Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

50 lines
2.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Tijdlijn - Werken voor Vrije Software sinds 2001 - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE - Werken voor Vrije Software sinds 2001</h1>
 8. <a href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=fsfe&amp;url=http://fsfe.org/timeline/timeline.html&amp;title=FSFE - Working for Free Software since 2001&amp;description=&amp;tags=&amp;category=text" class="social-link"><img alt="Flattr this" src="/graphics/flattr-badge-large.png" /></a>
 9. <a href="/support?pr" class="social-link"><img alt="Support FSFE" src="/graphics/supporter/FSFE_plus1_48x22_b.png" /></a>
 10. <p>&#160;</p> <!-- provisory, but needed for good design -->
 11. <p>Met de steun van <a href="/contribute/contribute.html">onze
 12. vrijwilligers</a>, <a href="/join/join.html">onze Fellows</a> en <a
 13. href="/donate/thankgnus.html">onze zakelijke donoren</a> heeft FSFE alle aspecten van software-vrijheid in Europa sinds 2001 <a
 14. href="/work.html">gepromoot en verdedigd</a>.</p>
 15. <p>Ons werk kan worden verdeeld in vier vaak overlappende categorieën, die worden benoemd in de tijdlijn hieronder.
 16. 'Intern' heeft betrekking om het werk dat word gedaan om een solide structuur te hebben, waardoor de andere handelingen van FSFE
 17. efficiënt kunnen plaatsvinden. 'Beleid' benoemt de successen die het resultaat zijn van een voortdurende betrokkenheid bij het
 18. lokale, nationale en Europese wetgevende proces. 'Juridisch' gaat over de resultaten van het juridische team, en 'Publiek' is een lijst
 19. met de grootste stappen van ons algemene PR-werk en onze campagnes.</p>
 20. <p>Beweeg alstublieft over een item of klik erop voor meer informatie.</p>
 21. <!-- If JavaScript is deactivated, just show a static picture and a warning -->
 22. <noscript>
 23. <style> .jsonly { display: none } </style> <!-- hides embedded object, when JS not active -->
 24. <p class="warning red">U hebt JavaScript uitgezet in uw browser. Daarom kan u alleen de statische versie van onze tijdlijn zien.
 25. Activeer alstublieft JavaScript om de hele tijdlijn te beleven.</p>
 26. <img src="timeline.nl.png" style="width:100%;" alt="Tijdlijn van de successen van FSFE" />
 27. </noscript>
 28. <p class="jsonly"> <!-- this class is hidden if JS is deactivated -->
 29. <object data="timeline.nl.svg" type="image/svg+xml" width="100%">
 30. <param name="timeline" value="timeline.nl.svg" width="100%" />
 31. <!-- show static picture if embedded object does not work -->
 32. <p>Uw browser lijkt niet te kunnen werken met SVG-afbeeldingen. Daarom kan u alleen een statische versie zien van de FSFE-tijdlijn.
 33. De meeste Vrije Software-browsers zijn compatibel met deze vector-afbeeldingen.</p>
 34. <img src="timeline.nl.png" style="width:100%;" alt="Tijdlijn van de successen van FSFE" />
 35. </object>
 36. </p>
 37. </body>
 38. <translator>André Ockers</translator>
 39. </html>