Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

53 lines
1.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Hvorfor vi taler om fri software - Hvordan man kan støtte og deltage</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center><h2>Vi taler om fri software</h2>
 8. <h3>Hvordan man støtter og deltager</h3></center>
 9. <h3>Støtte</h3>
 10. <p>Der er mange måder at støtte kampagnen
 11. &quot;<a href="whyfs.en.html">Vi taler om fri software</a>&quot;, først og
 12. fremmest kan du begynde med at tale om fri software.</p>
 13. <p>En anden måde at støtte kampagnen på, er at linke til den fra din hjemmeside,
 14. og dermed medvirke til at folk bliver opmærksomme på kampagnen og dens mål.</p>
 15. <p>Hvis du har et kunstnerisk talent, kan du også med et banner, knap eller
 16. lignende, som folk kan placeres på deres websider.</p>
 17. <h3>Deltagelse</h3>
 18. <p>Kampagnen er åben. Alle virksomheder kan deltage og vi er glade for alle,
 19. der ønsker at deltage. Selvfølgelig betyder deltagelse samt det faktum at din
 20. bliver anført (ud over blot at støtte) som deltager i kampagnen, at den bør
 21. benytte udtrykket &quot;Free Software&quot;, eller på dansk &quot;fri
 22. software&quot;, på sine websider og i tryksager.</p>
 23. <p>Hvis du beslutter dig for at deltage og oplyser en URL til os, så kan vi
 24. oprette et link fra dit virksomhedsnavn. Men da FSFE ikke linker til websteder,
 25. der reklamerer for proprietær software, skal du tilkendegive over for os, at den
 26. pågældende URL aldrig nogensinde vil føre folk til proprietær software.</p>
 27. <h3>Kontakt</h3>
 28. <p>Hvis du ønsker at deltage eller stille grafik til rådighed, så send en
 29. engelsksproget mail til
 30. <a href="mailto:web@fsfeurope.org">web@fsfeurope.org</a>. For generelle
 31. spørgsmål om kampagnen, kontakt
 32. <a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> på engelsk.</p>
 33. </body>
 34. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->