Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

about.nn.xhtml 1.8KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html> <head>
 3. <title>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</title>
 4. </head> <body>
 5. <h2>Om PDFreaders.org</h2>
 6. <p>Denne nettstaden er eit tiltak frå <a
 7. href="https://fsfe.org/fellowship">Brorskapet</a> til <a
 8. href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE).
 9. Tek kontakt med oss på
 10. <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>
 11. om du har tilbakemeldingar.</p>
 12. <p>Om du har lyst til å lere meir om fri programvare og opne standardar
 13. kan du ha nytte av desse lenkjene:</p>
 14. <ul id="links">
 15. <li><a href="https://fsfe.org/fellowship">FSFEs Brorskap</a></li>
 16. <li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
 17. <li>eller ein av <a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundation sine systerorganisasjonar</a>
 18. </li>
 19. </ul>
 20. <h2>Om FSFE</h2>
 21. <!--
 22. # Translations of the following text can be found on
 23. # https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for
 24. # many languages
 25. -->
 26. <p><a href="https://fsfe.org/">Free Software Foundation
 27. Europe</a> (FSFE) er ein ideell friviljug organisasjon som er aktiv i
 28. mange europeiske land, og som er involvert i ei rekkje globale
 29. aktivitetar. Tilgong til programvare avgjer om ein kan ta del i eit
 30. digitalt samkome. For å sikra lik deltaking i informasjonsalderen, og
 31. konkurransefridom, søkjer Free Software Foundation Europe å fremja fri
 32. programvare, tyda som fridomane til å nytta, studera, endra og kopiera.
 33. Samskipnaden blei stifta i 2001 med det føremål å skapa oppmerksemd kring
 34. desse sakene, for å sikra fri programvare båe politisk og juridisk, og
 35. for å gje folk fridom ved å stø utvikling av fri programvare.</p>
 36. </body> </html>