Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

pdfreaders.nn.xhtml 1.9KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html> <head>
 3. <title>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</title>
 4. </head> <body>
 5. <h2>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</h2>
 6. <p>Portable Document Format (PDF) er eit mykje brukt format til publisering av
 7. formatert tekst og dokumenter. Det finnast fleire ulike versjonar av formatet.
 8. Nokre kvalifiserar som <a
 9. href="https://fsfe.org/projects/os/def.nn.html">opne standardar</a>,
 10. nokre er godkjende av <a href="http://www.iso.org">ISO</a> og nokre er brydd
 11. med <a
 12. href="https://fsfe.org/projects/swpat/background.nn.html">patenter</a>. Du
 13. vil truleg ynskje å nytta dei versjonane av PDF som er opne standardar, då opna
 14. standardar syt til å verna om interoperabilitet, konkurranse og fritt val. <a
 15. href="https://fsfe.org/projects/os/os.nn.html">Les meir...</a></p>
 16. <p>Det finnast mange program som kan lese og skrive PDF-dokument. Lista under
 17. tek ikkje parti med nokre spesielle leveradørar. Alla lesarane i lista er <a
 18. href="https://fsfe.org/documents/freesoftware.nn.html">fri
 19. programvare</a>, som har vørnad for dine fire grunnleggjande fridomar om å
 20. nytta, studera, dela og forbetra programvara. Dette gjer deg kontroll over
 21. datamaskina di og medverkar til å verna om privatlivet ditt. <a
 22. href="https://fsfe.org/documents/freesoftware.nn.html">Les
 23. meir...</a></p>
 24. <readerlist/>
 25. <p>Det finnast andre ufrie (proprietære) alternativ til Adobes PDF-lesar òg,
 26. men deira indre funksjonar er verna og hemmelege. Desse programma vernar ikkje
 27. om dine rettar til kontroll over eige privatliv og eigne data.</p>
 28. <div id="fn1" class="footnote">Dei fleste frie operativsystema har
 29. pakkesystem som gjer at du slepp å laste ned filer sjølv. Du finn
 30. instruksjonar for korleis du kan installera pakkar på heimesida åt
 31. distributøren. Om du har lyst til å byggje programma sjølv, finn du kjeldekoda
 32. på sidene for nedlasting ovanfor.</div>
 33. </body> </html>