
 374. </pre>
 375. </body>
 376. <timestamp>$Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
 377. </html>
 378. <!--
 379. Local Variables: ***
 380. mode: xml ***
 381. End: ***
 382. -->