Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

about.sl.xhtml 2.1KB

123456789101112131415161718192021222324
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html> <head>
 3. <title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
 4. </head> <body>
 5. <h2>O iniciativi</h2>
 6. <p>Ta iniciativa se je začela v <a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship-u</a> <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE). Če imate kakšne povratne informacije, nas prosimo kontaktirajte na enaslov <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>. Če želite izvedeti več o tem kaj vse organizacija FSFE trenutno dela, da bi izboljšala javno zavedanje o alternativnih pregledovalnikih, si prosimo poglejte našo kampanjo <a href="https://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">"konec oglaševanja neprostega programja"</a>.</p>
 7. <p>Če želite izvedeti več o prostem programju in odprtih standardih, vam utegnejo pomagati naslednje povezave:</p>
 8. <ul id="links">
 9. <li><a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship of FSFE</a></li>
 10. <li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
 11. <li>ali katera koli izmed organizacij <a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundation</a></li>
 12. </ul>
 13. <h2>O FSFE</h2>
 14. <!--
 15. Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages.
 16. -->
 17. <p><a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) je neprofitna nevladna organizacija, aktivna v mnogih evropskih državah in prisotna v mnogih globalnih aktivnostih. Dostop do programske opreme je predpogoj za sodelovanje v digitalni družbi. Za zagotovitev enakopravnosti sodelovanja v informacijski dobi in tudi svobode do konkurenčnosti, se Free Software Foundation Europe (FSFE) trudi k napredku <a href="https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.html">Prostega programja</a> kot ga definirajo pravice proste uporabe, preučevanja, prilagojevanja in razširjanja. Ustanovljeno leta 2001 z glavnimi nameni razširjanja zavedanja o tej problematiki, pravnega in političnega varovanja Prostega programja in zagotavljanja svobode družbi s podporo razvoju Prostega programja.</p>
 18. </body> </html>