Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

associates.sv.xhtml 1.1KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Associerade Organisationer</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center><h2>Associerade Organisationer till FSFE</h2></center>
 8. <p>Associerade Organisationer är oberoende av FSFE och är helt
 9. självgående. De sköts totalt i egen regi och organisation i alla
 10. aspekter (som till exempel medlemskap, stadgar, ekonomi och så
 11. vidare).</p>
 12. <p>Att vara associerad betyder att vara formellt allierad och att ha
 13. direkt access till FSFE. Associerade organisationer är vanligtvis
 14. med i den interna kommunikationsprocessen. Vi jobbar också tillsammans
 15. på till exempel mässor och andra händelser.</p>
 16. <p>Eftersom en hel del av vårt dagliga arbete ofta görs av frivilliga
 17. från associerade organisationer, så är ett bra sätt att bli involverad i
 18. FSFE aktiviteter att gå med i en associerad organisation.</p>
 19. <p>Om du vill veta mer om de associerades status så hittar du den
 20. informationen <a href="/associates/about.html">här</a>.</p>
 21. <associates/>
 22. </body>
 23. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 24. </html>
 25. <!--
 26. Local Variables: ***
 27. mode: xml ***
 28. End: ***
 29. -->